logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

PLAN IMPREZ SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH I KULTURALNO-OŚWIATOWYCH DLA MŁODZIEŻY OHP NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2018 ROKU

25.01.2018

14:25

Agata

WOJEWÓDZKI KONKURS „PRACODAWCA PRZYJAZNY MŁODZIEŻY”

27.02.2017

10:02

Agata

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu oraz Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza pracodawców zatrudniających uczestników OHP w celu przygotowania zawodowego do wzięcia udziału
w X edycji wojewódzkiego konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”.
Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy pracowników młodocianych zatrudnianych w ramach Ochotniczych Hufców Pracy.
Bieżąca edycja konkursu będzie odbywała się w nw. etapach:

I etap konkursu
Zgodnie z regulaminem – karty zgłoszenia należy przesłać do DWK OHP (za pośrednictwem właściwego Hufca Pracy) w terminie do 30 września 2017r.

II etap konkursu (termin realizacji: październik 2017)
W ramach konkursu odbędą się szkolenia dla pracodawców zatrudniających młodzież OHP, które zostaną przeprowadzone przez Inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy. Szkolenia mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz zmian w aktach prawnych, a celem dodatkowym jest udział pracodawców w programie „Zdobądź Dyplom PIP” (zgłoszenia do udziału w programie prowadzone są wg odrębnych zasad). Szkolenia z pracodawcami będą odbywały się w rejonach: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Kłodzko w Oddziałach Okręgowego Inspektoratu Pracy. O miejscu szkoleń pracodawcy będą imiennie powiadomieni przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

III etap konkursu (termin realizacji: luty – marzec 2018)
Wizyty Inspektorów OIP w zakładach pracy, które będą odbywały się po uprzednim kontakcie
 z pracodawcą i uzgodnieniu terminu.

IV etap konkursu (termin realizacji: kwiecień - maj 2018)
Audyt (rewizytacja) Inspektorów OIP
Zakończenie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2018 roku.

Regulamin konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”

 

...1

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007