logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

2016 akcja aktywizacja

AKCJA AKTYWIZACJA - YEI
 


„AKCJA AKTYWIZACJA-YEI”
 

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP realizuje kolejne etapy projektu "Akcja aktywizacja-YEI". Do projektu zostało zrekrutowanych 220 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór do projektu „Akcja aktywizacja – YEI” kierowanego do młodzieży zamieszkującej teren Dolnego Śląska w wieku 15-24 lat.

Projekt realizowany jest w trzech grupach wiekowych:
- grupa IA (15-16 lat) – rekrutacja trwa do końca czerwca 2016 roku,
- grupa IB (16-17 lat) – rekrutacja odbędzie się w okresie lipiec-sierpień 2016 roku,
- grupa II (18-24 lata) – rekrutacja odbędzie się w okresie wrzesień-październik 2016 roku.

Grupy IA realizowała projekt w następujących jednostkach:
HP Jelenia Góra, tel. 75 75-342-37, osoba do kontaktu: Włodzimierz Cikorski
HP Bolesławiec, tel. 75 73-286-06, osoba do kontaktu: Nina Rusin
MCK Wołów, tel. 71 319-87-00, osoba do kontaktu: Dorota Ożóg, Sebastian Simlat
HP Góra, tel. 65 544-11-77, osoba do kontaktu: Zofia Świerszcz

W ramach projektu, który  zakończył się  w grudniu 2016r. dla gr.IA DKW OHP oferowała wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologiczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia językowe, zakup pomocy szkolnych oraz dodatkowo pokrywała koszty wyżywienia i dojazdów na zajęcia. Wszyscy uczestnicy zakończyli pozytywnie udział w projekcie i bogatsi o wiedzę i nowe doświadczenia podnieśli swoją motywację do nauki i poprawienia swojej sytuacji w przyszłości na rynku pracy.

W lipcu Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP zaplanowała nabór uczestników z grupy IB. Jeśli masz 16-17 lat, wykształcenie gimnazjalne, nie uczestniczysz w żadnej formie kształcenia/szkolenia, nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia lub posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe – zgłoś się, to Ciebie szukamy! W ramach projektu zapewniamy przygotowanie do wejścia na rynek oraz zdobycie kwalifikacji w określonym zawodzie. Możesz liczyć na udział w:
•    Kwalifikacyjnych kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym dla każdego uczestnika
•    Konsultacjach z doradcą zawodowym
•    Kursie o standardzie ECDL
•    Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
Dodatkowo zapewniamy wsparcie socjalne w postaci wyżywienia oraz zwracamy koszty dojazdów na zajęcia.
Grupy IB będą prowadzone w następujących jednostkach:
HP Trzebnica, tel. 71 312-17-03, osoba do kontaktu: Agnieszka Januszowska
HP Dzierżoniów, tel. 74 831-48-54, osoba do kontaktu: Małgorzata Bieżanowska
We wrześniu ruszy rekrutacja uczestników do grupy II. Jeśli masz 18-24 lata, nie uczysz się i nie pracujesz, znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji, np. nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – zgłoś się!
W ramach projektu przewidziano następujące zajęcia i szkolenia, które umożliwią Ci realizację staży zawodowych w zakładach pracy:
•    Zajęcia z doradcą zawodowym
•    Kurs zawodowy ze stypendium
•    3-miesięczne płatne staże
•    Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku
•    Kurs prawa jazdy kat. B
•    Kurs przedsiębiorczości
•    Kurs komputerowy
W ramach stażu finansujemy koszty badań lekarskich, zapewniamy wsparcie socjalne w postaci wyżywienia w trakcie zajęć, zwracamy koszty transportu oraz refundujemy koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Grupy II będą prowadzone w następujących jednostkach:
HP Przemków, tel. 76 831-91-36, osoba do kontaktu: Aneta Maszczak
HP Kamienna Góra, tel. 75 769-52-36, osoba do kontaktu: Anna Chomiuk
MCK Środa Śląska, tel. 71 317-62-75, osoba do kontaktu: Joanna Galas
HP Legnica, tel. 76 86-243-33, osoba do kontaktu: Teresa Woźniakowska
HP Góra, tel. 65 544-11-77, osoba do kontaktu: Zofia Świerszcz
MCK Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815-12-20, osoba do kontaktu: Paulina Czerny
MCK Ziębice, tel. 74 816-12-04, osoba do kontaktu: Violetta Wolny
MCK Strzegom, tel. 74 649-19-89, osoba do kontaktu: Żaneta Jaskórzyńska
MCK Świebodzice, tel. 74 664-76-55, osoba do kontaktu: Anna Stochaj
OSZ Wałbrzych, tel. 74 847-07-68, osoba do kontaktu: Katarzyna Kawczak
MCK Boguszów-Gorce, tel. 74 844-81-77, osoba do kontaktu: Beata Markowska
MCK Bielawa, tel. 74 665-17-84, osoba do kontaktu: Paula Florian- Szymańska
PPP Nowa Ruda, tel. 74 813-93-79, osoba do kontaktu: Karolina Fecko
MCK Kłodzko, tel. 74 641-08-68, osoba do kontaktu: Piotr Bogdał
HP Dzierżoniów, tel. 74 831-48-54, osoba do kontaktu: Małgorzata Bieżanowska

W jednostkach Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zaplanowano przyjęcie do projektu 220 osób w 10-osobowych grupach.

Projekt „Akcja aktywizacja – YEI" jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


W ramach projektu „Akcja aktywizacja-YEI” Dolnośląska WK OHP zrekrutuje młodzież w przedziale wiekowym: 15-17 lat oraz 18-24 lata.  Projekt realizowany będzie w następujących jednostkach DWK OHP: HP Jelenia Góra, HP Bolesławiec, HP Przemków, HP Kamienna Góra, MCK Wołów, HP Legnica, HP Góra, MCK Ząbkowice Śląskie, MCK Strzegom, MCK Świebodzice, PSZ Wałbrzych, MCK Boguszów Gorce, MCK Bielawa, PPP Nowa Ruda, MCK Kłodzko, HP Dzierżoniów, MCK Ziębice. Młodsza grupa (gr. A: 15-16 lat), to młodzież, która ma kłopoty w nauce lub nie kontynuuje nauki po ukończeniu gimnazjum. Uczestnicy z tej grupy wezmą udział w m.in. zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych. Starsi uczestnicy w tej grupie wiekowej (gr. B: w wieku 16-17 lat) zostaną skierowani na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Oprócz tego uczestnicy otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologiczne, naukę języka obcego, obsługę komputera, itp.

Wartość projektu wg preliminarza dla Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wynosi 3.168.524 złDolnośląska WK OHP pragnie poinformować, iż w kontekście obowiązku zamieszczania harmonogramu zajęć w ramach projektu "Akcja Aktywizacja - YEI"  na stronie www, w lipcu oraz sierpniu br. nie przewidziano żadnych zajęć. Indywidualne doradztwo zawodowe zaplanowane dla grupy IA zakończyło się w czerwcu.


UCZESTNICY PROJEKTU ,,AKCJA AKTYWIZACJA- YEI Z MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY W ZIĘBICACH  ZAKOŃCZYLI PROJEKT.

Od listopada 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach w ramach realizacji programu wsparcia młodych na rynku pracy „Gwarancje dla młodzieży”,  realizowany był projekt „Akcja Aktywizacja -YEI”.
Celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych osób młodych  do 24 roku życia, niepracujących, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą  w kształceniu  i szkoleniu.
Młodzież, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie miała możliwość  korzystania  z różnych form wsparcia, które zostały indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika zgodnie z wypracowanym wspólnie z doradcą zawodowym  Indywidualnym Planem Działania.

Staz w zawodzie fryzjer staz w zawodzie operator koparko-ladowarki Zajecia z grupowych zajec z doradca zawodowym
1. Staż w zawodzie fryzjer.
2. Staż w zawodzie operator koparko-ladowarki.
3. Zajęcia z grupowych zajęć z doradcą zawodowym.

Uczestnicy podjęli się nie lada wyzwania. W trakcie trwania projektu  od listopada 2016 do sierpnia 2017 brali udział między innymi w warsztatach grupowych oraz w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, uczestniczyli w spotkaniach dotyczących pośrednictwa pracy. Nabywanie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy     i zdobywanie umiejętności miękkich to tylko  niewielka część z pakietu z którego korzystali. Dużym zainteresowaniem cieszyły  kursy prawa jazdy kat ,,B’’ z których skorzystało siedmiu uczestników z grupy  dziesięcioosobowej oraz  warsztaty z zakresu kreowania  wizerunku połączone  z usługą stylisty.
Równie istotnym elementem były szkolenia zawodowe zakończone egzaminem kwalifikacyjnym oraz staże.
Trzymiesięczne staże zawodowe, w trakcie trwania których uczestnikom przyznawano stypendium były końcowym etapem projektu. Każdy z uczestników zdobywał doświadczenie zawodowe pod okiem pracodawców i opiekunów, którzy z zaangażowaniem starali się przekazać wiedzę o wykonywanej pracy. W czasie trwania stażu beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja- YEY” mieli okazję zapoznać się z zasadami obowiązującymi  na terenie zakładu pracy ale też nauczyć się, jak współdziałać z innymi.
Dzięki wytrwałej pracy uczestników projektu i wsparciu organizatorów po dziesięciu   miesiącach  ciężkiej pracy można z dużą  satysfakcją stwierdzić, że młodzi ludzie chcą się uczyć i zdobywać cenne doświadczenia,  należy jednak  stwarzać im ku temu odpowiednie warunki.
Szczególne podziękowania składamy wszystkim pracodawcom, bez wsparcia których nie udałoby się do końca zrealizować założeń projektu.
Wszystkim uczestnikom życzę aby czas, jaki poświęcili  na udział w  projekcie  dał im solidne podstawy do osiągania sukcesów zawodowych.

Tekst/foto: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK w Ziębicach

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” W NOWEJ RUDZIE

W Punkcie Pośrednictwa Pracy dobiegł końca projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu młodzież ukończyła kursy w zawodzie: pracownik administracyjno-biurowy oraz przedstawiciel handlowy, gdzie zdobyli teoretyczną wiedzę. Kontynuacją były staże zawodowe, podczas których młodzież uczyła się praktycznych umiejętności. Staże odbywały się między innymi w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie stażyści pomagali w organizacji imprez kulturalnych m.in. „Biegunów Kultury” oraz „New Hip Hop Road Festival”. Stażystka w Centrum Turystyczno – Sportowym w Nowej Rudzie była odpowiedzialna za kompleksową obsługę recepcji hotelu. Troje uczestników projektu odbywało staż w PH Remar, gdzie nauczyli się profesjonalnej obsługi klienta, realizowali wsparcie sprzedaży oraz pomagali w przygotowaniu ofert handlowych. Ponadto na dzień dzisiejszy czworo uczestników zdobyło prawo jazdy kat. B, a każde z nich zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe.

KAMILA Bednarek na stazu Karolina Podyma na stazu Marcin Kurasz na stazu Rafal Beck na stazu
Na zdjęciach uczestnicy projektu, w trakcie odbywania staży w zawodach: pracownik administracyjno - biurowy oraz przedstawiciel handlowy.

Tekst/ zdjęcia: Karolina Fecko – pośrednik pracy PPP Nowa Ruda


 

PROJEKT "AKCJA AKTYWIZACJA - YEI" W DZIERŻONIOWIE

KREUJESZ SWÓJ WIZERUNEK WSZĘDZIE I ZAWSZE, RÓŻNY JEST TYLKO POZIOM TWOJEJ ŚWIADOMOŚCI W TWORZENIU GO.

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja- YEI”  w Dzierżoniowie zapracowali na długo wyczekiwane metamorfozy .Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku obejmowały III moduły tematyczne :
 I : Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
II: Kreowanie wizerunku- usługa stylisty polegająca na pomocy w dobraniu i zakupie strojów
III: Kreowanie wizerunku przeprowadzenie metamorfozy.
Tematyką zajęć było omówienie znaczenia profesjonalnego wizerunku na współczesnym rynku pracy, objaśnienie pojęcia „dress code”.
Następnie wyjaśniono sposoby skutecznej autoprezentacji i wizażu oraz zasady kreowania wizerunku w pracy i przy rozmowach kwalifikacyjnych.

D1 D2 D3

1 Uczestniczka projektu Patrycja Haberka podczas wizyty u fryzjera
2 Uczestnik Łukasz Czerniakiewicz podczas zakupów
3 Wspólne zdjęcie uczestników w Galerii Victoria

Kolejnym etapem było omówienie podziału typów urody wg 4 pór roku, a następnie odbył się pokaz makijażu biznesowego wraz z instruktarzem dot. modelowania rysów twarzy i umiejętnego doboru kolorów. Na warsztatach omówiono jakie kroje i fasony ubrań pasują do danej sylwetki. Uczestnicy nabyli wiedzę jak prezentować się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych, np.: praca biurowa, handel, recepcja, produkcja, własna firma.

W kolejnym dniu uczestnicy projektu udali się z Panią Nikolą Krajewską –opiekunem grupy  i Panem Markiem Gołębiowskim – lokalnym koordynatorem  projektu do Galerii Victoria w Wałbrzychu gdzie stylista pomagał im w dobraniu i zakupie strojów – ostatnim etapie metamorfoz.
Reasumując każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie i cudowna na koniec.

Tekst/zdjęcia: Nikola Krajewska, Marek Gołębiowski  1-7 HP Dzierżoniów
 

KONIEC STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”
W MCK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Wraz ze zbliżającym się końcem miesiąca lipca br. dobiegły końca ostatnie staże zawodowe w Ząbkowicach Śląskich, które stanowią część wsparcia realizowaną w ramach zadania 3 „Udany start”. Staże są formą zdobywania wiedzy lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staże stanowiły dla uczestników projektu możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania danego zakładu pracy oraz specyfiką pracy w konkretnym zawodzie. Przez 3 miesiące uczestnicy projektu z MCK Ząbkowice Śląskie zdobywali, często swoje pierwsze, doświadczenia zawodowe na stanowiskach stylistki paznokci, fryzjerki, pomocy nauczyciela w przedszkolu, pomocy agenta ubezpieczeniowego, pomocy operatora ładowarki oraz barmana i kelnera.
Uczestnicy projektu chętnie uczęszczali na staże zawodowe, a niektórym szczęśliwcom, którzy doskonale odnaleźli się w danych profesjach zaproponowano po zakończeniu stażu podjęcie zatrudnienia.

AA staz MCK ZSl 1 AA staz MCK ZSl 2 AA staz MCK ZSl 3 AA staz MCK ZSl 4
Na zdjęciach: uczestnicy projektu na stanowiskach staży w zawodach operatora ładowarki, pomocnika agenta ubezpieczeniowego oraz pomocy nauczyciela w przedszkolu

Tekst/ zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

 

GRUNTOWNE ZMIANY, CZYLI METAMORFOZY UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI” W BIELAWIE

W dniach 17.07-19.07.2017r. odbyły się metamorfozy uczestników w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w Bielawie.
Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, podczas których poznali podstawowe zasady dress codu, sposoby autoprezentacji i wizażu, dowiedzieli się jak korygować mankamenty swojej figury odpowiednim doborem stroju oraz jak wykreować swój wizerunek profesjonalnego pracownika. Warsztaty uświadomiły młodzieży, jak ważny w dzisiejszych czasach jest nasz wizerunek zewnętrzny i jak duży ma wpływ na ocenę naszych kompetencji. Dzięki poznaniu tajników stylistów każdy z uczestników może stać się pewniejszy siebie, nie tylko w życiu zawodowym, podczas wystąpień publicznych czy też na rozmowie kwalifikacyjnej, ale również w życiu codziennym. Zajęcia miały na celu przede wszystkim zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Zajęcia były ukierunkowane na kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, dlatego też usługa stylisty zakładała pomoc podczas zakupów stroju, w którym uczestnik będzie mógł zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy, natomiast usługa fryzjerska i kosmetyczna miała być zwieńczeniem całej metamorfozy. Młodzież była bardzo zadowolona z przeprowadzonych zajęć, dzięki całej metamorfozie uczestnicy wiedzą już jak kreować swój wizerunek, są pewniejsi siebie, dało się również zauważyć zwiększoną samoocenę uczestników.

u Agata Kasprzyk (1) u Anna Czerwinska (1) u Krzysztof Taraszczuk (1) u Pawel Terlecki (1)

Młodzież przed i po metamorfozie

Tekst: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa.
Zdjęcia: Michalina Remisz – prowadząca zajęcia
 

METAMOFOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W PUNKCIE POŚREDNICTWA PRACY W NOWEJ RUDZIE

W pierwszej połowie lipca 2017 r. w Nowej Rudzie grupa uczestnicząca w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej doczekała się ostatniej formy wsparcia jaką jest całościowa metamorfoza wizerunku.  Młodzież po odbyciu kursu zawodowego oraz zdobyciu praktycznego doświadczenia na stażu zawodowym dostała również możliwość zmiany swojego wizerunku w celu pozytywnej prezentacji na przyszłych rozmowach kwalifikacyjnych.
Ta forma wsparcia składała się z zajęć teoretycznych oraz części praktycznej.
Uczestnicy projektu pod okiem profesjonalnej stylistki Pani Eweliny Małeckiej – Gad zakupili ubrania oraz skorzystali z usług fryzjerskich i kosmetycznych.
Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznali najważniejsze zasady dress codu oraz dowiedzieli się w jaki sposób wygląd zewnętrzny może wpływać na ocenę kompetencji danej osoby. Zakupu ubrań dokonano w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu, natomiast usługę fryzjersko – kosmetyczną wykonano w Klinice Urody w Szczawnie Zdrój.

n uczestniczka projektu w trakcie tworzenia nowej fryzury n nowe wcielenie n uczestnik projektu po metamorfozie

1.Uczestniczka projektu w trakcie tworzenia nowej fryzury
2.Nowe wcielenie uczestniczki
3.Uczestnik projektu po metamorfozie

Tekst: Karolina Fecko – pośrednik pracy PPP OHP Nowa Ruda
Zdjęcia: Ewelina Małecka – Gad – Klinika Urody
 

MŁODZIEŻ UCZESTNICZĄCA W PROJEKCIE AKCJA AKTYWIZACJA -YEI ZAKOŃCZYŁA ZAJĘCIA Z KREOWANIA WIZERUNKU

W ostatnich dniach czerwca odbyły  się  zajęcia z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty i metamorfozą każdego z uczestników, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”  współfinansowanego przez Unię Europejską.
Młodzież  uczestniczyła w spotkaniach na których  zapoznała się z zasadami kreowania wizerunku. Na zajęciach teoretycznych omówiono rodzaje typów budowy sylwetek damskich i męskich oraz przeprowadzono analizę kolorystyczną będącą jedną z metod wspomagających tworzenie wizerunku danej osoby.
Zajęcia teoretyczne  miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Poprzez udział w zajęciach młodzież nabyła kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju zawodowego. Uczestnicy biorący udział w metamorfozach  mieli możliwość wyboru garderoby, którą otrzymali w ramach realizowanego projektu.
W następnym dniu  wszyscy poddali się stylizacji fryzur oraz zabiegom kosmetycznym.
Przed młodzieżą  uczestniczącą w całym projekcie jeszcze zakończenie stażu, po którym  będą mogli wykorzystać zdobytą  wiedzę oraz umiejętności.

W czasie zabiegu fryzjerskiego Metamorfoza uczestniczki

1: Uczestniczka w trakcie zabiegów fryzjerskich
2: Metamorfoza uczestniczki

Tekst i zdjęcia : doradca zawodowy Violetta Wolny
 

METAMORFOZY W PRZEMKOWIE – „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI”

W przemkowskim hufcu przyszedł czas na ostatni etap realizacji projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” czyli długo wyczekiwane metamorfozy. W miesiącu czerwcu w HP Przemków zostały zrealizowane warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Zajęcia zostały przeprowadzone przez makijażystkę i jednocześnie osobę ds. wizerunku p. Paulinę Felińską.
Przeprowadzone warsztaty uświadomiły młodzieży, że w dzisiejszych czasach to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Uczestnicy też poznali najważniejsze  zasady dress codu oraz sposoby jak każdy może stać się pewniejszy w różnych sytuacjach życiowych, jak np. rozmowa o pracę, rozmowa z przełożonym, wystąpienie publiczne i wiele innych.

przemkow1 przemkow2 przmkow3 przemkow4

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” przed i po metamorfozie
1.    Kamila Gil
2.    Justyna Kowalczyk
3.    Grzegorz Polikowski
4.    Łukasz Dziekan

Zajęcia miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu oraz nauczenie ich różnych sposobów autoprezentacji, a także jak mogą zadbać o siebie. Poprzez udział w warsztatach młodzież nabyła kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmowy o prace oraz jak kreować swój wizerunek profesjonalnego pracownika. Zdobytą wiedzę uczestnicy projektu wykorzystali podczas robienia zakupów ubrań, w których będą mogli zaprezentować się potencjonalnemu pracodawcy. Uczestnicy mieli też możliwość skorzystania z usług kosmetycznych oraz fryzjerskich (cięcie, farbowanie, makijaż, regulacja brwi) przeprowadzonych przez p. Agnieszkę Dul w salonie fryzjerskim „Akademia Przemian” w Głogowie.
9 uczestników przeszło przemianę tzw. metamorfozę co przyczyni się do pewniejszego startu w kolejnym etapie życia nie tylko zawodowego. Metamorfoza oznacza zmianę postawy życiowej, światopoglądu i hierarchii wartości. Przemiana na nowo kształtuje osobowość człowieka i jego podejście do rzeczywistości, podnosi samoocenę człowieka, pobudza do pozytywnego myślenia i realizowania swoich zamierzeń czego życzymy wszystkim uczestnikom projektu.

Opracowanie i zdjęcia: HP Przemków st. wychowawca Małgorzata Basałyga
 

KONIEC STAJE SIĘ POCZĄTKIEM NOWEJ DROGI

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” w Dzierżoniowie wielkimi krokami zbliżają się ku końcowi. Staże zawodowe, które  mają na celu poszerzenie wiedzy zdobytej podczas kursu zawodowego oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania jej w praktyce są nie lada wyzwaniem dla uczestników projektu. W miejscu pracy stażyści uczą się zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania zakładów pracy, przygotowują się do samodzielnego wykonania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania, ale i poznają własne możliwości. Staż zawodowy to również dobra okazja do nawiązania kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaprocentować. Koordynator i opiekun grupy mają świetny kontakt z pracodawcami jak i opiekunami stażystów, którzy starają się jak najlepiej przygotować uczestników projektu do wykonywania zawodu.

proj1 proj2

Uczestnicy projektu podczas stażu

W Dzierżoniowie odbywają się staże w zawodach pracownik administracyjno-biurowy, nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego oraz opiekun osób starszych i dzieci. Każdy stażysta ma obowiązek sumienie i starannie wykonywać czynności oraz zadania objęte programem stażu. Uczestnicy na bieżąco prowadzą dziennik stażu, w którym skrupulatnie odnotowują czego się nauczyli podczas odbywania stażu.
Każdego dnia  opiekun i koordynator z Hufca Pracy w Dzierżoniowie zachęca do bezpośredniego kontaktu, gdzie stażyści zawsze mogą zwrócić się z pytaniami  dotyczącymi  projektu. Z każdym dniem uczestnicy nabierają pewności siebie, są bardziej otwarci w kontaktach interpersonalnych, odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy, co można doświadczyć w rozmowach indywidualnych.

Tekst/ zdjęcia: Nikola Krajewska 1-7 HP Dzierżoniów
 

STAŻE ZAWODOWE UCZESTNICZEK Z MCK OHP ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”

Powoli dobiegają końca staże zawodowe uczestniczek z MCK OHP Ząbkowice Śląskie odbywane na stanowiskach kosmetyczka-stylistka paznokci oraz fryzjerka. Staże zawodowe to część wsparcia realizowana w ramach zadania 3 „Udany start”. Staż jest formą zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staże mają na celu zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy.
Uczestniczki projektu mają możliwość przez 3 miesiące poznawać zasady organizacji i pracy w zakładach pracy jakimi są salony kosmetyczne i fryzjerskie. Pozwala to na zwiększenie ich zdolności adaptacyjnych do nowych warunków pracy i stanowi istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej. Dziewczęta chętnie uczestniczą w wykonywaniu zadań zawodowych, które pozwalają im nabyć umiejętności praktyczne niezbędne na stanowiskach kosmetyczki  i fryzjerki.

staze AA fot.1 staze AA fot.2 staze AA fot.3

Na zdjęciach uczestniczki projektu na stanowiskach staży

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

WARSZTATY Z KREOWANIA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW Z MCK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”

W dniach 19 - 20 czerwca br. uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” z MCK Ząbkowice Śląskie brali udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz metamorfozie. Jest to forma wsparcia realizowana w ramach zadania 3: Udany start. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży, że w dzisiejszych czasach to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa też na ocenę naszych kompetencji.

metamorfozy AA fot.1 metamorfozy AA fot. 2 metamorfozy AA fot.3
Uczestnicy w trakcie zabiegów i przymierzania strojów.

Znając najważniejsze zasady dress-codu oraz sposoby stylistów każdy może stać się pewniejszy siebie w różnych sytuacjach życiowych, jak np. rozmowa o pracę, rozmowa z przełożonym, wystąpienia publiczne i wiele innych. Metamorfozy realizowane w ramach tej formy wsparcia miały poprawić samoocenę uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Uczestnicy poddali się zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym, a także wraz z prowadzącą zajęcia dokonali zakupu odpowiedniej odzieży, obuwia oraz dodatków.
Ta forma wsparcia wywołała u uczestników wiele pozytywnych emocji, zwłaszcza u przedstawicielek płci pięknej. Prowadząca wyraziła nadzieję, że jej wsparcie poprawiło pewność siebie uczestników i dodało im odwagi, niezbędnej w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami.

Tekst/foto: Paulina Czerna doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

 

MŁODZIEŻ W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA- YEI”  PODNOSI SWOJE KOMPETENCJE ZAWODOWE.

    Projekt „Akcja Aktywizacja - YEI” oferuje i zapewnia uczestnikom projektu odbycie  trzymiesięcznych  staży zawodowych. Staż to przede wszystkim oferowana w ramach projektu forma nabywania umiejętności praktycznych przez uczestników u pracodawców.
    W dniu 24.05.2017r. opiekunowie  projektu z Ziębic oraz   Ząbkowic Śląskich mieli okazję  zobaczyć jak stażyści  realizują powierzone obowiązki.Spotkanie ze stażystami w miejscu pracy było okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków, w jakich realizowany jest staż.
Nad prawidłowym przebiegiem stażu z ramienia pracodawcy czuwają opiekunowie, którzy chętnie służą  pomocą, aby jak najlepiej przygotować beneficjentów do wykonywania zawodu. Podczas wizyty  opiekunki  uczestników projektu Paulina Czerna oraz Violetta Wolny rozmawiały o postępach stażystów. Systematycznie kontakty z młodzieżą wspieranie  ich oraz  zachęcanie  do podnoszenia kwalifikacji zawodowych to bardzo ważny element realizacji projektu.Uczestnicy mają również możliwość bezpośredniego spotkania z opiekunem   w Młodzieżowym Centrum Kariery, gdzie zawsze mogą zwrócić się z pytaniami  dotyczącymi realizacji projektu.Młodzież jest bardzo zadowolona z możliwości, jakie daje im projekt „Akcja Aktywizacja – YEI”.  Pozyskanie nowych kwalifikacji, poprzez odbycie stażu zawodowego znacznie ułatwi młodzieży odnalezienie się  na lokalnym rynku pracy.

Karolina Religa staz w zawodzie  sprzedawca Kinga Kolodrubiec- stazystka w zawodzie kosmetyczka, stylistka paznokci Sara Maslowska-stazystka  w zawodzie kelner, barman malej gastronomi
   1.Zdjącie:Karolina Religa staż w zawodzie  sprzedawca.

   2. Zdjecie:Kinga Kołodrubiec- stażystka w zawodzie kosmetyczka, stylistka paznokci.

  3.Zdjęcie:Sara Masłowska-stażystka  w zawodzie kelner, barman małej gastronomi.                                  

Tekst i zdjęcia : Violetta Wolny, doradca zawodowy
MCK OHP w Ziębicach

 

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI” W BIELAWIE


Kolejną formą wsparcia, przewidzianą w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” są staże zawodowe, dzięki którym uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy. Staże zawodowe zostały przydzielone zgodnie z ukończonym kursem zawodowym, wybranym przez uczestnika. Oprócz zdobycia wiedzy praktycznej, celem stażu jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy, regulaminami oraz zasadami organizacji. Dzięki temu uczestnicy lepiej będą przystosowywać się do nowych warunków pracy, a tym samym w dalszym ciągu będą budować swoją karierę zawodową. Stażystom przysługuje także stypendium stażowe, stanowiące dodatkowy atut, który niewątpliwie motywuje młodzież do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Po odbyciu stażu  uczestnicy projektu uzyskają stosowane zaświadczenia, potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w stażach zawodowych, dało się zauważyć, że ich ogromne zaangażowanie wpłynie pozytywnie na ich przyszłą karierę zawodową.

b staz zawodowy - pracownik administracyjno-biurowy b uczestniczki projektu podczas stazu zawodowego

Uczestniczki projektu podczas stażu zawodowego

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa
 

DZIŚ ZRÓB TO, CZEGO INNYM SIĘ NIE CHCE

Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI” w Dzierżoniowie jest 3-miesięczny staż zawodowy, który stanowi kluczowy  element  Gwarancji  dla  młodzieży,  dlatego  też  młodzież  po  ukończeniu  kursów zawodowych  została skierowana na staże zawodowe u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych  do  wykonywania  określonego  zawodu  oraz  weryfikacji  kwalifikacji  uzyskanych  w  trakcie kursów zawodowych. Koordynator wraz  z opiekunem pomogli uczestnikom w  zawieraniu  pisemnej  umowy  o  staż, określeniu  celów  dydaktycznych  i  szkoleniowych,  zapewnieniu  odpowiednich  warunków  pracy  stażysty.

aa15052017

Uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja - YEI" w Dzierżoniowie

W ramach przygotowania uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” do dalszej ścieżki życia koordynator i opiekun grypy zorganizowali spotkanie w Pensjonacie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. Uczestnicy projektu podczas spotkania mogli zrelaksować się i z uśmiechem na twarzy podsumować kolejny etap, którym był kurs zawodowy dzięki zaangażowaniu i sile przekonywania koordynator i opiekun grupy uzyskali dla uczestników drobne upominki, słodki poczęstunek dzięki temu spotkanie przebiegło w milej atmosferze a uczestnicy swobodnie mogli porozmawiać z opiekunem grupy i koordynatorem przy kawie i herbacie. Również dziękujemy pani Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie  Jadwidze Hajduk-Stalica za obecność podczas spotkania.

Realizowane będą również warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika (podstawy kreowania  wizerunku  profesjonalnego,  zasady  dress  code,  itp.).  Usługa  stylisty  będzie  stanowić  pomoc podczas zakupów ubioru, który byłby odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą.

Tekst: Nikola Krajewska 1-7 HP Dzierżoniów
 

KURS ZAWODOWY OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI DLA UCZESTNIKÓW Z MCK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ORAZ MCK ZIĘBICE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”


Kolejną formą wsparcia dotyczącą zadania 2. „Dobry kierunek” w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są kursy zawodowe. Wybór szkoleń zawodowych dla uczestników uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone przez specjalistów – doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.
Dwóch uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich oraz uczestnik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ziębicach uczestniczą w kursie „Operator koparko-ładowarki” organizowanym w Świdnicy. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, w których uczestnicy projektu biorą udział z dużym zainteresowaniem.

AA kurs koparki MCK ZS ZI 2 AA kurs koparki MCK ZS ZI

Uczestnicy projektu w miejscu odbywania się kursu

Operator koparko-ładowarki jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy operatora jest wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania. Operator wykonuje również pomocnicze prace przeładunkowe i transportowe oraz prace porządkowe.
Widząc zaangażowanie uczestników w szkolenie wierzymy, że wszyscy zakończą je z pozytywnym wynikiem i przystąpią do kolejnej formy wsparcia jaką jest staż zawodowy.

 

Tekst: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
Zdjęcia: Violetta Wolny- doradca zawodowy MCK Ziębice
 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,AKCJA AKTYWIZACJA-YEI” Z MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY W ZIĘBICACH ROZPOCZĘLI KURSY ZAWODOWE

Od listopada  2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowany jest  projekt „Akcja Aktywizacja- YEI”.
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodych ludzi w wieku  od 18 do 24 roku życia, niepracujących, nieuczących się, posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Młodzież, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie ma możliwość  korzystania  z różnych  form wsparcia, które zostały indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika zgodnie z wypracowanym wspólnie z doradcą zawodowym  Indywidualnym Planem Działania.

zi uczestniczka kursu opiekun osob starszych i dziecieca zi uczestniczki kursu kelner barman malej gastromomii 

Uczestniczka kursu opiekun osób starszych i dzieci oraz uczestnicy kursu kelnar barman małej gastronomi

 

Jedną z wielu  form  dotyczącą projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są kursy zawodowe, zakończone trzymiesięcznym stażem u pracodawcy. W Ziębicach rozpoczęły się kursy zawodowe dla  uczestników projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich oraz z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ziębicach. Kursami zawodowymi jakimi młodzież była zainteresowana  to opiekun osób starszych i dzieci, barman kelner z elementami małej gastronomii, nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych. Poprzez kursy zawodowe uczestnicy zdobywają wiedzę, umiejętności a przede wszystkim kwalifikacje, potrzebne do pracy w danym zawodzie.
Po  ukończeniu kursów zawodowych i trzymiesięcznych staży  będą mogli  odnaleźć się na rynku pracy. Przystępując do projektu  inwestują w swoją przyszłość poprzez  dokształcanie się i rozwijanie umiejętności pozytywnie postrzeganych przez przyszłego pracodawcę. Nie od dziś bowiem wiadomo, że człowiek uczy się całe życie.

Tekst/foto: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK w Ziębicach
 

DOBRY KIERUNEK UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA –YEI”

W przemkowskim hufcu uczestnicy projektu w połowie lutego rozpoczęli kursy zawodowe m.in. mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz pracownik administracyjno-biurowy w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Kursy zawodowe są częścią zadnia 2: Dobry kierunek, którego formą wsparcia jest uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Realizatorem kursów zawodowych w projekcie jest firma Centrum Rozwoju Kompetencji z Pleszewa, której właścicielem jest Pan Waldemar Kula.
Kursy zawodowe są formą kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Dobór zgłaszanych kursów przez uczestników opierał się na podstawie ich predyspozycji oraz przygotowanego z doradcą zawodowym IPD. Szkolenie uczestników oraz nabyta wiedza podczas kursu pozwoli uczestnikom  rozpocząć staż zawodowy w późniejszym etapie projektu. Fachowe informacje i praktyczne wskazówki pozwolą na lepsze wykonywanie obowiązków zawodowych. Kurs zawodowy zakończy się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie.

przemkow1 przemkow2

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w Przemkowie podczas realizacji kursów zawodowych: mechanik pojazdów samochodowych i pracownik administracyjno-biurowy

Opracowanie: Magdalena Maślankiewicz –wychowawca HP Przemków.
Zdjęcia: Małgorzata Basałyga- st. wychowawca HP Przemków
 

UCZESTNICZKI Z MCK OHP Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH ORAZ MCK OHP Z ZIĘBIC ROZPOCZĘŁY KURSY ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”

Kolejną formą wsparcia dotyczącą zadania 2. „Dobry kierunek” w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są kursy zawodowe. Wybór szkoleń zawodowych dla uczestników uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone przez specjalistów – doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.
Trzy uczestniczki z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ziębicach oraz pięć uczestniczek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich jest w trakcie kursów „Fryzjer- kosmetyczka” oraz „Wizaż i stylizacja paznokci wraz z kosmetyczką”. Tematyka zajęć dotyczy organizacji salonu kosmetycznego i fryzjerskiego, procedur z zakresu higieny w gabinetach, metod stylizacji paznokci i sztuki makijażu, zabiegów pielęgnacyjnych skóry oraz włosów, a także technik koloryzacji i strzyżenia.
Dziewczęta chętnie uczestniczą w zajęciach, które pozwalają im nabyć umiejętności związanych z pracą w wybranych zawodach.

AA kurs 1 AA MCK ZS ZI kurs kosmetyczka 2

1: Uczestniczki kursu w trakcie  kursu
2: Uczestniczka kursu w trakcie zajęć praktycznych ze stylizacji paznokci

Tekst: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
Zdjęcia: Magdalena Suchorska - uczestniczka projektu
 

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA, CZYLI KURSY ZAWODOWE W BIELAWIE

Od dnia trzynastego lutego 2017 roku trwają kursy zawodowe dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Odpowiedni wybór kursu uwzględniał nie tylko wymarzone przez każdego z uczestników szkolenie, ale również ich predyspozycje zawodowe określone przez doradcę zawodowego oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.
Uczestnictwo w kursach zawodowych  przede wszystkim ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie uprawnień zawodowych a tym samym przygotowanie uczestników projektu do rozpoczęcia stażu i podjęcia wymarzonej pracy. W skład każdego z kursów wchodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców.
Po pozytywnym ukończeniu kursu każdemu z uczestników przysługuje stypendium szkoleniowe, stanowiące dodatkowy atut motywujący młodzież do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w kursach zawodowych, dało się zauważyć, że ich ogromne zaangażowanie wpłynie pozytywnie na przyszłą karierę zawodową. Kursy zawodowe kończyć się będą egzaminem i otrzymaniem dokumentu, który jest powszechnie uznawany jako potwierdzenie nabycia kwalifikacji zawodowych.

uczestnik kursu spawacza MIG MAG

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa.

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI” W MCK OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ZAKOŃCZONY SUKCESEM
 

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich zakończył się kurs języka angielskiego organizowany w ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kurs językowy jest częścią zadania 2. „Dobry kierunek” i obejmował 120 godzin zajęć.

W dniu ostatnich zajęć uczestnicy mieli egzamin, którego tematyka obejmowała zagadnienia realizowane podczas całej ścieżki kształcenia. Wszyscy biorący udział doskonale przygotowali się do sprawdzenia ich wiedzy językowej i pozytywnie zaliczyli egzamin, otrzymując tym samym certyfikat ukończenia kursu językowego.
Istotą szkolenia językowego było dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia.

AA egzamin kurs jezykowy MCK ZS

Uczestnicy projektu w trakcie pisania egzaminu

Tekst i zdjęcie: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

„RAZEM MOŻEMY ZNACZNIE WIĘCEJ, NIŻ CI SIĘ WYDAJE” - AKCJA AKTYWIZACJA-YEI W DZIERŻONIOWIE

Głównym  celem spotkań z beneficjentami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” jest stworzenie im harmonijnego i wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie ich do dalszej ścieżki życia. Zadaniem koordynatora i opiekuna grupy jest dostarczanie powodów do przeżywania radości związanej z interesującymi zadaniami  z jakim zmierzają się w projekcie.
 23 lutego br. w Dzierżoniowie odbyło się uroczyste spotkanie dla uczestników projektu Akcja Aktywizacja YEI. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia grupowych warsztatów psychologicznych, zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualnych konsultacji  psychologicznych. Celem wsparcia psychologicznego było wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników  projektu oraz komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W ramach wsparcia uczestnicy wykształcili umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i  w stanach depresyjnych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia.

dzierz1 dzierz2 dzierz3

Uczestnicy projektu "Akcja aktywizacja - YEI" w Dzierżoniowie

 

Młodzież jest szczególną grupą na rynku pracy z uwagi na to, że to właśnie młodzi ludzie są z jednej strony grupą najbardziej poszukiwaną, a z drugiej strony spotykają się z największymi problemami z wejściem na rynek pracy dlatego uczestnicy projektu podczas spotkania mogli zrelaksować się i z uśmiechem na twarzy podsumować kolejny etap, którym był kurs języka angielskiego, dzięki zaangażowaniu i sile przekonywania koordynator uzyskał dla uczestników drobne upominki, słodki poczęstunek dzięki temu spotkanie przebiegło w milej atmosferze a uczestnicy swobodnie mogli porozmawiać z opiekunem grupy i koordynatorem przy kawie i herbacie. Również dziękujemy pani Monice Cusack i pani Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie  Małgorzacie Bieżanowskiej za obecność podczas spotkania.

Dnia 24 lutego kurs języka angielskiego zakończył się egzaminem.  Z satysfakcją i radością wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie, co cieszy niezmiernie opiekuna grupy panią Nikolę Krajewską i koordynatora pana Marka Gołębiowskiego.
GRATULUJEMY!
Uczestnicy  przygotowują się do kolejnego etapu, którym będą kursy zawodowe.  W Dzierżoniowie będzie szkolić się 5 pracowników administracjo–biurowych, 3 nowoczesnych magazynierów z obsługą wózków widłowych i 2 opiekunów osób starszych i dzieci dodatkowo uczestnicy systematycznie uczęszczają na kurs prawa jazdy kat. B, gdzie uczą się prowadzić samochód osobowy oraz poznają  kodeks poruszania się po drogach publicznych i nie tylko.

Tekst/ Zdjęcia: Nikola Krajewska 1-7 HP Dzierżoniów
 

PROJEKT „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” W WAŁBRZYCHU I BOGUSZOWIE GORCACH - CZAS NA KURSY ZAWODOWE

Młodzież uczestnicząca w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” stanęła przed nowymi wyzwaniami. Grupa z Wałbrzycha i Boguszowa Gorce rozpoczęła realizację kursów zawodowych: pracownik administracyjno-biurowy, nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym,  nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych. Kierunki szkoleń zostały wybrane podczas spotkań z doradcami zawodowymi i ujęte w Indywidualnym Planie Działania dla każdego uczestnika. Młodzi ludzie, zdobywając nowe umiejętności, przygotowują się do wykorzystania nabywanej wiedzy w praktyce, na stażach zawodowych.
Udział w kursach pozwala naszym młodym uczestnikom na nabycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, ale jednocześnie przygotowuje ich, jak sami stwierdzili, do „dorosłego życia”. Najlepszym przykładem stały się opracowywane przez kandydatki na pracownika biurowo-administracyjnego szablony pism i harmonogramów, które przydadzą się w każdej sytuacji związanej z kontaktami z urzędami, instytucjami publicznymi, czy placówkami opieki społecznej.

2. Pracownik biurowy-zajecia praktyczne 4. Pierwsze spotkanie - kurs sprzedawcy

1.Pracownik biurowy - zajęcia praktyczne
2.Pierwsze spotkanie  - kurs sprzedawcy

Obsługa kas fiskalnych, specjalistycznych programów komputerowych związanych ze sprzedażą oraz magazynowaniem to dziś podstawowe umiejętności przydatne dla sprzedawcy. Oczywiście uzupełniane muszą być o wiedzę dotyczącą m.in. zagadnień BHP i HACCP, związaną z asortymentem, promocją, reklamą i marketingiem, dostawami i dostawcami, dokumentacją handlową, zagadnieniami dotyczącymi klientów i ich obsługi, transportu, towarowania i magazynowania. Te i podobne obszary działalności handlowej poruszane są na kursie nowoczesnego sprzedawcy.

Przygotowanie do pracy magazyniera to także obszerna wiedza teoretyczna uzupełniona o możliwość zdobycia uprawnień do kierowania i obsługi wózków widłowych. Organizacja pracy w magazynach, podstawy zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obieg dokumentacji magazynowej, obsługa komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych – to tylko część zagadnień prezentowanych na kursie, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem uczestników projektu.
Młodzi ludzie bardzo poważnie i dużą świadomością podeszli do uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach zawodowych. Wykazując się chęcią na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, mając możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego i docelowo zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, uczestnicy otrzymują szansę na rozwój zawodowy i samodzielne planowanie przyszłej ścieżki zawodowej.

Tekst i zdjęcia – Katarzyna Elias, specj. ds. rozwoju zaw., OSZ Wałbrzych
 

PAWO JAZDY W ZASIĘGU RĘKI… - „AKCJA AKTYWIZACJA- YEI”

W przemkowskim hufcu zakończyły się zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. B realizowane w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Uczestnicy przeszli do kolejnego długo wyczekiwanego etapu czyli praktycznej części kursu. W kursie uczestniczy 5 osób, dla których posiadanie prawa jazdy jest niezbędne do podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Realizacja zadań idzie zgodnie z zaplanowaną podczas wcześniejszych zajęć, ścieżką rozwoju zawodowego. Uczestnicy intensywnie i z dużym zaangażowaniem podchodzą do realizacji zadania.
Na bieżąco przyswajają wiedzę i zasady ruchu drogowego podczas indywidualnych jazd. Wszyscy otrzymali niezbędne materiały i podręczniki, na których sukcesywnie pracują już samodzielnie w domu, aby dobrze zdać zbliżający się egzamin teoretyczny. Nadzór nad prawidłową jazdą i bezpieczeństwem uczestników prowadzi pan Rafał Mikołajczyk – instruktor nauki jazdy.

przemkow1 przemkow2

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja - YEI”  podczas praktycznej części kursu prawa jazdy.

Opracowanie : st. wychow. Małgorzata Basałyga
Zdjęcia: Pan Rafał Mikołajczyk – instruktor nauki jazdy
 

REALIZACJA PROJEKTU ,,AKCJA AKTYWIZACJA -YEI” W ZIĘBICKIM CENTRUM KARIERY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Ziębicach  trwa realizacja ogólnopolskiego projektu „Akcja aktywizacja - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Młodzież, która zgłosiła swój udział w projekcie, została objęta między innymi wsparciem opiekuna grupy. Do obowiązków opiekuna  należy  wsparcie młodzieży w trakcie realizacji projektu, monitorowanie postępów uczestników zajęć, reagowanie na  bieżące potrzeby uczestników.
Dlatego też w dniu 14 lutego odbyło się  kolejne spotkanie  z opiekunem  grupy realizujących w/w projekt.
Na spotkaniu zostały omówione bieżące kwestie dotyczące wszystkich form wsparcia,  jakie zostały  na chwilę obecną przewidziane w ramach projektu. Uczestnicy spotkania, szczególnie byli zainteresowani terminami rozpoczęcia kursów zawodowych, a także kontynuacją dalszych etapów projektu. Omówiono również  pojawiające się problemy na jakie napotykają w trakcie realizacji. W czasie spotkania   opiekun  wspólnie z młodzieżą szukał pomysłów w rozwiązaniu  aktualnych problemów.

Spotkanie uczestnikow projektu Akcja aktywizacja-YEI  z opiekunem grupy  (003)

Spotkanie uczestników projektu z opiekunem grupy

Tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK OHP w Ziębicach
Zdjęcia: uczestnik projektu
 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z POŚREDNIKIEM PRACY W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA –YEI”

W dniu 06.02.2017r. w przemkowskim hufcu rozpoczęły się zajęcia z pośrednikiem pracy Panią Moniką Szwed- Zyśk - zajęcia realizowane w ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI”. W zajęciach uczestniczy 10 osobowa grupa realizująca projekt, to osoby nie uczące się, nie pracujące, które chcą się doszkolić i zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Spotkania mają charakter indywidualny i mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu.

przemkow1 przemkow2

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w przemkowskim hufcu, podczas zajęć indywidualnych z pośrednikiem pracy Moniką Szwed- Zyśk

W toku tych zajęć zostaną omówione podstawowe pojęcia, źródła informacji o rynku pracy, analiza lokalnego rynku pracy, metody poszukiwania pracy, jak również uczestnik pozna formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę. Indywidualne podejście do uczestnika pozwoli na dobre przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (rekrutacja i selekcja pracowników, rozmowa kwalifikacyjna, prawa i obowiązki pracownika). Zajęcia z pośrednikiem pracy pozwolą na opracowanie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

Opracowanie:  Małgorzata Basałyga – koordynator lokalny.
Zdjęcia:  Magdalena Maślankiewicz – opiekun grupy projektu
 

PROJEKT „AKCJA AKTYWIZACJA- YEI” W DZIERŻONIOWIE

Kurs języka angielskiego w ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trwa.
Język angielski to język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Angielski należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Niekiedy określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości jest obecnie źródłem zapożyczeń prawie na całym świecie, ale wcześniej to angielszczyzna tworzona była poprzez wpływ innych języków. Obecnie ta moda została przyhamowana, ale wciąż stanowi istotny czynnik rozwoju języka.

kurs1 kurs2

Uczestnicy kursu

 

Kurs językowy jest częścią zadania 2. „Dobry kierunek” , a zajęcia będą realizowane przez 120 godzin w ciągu najbliższych tygodni. Na pierwszych zajęciach z lektorem Moniką Cusack uczestnicy wypełnili testy określające ich poziom znajomości języka, by móc dostosować cykl kształcenia do ich aktualnych umiejętności. Beneficjenci otrzymali od lektora niezbędne do realizacji zajęć materiały dydaktyczne- podręczniki, słowniki polsko-angielskie. Dodatkowo uczestnicy realizują kurs prawa jazdy i indywidualne pośrednictwo pracy.


Tekst/ Zdjęcia: Nikola Krajewska 1-7 HP Dzierżoniów

 

KURS KOMPUTEROWY ECDL W BIELAWIE.

Od dnia 25 stycznia trwa kurs komputerowy ECDL jako kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas kursu młodzież zdobędzie wiedzę na tematy dotyczące podstaw pracy z komputerem, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz podstaw pracy w sieci.
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, dzięki któremu zdecydowanie wzrośnie ich pozycja na rynku pracy a pracodawca zatrudniając ich będzie miał pewność, że ich umiejętności komputerowe są na odpowiednim poziomie. Posiadacze certyfikatu ECDL mogą cieszyć się wieloma korzyściami, oprócz potwierdzenia posiadanych kompetencji, wzrasta również ich szansa na europejskim rynku pracy, a tym samym pewność utrzymania zatrudnienia. Młodzież aktywnie bierze udział w szkoleniu, wykazuje się dużym zaangażowaniem, rzetelnie i sumiennie wykonuje powierzone obowiązki oraz zadania. Dzięki już zrealizowanym formom wsparcia, widoczny jest duży postęp w rozwoju osobistym jak  i zawodowym uczestników.

Tekst: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa.

 

 
„AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” - KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B W WAŁBRZYCHU

Kurs na prawo jazdy kat. B, to kolejna forma wsparcia, w której udział biorą uczestnicy  projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Grupa z OSZ w Wałbrzychu, MCK w Boguszowie Gorcach oraz MCK  w Strzegomiu rozpoczęła zajęcia teoretyczne, przygotowujące przyszłych mistrzów kierownicy do jazdy praktycznej. Kurs obejmuje 30 godzin teorii oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia z teorii przeprowadzane są w formie wykładów, podczas których instruktor ze Szkoły Jazdy „Schoolworld” w Wałbrzychu omawia wszystkie istotne zagadnienia i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, pierwszą pomoc itp.

1. Uczestnicy kursu na spotkaniu organizacyjnym 2. Pierwsze zajecia teoretyczne 

1.Uczestnicy kursu na spotkaniu organizacyjnym
2.Pierwsze zajęcia teoretyczne

Kursanci otrzymali również materiały, pozwalające na jak najlepsze  przygotowanie się do testów na prawo jazdy. Część teoretyczna zakończy się egzaminem wewnętrznym.  Zajęcia praktyczne to indywidualna nauka obsługi i prowadzenia samochodu – najpierw na placu manewrowym, a następnie w mieście oraz poza obszarem zabudowanym. Po zakończeniu obu części kursu, nasi uczestnicy podejdą do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wszyscy kursanci z wielkim zapałem i zaangażowaniem podeszli do nauki i zdobycia upragnionego dokumentu. Jest to dla nich duża szansa na podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz nabycia nowych umiejętności. W ocenie młodych ludzi większa mobilność, to szersze perspektywy i możliwości zatrudnienia. Być może niektórzy z nich zwiążą swoją zawodową przyszłość z pracą związaną z umiejętnością prowadzenia pojazdów? Na pewno ta forma wsparcia projektu stanowi dla naszych uczestników bardzo cenne i wymierne doświadczenie w planowaniu kariery zawodowej. Trzymamy kciuki za naszych kursantów i życzymy szerokiej drogi!

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Elias, specjalista ds. rozwoju zaw., OSZ Wałbrzych
 

KOLEJNE ETAPY PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI" W WAŁBRZYCHU

Wałbrzyscy uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja” 2017 rok rozpoczęli bardzo dynamicznie. W styczniu realizują oni kolejne formy wsparcia przewidziane w projekcie. Jako pierwsze odbyły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży poprowadzone przez panią psycholog Emilię Misiaszek. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. jak rozpoznać człowieka dotkniętego depresją, jakie mogą być jej potencjalne źródła i przede wszystkim jak przeciwdziałać stanom depresyjnym. Poznali sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Warsztaty uzupełniły ćwiczenia w formie gier interakcyjnych, pozwalających na poznanie i nazwanie emocji oraz ich prawidłową ocenę. Szczególnie ta forma zajęć bardzo spodobała się naszym uczestnikom, którzy z wielkim poczuciem humoru podeszli do rozwiązywania zadań.
Kolejną formą wsparcia były indywidualne konsultacje psychologiczne, stanowiące kontynuację zajęć grudniowych.

1. Zajecia z psychologiem 2. Indywidualna konsultacja psychologiczna 3. Uczestniczka podczas spotkania z posrednikiem pracy 

1.Zajęcia z psychologiem
2.Indywidualna konsultacja z psychologiem
3.Uczestniczka podczas spotkania z pośrednikiem pracy

Szczególnie ta forma zajęć bardzo spodobała się naszym uczestnikom, którzy z wielkim poczuciem humoru podeszli do rozwiązywania zadań.

Kolejną formą wsparcia były indywidualne konsultacje psychologiczne, stanowiące kontynuację zajęć grudniowych. Tutaj już każdy z uczestników mógł liczyć na pomoc w rozwiązaniu osobistych problemów dotyczących np. jego sytuacji życiowych, relacji z innymi ludźmi, postrzegania siebie, uporządkowania swoich emocji, czy poznania przyczyn konfliktów z otoczeniem. Często pomocne okazało się samo wysłuchanie przez panią psycholog, która była bardzo cierpliwą słuchaczką, a ponadto każdemu starała się podpowiedzieć i wskazać odpowiedni sposób rozwiązania jego problemów lub kierunki przyszłych działań.
Uczestnicy w ramach projektu mieli również okazję skorzystać z usługi indywidualnego pośrednictwa pracy. Pani Aneta Otorowska – pośrednik pracy PPP OHP w Boguszowie-Gorcach, po zebraniu informacji o poziomie wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego każdego młodego człowieka, poruszała tematy dotyczące m.in. analizy lokalnego rynku pracy, jego rodzaju i specyfiki, sposobów i metod aktywnego poszukiwania pracy, a ponadto udzielała zainteresowanemu uczestnikowi informacji o wolnych miejscach pracy na lokalnym rynku i możliwościach jej podjęcia.
Wszyscy teraz z niecierpliwością czekają na kontynuację działań projektowych, w tym na kursy kwalifikacyjne oraz staże zawodowe.

Tekst i zdjęcia – Katarzyna Elias, specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ Wałbrzych
 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”
    
19 stycznia 2017 roku w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja – YEI”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI – Youth Employment Initiative).
W spotkaniu uczestniczyło 17 osób zaangażowanych w realizację projektu na Dolnym Śląsku, tj. pracownicy z MCK Ziębice, MCK Strzegom, MCK Bielawa, HP Góra, HP Przemków, MCK Ząbkowice Śląskie, MCK Kłodzko, PPP Nowa Ruda, MCK Środa Śląska, HP Dzierżoniów, MCK Boguszów-Gorce, OSZ Wałbrzych, MCK Świebodzice, HP Kamienna Góra oraz pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 przywitaniem zaproszonych gości przez Komendanta Wojewódzkiego panią Bernadettę Brożyna.Na zebraniu omówiono kwestie dotyczące wszystkich form wsparcia jakie zostały przewidziane w ramach projektu. Opiekunowie grup szczególnie byli zainteresowani kursami zawodowymi, które wkrótce się rozpoczną oraz metamorfozą uczestników, która jest jedną z ostatnich form wsparcia.
Omówiono także pojawiające się problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektu z czego wywiązała się dyskusja, której owocem były pomysły jak radzić sobie z danymi trudnościami.Wszystkim obecnym dziękujemy za obecność i aktywne uczestnictwo! A uczestnikom projektu powodzenia na kursach zawodowych.

20170119_10102720170119_10111820170119_101127

Kadra realizujaca projekt.

Tekst i zdjęcia :Roksana Skiba

 

ROZPOCZĘCIE KURSU NA PRAWO JAZDY
 
            Prawo jazdy, w dzisiejszych czasach  stało się dokumentem powszechnym  i prawie niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób  korzystanie z własnego samochodu, to  źródło utrzymania.                 
    Młodzież  projektu ,,Akcja Aktywizacja- YEI” rozpoczęła  zajęcia teoretyczne przygotowujące do zdania egzaminu na prawo jazdy. Uczestnicy zajęć to młodzież  z Młodzieżowego Centrum Kariery z Ząbkowic Śląskich i z Ziębic. Zajęcia teoretyczne rozpoczęły się w dniu 11 stycznia br. w ramach projektu ,,Akcja Aktywizacja- YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Przed beneficjentami długa i trudna droga do osiągnięcia celu, jednakże młodzież jest niezwykle zmotywowana do działania. Z dwóch grup  na kurs prawa jazdy uczęszcza 12  uczestników projektu. Są świadomi tego, że podnosząc kwalifikacje, stają się bardziej atrakcyjnymi pracownikami dla lokalnych pracodawców oraz zwiększą swoją mobilność. W opinii młodych ludzi, posiadanie prawa jazdy kat. B otwiera przed nimi  wiele możliwości.   Nad ich sukcesami będzie czuwał Pan Eugeniusz Mendocha ze szkoły  Auto  ,,KAM” w Ząbkowicach Śląskich.  Kurs prawa jazdy kat. B, zakończy się państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym.

uczestnicy kursu prawa jazdy zajacia teoretyczne  na kursie prawa jazdy

uczestnicy kursu prawa jazdy

zającia teoretyczne  na kursie prawa jazdy                      

Tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy MCK Ziębice
Zdjęcia: Paulina Czerna  doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA KOLEJNYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI” W MCK OHP ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych rozpoczęli Nowy Rok udziałem w kolejnych formach wsparcia w ramach zadania 1. „Pomocna dłoń”- grupowych zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualnych konsultacjach psychologicznych. Obie formy wsparcia były kontynuacją grupowych zajęć z psychologiem, a osobą prowadzącą był pan Jarosław Frys. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji miały prewencyjny charakter – ich celem było uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać i gdzie się zwrócić po pomoc.

fot.1 indywidualny psycholog AA MCK ZS fot.2 zapobieganie depresji AA MCK ZS

1: Uczestniczka projektu w trakcie zajęć indywidualnych z psychologiem
2: Grupa w trakcie zajęć z zakresu zapobiegania depresji

Natomiast indywidualne konsultacje z psychologiem miały na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

REALIZACJA PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” W HUFCU PRACY W TRZEBNICY

Hufiec Pracy w Trzebnicy jest realizatorem dwóch grup I B projektu Akcja Aktywizacja – YEI. Uczestnicy pierwszej grupy projektu zakończyli indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z Panią Magdaleną Polańską z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Głównym celem zajęć była identyfikacja potrzeb zawodowo – edukacyjnych oraz opracowany został Indywidualny Plan Działania. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania jest działaniem wieloetapowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i ma na celu pomoc młodzieży w realizacji wyznaczonego celu.
Kolejna forma wsparcia to indywidualne zajęcia psychologiczne prowadzone przez psychologa z Centrum Biznesu Promocji i Kadr Pana Macieja Nogę, które miały na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych m.in. z niską samooceną, radzenie sobie z agresją, sytuacją rodzinną. Kontynuacją zajęć indywidualnych z psychologiem, były zajęcia grupowe z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.

t Uczestnicy kursu komputerowego ECDL t Uczestnicy w trakcie odbywania kwalifikacyjnych kursow zawodowych t Zajecia grupowe z psychologiem 

1.Uczestnicy kursu komputerowego
2.W trakcie odbywania kwalifikacyjnych kursuów zawodowych
3.Zajęcia grupowe z psychologiem

W dniu 9 stycznia w HP 1-48 w Trzebnicy rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla młodzieży w ramach projektu Akcja Aktywizacja- YEI  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych kurs komputerowy ECDL, którego prowadzącym jest Pan Sławomir Bartkowiak. Do kursu tego wytypowane zostały 4 osoby – po 2 osoby z każdej grupy, aby mogły podnieść kwalifikacje z zakresu informatyki.

Podczas zajęć omawiane są podstawy kursu ECDL, uczestnicy poznają programy komputerowe, zgłębią też podstawy pracy w programie MS Word. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu, który będzie potwierdzony certyfikatem.
Młodzież również od grudnia odbywa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, kucharz, elektryk i stolarz. Po zakończeniu KKZ na przełomie czerwca i lipca młodzież będzie zdawała egzaminy zawodowe, dzięki którym zdobędą kwalifikacje do wykonywania pracy w określonym zawodzie.

Tekst: Monika Mazur – wychowawca HP 1-48 w Trzebnicy
Zdjęcia: Agnieszka Januszowska – Komendant HP 1-48 w Trzebnicy
 

JAK WALCZYĆ Z DEPRESJĄ, CZYLI ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI” W BIELAWIE

Od dnia trzeciego stycznia br. prowadzone są zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży jako kolejna forma wsparcia oferowana w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”. W dzisiejszych czasach depresja dzieci i młodzieży to coraz częściej spotykane zjawisko. Obecnie psychiatrzy nie mają wątpliwości, że depresja dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci i młodzież. Różnicę zauważyć można tylko w przejawiających się objawach. Według statystyk, pomocy specjalisty potrzebuje co dziesiąty młody człowiek, który często boryka się z zaburzeniami lękowymi, cierpieniem obniżającym komfort życia, odbierającym nadzieję i sens życia. Często depresja popycha do desperackich kroków, tragedii, której można było zapobiec. Stąd potrzeba uwrażliwienia rodziców, nauczycieli, ludzi pracujących z młodzieżą, ale przede wszystkim samych zagrożonych na tę podstępną chorobę.

Uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem

Uczestnicy projektu podczas zajęć z psychologiem

Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczą w zajęciach, wymieniają się doświadczeniami, dyskutują na tematy, jak się okazało istotne dla nich samych. Są rzetelni, sumienni i pracowici, zdobywają wiedzę, którą mogą wykorzystać nie tylko dla swoich potrzeb, ale również pomagając innym. Dzięki miłej atmosferze na zajęciach, uczestnicy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Relacje interpersonalne wykładowca – uczestnik nawiązują do partnerstwa, dialogu, zaufania i wzajemnego szacunku. Prowadzący pobudza zainteresowanie oraz aktywność uczestników i potrafi utrzymać ją do końca zajęć. Na spotkaniach zostały zrealizowane najistotniejsze zagadnienia związane z depresją. Zajęcia trwać będą do dnia piątego stycznia.

Tekst: Edyta Stachowicz – Doradca zawodowy MCK Bielawa.
Zdjęcia: Paula Florian-Szymańska – Pośredniczka pracy PPP Bielawa
 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W PPP OHP W NOWEJ RUDZIE

2 i 3 stycznia w PPP OHP w Nowej Rudzie odbyły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Odbiorcami byli uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Zajęcia prowadziła Pani Psycholog Olga Szewrańska w formie warsztatów grupowych. Omówione zostały symptomy depresji, psychologiczne mechanizmy powstawania zaburzenia, jej źródła, sposoby zapobiegania oraz leczenia, gdy schorzenie już występuje. Bardzo ważna w leczeniu oraz profilaktyce depresji jest zmiana negatywnego myślenia na pozytywne, umiejętność kierowania własnymi emocjami oraz koncentracja na zadaniu.
Podczas warsztatów młodzież chętnie uczestniczyła w ćwiczeniach praktycznych mających na celu poznanie siebie i swoich emocji. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z formy prowadzenia zajęć, możliwości swobodnej wypowiedzi oraz przyjaznej atmosfery.

Uczestnicy projektu Akcja Aktywizacja YEI podczas zajec

Uczestnicy projektu "Akcja aktywizacja - YEI" podczas zajęć

Tekst i zdjęcia: Karolina Fecko – pośrednik pracy PPP OHP Nowa Ruda
 

ZAPOBIEGANIE DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W DZIERŻONIOWIE

Depresja młodzieży to coraz częściej spotykane zjawisko. Cierpienie, jakie jej towarzyszy znacznie obniża komfort życia młodego człowieka, odbiera nadzieję i sens życia, nieraz popycha go do kroków desperackich, do tragedii, którym można było zapobiec.
Do niedawna utrzymywano, że depresja występuje tylko u dorosłych, po okresie dojrzewania. Obecnie psychiatrzy nie mają wątpliwości, że depresja dotyka także dzieci i młodzież, tylko może się nieco inaczej przejawiać. Tymczasem statystyki alarmują: około 900 tysięcy młodych ludzi potrzebuje w Polsce pomocy specjalistów ze względu na problemy emocjonalne - co dziesiąty młody człowiek!

dep1 dep2

Młodzież uczestnicząca w zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Objawy depresji dzieci i młodzieży mogą być bardzo indywidualne – występują w indywidualnych konfiguracjach i o różnym natężeniu. Istotne jest to, że smutek, przygnębienie mogą być niewidoczne na twarzy młodego człowieka. Ich maskę stanowi drażliwość, napięcie, pobudzenie obserwowane w kontaktach w domu i w szkole. Mimo tego, że młody człowiek zna ogólnie przyjęte normy, świadomie łamie je, buntując się przeciwko światu dorosłych: upija się, podejmuje eksperymenty z narkotykami, uprawia przypadkowy seks, dokonuje samouszkodzeń, samookaleczeń, wdaje się w bójki. Chce w ten sposób wypełnić pustkę wewnętrzną, zaimponować rówieśnikom, a z drugiej strony wykrzyczeć: „Jestem!” „Pomóżcie”.

Uczestnicy Projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” w Dzierżoniowie  przystąpili  do kolejnych zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach zadania 1: Pomocna dłoń. Czyli grupowe wsparcie psychologiczne- treningi i warsztaty, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz zajęcia z zakresu  zapobiegania depresji wśród młodzieży. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. Odbyła się również kontrola zajęć szkoleniowych przez  koordynatora p. Marka Gołębiowskiego. Wielkimi krokami uczestnicy projektu zbliżają się do realizacji zadania drugiego.

Tekst/ Zdjęcia: Nikola Krajewska 1-7 HP Dzierżoniów
 

WIGILIA  W  MŁODZIEŻOWYM  CENTRUM  KARIERY  OHP  Z  UCZESTNIKAMI PROJEKTU "AKCJA AKTYWIZACJA- YEI"

Wielkimi krokami  zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i rozpoczyna się czas spotkań wigilijnych. Młodzież biorąca udział w projekcie ,,Akcja Aktywizacja -YEI” z własnej inicjatywy zorganizowała spotkanie opłatkowe w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach.
Przy stole wigilijnym nie zabrakło tradycyjnego  podzielenia się opłatkiem a także  pysznych wypieków, które przyniosła młodzież. Był to czas spędzony na serdecznej rozmowie i śpiewaniu  kolęd.
To ostatnie spotkanie w tym roku z doradcą zawodowym  Violettą Wolny.
W czasie warsztatów prowadzonych w ramach projektu grupa bardzo się zaprzyjaźniła. W ramach podziękowań za dotychczasowe zajęcia  doradca otrzymała gorące podziękowania w formie  pamiątki i  kwiatów.
Wszystkim moim uczestnikom projektu składam  najlepsze życzenia z okazji  Świąt Bożego Narodzenia oraz  wszelkiej pomyślności szczęścia, zdrowia oraz powodzenia w Nowym 2017 Roku.

z Spotkanie oplatkowe z paniatkowe zdjecie z uczestnikami projektu

Uczestnicy projektu  podczas spotkania opłatowego oraz pamiątkowego zdjęcia

Tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK w Ziębicach
Zdjęcia: uczestniczka projektu  Sara Masłowska

 

PROJEKT „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” – CZAS NA WAŁBRZYCH

Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wsparcie psychologiczne to formy, z których mają okazję skorzystać uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja” w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu w grudniu br.
Doradztwo zawodowe obejmuje wszelkie zagadnienia związane z  rynkiem pracy, aktualną sytuacją i trendami na rynku lokalnym, w tym z rodzajem instytucji, form instrumentów i usług rynku pracy. Omawiane są ponadto metody aktywnego poszukiwania pracy, rodzaje i sposób przygotowania dokumentów aplikacyjnych, techniki autoprezentacji oraz charakter i rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Największym zaangażowaniem uczestnicy wykazali się podczas symulacji rozmów z potencjalnymi pracodawcami, a najwięcej trudności sprawiła im sztuka autoprezentacji.

1. Zajecia grupowe z doradca zawodowym 2. Cwiczenie w podgrupie na zajeciach z psychologiem 

1.Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym
2.Ćwiczenia w podgrupie podczas zajęć z psychologiem

Grupowe wsparcie psychologiczne to nie tylko wykłady teoretyczne. To przede wszystkim warsztaty w formie zabaw i ćwiczeń nastawione na wzajemną integrację, komunikację między sobą, wzajemne słuchanie się i tolerancję. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest stres i jakimi sposobami go pokonywać, jak być asertywnym i jak nauczyć się sztuki negocjacji. Stwierdzili, że nowo nabyte umiejętności przydadzą się im nie tylko podczas starania się o pracę, ale i w codziennych sytuacjach życiowych. Dzięki odpowiedniej motywacji i zaangażowaniu zwiększają swoje szanse na zaistnienie na rynku pracy i podjęcie zatrudnienia.

W ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego młodzież będzie miała okazję, poprzez bezpośrednią rozmowę, np. do określenia swoich niepowodzeń życiowych i określenia drogi ich naprawy, uświadomienia sobie swoich atutów, zdolności i umiejętności, określenia mocnych i słabych stron, czy wzmocnienia motywacji do poprawy swojej sytuacji – znalezienia pracy i wzmocnienia tym samym poczucia własnej wartości.
Na pierwszy miesiąc przyszłego roku zaplanowano również warsztaty z zakresu zapobiegania depresji oraz kontynuację spotkań indywidualnych.

Tekst: Katarzyna Elias – specj. ds. rozwoju zawodowego, OSZ Wałbrzych;
Zdjęcia: Katarzyna Kawczak – specj. ds. programów, CEiPM Wałbrzych

 

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W MCK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE W RAMACH PROJEKTU  „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI”

Kolejnym etapem  projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  jest realizacja grupowego wsparcia psychologicznego w formie treningów i warsztatów. Zajęcia grupowe z psychologiem – panem Jarosławem Frysem odbyły się zaraz po zakończeniu grupowego doradztwa zawodowego w miesiącu grudniu 2016 roku. Udzielane wsparcie polegało przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu zrealizowano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Podczas zajęć młodzież uczyła się także jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Warsztaty miały również na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego.

fot.2 grupowy psycholog AAS MCK ZSL

Na zdjęciu: Uczestnicy projektu w trakcie zajęć wraz z prowadzącym psychologiem

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,AKCJA AKTYWIZACJA - YEI’’ Z MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY W ZIĘBICACH ZAKOŃCZYŁA ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Od 7 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach w ramach realizacji programu inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wdrażany jest projekt  „Akcja Aktywizacja -YEI” .Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi w wieku od 18 do 24 roku poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Uczestnicy którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie podjęli się nie lada wyzwania. W okresie od 7 listopada do 12 grudnia br. brali udział w  indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz w warsztatach grupowych z poradnictwa zawodowego. Zajęcia indywidualne miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników. Na zajęciach zostały opracowane wspólnie z doradcą zawodowym Indywidualne Plany Działania oraz przeprowadzone zostały badania predyspozycji zawodowych, które   pozwoliły na odpowiedni dobór kursów zawodowych i określenie ścieżki kariery zawodowej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się grupowe spotkania na warsztatach z poradnictwa grupowego. Podczas zajęć młodzież zapoznała się z takimi  zagadnieniami jak: rynek pracy, instrumenty i usługi instytucji rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, samozatrudnienie. Nabywanie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy i zdobywanie umiejętności miękkich to tylko niewielka część z pakietu z którego uczestnicy projektu skorzystają. Równie istotnym elementem byłą kursy zawodowe zakończone egzaminem kwalifikacyjnym, kursy prawo jazdy, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz staże zawodowe. Po zakończonym cyklu zajęć grupowych, zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia. Spotkanie upłynęło w miłej  i przyjaznej atmosferze. Wszystkim uczestnikom życzę aby czas, jaki poświęcili na udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego dał im solidne podstawy do osiągania sukcesów w poruszaniu się na rynku pracy.

symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 1 Zajecia z grupowych zajec z doradca zawodowym Wreczenie dyplomu za uczestnictwo  w zajeciach grupowych

1: Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
2: Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym
3: Wręczenie dyplomów

Tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK w Ziębicach

Zdjęcia: uczestnik projektu Kamil Kapuściński

 

PRZEBIEG PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” W NOWEJ RUDZIE

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Nowej Rudzie trwa realizacja projektu „Akcja aktywizacja – YEI” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Odbiorcami projektu są osoby młode w wieku 18 – 24 lata znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. W ramach aktywizacji młodzież ma możliwość skorzystania z form wsparcia takich jak: usługi doradcze oraz psychologiczne, zdobycie kwalifikacji zawodowych - poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym oraz praktycznej nauki zawodu w trakcie odbywania stażu zawodowego.

uczestnik w trakcie spotkania z doradca zawodowym warsztaty grupowe z doradca zawodowym 

1.Uczestnik podczas spotkania z doradca zawodowym
2.Warsztaty grupowe z doradcą zawodwym

Do tej pory w ramach projektu młodzież miała okazję spotkać się indywidualnie z doradcą zawodowym, podczas zajęć utworzono indywidualny plan działania dla każdego uczestnika, którego celem było stworzenie ścieżki rozwoju zgodnej z predyspozycjami zawodowymi, wykształceniem oraz zainteresowaniami. W Punkcie Pośrednictwa Pracy odbyły się również warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, których celem było nabycie przez uczestników  projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” wiedzy i umiejętności poruszania się  po rynku pracy.

Aktualnie prowadzone są warsztaty psychologiczne, podczas których młodzież uczy się praktycznie jak zwiększyć swoją motywację do działania, jak zarządzać swoim czasem, poznaje mechanizmy efektywnej komunikacji oraz uczy się radzenia sobie ze stresem. Ważnym elementem spotkań jest omówienie tematu inteligencji emocjonalnej oraz nauka stosowania zachowań asertywnych w praktyce. Psycholog omawia również problem radzenia sobie z konfliktami poprzez skuteczne prowadzenie negocjacji.
Celem spotkań jest podwyższenie pewności siebie u każdego uczestnika, poprawa wizerunku i komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, nabyte umiejętności zwiększą szansę znalezienia zatrudnienia w przyszłości. W ramach pomocy psychologicznej młodzież będzie miała okazję uczestniczyć również w warsztatach z zakresu zapobiegania depresji, zajęcia odbędą się na początku przyszłego roku.

Tekst i zdjęcia: Karolina Fecko pośrednik pracy
 

GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W MCK OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU "AKCJA AKTYWIZACJA - YEI"

W miesiącu grudniu 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich odbyły się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym są częścią zadania 1. „Pomocna dłoń” i obejmowały następujące zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listów motywacyjnych oraz CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także blaski i cienie samozatrudnienia. Uczestnicy zajęć aktywnie pracowali w trakcie spotkań, chętnie poddawali się symulacji rozmowy kwalifikacyjnej czy wystąpieniom w trakcie ćwiczenia technik prawidłowej autoprezentacji.

MCK ZSL gr.doradztwo fot.1 MCK ZSL gr.doradztwo fot.2

1: Uczestnicy projektu w trakcie zajęć w grupach
2: Uczestniczki projektu w trakcie symulacji rozmów kwalifikacyjnych

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna - doradca zawodowy MCK OHP Ząbkowice Śląskie
 

KOLEJNY ETAP ZAJĘĆ Z ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY – W RAMACH „AKCJA AKTYWIZACJA –YEI”

W dniu 13.12.2016r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” dot. zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, zajęcia są realizowane przez psycholog panią Annę Worbiej. W zajęciach biorą udział uczestnicy grupy NEET- osoby nie uczące się, nie pracujące, które chcą się doszkolić i zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe.
Podczas zajęć uczestnicy projektu nabywają umiejętności społeczne, uczą się odpowiednich zachowań społecznych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z problemem depresji.  O ile depresja w okresie dojrzewania zdarza się dość często to obecnie problemy z nią związane, stały się na tyle poważne, że zaczęto je nazywać „chorobą młodego pokolenia”.
Celem zajęć jest uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać oraz gdzie się zwrócić o pomoc. Forma zajęć jest uzależniona od potrzeb uczestników.

przemkow1 przemkow2

Uczestnicy projektu z Psycholog Panią Anną Worbiej

Opracowanie: Magdalena Maślankiewicz- opiekun grupy
Zdjęcia: Małgorzata Basałyga –Koordynator lokalny

 

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W BIELAWIE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI”.

Od dnia 05.12.2016r. trwają zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, które podzielone zostały na cztery spotkania warsztatowe. Wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu polega przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu przewidziano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Ponadto uczestnicy mają możliwość kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, nauczyć się samodzielności, a tym samym zwiększyć szanse znalezienia zatrudnienia.
Podczas zajęć młodzież nauczy się jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz gdzie skutecznie zwrócić się o pomoc. Zdobędzie wiedzę na temat sprawnego rozwiązywania problemów związanych ze stresem, agresją, uzależnieniem czy też niską samooceną. Uczestnicy projektu aktywnie biorą udział w zajęciach, rzetelnie wykonują ćwiczenia oraz wykazują się dużym zaangażowaniem w rozwój osobisty. Wsparcie psychologiczne ma na celu nie tylko zwiększenie motywacji do samodzielnego rozwoju osobistego, ale również zwiększenie motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Uzupełnieniem tej formy wsparcia będą zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, które odbędą się już w nowym roku.

zajecia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem

Tekst: Edyta Stachowicz – Doradca zawodowy MCK OHP Bielawa.
Zdjęcia: Paula Florian-Szymańska – Pośredniczka pracy PPP OHP Bielawa.

 

REALIZACJA PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA” W LEGNICKIM HUFCU

W legnickim hufcu pracy rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu unijnego „Akcja Aktywizacja -YEI”, których realizatorem są Ochotnicze Hufce Pracy.Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Uczestnikami są osoby młode w wieku od 18 do 24 lat, nie uczące się, nie pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, nie posiadające kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  Podczas zajęć indywidualnych uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony, Opracowany Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika pozwala na odpowiedni dobór kursów zawodowych i określenia ścieżki kariery zawodowej. Kolejnym etapem będą zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

zajecia z doradca zawodowym

Zdjęcie: Zajęcia z doradcą zawodowym

Tekst/zdjęcia: Dariusz Popławski – st. Wychowawca

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W MCK OHP KOWARACH

29.11.2016 roku odbyły się kolejne indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w MCK Kowary w ramach projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” realizowanego przez 1-10 Hufiec Pracy w Kamiennej Górze w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku 18 - 25 lat, aktualnie nieucząca się i niepracująca, która zamierza zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i pierwsze doświadczenia zawodowe na stażach realizowanych w projekcie.
W trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym zostały przeprowadzone badania predyspozycji zawodowych beneficjentów, wspólnie opracowano Indywidualny Plan Działania i ustalono indywidualny dobór wsparcia w ramach ścieżki projektowej, niezbędnych do planowania rozwoju kariery zawodowej. Każdy z uczestników zajęć mógł popracować nad określaniem swoich mocnych i słabych stron, wartości ważnych w ich życiu i odnieść je do planowanej wizji kariery.
Już wkrótce wszyscy ponownie spotkają się z doradcą zawodowym w MCK w Kowarach na zajęciach z grupowego poradnictwa zawodowego.

Beneficjentka z doradca zawodowym

Beneficjentka z doradcą zawodowym

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Matusiak – doradca zawodowy

 

WAŁBRZYSKI POCZĄTEK PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI” (gr. II)

Cyklem spotkań informacyjno-organizacyjnych dla młodych ludzi deklarujących chęć uczestnictwa w działaniach projektowych rozpoczęła się „Akcja Aktywizacja-YEI” – projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Wałbrzychu.
Na spotkaniach omawiano główne założenia projektu, przybliżano wszystkie formy wsparcia oraz przedstawiano korzyści wynikające z udziału w zadaniach projektowych.
Różnorodność zaplanowanych działań, tj. zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, bezpłatne kursy i warsztaty, szkolenie zawodowe, czy trzymiesięczny płatny staż zawodowy spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony naszych potencjalnych uczestników. Dodatkowe formy „zachęty” do aktywnego udziału: ubezpieczenie zdrowotne, zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie oraz refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, również wydały się naszym kandydatom atrakcyjnymi argumentami przemawiającymi na korzyść przystąpienia i ukończenia projektu.
Pierwszym etapem rozpoczynającym działania w ramach projektu było indywidualne doradztwo zawodowe. Zajęcia z doradcą zawodowym objęły zaplanowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej dla każdego uczestnika, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działań, zbadanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz dopasowanie do nich konkretnych form wsparcia w projekcie.  
Cieszymy się z zaangażowania i chęci rozwoju zawodowego młodych ludzi. Mamy nadzieję, że udział w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” stanie się „cegiełką” w budowaniu ich kariery zawodowej i zapewni im dobry start do pracy w „wymarzonym” zawodzie.

1. Spotkanie informacyjne 2. Uczestnicy z opiekunem grupy 3. Uczestniczka projektu na doradztwie indywidualnym

1.Spotkanie informacyjne
2.Uczestnicy z opiekunem grupy
3.Uczestniczka projektu podczas doradztwa indywidualnego

Tekst: Katarzyna Elias – OSZ OHP w Wałbrzychu,    
Zdjęcia: Katarzyna Kawczak – CEiPM w Wałbrzychu

 

AKCJA AKTYWIZACJA-TRENING MOTYWACYJNY „ABY CHCIAŁO NAM SIĘ CHCIEĆ”

„Motywacja jest jak paliwo, które pozwala samochodowi jechać. Tym samochodem jesteś  Ty.  Aby  działać,  czyli wykonywać jakąś czynność, musisz mieć odpowiednią ilość motywacji.”
Takim akcentem uczestnicy grupy II Akcja Aktywizacja - YEI w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie rozpoczęli zajęcia motywujące z opiekunem grupy. Jest wiele odmian motywacji. Każdego człowieka tak naprawdę może motywować zupełnie  inna  rzecz.  Dla  jednej  osoby  najbardziej  motywujące  będzie  wyobrażenie sobie  po  osiągnięciu  swojego  celu,  dla  innej  bardziej  może  być  motywujące wynagrodzenie  pieniężne  za  wykonaną  pracę.  Motywacja  jest  tak  bardzo  istotna, ponieważ daje nam ona siłę do pracy a często zmienia nasze nastawienie w bardzo krótkim czasie o czym mogli przekonać się uczestnicy projektu również podczas zajęć indywidualnych i grupowych z doradza zawodowym.
Oprócz  motywacji  do  realizacji  celów  niezbędna  jest  także  siła  woli.  Według psychologów  to  właśnie  ona  nadaje  motywacji  nową  jakość.  Kiedy  uczący  się przejmuje  odpowiedzialność  za  swój  proces  kształcenia  i  stara  się  uniknąć  pokus odciągających  go od  celu, istotną rolę pełni jego wola.  
Człowiek zawdzięcza swojej motywacji wybór celów, ale to siła woli potrzebna jest do ich  skutecznego  zrealizowania. Zatem  celem  opiekuna grupy  prowadzącego  zajęcia powinno  być  wytworzenie  sytuacji, w  której  chęć  pogłębiania  wiedzy  z  danej dziedziny przez      uczestników trwałaby jeszcze po zakończeniu zajęć.  
To dzięki woli uruchamiane są procesy metapoznawcze, umożliwiające rozwiązanie danych zadań.  Ludzie potrzebują motywacji do wykrywania większości czynności, które nie są dla  nich  przyjemnością.  Największej  motywacji  wymagają  czynności,  które  muszą być powtarzane mnóstwo razy zanim zostanie osiągnięty cel. Są to bardzo żmudne działania  i  bez  motywacji  człowiekowi  nie  chcę  się  ich  robić.  Dzięki  motywacji człowiek może bardzo szybko zmienić swoje nastawienie do danej czynności. Dlatego też miłym akcentem był wspólny posiłek uczestników projektu z opiekunem i koordynatorem.

d1 d2 

Młodzież podczas zajęć

Nikola Krajewska-Wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów

 

UCZESTNICY PROJEKTU „AKCJA-AKTYWIZACJA-YEI” W DZIERŻONIOWIE U DORADCY ZAWODOWEGO

Beneficjenci projektu unijnego „Akcja Aktywizacja-YEI” Dzierżoniowie współfinansowanego ze środków unijnych w dniu 28 listopada zakończyli cykl spotkań z doradcą zawodowym. Uczestnicy grupy II, czyli młodzież w wieku 18-25 lat, od samego początku bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział we wszystkich stawianych im zadaniach.
Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom młodzi ludzie wiedzą już jaką wartością w życiu każdego z nas jest praca. Co decyduje o tym, że ją podejmujemy  oraz  jakie potrzeby zaspakaja nasza aktywność zawodowa. Mają też świadomość, że na rynku pracy oferują swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które pozwalają im wykonywać stawiane przed nimi zadania. Dzięki spotkaniom indywidualnym mają określone swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe oraz wiedzą skąd czerpać wiedzę na swój temat, aby być autentycznym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Dużo pytań pojawiło się w trakcie omawiania dokumentów aplikacyjnych, co oczywiście wskazuje, że osoby zakwalifikowane do projektu pragną ukończyć zajęcia z wiedzą, a nie tylko tzw. „papierkiem”. Wiele emocji i dyskusji wzbudził temat aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy szczególnie ludzi młodych rozpoczynających swoją karierę zawodową.
Uczestnicy projektu kończą spotkania z doradcą zawodowym z opracowanym własnym Indywidualnym Planem Działania i  zasobem wiedzy jak poruszać się po rynku pracy i skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zwieńczeniem zajęć było wręczenie zaświadczeń ukończenia pierwszych, ale nie ostatnich spotkań w ramach tego projektu. Życzymy wytrwałości na kolejnych jego etapach.  

Tekst/foto: Joanna Kosowska- doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie

dzierz1  dzierz3 dzierz2

Młodzież w trakcie zajęć grupowych oraz wręczanie zaśwadczeń

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA -YEI” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOGUSZOWIE-GORCACH

Od dnia 21.11.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Boguszowie-Gorcach trwają zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI”.
W trakcie zajęć indywidualnych, każdy uczestnik mógł poznać swoje mocne i słabe strony, opracowany został Indywidualny Plan Działania oraz przeprowadzone zostały testy które miały ocenić predyspozycje zawodowe każdego z uczestników projektu.  Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania jest wieloetapowym działaniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i ma na celu pomoc młodzieży w realizacji wyznaczonego celu zawodowego.
Badanie predyspozycji zawodowych, które zostało opracowane indywidualnie z każdym uczestnikiem, pomogło określić czy kursy zawodowe, które wybrali są zgodne z ich zainteresowaniami i kwalifikacjami. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się również zasadami pisania dokumentów aplikacyjnych, a również zapoznali zostali z realiami i potrzebami lokalnego rynku pracy.
Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zajęciach indywidualnych realizowanych w ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI”.  W grudniu rozpoczynamy zajęcia grupowe z doradcą zawodowym według realizowanego i opracowanego harmonogramu.

Uczestniczka_podczas_zajec_indywidualnych_z_doradca_zawodowym Uczestnik_podczas_zajec_indywidualnych_z_doradca_zawodowym 

Uczestniczka oraz uczestnik projektu podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym

Tekst i zdjęcia: Beata Markowska- Doradca Zawodowy MCK Boguszów-Gorce

 

W ZIĘBICKIM MCK ROZPOCZĄŁ SIĘ PROJEKT  ,,AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”

„Akcja Aktywizacja – YEI” to nazwa nowego ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży.
W listopadzie 2016 r. rozpoczęły  się pierwsze zajęcia z poradnictwa  indywidualnego  prowadzone przez Violettę Wolny z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ziębicach.  
Porada  indywidualna z doradcą zawodowym  ma  na celu identyfikację potrzeb zawodowych  uczestników projektu. W ich trakcie spotkania zostały opracowanie Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika oraz wykonany Kwestionariusz Kompetencji Zawodowych.
Działania na rzecz uczestników projektu można podzielić na kilka etapów: spotkania z doradztwa zawodowego w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania, prawo jazdy, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe.
Młodzież będzie  miała  możliwość skorzystania m.in. z: kursów językowych, kursów komputerowych (ECDL), oraz kursów przedsiębiorczości.
Uczestnicy  będą uczestniczyć również w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.
Co jeszcze?
Dla uczestników projektu:
•    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
•    ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu,
•    dofinansowanie dojazdów na zajęcia,
•    wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie,
•    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Całej grupie, która podjęła się uczestnictwa w projekcie ,,Akcja Aktywizacja -YEI” życzę wiele entuzjazmu i energii w osiągnięcia sukcesów dotyczących realizacji projektu.

ziebice Opracowanie IPD ziebice Zajecia uczestnika projektu  z doradca zawodowymjpg  

1.Opracownia IPD
2.Uczestnik projektu z doradcą zawodowym podczas zajęć

Tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK w Ziębicach
Zdjęcia: Agnieszka Bednarczyk

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BIELAWIE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI”.

Dnia 25.11.2016 roku dobiegły końca grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”. W ostatni dzień zajęć zrealizowane zostały tematy dotyczące metod motywowania się. Uczestnicy poznali również zawody przyszłości oraz sprawdzili zdobytą wiedzę w teście kończącym doradztwo zawodowe.
Na zakończenie zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze, uczestnicy prezentując swoje umiejętności kulinarne, przygotowali słodki poczęstunek.
Podsumowując, uczestnicy projektu po zakończeniu zajęć grupowych z doradcą zawodowym znają lokalny rynek pracy, w tym instytucje, instrumenty i usługi rynku pracy oraz aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy nabyli również umiejętność lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, zdobyli wiedzę na temat różnorodnych technik poszukiwania pracy. Potrafią napisać życiorys zawodowy i list motywacyjny, potrafią dostosować się do ogólnych zasad panujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Potrafią też korzystnie zaprezentować się przed pracodawcą, zbudować i wykorzystać siatkę kontaktów, udoskonalają również umiejętności podejmowania decyzji i jej realizacji. Uczestnicy w lepszym stopniu świadomi są swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych, dążą do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do dalszego kształcenia się oraz efektywnego poszukiwania pracy w przyszłości, rozwijają przede wszystkim kluczowe umiejętności potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.  Potrafią wyrażać uczucia i emocje oraz efektywnie wykorzystywać swoje doświadczenia, oceniać swoje postępy a także korygować popełniane błędy. Uczestnicy dali się poznać jako osoby rzetelne, sumienne i pracowite.
Jestem przekonana, że zrealizowane zajęcia z doradztwa zawodowego będą przydatne nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu codziennym oraz pomogą w efektywnym planowaniu ścieżki kariery zawodowej.

b wreczenie zaswiadczenia b poczestunek przygotowany przez uczestnikow 

1.Wręczenie zaświadczenia
2.Poczęstunek przygotowany przez uczestników zajęć

Tekst: Edyta Stachowicz – Doradca zawodowy MCK OHP Bielawa.
Zdjęcia: Uczestnik projektu.

 

„AKCJA AKTYWIZACJA - YEI”.  ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W MCK OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

W listopadzie 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich odbył się szereg indywidualnych spotkań z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem spotkań z doradcą zawodowym było przeprowadzenie zajęć z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a co za tym idzie opracowanie wraz z uczestnikami Indywidualnych Planów Działań, badanie ich predyspozycji i zainteresowań zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.
Diagnoza predyspozycji jest niezbędna do wyboru dalszej ścieżki wsparcia np. kursu zawodowego czy kursu prawa jazdy. Poprzedzenie doboru poszczególnych form wsparcia badaniem potrzeb i predyspozycji zawodowych ma zagwarantować, że każdy z uczestników projektu otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Tekst i zdjęcie: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

MCK ZL AA ind.doradztwo fot.1

Uczestniczka projektu w trakcie zajęć indywidualnych

 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI”.

Od dnia 16 listopada 2016 roku trwają zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, które są jedną z pierwszych form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”. Program zajęć obejmuje zakres tematyczny, który przygotowuje osoby bezrobotne do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
Celem jest przede wszystkim  zmiana sposobu myślenia każdego z uczestników zarówno o swojej sytuacji zawodowej jak i o swoim funkcjonowaniu pod kątem innych aspektów życia. Zajęcia polegają głównie na odkrywaniu zainteresowań uczestników projektu, nauce wyrażania uczuć i emocji oraz stosowania zdobytych informacji i umiejętności w różnych sytuacjach. Ważne jest również, aby uczestnicy efektywnie wykorzystywali swoje doświadczenia, oceniali swoje postępy a także korygowali popełniane błędy.
Podczas zajęć zrealizowane zostaną tematy z zakresu poruszania się po rynku pracy, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Uczestnicy zdobędą również umiejętności praktyczne na temat różnorodnych technik poszukiwania pracy, między innymi napisanie życiorysu i listu motywacyjnego, nauka ogólnych zasad panujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej, budowanie i wykorzystywanie siatki kontaktów jak również udoskonalanie umiejętności podejmowania decyzji i jej realizacji.
Dnia 21 listopada 2016 roku zrealizowane zostały zajęcia z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Młodzież nabyła umiejętności tworzenia swoich dokumentów aplikacyjnych, życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego, jak również szybkiego wyszukiwania  i efektywnego korygowania błędów w dokumentach. Uczestnicy projektu bardzo chętnie biorą udział w zajęciach. Wykazują się niezwykłą umiejętnością słuchania i kompetentną realizacją powierzonych zadań, dają się poznać jako osoby pracowite, rzetelne i sumienne. Wspólne ćwiczenia krok po kroku ujawniają wartościowe i pożądane cechy osobowości, takie jak komunikatywność, aktywność uczestników oraz dużą kreatywność.  Według harmonogramu zajęcia z doradztwa zawodowego będą trwać do dnia 25 listopada 2016 roku.

Tekst: Edyta Stachowicz – Doradca zawodowy MCK Bielawa

zajecia z doradztwa zawodowego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 

„AKCJA AKTYWIZACJA - YEI” ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM ROZPOCZĘTE

W dniu dzisiejszym 17.11.2016 roku odbyły się kolejne indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”. Uczestnicy już podczas pierwszego spotkania zostali zapoznani z wymaganiami obowiązującymi podczas projektu, więc dziś zaczęło się szkolenie indywidualne. Każdy mógł poznać swoje słabe i mocne strony, porozmawiać o nich i ich wykorzystaniu w przyszłej pracy oraz stworzyć swój indywidualny plan działania.

P1170055 P1170057
Uczestnicy z doradcą.

Podczas zajęć uczestnicy poznali zasady pisania dokumentów aplikacyjnych i mieli szansę przy fachowej pomocy stworzyć perfekcyjne CV. Odpowiednio przygotowane dokumenty aplikacyjne są bowiem wizytówką kandydata na potencjalne stanowisko. Ich przygotowanie wymaga nie tylko wiedzy czy gotowego szablonu. Właśnie dlatego doradczyni zawodowa starała się uświadomić uczestnikom jak ważne jest ich zaangażowanie już w procesie ich przygotowania i kompletowania.

Tekst i zdjęcia-Magdalena Maślankiewicz - opiekun grupy.

 

"AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” W WOŁOWIE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wołowie trwa realizacja projektu unijnego ,,Akcja Aktywizacja - YEI” realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Gwarancji dla Młodzieży.
Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku 15-16 lat wykazująca słabe wyniki w nauce i dużą absencję na zajęciach szkolnych. Zrekrutowano dwie grupy po 10 uczniów.  Osoby te otrzymały wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego. Obecnie trwają zajęcia wyrównawcze z matematyki i kurs językowy z języka angielskiego. Zajęcia mają na celu wyrównanie braków edukacyjnych uczniów i stworzenie szansy na pomoc w zakresie prawidłowego funkcjonowania na danym etapie edukacyjnym. Uczniowie otrzymują bieżącą pomoc z treści programowych realizowanych na zajęciach szkolnych, wzmacniają podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, rozwijają zainteresowania i pasje.  Uczestnicy projektu otrzymują dwudaniowy obiad, a następnie udają się na zajęcia, które rozpoczynają się o godzinie 15.00.  
Każdy uczeń, który bierze udział w projekcie  otrzymał wyprawkę edukacyjną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W skład wyprawki wchodzą słowniki, repetytoria, zeszyty, długopisy oraz przybory matematyczne. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie w nich uczestniczą. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne. Przed młodzieżą jeszcze zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia z psychologiem oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.
Mamy nadzieję, że oferowana pomoc przyczyni się do przyrostu wiedzy oraz elementarnych kompetencji społecznych.

Tekst: specjalista ds. rozwoju zawodowego D. Ożóg i S. Simlat
Zdjęcia S. Simlat

WOLOW1 WOLOW2

Uczestnicy projektu podczas zajęć wyrównawczych z matematyki i j. angielskiego

 

PROJEKTOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM ROZPOCZĘTE

7 listopada 2016 w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie odbyło się spot kanie grupy II, na którym beneficjentom przypomniano ogólne zasady uczestnictwa w projekcie „Akcja aktywizacja YEI” w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.  
Tego samego dnia niektórzy beneficjenci rozpoczęli już także indywidualne zajęcia doradztwa zawodowego z Panią Joanną Kosowską w Młodzieżowym Centrum Kariery według zadania Nr 1 „Pomocna dłoń”.
Główną tematyką i zarazem celem tych zajęć jest identyfikacja potrzeb zawodowo – edukacyjnych. Pierwszym krokiem podczas spotkania z doradcą było wypełnienie przez młodzież testu predyspozycji zawodowych oraz wykonanie różnorodnych ćwiczeń. To właśnie dzięki nim młodzi ludzie mogą poznać swoje umiejętności, zainteresowania, które będą mogli rozwijać podczas uczestnictwa w projekcie na podstawie specjalnie dla nich opracowanych Indywidualnych Planów Działania.

dzierzoniow1 dzierzoniow2

Młodzież podczas zajęć

Barbara Bulerska
1-7 HP w Dzierżoniowie

 

ZAPOBIEGANIE DEPRESJI W HUFCU PRACY W GÓRZE

W Hufcu Pracy w Górze  zakończyły się zajęcia z psychologiem z zakresu zapobiegania depresji dla uczestników projektu "Akcja Aktywizacja - YEI". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Spotkania miały charakter zajęć grupowych, były dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników.
Celem zajęć było wspomaganie rozwoju młodych ludzi, nabywanie nowych umiejętności oraz eliminację zachowań negatywnych i niepożądanych, a także wspomaganie rozwoju młodych ludzi w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej.
Zajęcia umożliwiły lepsze zrozumienie własnego zachowania, poznanie różnych możliwości odnalezienia się w sytuacji trudnej, nabycie umiejętności odróżniania oczekiwań realnych od nierzeczywistych oraz funkcjonowania bez złości i nienawiści.
Spotkania stworzyły poczucie bezpieczeństwa i zaufania oraz pozwoliły uczestnikom zdobyć pewność siebie.

gora  Uczestnicy projektu Akcja Aktywizacja - YEI gora zajecia grupowe - zapobieganie depresji

Młodzież podczas zajęć grupowych w ramach projektu europejskiego

Agnieszka Michalewska
Opiekun grupy HP Góra

 

WAŁBRZYSKI POCZĄTEK PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI” (gr. II)

Rekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powoli dobiega końca. W dniu 24 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla młodych ludzi deklarujących chęć uczestnictwa w działaniach projektowych. Omówiono na nim główne założenia projektu, przybliżono wszystkie formy wsparcia oraz przedstawiono korzyści wynikające z udziału w zadaniach projektowych. Różnorodność zaplanowanych działań, tj. zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, bezpłatne kursy i warsztaty, szkolenie zawodowe, czy trzymiesięczny płatny staż zawodowy spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony naszych potencjalnych uczestników. Dodatkowe formy „zachęty” do aktywnego udziału: ubezpieczenie zdrowotne, zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie oraz refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, również wydały się naszym kandydatom atrakcyjnymi argumentami przemawiającymi na korzyść przystąpienia i ukończenia projektu. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Humory dopisywały, młodzież miała okazję do wzajemnego poznania się i pierwszych rozmów, opiekun grupy natomiast do odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania i bezpośredniego rozwiewania ewentualnych wątpliwości dotyczących uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć udziału w wybranych przez siebie projektowych formach wsparcia i z niecierpliwością czekają na pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym. Cieszymy się z zaangażowania i chęci rozwoju zawodowego młodych ludzi. Mamy nadzieję, że udział w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” stanie się „cegiełką” w budowaniu ich kariery zawodowej i zapewni im dobry start do pracy w „wymarzonym” zawodzie.

1. Uczestnicy spotkania 2. Uczestnicy z opiekunem grupy(1)

Uczestnicy spotkania

Tekst: Katarzyna Elias – OSZ OHP w Wałbrzychu
Zdjęcia: Katarzyna Kawczak – CEiPM w Wałbrzychu

 

AKCJA AKTYWIZACJA- GRUPA II

W ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” w dzierżoniowskim Hufcu Pracy 5 października br. odbyło się spotkanie  z beneficjentami ubiegającymi się o uczestnictwo w projekcie.
Na spotkaniu  omówiono działania i zasady dotyczące rekrutacji i  realizacji projektu. Koordynator pan Marek Gołębiowski wraz opiekunem grupy Panią Nikolą Krajewską omówili formy wsparcia w ramach projektu. Beneficjenci mieli okazję usłyszeć jakie korzyści oraz umiejętności, mogą uzyskać dla siebie uczestnicząc w projekcie. Na twarzach młodzieży widać było, że z wielkim zaangażowaniem oczekują na rozpoczęcie kursów zawodowych, językowych, zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym, na kurs prawa jazdy oraz na warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.
Dzięki spotkaniu mogliśmy sprawdzić ekspansywność oraz punktualność ubiegających się o udział w projekcie beneficjentów. Spotkanie przebiegło sprawnie i w miłej atmosferze.

d1 d2 d3

Nikola Krajewska
 Wychowawca Hufca Pracy w  Dzierżoniowie

 

„AKCJA AKTYWIZACJA-YEI”

W dniu 15.09. 2016 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się spotkanie otwierające projekt pt. „Akcja Aktywizacja – YEI”, gr. IA i IB, gr. II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W spotkaniu uczestniczyło 35 osób zaangażowanych w realizację projektu na Dolnym Śląsku:
- Koordynator Wojewódzki Pani Ewa Kosenda
-  pracownicy z HP Jelenia Góra, HP Bolesławiec, MCK Wołów, HP Trzebnica, HP Góra, HP, Dzierżoniów, CEiPM Wałbrzych, HP Kamienna Góra, MCK Środa Śląska, HP Legnica, HP Przemków, HP Góra, OSZ Wałbrzych, HP Ziębice, MCiZ Wałbrzych, MBP Wałbrzych, MCK Dzierżoniów, MCK Nowa Ruda, MCK Kłodzko, HP Dzierżoniów
- pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej: Tatjana Perelska-Gajewczyk, Roksana Skiba, Katarzyna Kozicka.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:30  przywitaniem  zaproszonych gości przez Koordynatora Wojewódzkiego  Panią Ewę Kosendę.
Na spotkaniu omówiono działania dotyczące realizacji projektu (stan rekrutacji, dokumentację, harmonogramy, formy wsparcia, poziom  wypadalności oraz formy kontroli zajęć). Omówiono problemy pojawiające się podczas realizacji projektu, przeanalizowano nowe, ustandaryzowane dokumenty.

 

„AKCJA AKTYWIZACJA - YEI” – REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

Dnia 14 lipca w PZS nr 2 w Trzebnicy, kadra Hufca Pracy 1-48 zorganizowała spotkanie z uczestnikami i ich rodzicami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie unijnym pn. „Akcja Aktywizacja – YEI”,  który będzie realizowany po wakacjach w Hufcu. Projekt jest kierowany do uczestników w wieku 16-17 lat, którzy posiadają wykształcenie gimnazjalne, nie kontynuują nauki po ukończeniu gimnazjum, nie posiadają doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Projekt zapewnia przygotowanie do wejścia na rynek oraz zdobycie kwalifikacji w określonym zawodzie. Dodatkowo uczestnicy  będą mieli zapewnione wsparcie socjalne w postaci wyżywienia oraz  zwracane koszty dojazdów na zajęcia. Chętni, którzy wezmą udział w projekcie, będą mogli liczyć na udział w:
- kwalifikacyjnych kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym dla każdego uczestnika
- konsultacjach z doradcą zawodowym
- wsparcie psychologiczne
- kursie o standardzie ECDL
- warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.
Uczestnicy spotkania pozytywnie oceniają projekt. Mają nadzieję, że zwiększy on
szanse zawodowe i edukacyjne na rynku pracy.

Monika Mazur – wychowawca HP 1-48 w Trzebnicy

 

WSPIERAMY MŁODZIEŻ CZYLI „AKCJA – AKTYWIZACJA - YEI”

 

W maju 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery z Wołowa rozpoczęło nowy projekt pod nazwą „Akcja – Aktywizacja – YEI”, który kierowany jest do uczestników w  wieku 15-16 lat. Głównym celem projektu jest wspieranie młodzieży działaniami, umożliwiającymi im zwiększenie szans edukacyjnych oraz zawodowych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Dwudziestu uczestników zostało zakwalifikowanych do projektu i dnia 31 maja 2016 r. stali się beneficjentami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Ścieżka wsparcia w projekcie rozpoczęła się od indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, które zakończyły się 1 lipca. Beneficjenci projektu w trakcie zajęć poznali swoje słabe i mocne strony oraz umiejętności. Kolejne etapy pomocy będą opierały się przede wszystkim na poradnictwie psychologicznym oraz zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych. Dużą rolę w projekcie odegrają opiekunowie grup, którzy będą motywować uczestników do działania oraz rodzice i środowisko szkolne, z którymi współpraca z pewnością przyczyni się do sukcesów szkolnych i zawodowych uczestników projektu „Akcja – Aktywizacja” – YEI.

wolow zdj

Doradca zawodowy Joanna Galas podczas porady indywidualnej z uczestnikiem projektu

Tekst i zdjęcia: Sebastian Simlat -  specjalista d/s rozwoju zawodowego


KOMENDA GŁÓWNA OHP 

 

 
 
 
baner_EURES_dwk
 
zielonalinia_logo_2015
 
 
 
 


 


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

   

  

 
 
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007