logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY


 

"OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA  - YEI"

Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację nowego projektu  pt. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Głównym celem projektu jest: zapewnienie oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu trzech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Na Dolnym Śląsku  w ramach projektu udział w projekcie będzie mogło wziąć 250 osób nieaktywnych zawodowo, nie uczących się, nie szkolących, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy tzw. młodzież NEET (Not in employment, education or training), w wieku 18-24 lata młodzież NEET.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które  zostanie podzielone na trzy etapy:

1) opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2) przygotowanie zawodowe,
3) trzymiesięczny płatny staż zawodowy  

Indywidualnie każdy uczestnik z pomocą doradcy zawodowego wybierze dostosowane do jego potrzeb wsparcie obejmujące:

- doradztwo zawodowe, w ramach którego opracowane zostaną indywidualne plany działań,  wsparcie psychologiczne i  zajęcia z zakresu zapobiegania depresji
- Kurs zawodowy ze stypendium
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Kurs językowy
- Kurs komputerowy o standardzie ECDL
- warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się obejmujące cztery moduły:
I- zarządzanie budżetem domowym,
II- kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi,
III- prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne, IV-  podstawy przedsiębiorczości
- 3-miesięczne płatne staże
- Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty i zakupem stroju
- zajęcia w ramach pośrednictwa pracy

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać w trakcie trwania projektu ze wsparcia socjalnego oferującego:

•    wyżywienie w trakcie zajęć,
•    zwrot kosztów transportu,
•    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas kursu zawodowego oraz stażu,
•    w ramach stażu finansujemy także koszty badań lekarskich.

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie zdobędą:

-nowe umiejętności zawodowe,
-niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe podczas staży,
-nauczą się zarządzać budżetem domowym,
-zgłębią tajniki autoprezentacji,
-przezwyciężą bariery związane z podjęciem aktywności zawodowej,
-otrzymają szansę na zwiększenie swoich możliwości na rynku pracy co finalnie przyczyni się do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia i poprawy swojej życiowej sytuacji.

Informacji udzielają następujące jednostkach OHP, w których realizowany jest projekt:

MCK Bolesławiec: al. Tysiąclecia 51 59 - 700 Bolesławiec, tel.: 757322992,
e-mail: mck.bolesławiec.ohp.pl
MCK Kowary: ul. Szkolna 2 58 - 530 Kowary, tel.:506583328,
e-mail:rozwojzawodowy.kowary@ohp.pl
MCK Lubań: ul. Armii Krajowej 30, lok. 2/16 59 - 800 Lubań, tel.:756440490,
e-mail: mck.luban@ohp.pl
CEiPM Jelenia Góra: ul. Wiejska 29 58 - 506 Jelenia Góra, tel.:756457734,
e-mail: rozwój.jeleniagora@ohp.pl
MCK Milicz: pl. Ks. Eugeniusza Weresiaka 7 56 - 300 Milicz, tel.: 713809511,
e-mail: mck.milicz@ohp.pl
MCK Brzeg Dolny: ul. Zwycięstwa 3 56 - 120 Brzeg Dolny, tel.:713843485,
e-mail: mck.brzegdolny@ohp.pl
MCK Strzelin: ul. Dzierżoniowska3 57 - 100 Strzelin, tel.: 717980843,
e-mail:rozwojzawodowy.strzelin@ohp.pl
MCK Wołów: ul. Tadeusza Kościuszki 27 56 - 100 Wołów/ al. Niepodległości 9 565 - 100 Wołów, tel.: 507719555, e-mail: mck.wolow@ohp.pl
MCK Środa Śląska: ul. Kilińskiego 30, 55 - 300 Środa Śląska, tel.: 713176275,
e-mail:mck.srodaslaska@ohp.pl
MCK Góra: ul. Armii Polskiej 8 56 - 200 Góra, tel.: 506380563,
e-mail: mck.gora@ohp.pl
MCK Jawor: ul. Wiejska 5 59 - 400 Jawor, tel.: 768548374
e-mail: mck.jawor@ohp.pl
PPP Lubin: ul. Tysiąclecia 2 59 - 300 Lubin, tel.:768491908,
e-mail: ppp.lubin@ohp.pl
MCK Głogów: ul. Jedności Robotniczej 38 67 - 200 Głogów,768331538,
e-mail: mck.glogow@ohp.pl
OSZ Legnica: Plac Słowiański 1 59 - 220 Legnica, tel.: 767249610,
e-mail: osz.legnica@ohp.pl
MCK Ząbkowice Śląskie: ul. Rynek 55 57 - 200 Ząbkowice Śląskie, tel.: 748151220,
e-mail: mck.zabkowiceslaskie@ohp.pl
MCK Ziębice: pl. Strażacki 8 57 - 220 Ziębice, tel.:748161204,
e-mail: mck.ziebice@ohp.pl
MCK Strzegom: ul. Paderewskiego 36 58 – 150 Strzegom, tel.: 746491989
e-mail: mck.strzegom@ohp.pl
MCK Świebodzice: ul. Piłsudskiego 28 58 - 160 Świebodzice, tel.: 746647655,
e-mail: mck.swiebodzice@ohp.pl
OSZ Wałbrzych: al. Wyzwolenia 38 58 - 300 Wałbrzych, tel.: 748470768,
e-mail: osz.walbrzych@ohp.pl
MCK Boguszów Gorce: ul. Odrodzenia 8 58 - 370 Boguszów – Gorce, tel.: 748448177,
e-mail: mck.boguszów.gorce@ohp.pl
MCK Bielawa: ul. Wolności 109 58 - 260 Bielawa, tel.:746464306,
e-mail: mck.bielawa@ohp.pl
MCK Kłodzko: ul. Bohaterów Getta 6 D 57 - 300 Kłodzko, tel.: 746410868,
e-mail: mck.klodzko@ohp.pl


Rekrutacja uczestników do projektu już trwa!
Jeśli masz 18-24 lata, nie uczysz się i nie pracujesz, znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji, np. nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – zgłoś się!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział w wyżej wymienionych jednostkach, gdzie mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Wojewódzkim koordynatorem projektu z ramienia Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Aleksandra Jakubek- kierownik zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej
tel.: 71 344 65 70 (wew. 32)
e-mail: a.jakubek@ohp.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007