logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

PLAN IMPREZ SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH I KULTURALNO-OŚWIATOWYCH DLA MŁODZIEŻY OHP NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2018 ROKU

25.01.2018

14:25

Agata

...1

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007