logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY


 

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI” ORAZ „AKCJA AKTYWIZACJA-YEI” W DOLNOŚLĄSKIEJ WK OHP

W 2016 roku  Dolnośląska WK OHP planuje realizację dwóch projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Obudź swój potencjał-YEI” i „Akcja aktywizacja-YEI”.

Projekty będą realizowane w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, który zakłada zapewnienie młodym ludziom, którzy nie mają zatrudnienia i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

W ramach projektu pt. „Obudź swój potencjał-YEI” na Dolnym Śląsku udział weźmie 200 osób. Do projektu będziemy rekrutować młodzież pełnoletnią w wieku 18- 24 lat. Projekt realizowany będzie w następujących jednostkach DWK OHP: MCK Bolesławiec, MCK Kowary, MCK Lubań, MCK Jelcz Laskowice, MCK Milicz, MCK Brzeg Dolny, MCK Strzelin, MCK Wołów, MCK Góra, MCK Jawor, MCK Lubin, MCK Głogów, OSZ Legnica.
Wsparcie w ramach projektu zostanie podzielone na trzy etapy:
1) opracowanie Indywidualnego Planu Działania podczas zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym,
2) szkolenia zawodowe,
3) trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawcy.
Ponadto dla każdego z uczestników  przewidziano wsparcie psychologiczne,  opracowanie diagnozy potrzeb i predyspozycji zawodowych młodych osób, co pozwoli na dopasowanie umiejętności każdego z uczestników projektów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Młodzież uczestnicząca  w projekcie będzie miała również możliwość odbycia kursu języka obcego, zrobienia kursu ma Prawo jazdy kat. B, możliwość zrobienia podstawowego kursu komputerowego lub kursu komputerowego o standardzie ECDL (European Computer Driving Licence), itp.

W ramach projektu „Akcja aktywizacja-YEI” Dolnośląska WK HP zrekrutuje młodzież w przedziale wiekowym: 15-17 lat oraz 18-24 lata.  Projekt realizowany będzie w następujących jednostkach DWK OHP: HP Jelenia Góra, HP Bolesławiec, HP Przemków, HP Kamienna Góra, MCK Wołów, HP Legnica, HP Góra, MCK Ząbkowice Śląskie, MCK Strzegom, MCK Świebodzice, PSZ Wałbrzych, MCK Boguszów Gorce, MCK Bielawa, PPP Nowa Ruda, MCK Kłodzko, HP Dzierżoniów, MCK Ziębice. Młodsza grupa (gr. A: 15-16 lat), to młodzież, która ma kłopoty w nauce lub nie kontynuuje nauki po ukończeniu gimnazjum. Uczestnicy z tej grupy wezmą udział w m.in. zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych. Starsi uczestnicy w tej grupie wiekowej (gr. B: w wieku 16-17 lat) zostaną skierowani na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Oprócz tego uczestnicy otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologiczne, naukę języka obcego, obsługę komputera, itp.
Ścieżka wsparcie dla osób w wieku 18-24 lat  jest podobna do tej przewidywanej dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI”.

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” potrwa do końca 2016 r., zaś „Akcja aktywizacja – YEI” do końca sierpnia 2017 roku.

Bardziej szczegółowe informacje będą dostępne w krótce. Zapraszamy!

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007