logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

2016 obudz swoj potencjal

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI
 


 

PROJEKT„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” - ZAKOŃCZENIE


Dobiegła końca realizacja projektu "Obudź swój potencjał - YEI" na terenie Dolnego Śląska.

Celem głównym projektu było podniesienie szans na zatrudnienie młodych osób w wieku 18-24 lata. Projekt skierowany był do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe , a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, lub kwalifikacje zawodowe nie dostosowane do potrzeb rynku pracy, nie pracującej, nie uczącej się i nie korzystającej z żadnej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Działania w projekcie podzielone były na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe (m. in. kursy zawodowe) w tym kursy przekwalifikujące lub doskonalące tj. kursy językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia ze stylistą, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  3-miesięczne staże zawodowe, które pozwoliły nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania określonego zawodu.
W jednostkach Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w projekcie wzięło udział 200 osób.
Projekt ukończyło 187 osób. Młodzież zakończyła staże w zawodach takich jak: kucharz, kelner-barman, fryzjer, kosmetyczka, operator koparko-ładowarki, magazynier z obsługą wózka widłowego czy przedstawiciel handlowy. W ramach projektu młodzież otrzymała dodatkowe wsparcie w postaci wyżywienia w trakcie zajęć, refundacji dojazdów na zajęcia, refundacji opieki nad dzieckiem i wreszcie zestaw ubioru na rozmowy kwalifikacyjne o pracę. Wszyskim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie i aktywne uczestnictwo w rozlicznych formach wsparcia.

Opiekę nad uczestnikami sprawowali pracownicy jednostek terenowych Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na całym Dolnym Śląsku: MCK Bolesławiec, MCK Kowary, MCK Lubań, MCK Jelcz Laskowice, MCK Milicz, MCK Brzeg Dolny, MCK Strzelin, MCK Wołów, MCK Góra, MCK Jawor, MCK Lubin, MCK Głogów, OSZ Legnica.

 

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” jest realizowany był w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 


 

Wartość projektu wg preliminarza dla Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wyniosła 3.110.517 zł


PODSUMOWANIE PROJEKTÓW „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” ORAZ „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” W DOLNOŚLĄSKIEJ WK OHP

W dniu 25 października 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się oficjalne zakończenie dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych– „Obudź swój potencjał – YEI” oraz „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanych na przełomie 2016/2017 r.
W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby - opiekunowie grup projektowych, dyrektor CEiPM Wałbrzych, pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Pani Gabriela Szafarowska.

IMG_20171025_123413

Uczestnicy spotkania

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00  przywitaniem  zaproszonych gości przez Panią Aleksandrę Jakubek – kierownika Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej. Następnie omówiono w jaki sposób zostały zrealizowane w/w projekty przez jednostki DWK OHP oddelegowane przez Komendanta Wojewódzkiego. Prezentację na temat realizacji dwóch projektów poprowadziła specjalistka ds. programów z Dolnośląskiej WK OHP- Roksana Skiba. Omówiono całą ścieżkę wsparcia udzieloną każdemu uczestnikowi, dokonano analizy porównawczej wskaźników docelowych i wskaźników osiągniętych, a także przedstawiono poziom efektywności zatrudnieniowej monitorowanej do 3 miesięcy od daty zakończenia udziału w  projekcie przez uczestnika. Zaproszeni gości chętnie dzielili się doświadczeniami zdobytymi podczas trwania projektu, poruszyli kwestię spraw, które sprawiały im największy problem, dzięki czemu wywiązała się żywa dyskusja, która mamy nadzieję zaowocowała w sprawne rozwiązywanie problemów w przyszłości.

W drugiej części spotkania Kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej omówiła kwestie związane z nowym projektem „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, do którego rekrutacja trwa do 31 października 2017 r.

Tekst i zdjęcia: Roksana Skiba- specjalista ds. programów

 

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W MCK W BRZEGU DOLNYM

Jeszcze kilka miesięcy temu uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał-YEI” nie mogli doczekać się rozpoczęcia staży zawodowych, a tymczasem już dla wszystkich uczestników przygoda  w projekcie dobiegła końca.
Swoją ścieżkę wsparcia młodzież zaczynała od warsztatów  z doradztwa zawodowego, gdzie doradca zawodowy pokazał im jak odnaleźć się i wejść na rynek pracy.
Następnie odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem, a także zajęcia z pośrednikiem pracy, który udzielił porad z zakresu alternatywnych możliwości odbywania staży zawodowych.
W międzyczasie pięcioro uczestników projektu otrzymało szansę skorzystania z całkowicie bezpłatnej możliwości zrealizowania kursu prawa jazdy kat. B. Kolejnym etapem była realizacja kursów zawodowych m.in: sprzedawca, fryzjer, kosmetyczka, operator koparko-ładowarki. Uczestnicy zdobyli niezbędne kwalifikacje do pracy w w/w zawodach i udali się na staże.

fot. uczestniczka stazu

Uczestniczka projektu podczas stażu w Zakładzie Fryzjerskim

Pomyślna realizacja staży zawodowych nie byłaby możliwa,  gdyby nie życzliwość i chęć współpracy ze strony  lokalnych pracodawców. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery chcieliby serdecznie podziękować m.in.
- Agro Centrum Hurtownia Ogrodnicza Dorota Bilica w Brzegu Dolnym,
- Studio Fryzjerskie Piotr Stocki w Wołowie,
- Salon Fryzjerski Dorota Wisłocka w Brzegu Dolnym,
- Handel – Usługi Beata Lesiewicz w Brzegu Dolnym,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wiśniewski Lubiąż,
- Salon z Pazurkiem Marta Matusz- Wrocław,
- Wilk City Sp. z o.o Miękinia,
- KB- Instal Wschowa,
- Belleza Hurtownia Fryzjersko- Kosmetyczna w Wołowie.

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk- koordynator lokalny projektu, Teresa Zygmunt- opiekun grupy
 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” Z MCK OHP Z JAWORA ZAKOŃCZYLI STAŻE ZAWODOWE

W  Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze dziewięciu uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ukończyło staże zawodowe. Młodzież, która wcześniej ukończyła kurs przedstawiciela handlowego oraz nowoczesnego magazyniera przez 3 miesiące odbywała staże zawodowe u lokalnych pracodawców, tj.: Jaklon Technology, Davol, Silver, Kom-Sat, Silver-Cosmetics oraz Instal Partner. Wszyscy stażyści chętnie  i z zaangażowaniem uczyli się przyszłego zawodu. Współpraca pomiędzy Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze a pracodawcami oraz stażystami przebiegała bardzo dobrze  i sprawnie. Uczestnicy nabyli wielu praktycznych umiejętności, które wcześniej znali tylko w teorii.

j ula zdjecie staz j logon zdjecie staz jawor

Staże zawodowe u pracodawców

 

W związku z tym staże zawodowe z pewnością poszerzyły umiejętności praktyczne do wykonywania określonego zawodu  oraz pozwoliły zweryfikować kwalifikacje uzyskane w trakcie kursów. Ponadto uczestnicy mają świadomość, że również wiedza zdobyta przez nich podczas wcześniejszych form wsparcia z doradcą zawodowym, psychologiem czy pośrednikiem pracy, pomoże im teraz, gdy posiadają już 3-miesięczne doświadczenie zawodowe, aktywnie poszukiwać dalszego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy powodzenia a pracodawcom współpracującym z OHP serdecznie dziękujemy za umożliwienie realizacji formy wsparcia, jaką były staże zawodowe.

Tekst i zdjęcia: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze
 

METAMORFOZA - CZYLI OSTATNI ETAP PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU

Kolejną, a zarazem ostatnią formą wsparcia  w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych były Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.
Wiemy, że wizerunek staje się coraz ważniejszy, może bowiem pozytywnie wpłynąć zarówno na nas samych jak i na pracodawcę zwłaszcza jeżeli zamierzamy szukać pracy albo ją zmieniamy. I taką możliwość mieli nasi beneficjenci, którzy kończą staże i wyruszą na rynek pracy.
Zmianami młodych ludzi zajęła się pani Luiza – stylistka, która przy pomocy kosmetyczki i fryzjera wystylizowała każdego z osobna. Uczestnicy projektu byli bardzo podekscytowani nowymi zmianami. Z warsztatów wyszli pewni siebie i pełni nadziei na lepsze jutro.

bol1 bol2 bol3

Młodzież na warsztatach z zakresu kreowania wizerunku

Tekst: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy – MCK Bolesławiec
Zdjęcia: K.Mikołajczyk – pośrednik pracy i A.Kołodziej – specjalista ds rozwoju zawodowego - MCK Bolesławiec
 

WARSZTATY KREOWANIA WIZERUNKU

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym w ramach realizowanego projektu „Obudź swój potencjał –YEI” odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku. W ramach zajęć poruszane były takie elementy jak: najważniejsze zasady dress code, sposoby autoprezentacji zarówno podczas rozmów o pracę, jak i w innych sytuacjach strategicznych jak praca biurowa, praca w handlu czy praca na recepcji.
Uczestnicy warsztatów przeszli niewielką metamorfozę polegającą na wykonaniu makijażu do pracy, stylizacji włosów.
Na zakończenie zajęć beneficjenci projektu otrzymali nowe ubrania, które mamy ogromną nadzieję, młodzież wykorzysta podczas spotkań o charakterze zawodowym. Rozmowa kwalifikacyjna jest stresującym przeżyciem, oprócz odpowiedniego przygotowania ważna jest również pewność siebie, poprawny wygląd i odpowiednia prezentacja. Zajęcia warsztatowe z kreowania wizerunku były ostatnim rodzajem wsparcia dla naszych uczestników w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”.
Życzymy wszystkim powodzenia w życiu zawodowym i mamy nadzieję, że udział w Projekcie będzie czymś ważnym i zapamiętanym przez młodzież.

w Make up. w Stylizacja wlosow

1. Wykonywanie make up-u  na uczestniczce projektu
2. Uczestnik projektu podczas stylizacji włosów

Tekst/zdjęcia: Teresa Zygmunt – doradca zawodowy
Zdjęcia: Bernadeta Burczak-pośrednik pracy
 

WARSZTAT KREOWANIA WIZERUNKU W MCK OHP W KOWARACH

W dniu 03.03.2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach, w ramach realizowanego projektu pn. „Obudź swój potencjał –YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych odbył się warsztat kreowania wizerunku.
Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom zasad poprawnego wyglądu podczas spotkań z pracodawcami, dlatego młodzi ludzie zostali zapoznani z Dress code obowiązującym podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Uczestnicy warsztatu kreowania wizerunku przeszli całkowitą metamorfozę poprzez elegancki ubiór, wykonanie makijażu oraz odpowiedniej fryzury.
Na zakończenie warsztatów beneficjenci projektu otrzymali nowe ubrania, które będą mogli wykorzystywać podczas różnego rodzaju spotkań w życiu zawodowym oraz osobistym. Podczas zajęć było wesoło, na twarzach uczestników gościł uśmiech. Zajęcia ze stylistką były ostatnimi zajęciami realizowanymi w ramach projektu, podczas których było dane spotkać się wszystkim beneficjentom razem.

uczestniczka projektu po metamorfozie

Uczestniczka projektu po metamorfozie

Tekst i zdjęcia: Magdalena Soja- spec.ds. rozwoju zawodowego MCK Kowary
 

KREOWANIE WIZERUNKU W MCK OHP W LUBANIU

W dniach 27 i 28 lutego 2017r. w Hotelu Zaułek w Lubaniu, odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głównym celem spotkania było przybliżenie uczestnikom zasad poprawnego wyglądu oraz zachowania podczas  poszukiwania pracy. Młodzież dowiedziała się, że pierwsze wrażenie ma ogromną moc i wystarczy tylko kilka sekund, aby wyrobić sobie o kimś opinię – „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Wizerunek jednak to nie tylko to, jak się wygląda, ale również jak nas postrzegają inni. Nowe ubranie, ogólny styl i odpowiednia prezentacja, dogrywają ważną rolę w życiu osobistym i zawodowym. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje również wiele innych czynników tj. umiejętności interpersonalne, budowanie relacji z ludźmi, zasady savoir vivre.

luban1 luban2 luban3 luban4

Młodzież podczas warsztatów z zakresu kreowania wizerunku

Warsztaty przeprowadzone przez firmę „Aziro”, którą reprezentuje Pani Luiza Włoch, polegały na przeprowadzeniu całkowitej metamorfozy młodych osób, poprzez elegancki ubiór, zabiegi kosmetyczne, idealną fryzurę, a także odpowiednią autoprezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestnicy projektu byli bardzo podekscytowani nowymi zmianami, a spotkanie ze stylistą, wizażystą i fryzjerem, wywarło na nich ogromne wrażenie. Zmiany, które zaszły w ich wyglądzie, na pewno wpłyną pozytywnie podczas poszukiwania zatrudnienia, ponieważ dzięki takiemu spotkaniu nabiorą pewności siebie.
 

Tekst: K. Juranek/doradca zawodowy MCK Lubań
Zdjęcia: K. Juranek, A. Palka MCK Lubań

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W OSZ W LEGNICY

Wszystko co dobre szybko się kończy…Takimi słowami uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał-YEI” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.
28 lutego 2017r. 19 uczestników zakończyło staże zawodowe w zawodzie przedstawiciel handlowy oraz spawacz.  Swoją ścieżkę wsparcia zaczynali od warsztatów  z doradztwa zawodowego, gdzie doradca zawodowy pokazał im jak się dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy. Kolejnymi etapami były zajęcia z psychologiem grupowe jak i indywidualne, a także zajęcia z języka angielskiego na poziomie A1.
Kolejnym etapem były kursy zawodowe, które pozwoliły uczestników zdobyć wymarzone prawo jazdy kat. B oraz pogłębić wiedzę z zakresu metod spawania czy florystyki.

legnica2 legnica 1 

Uczestnicy Iwonka i Patryk podczas stażu zawodowego

Przedostatnim etapem były staże zawodowe, w trakcie których uczestnicy po raz pierwszy podejmowali pracę, za którą otrzymywali stypendia. Codzienne obowiązki w pracy pokazały niejednemu uczestnikowi jak wygląda dorosłe życie.

Dziś wspominają zarówno złe jak i dobre chwili w projekcie. Jeden z uczestników Daniel powiedział: już tęsknię za tym wszystkim, a wcześniej narzekałem, że tak długo trwa mój udział w projekcie.
Przed nami już za 2 tygodnie (13,14.03.2017r.) ostatnia ścieżka wsparcia, na którą uczestnicy czekają z niecierpliwością, a mianowicie warsztaty z zakresu kreowania wizerunku. A po warsztatach czas na podjęcie zatrudnienia.
Na zakończenie wspomnę, że ostatnia 20 uczestniczka Marlena swój udział w projekcie zakończy 11.04.2017r.

Tekst, zdjęcia: Agata Kołba specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

NIESAMOWITE METAMORFOZY W GÓRZE

„Wygląd to 80% sukcesu”- Woody Allen

W dniach 20 i 21 lutego 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Warsztaty miały na celu uświadomić młodzieży, że na podstawie tego  w co się ubieramy i jak wyglądamy jesteśmy oceniani przez współpracowników czy pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Celem warsztatów była metamorfoza dziewcząt i chłopców, poprzez stosowny ubiór tzw. dress code, zabiegi kosmetyczne, odpowiednią fryzurę, makijaż, oraz naukę sposobów autoprezentacji, tak aby uczestnicy projektu pozytywnie rozwinęli własne poczucie wartości, atrakcyjności oraz poprawili swoją  samoocenę.
Na początku wszyscy uczestnicy zostali sfotografowani przed metamorfozą.

gora1 gora3 gora4 gora2

Uczestnicy projektu i ich metamorfozy

Następnie odbyły się warsztaty na temat dress codu, czyli elementarza podstawowych reguł dotyczących wyglądu zewnętrznego pracownika.

Kolejnym etapem zajęć były porady i zabiegi kosmetyczne, odwiedziny u fryzjera. Dziewczyny dodatkowo skorzystały z usług wizażysty. Niektóre uczestniczki po raz pierwszy miały wykonywany profesjonalny make-up, co było dla nich super pozytywnym przeżyciem.
Oczywiście uczestnicy podczas trwania tych zabiegów nie mogli oglądać się w lustrze. Następnym etapem było dobranie kompletnego ubioru przez stylistkę, w którym młodzież będzie mogła się zaprezentować potencjonalnemu pracodawcy.
Efekty metamorfozy były niesamowite, a niektóre miny uczestników po ujrzeniu końcowego efektu w lustrze bezcenne. Było dużo radości, pozytywnego zaskoczenia. Widzieliśmy zadowolone twarze z satysfakcją  raz po raz zerkających w lustro.
Mamy nadzieję, a właściwie pewność, że dzięki uczestnictwu w tych warsztatach młodzież poczuje się pewniej poprzez poprawienie swego wyglądu, a przez co będzie pozytywniej postrzegana przez innych, co bezpośrednio wpłynie na odniesienie przez nią sukcesu zawodowego.

Autor i zdjęcia: Hanna Nowacka specjalista do spraw rozwoju zawodowego, Julita Mudry doradca zawodowy MCK Góra
 

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W MCK OHP W GÓRZE

Trzymiesięczne staże zawodowe, realizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze z datą 14 luty 2017 zakończyły się.
W efekcie  9 uczestników ukończyło staże: trzech chłopców Szymek, Bartek i Mariusz uczących się na stanowisku spawacz oraz 6 dziewcząt Dorota, Gosia, Karolina, Ola, Paulina  i Ewelina w zawodzie magazynier. Natomiast dla Anety  staż w firmie „PSB – EWAN” Spółka z o.o.  jeszcze nie dobiegł końca, nastąpi to 24 lutego 2017.

gora1 gora2 gora3

Staże u pracodawców

Nasi uczestnicy przeszli już długa drogę, żeby przygotować się do wejścia na rynek pracy. Zdobyli oni już między innymi: umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy na warsztatach z doradztwa zawodowego, nowe kwalifikacje zawodowe podczas kursów  oraz trzymiesięczne doświadczenie zawodowe  u pracodawcy na stażu zawodowym. W efekcie, a przecież o to nam chodziło, pracodawcy są bardzo zainteresowani niektórymi stażystami i są gotowi podpisać z nimi umowę o pracę.

Aby młodzi ludzie byli całkowicie przygotowani do wejście na rynek pracy brakuje nam już tylko ostatniego elementu projektu, a mianowicie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, na które wszyscy czekają z wielką niecierpliwością.

Autor i zdjęcia: Hanna Nowacka specjalista do spraw rozwoju zawodowego i Julita Mundry doradca zawodowy MCK w Górze
 

STAŻE ZAWODOWE PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI” W PPP OHP W LUBINIE

W Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Lubinie powoli dobiegają końca staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. Wszyscy uczestnicy projektu z Lubina rozpoczęli staż zgodnie z ukończonym kierunkiem szkolenia. Dwie osoby uczestniczą w stażu w dużej restauracji w Lubinie na stanowiskach kelner i kucharz. Dwie osoby zdobywają doświadczenie zawodowe jako spawacze, a najliczniejsza grupa – 6 osób – zdobywa doświadczenie zawodowe jako magazynierzy w dużej hurtowni spożywczej. Odbywanie stażu w ramach projektu umożliwi uczestnikom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Młodzież ma okazję skonfrontować swoją wiedzę i nabyte w trakcie kursu umiejętności w prawdziwych warunkach jakim jest wykonywanie obowiązków pracowniczych w miejscu pracy u pracodawcy. Każdy stażysta ma swojego opiekuna stażu – więc jest możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników.

lubin1 lubin2 lubin3 

Młodzież podczas stażu

Na początku mogły pojawić się drobne błędy, ale pod koniec stażu wszyscy uczestnicy mają już przećwiczone wszystkie umiejętności zawodowe i są gotowi do podjęcia swojej pierwszej pracy. Staż na pewno zostanie dopisany do CV młodych uczestników i pracodawcy będą mieli do czynienia z osobami, które pierwsze doświadczenia mają za sobą. Nie tylko chodzi o umiejętności zawodowe, ale również o wszystkie elementy związane z statusem pracownika zakładu pracy takich jak: odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, umiejętność dobrej organizacji swojej pracy.

Wizyty przedstawiciela OHP były okazją do rozmowy zarówno z pracodawcami jak i ze stażystami. Stażyści mieli okazję pokazać swoje miejsce pracy i pokazać jak pracują, które prace wykonuje im się łatwiej, a które trudniej. Chętnie opowiadali czego nauczyli się na stażu. Pracodawcy mieli okazję pokazać codzienną prace swojego zakładu i zadania,
w których wykazywali się stażyści. Spotkania były okazją do rozmowy o możliwości zatrudnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z pracodawców jest zainteresowany zatrudnieniem najlepszych stażystów po zakończeniu stażu.

Tekst i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin
 

KURS PRAWA JAZDY W BOLESŁAWCU

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu trwa kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. W 60-godzinnym kursie uczestniczy siedem osób. Nauka umiejętności kierowania pojazdem odbywa się pod opieką doświadczonych instruktora z Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto – Szkoła „Siwy” z Leśnej. Zajęcia teoretyczne obejmują zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego, podziału znaków drogowych i ich znaczenia, a także technik kierowania pojazdem. Szkolenie praktyczne daje możliwość nabycia umiejętności z zakresu bezpiecznej jazdy oraz kultury jazdy i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu drogowego. Zbliża się egzamin wewnętrzny, podczas którego instruktor sprawdzi wiedzę naszych uczestników. Młodzież twierdzi, że ma opanowany materiał i już nie mogą się doczekać egzaminu państwowego. Kursanci mają cichą nadzieję, że uda im się w miarę szybko zaliczyć testy i jazdę.
Po zdanej teorii i praktyce uczestnicy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi, które są jednym z podstawowych wymogów na rynku pracy.

Tekst:  Agnieszka Kołodziej -  specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec

 

STAŻE ZAWODOWE W MCK OHP W BOLESŁAWCU

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu rozpoczęły się staże zawodowe dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.  Był to bardzo wyczekiwany dzień dla naszych uczestników, jak i dla pracodawców.
Na początku odbyło się oficjalne spotkanie pracodawców z młodzieżą, która starała się o przyjęcie na staż. Celem spotkania było wzajemny poznanie się oraz przybliżenie sobie specyfiki pracy w danym zawodzie.
Młodzi ludzie przeszli długą drogę,  żeby przygotować się na wejście na rynek pracy. Pogłębiali wiedzę o sobie samych i swoich predyspozycjach. Potrafią już ocenić swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje w aspekcie oczekiwań na rynku pracy i wymagań stawianych przez pracodawców.
Uczestnicy bardzo byli podekscytowani i pełni energii do działania. Doskonale zdawali sobie sprawę że rozpoczęcie stażu jest dla nich szansą na zdobycie zatrudnienia. Zmotywowani słowami otuchy ze strony pracodawców,  jak i naszej kadry rozpoczęli pierwszy dzień stażu.

b fryzjerka na stazu b staz kosmetyczka 

1.Fryzjerka na stażu
2.Staż w salonie kosmetycznym

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – Doradca zawodowy – MCK OHP Bolesławiec
 

KOLEJNA EDYCJA KURSU ZAWODOWEGO W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym realizowany jest projekt „Obudź swój potencjał-YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Młodzieżowe Centrum Kariery po raz drugi realizuje kurs: Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych. Kurs obejmuje 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zawiera tematykę dotyczącą m.in. przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy, podstaw towaroznawstwa handlowego, wypełnianie dokumentacji handlowej, przepisy bhp i p.poż. w magazynie i hurtowni, obsługa specjalistycznych programów komputerowych, obsługa kasy fiskalnej, obsługa terminali płatniczych, zasady poprawnego przechowywania towarów. Prowadzący zajęcia Dominik Zduńczyk uczy technik sprzedaży, negocjacji, autoprezentacji, efektywnej komunikacji oraz sztuki pozyskiwania klienta. Prowadzony kurs zbliża się do finału i będzie dla uczestniczki Pauliny stanowił podstawę do odbycia trzymiesięcznego stażu. Zarówno kursantka jak i potencjalny pracodawca z niecierpliwością oczekują w najbliższych dniach na podpisanie umowy trójstronnej.
Pracownicy MCK OHP w Brzegu Dolnym życzą Paulinie dobrej współpracy zawodowej z przyszłym pracodawcą i opiekunem stażu, oby doświadczenie zawodowe w ten sposób zdobyte pomogło jej wkroczyć na stabilną drogę zawodową.

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk- koordynator lokalny projektu, Teresa Zygmunt- opiekun grupy.

Dominik Zdunczyk prowadzacy kurs z uczestniczka Paulina

Prowadzący zajęcia Dominik Zduński z uczestniczką kursu Pauliną

 

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW Z LEGNICY Z PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI”

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy od dnia  01.12.2016r. już 19 uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI” rozpoczęło najbardziej oczekiwane staże zawodowe. Uczestnicy podjęli zatrudnienie w zawodach: floryści, przedstawiciel handlowy oraz spawacz.
Podczas staży zawodowych u pracodawców uczestnicy mają za zadanie nabyć umiejętności praktyczne do wykonywania określonego zawodu. Ponadto w ramach projektu zaplanowano również dla uczestników warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika. Zadaniem stylisty będzie pomoc podczas zakupu ubioru, który byłby odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą.
Zajęcia będą realizowane w grupach, osobno dla kobiet i mężczyzn, z uwagi na specyfikę potrzeb przedstawicieli obu płci w tej kwestii.
Na chwilę obecną została jedna uczestniczka Marlena, która uczęszcza na kurs zawodowy Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym i zakończy go 22 grudnia br.

1 2

Uczestnik projektu Patryk Grasza podczas stażu zawodowego z pracodawcą z Firmy DriftZone.pl

Autor i  zdjęcia: Agata Kołba – specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy

 

KONIEC KURSÓW ZAWODOWYCH W MCK OHP W BOLESŁAWCU

W Młodzieżowym Centrum Kariery dobiegają końca kursy zawodowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.  Uczestnicy z MCK Bolesławiec realizowali trzy kursy:  wizaż,  barman – kelner, oraz nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego.
Podczas kursu nowoczesny magazynier młodzież poznała m. in. budowę wózka widłowego, a instruktorzy zadbali o przekazanie wiedzy na temat jego bezpiecznej obsługi.  
Z kolei kurs wizażu pomagał młodzieży opanować sztukę malowania oraz pielęgnacji twarzy i dłoni. Ponadto uczestniczki nauczyły się stylizacji i dobierania odpowiedniej fryzury oraz ubioru. Kurs barman – kelner odsłonił tajniki usług gastronomicznych. Beneficjentki zdobyły wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi klienta, organizacji przyjęć jak i bankietów. Na wszystkich kursach odbyło się niezastąpione BHP, które przygotowało młodych uczestników projektu do bezpiecznego wykonywania pracy oraz higieny jaką powinni zachować w czasie wykonywanych czynności.
Szkolenia zakończą się egzaminem potwierdzającym nabyte przez kursantów wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu kwalifikacji uczestnicy rozpoczną staże w których będą mogli wykazać się umiejętnościami.

kowary1 kowary2 kowary3

Młodzież podczas kursów zawodowych

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – Doradca zawodowy MCK Bolesławiec

 

 Z NOWYMI KWALIFIKACJAMI NA STAŻE ZAWODOWE W „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ- YEI”

Nowe kwalifikacje zawodowe uzyskane przez uczestników w projekcie „Obudź swój potencjał” pozwoliły na przystąpienie do kolejnego etapu projektu, jakim są staże zawodowe. Pracownicy MCK OHP w Brzegu Dolnym pozyskali już miejsca stażu dla siedmiu beneficjentów. Są to głównie miejsca stażowe dla dziewcząt, które ukończyły kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych”. Uczestniczki będą miały możliwość zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy u pracodawców w Brzegu Dolnym i Lubiążu. Kolejne 3 uczestniczki będą miały możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i pogłębianie swoich umiejętności w salonach kosmetycznych i fryzjerskich na terenie: Brzegu Dolnego, Wołowa i Wrocławia. Odbycie stażu w tych miejscach jest możliwe dzięki ukończeniu kursu „Fryzjer-kosmetyczka”. Staże to ten szczególny etap przygotowania do budowania kariery zawodowej, w ukończeniu których  dopingują uczestników pracownicy MCK Brzeg Dolny.
Dużo wytrwałości i satysfakcji z odbytego stażu życzą: opiekun grupy Teresa Zygmunt i koordynator lokalny Aneta Chraniuk.

 wr Stazystka Marta wraz z pania Dorota opiekunka a zarazem wlascicielem salonu. wr Stazystki Ola i Natalia w trakcie kreowania dekoracji sklepowych. 

1.Stażystka wraz z opiekunką stażu - właścicielką salonu
2.Satżyski podczas kreowania dekoracji

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk, Teresa Zygmunt- doradcy zawodowi.

 

ZAKOŃCZENIE KURSU ZAWODOWEGO FLORYSTA/BUKIECIARZ DLA UCZESTNIKÓW Z LEGNICY

W dniu dzisiejszym tj. 23.11.2016r. dobiegł końca kurs zawodowy Florysta/bukieciarz. Dla uczestników ostatni dzień szkolenia był bardzo pracowity, ponieważ uczestnicy mieli wykonać bukiet kwiatów na tamburynie wraz ze stroikiem świątecznym, używając do tego niewielu kwiatów i często banalnych przedmiotów, które na co dzień mają pod ręką. Nad tworzeniem niezwykłych bukietów oraz dekoracji florystycznych uczestników czuwała Pani Zofia Słaboń- Róg wieloletnia florystka. Po wykonaniu zadań przyszedł czas na rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu Florysta/bukieciarz, gdzie niejednemu uczestnikowi zakręciła się łezka w oku.Pani Danuta Kraska - Kierownik Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Legnicy podziękowała  uczestnikom za zaangażowanie i czynny udział w zajęciach,   a prowadząca szkolenie Pani Zofia Słaboń-Róg przekazała uczestnikom, iż ma nadzieję, że zaprezentowane przez nią pomysły skłonią uczestników do częstego korzystania  z dobrodziejstw natury, które otaczają nas na każdym kroku.Koniec kursu Pani Agata Kołba opiekun terenowy projektu „Obudź swój potencjał -YEI” zakończyła słowami „dekorujmy więc nasze domy i cieszmy nasze zmysły tym, co piękne”.   
 Przed uczestnikami szkolenia kolejne wyzwanie jakim jest podjęcie  staży zawodowych projektu „Obudź swój potencjał - YEI” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego  w Legnicy.

20161122_133554 20161122_133754 20161123_133708    

- osoby które ukończyły kurs
- stroiki świąteczne uczestników kursu    

Autor i zdjęcia: Agata Kołba – specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

ZAKOŃCZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W PPP LUBIN

W dniu 24.11.2016 w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie zakończyły się wszystkie kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na trzy grupy – zgodnie z dokonanym wyborem szkolenia. Weronika i Mateusz uczestniczyli w kursie „Kelner- barman z elementami małej gastronomii”. Część praktyczna kursu realizowana była w dużej restauracji jednego ze znanych hoteli w Lubinie. Uczestnicy mogli w trakcie trwającej tam praktyki zobaczyć jak funkcjonuje taka restauracja i w rzeczywistych warunkach nabyć nowe umiejętności zawodowe. Część teoretyczna odbywała się w sali należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Zbytu w Lubinie. Tam w ciszy i spokoju poznawali tajniki pracy kelnera i barmana. W trakcie spotkania z opiekunem grupy na zajęciach teoretycznych opowiadali o tym czego się nauczyli. Opiekunowi grupy zrobili test znajomości niektórych elementów zastawy stołowej – ćwicząc jednocześnie ich trudne nazwy.   
W kursie „Spawanie MIG/MAG 135” uczestniczyli Marcin i Krzysztof. Instruktor, który uczył spawania posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich szkoleń. Wie bardzo dobrze jak pracować z młodzieżą. W miłej i swobodnej atmosferze uczestnicy nabyli umiejętności spawania. W pracowni spawalniczej można było zobaczyć próbki ich pracy.
Ostatnia i jednocześnie najliczniejsza grupa to uczestnicy szkolenia „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”. Sześciu uczestników kursu bardzo się zgrało więc kurs odbywał się w bardzo przyjaznej atmosferze. Część kursu odbywała się w budynku Uniwersytetu Jana Wyżykowskiego, a zajęcia praktyczne na tzw. Poligonie. Jest to miejsce, gdzie odbywa się wiele szkoleń z zakresu obsługi różnych maszyn. Obok wózków jezdniowych w wolnej chwili można było obserwować górników uczących się obsługi ciężkiego sprzętu używanego pod ziemią w kopalni.
Wszyscy uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” chętnie brali udział  w kursach zawodowych. Ich wysokie zaangażowanie przekłada się na fakt, że na trzech kursach frekwencja była 100%.  Świadczy to nie tylko o zaangażowaniu uczestników ale jednocześnie o wysokim standardzie  prowadzonych szkoleń.  

1 2 3 4

- uczestnicy kursów zawodowych


Autor i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin

 

KURSY ZAWODOWE W MCK KOWARY

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach dobiega końca kurs zawodowy w ramach realizowanego projektu pn. „Obudź swój potencjał – YEI” finansowanego ze środków unijnych  pn. „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”. Uczestnicy kursu zakończyli już zajęcia teoretyczne, podczas których zapoznali się m.in. z teorią z zakresu budowy i obsługi wózków jezdniowych, programów komputerowych wspomagających pracę magazyniera, jak i poznali zasady funkcjonowaniem kas fiskalnych oraz ich obsługę.
Aktualnie szlifują umiejętności praktyczne podczas zajęć na placu manewrowym. Beneficjenci ćwiczą obsługę wózka jezdniowego oraz jazdę. Podczas zajęć praktycznych uczyli się jazdy slalomem, przodem i tyłem. Po opanowaniu podstawowych manewrów, przystąpili do ćwiczeń jazdy z ładunkiem.
Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze.

Beneficjent projektu podczas zajec praktycznych Nauka obslugi kas fiskalnych

1. Beneficjent projektu podczas zajęćpraktycznych.

2. Nauka obsługi kas fiskalnych.

Tekst: Magdalena Soja -  spec.ds. rozwoju zawodowego MCK Kowary
Zdjęcia: Katarzyna Matusiak -  doradca zawodowy MCK Kowary

STAŻE ZAWODOWE W  GÓRZE ROZPOCZĘTE

15 listopada 2016 roku to ważna data dla  Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze Podpisano umowy o staże zawodowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”.  W tym wydarzeniu uczestniczyli  pracodawcy, u których będą odbywały się staże zawodowe jak i młodzież biorąca udział w projekcie oraz „my” skromni pracownicy MCK Góra tj. Hanna Nowacka - opiekun grupy i Julita Mundry - doradca zawodowy. Sześć dziewcząt, które ukończyły kurs Nowoczesny Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym odbywają staż w firmie „PSB – EWAN” Spółka z o.o. To będzie dobra okazja aby sprawdzić w praktyce nabyte podczas kursu nowe umiejętności zawodowe. Przede wszystkim jednak dla uczestniczek naszego projektu będzie to szansa zdobycia trzymiesięcznego doświadczenia z zakresu obsługi wózka jezdniowego i pracy jako sprzedawca obsługujący klientów sklepu PSB Mrówka. Odwiedzając dzisiaj firmę zastałyśmy dziewczyny akurat na przerwie śniadaniowej. Dziewczyny z zapałem opowiadały o zadaniach im przydzielonych przez opiekunów, jednak przy stole nie było Eweliny…. Zapytałyśmy więc z ciekawości o powód jej nieobecności, na co dziewczęta odpowiedziały: ” tak się wczuła w wykładanie  towaru a konkretnie żarówek, że nie ma apetytu”. Gosia, Bartek i Szymon zawodu uczą się w „Cukro-Trans” Spółka z o.o. Gosia będzie zdobywała doświadczenie jako pracownik magazynu i jednocześnie operator wózka jezdniowego, będzie też wsparciem i pomocą dla pań pracujących w biurze. Natomiast chłopcy będą doskonalić umiejętności spawania zdobyte podczas kursu. Odwiedziliśmy dzisiaj także i tę firmę. Byliśmy  świadkami jak Bartek i Szymon prezentowali swoją próbkę  umiejętności spawalniczych wyniesioną z kursu przed pracodawcą.Sprawiło nam to ogromną frajdę, zwłaszcza, że szef firmy był „baaaaardzo” pozytywnie zaskoczony ich umiejętnościami, nasi chłopcy pękali z dumy.Ostatni z naszych spawaczy, Mariusz, swoje trzymiesięczne doświadczenie zdobędzie w firmie PPHU AQATEAM Spółka z o.o. Mariusz był tą osobą która jeszcze w procesie rekrutacji do projektu, jeszcze przed określeniem predyspozycji zawodowych przez doradcę wiedział już, że jego przyszłość to spawanie, także zapału i konsekwencji na pewno mu nie zabraknie. Nasi uczestnicy dzięki kursom zdobyli już nowe kwalifikacje zawodowe, teraz czas zdobyć doświadczenie zawodowe oraz nauczyć się samodzielności na swoim stanowisku pracy i wtedy już  z całą pewnością będą gotowi do wejścia na rynek pracy.
Życzymy im wytrwałości i sukcesów, a w konsekwencji zdobycia wymarzonej pracy.

Tekst z zdjęcia: Hanna Nowacka specjalista do spraw rozwoju zawodowego, Julita Mudry doradca zawodowy MCK Góra

 -Staże zawodowe - podpisywanie umów z pracodawcami

20161115064 20161115077 (4) 20161115_111154(1) 20161115_114405                        

 

REALIZACJA KURSU ZAWODOWEGO NOWOCZESNY MAGAZYNIER W RAMACH PROJEKTU ,,OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W MCK OHP W JAWORZE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze trwa realizacja unijnego projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W projekcie uczestniczy łącznie 10 beneficjentów z czego 8 osób aktualnie bierze udział w kursie zawodowym – nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
Szkolenie przygotowuje młodych ludzi do pracy na stanowisku magazyniera, jak również pozwala zdobyć uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi wózków widłowych. Szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności.

Autor i zdjęcia: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

jawor1 jawor2
Uczestnicy projektu podczas zajęć praktycznych i teoretycznych
 

KURS WIZAŻU I STYLIZACJI PAZNOKCI Z KOSMETYCZKĄ W RAMACH PROJEKTU  „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI”

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach ruszył kurs zawodowy „Wizaż i stylizacja paznokci z kosmetyczką” w ramach realizowanego projektu pn. „Obudź swój potencjał – YEI”. Uczestniczki kursu są już po zajęciach teoretycznych.
Dziś rozpoczęły zajęcia praktyczne, podczas których uczestniczki kursu zapoznały się z metodą hybrydową w stylizacji paznokci. Pani Instruktor wykonała pokazową stylizację paznokci tłumacząc uczestniczkom kursu zasady wykonania hybrydy.
Po zakończonym instruktażu uczestniczki przystąpiły do wykonywania hybryd na dłoniach swoich koleżanek z kursu. Po dzisiejszych zajęciach wszystkie Panie wyszły z pięknymi paznokciami.

Kursantki w trakcie zajec praktycznych 

Kursantki w trakcie zajęć praktycznych

Tekst: Magdalena Soja spec.ds. rozwoju zawodowego MCK Kowary

 

KURSY ZAWODOWE ZA NAMI!

Dnia 10.11.2016r. zakończył się kurs języka niemieckiego i angielskiego w MCK Strzelin dla 10 uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI”. W trakcie 120-godzinnego szkolenia młodzież miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych. Na zajęciach zwracano uwagę na wszystkie formy wyrażania języka obcego. W związku z tym uczestniczy ćwiczyli w języku niemieckim i angielskim pisanie, słuchanie, czytanie, mówienie, używanie gramatyki.

Uczestnicy kursu jezykowego w trakcie zajec j. angielskiego Uczestniczki kursu jezykowego wraz z lektorka
1. Uczestnicy podczas kursu j. angielskiego
2. Uczestniczki projektu z lektorką j, niemieckiego

Kurs miał za zadanie pomóc młodym ludziom posługiwać się językiem we wszelkich sytuacjach związanych z pracą. Zajęcia realizowano przy użyciu różnych metod pracy. Z tego względu spotkania były interesujące i inspirowały do pogłębiania wiedzy. Dziewczyny biorące udział w kursie języka niemieckiego były zachwycone podejściem, zaangażowaniem i profesjonalizmem pani prowadzącej lektorat. Cała grupa 10 osób w dniu dzisiejszym zdała testy końcowe i zbiera siły na kolejne formy wsparcia przewidziane w projekcie.

Tekst: M. Nazarska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, M. Połetek – pośrednik pracy
Zdjęcia: M. Nazarska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, M. Połetek – pośrednik pracy


 

KURSY ZAWODOWE W MCK OHP W LUBANIU

Projekt „Obudź swój potencjał- YEI” wszedł w kolejną fazę realizacji. W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu 20 uczestników, po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych form wsparcia, przystąpiło do uczestnictwa w kursach zawodowych.
23 października ruszył kurs „Operatora koparko- ładowarki”, 24 października z kolei kurs „Barman, kelner z elementami małej gastronomii”, a od 3 listopada 9 uczestników projektu ma okazję zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”.
Kursy zawodowe są dla młodych beneficjentów uwieńczeniem ich uczestnictwa w projekcie. Młode osoby wiedzą, iż wykwalifikowani pracownicy to pracownicy świadomi swojej wiedzy, swoich umiejętności, osoby atrakcyjne na rynku pracy, które cały czas powinny się kształcić i brać udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.  Kursy zawodowe, w którym uczestniczą nasi  beneficjenci  projektu „Obudź swój potencjał- YEI”  nie tylko stanowią  okazję do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych czy  w ogóle przekwalifikowania się, tj. zdobycia ukierunkowanej  wiedzy, nabycia  praktycznych umiejętności niezbędnych w danej profesji, ale także zyskują pewność siebie, poznają nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, pasjach, co w przyszłości może być bardzo przydatne na dalszych etapach kariery.

uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu

Tekst: Aneta Palka/ MCK Lubań
Zdjęcia: K. Juranek, L. Czerwińska/ MCK Lubań

 

PÓŁMETEK KURSÓW ZAWODOWYCH W OSZ OHP LEGNICA Z PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ –YEI”

Osiemnastu z dwudziestu uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI” z Legnicy jest na półmetku kursów zawodowych przedstawiciel handlowy oraz florysta/bukieciarz, które zakończą się 23 i 29 listopada br.  Z każdym dniem uczestnicy są w posiadaniu coraz większej wiedzy z zakresu ruchu drogowego zarówno w teorii jak i w praktyce. Największą radość sprawia praktyczna nauka jazdy. Wśród uczestników z Legnicy swoje umiejętności szkolą także uczestnicy z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Jaworze.  Instruktorzy praktycznej nauki jazdy mówią, że niejeden uczestnik zadziwił ich prawidłową jazdą.  
Natomiast florystki każdego dnia wykonują przepiękne bukiety, które sprawiają, że uśmiech z ich twarzy nie schodzi. Kompozycje florystyczne, dekoracje okolicznościowe czy zasady pielęgnacji roślin są im już doskonale znane. Uczestnicy kursu florysta/bukieciarz mają już zapewnione staże zawodowe  i z niecierpliwością czekają na ich realizację. Warto dodać, że podczas zajęć uczestników odwiedził jeden z  pracodawców, który zauważył zdolności naszej uczestniczki Iwony  i przekazał informację, że uczestniczka ma duże szanse na zatrudnienie po odbyciu stażu zawodowego.
Natomiast jeden uczestnik kursu spawacz MIG MAG 135 szkoli się pod okiem wyspecjalizowanej kadry wraz z grupą z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Lubinie. Jak mówi Dawid- uczestnik kursu: „to jest to o czym marzyłem, lecz warunki finansowe nie pozwalały mi na zrealizowanie takiego marzenia”. Dawid swój kurs ukończy 19.11.2016r. i również ma już zapewnione miejsce do odbywania stażu na Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z możliwością zatrudnienia po stażu jeśli się sprawdzi.
Ostatnią 20-stą osobą z dwóch grup należących do Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Legnicy jest uczestniczka Marlena, która czeka na rozpoczęcie kursu zawodowego nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Autor i zdjęcia: Agata Kołba – specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy

Fot  1 Fot  2 osz legnica

Uczestnicy podczas zajęć na placu manewrowym oraz podczas zajęć praktycznych z florystyki

 

KURS KOMPUTEROWY ECDL W MCK OHP W BOLESŁAWCU

 

Niedawno zakończył się kurs komputerowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu. Uczestnikami była młodzież z  projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się systemem Windows, sprawnego poruszania się po Internecie oraz korzystania z takich programów jak Word, Excel czy Power Point.
Zajęcia odbyły się w salce komputerowej i prowadzone były przez profesjonalnego wykładowcę w 10 osobowej grupie, co pozytywnie wpłynęło na szybkie przyswajanie omawianych zagadnień. Młodzi ludzie dzięki udziałowi w kursie poznali terminologię stosowaną w informatyce, nauczyli się posługiwać różnymi systemami, samodzielnie tworzyć, modyfikować i rozbudowywać dokumenty zawierające m.in.: tabele, rysunki, a także poznali arkusze kalkulacyjne.
W ramach szkolenia uczestnicy dostali materiały dydaktyczne i ciepły posiłek. Po pozytywnym zaliczeniu testu na koniec, każdy z beneficjentów otrzymał zaświadczenie.

bol1 bol2

Młodzież podczas kursu komputerowego

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy MCK Bolesławiec

 

NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI”

Dzień 05.11.2016 dla trzech uczestniczek Projektu „Obudź swój potencjał” w MCK w Brzegu Dolnym, był dniem bardzo satysfakcjonującym. Uczestniczki szczęśliwe i zadowolone zakończyły trwający od 10.10.2016 roku kurs „Fryzjer/kosmetyczka”.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w salonie kosmetycznym i fryzjerskim pozwoliły dziewczynom na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Poznanie nowych technik, metod i środków to możliwość zastosowania nowo poznanych umiejętności i wiedzy w życiu zawodowym. W najbliższym czasie uczestniczki projektu rozpoczną staże w salonach usługowych zgodnych ze zdobytymi kwalifikacjami. W ramach kursu zawodowego uczestniczki otrzymały materiały szkoleniowe oraz catering. Pierwszymi klientkami dla dziewczyn byli doradcy zawodowi i pośrednik pracy MCK w Brzegu Dolnym, gdzie pod czujnym okiem prowadzących kurs, kursantki miały możliwość pokazania czego nauczyły się podczas 150 godzin kursu. Już wkrótce beneficjentki projektu zapoczątkują swoją nową ścieżkę zawodową. Życzymy sprawdzenia się w nowym zawodzie i satysfakcji z uczestniczenia w projekcie „Obudź swój potencjał”.

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk, Teresa Zygmunt- doradcy zawodowi, Bernadeta Burczak- pośrednik pracy

Uczestniczki kursu Fryzjer-Kosmetyczka Uczestniczki kursu Fryzjerkosmetyczka z prowadzaca Marzena Ruzylo

1.Uczestniczki kursu zawodowego podczas praktyki w salonie fryzjerskim
2.Uczestniczki szkolenia zawodowego z prowadzącą kurs „Fryzjer/kosmetyczka”

 

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI” SZANSĄ NA NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym trwa obecnie realizacja projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
28.10.2016 zakończył się pierwszy kurs zawodowy zaplanowany w naszej jednostce. Jako pierwsze z grupy dziesięcioosobowej nowe kwalifikacje uzyskały cztery uczestniczki projektu. Kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych” trwał od 12.10.2016 obejmował 150 godzin i jak mówią uczestniczki kursu był bardzo intensywny i chwilami wyczerpujący.
Nie mniej jednak z ogromną radością dziewczyny przyjęły koniec kursu a co za tym idzie, możliwość rozpoczęcia staży u lokalnych pracodawców. Należy docenić determinację uczestniczek w dążeniu do ukończenia zaplanowanej ścieżki wsparcia. Spędzone godziny to również nie tylko wielka praca włożona w ukończenie kursu, ale również pewne przyjemności w postaci nowych znajomości, a nawet  przyjaźni, tym bardziej, że wcześniej uczestniczki były dla siebie zupełnie obcymi osobami. No to teraz czas na staże i prawdziwe życiowo-zawodowe sprawdziany. Życzymy powodzenia!

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk, Teresa Zygmunt- doradcy zawodowi, Bernadeta Burczak- pośrednik pracy

Kursanci z prowadzacym zajecia w MCK Brzeg Dolny

Uczestniczki kursu „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych” z prowadzącym zajęcia.

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MCK GŁOGÓW DOBIEGA KOŃCA

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie w ramach projektu „Obudź swój potencjał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego trwa cykl zajęć z języka angielskiego. Zajęcia mają na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy    i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Istotą tych zajęć jest więc dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym m.in. nauka odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Cykl zajęć będzie obejmował 120 jednostek lekcyjnych. Osoby objęte wsparciem, po zakończeniu kursu, uzyskają zaświadczenia ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Na dzień dzisiejszy zostało zrealizowanych niemalże 2/3 zaplanowanych spotkań. Uczestnicy kursu są bardzo zadowoleni z możliwości podszkolenia swoich umiejętności z języka angielskiego - najbardziej z komunikacji werbalnej i zrozumienia rozmówcy. Prowadząca  Pani Aleksandra Kuziemska  podczas prowadzenia zajęć szczególną uwagę zwraca na wymowę i przełamanie bariery słownej. Podczas spotkań są odgrywane różnego rodzaju scenki rodzajowe, które często się przydarzają w życiu codziennym, nie tylko podczas poszukiwania pracy. Podsumowując, dzięki zaangażowaniu i stosowaniu różnego rodzaju metod zachęcających do nauki języka angielskiego, kurs realizowany w Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie jest bardzo chwalony przez uczestników i niesie za sobą wymierne korzyści.

Uczestnicy podczas zajec z jezyka angielskiego Uczestnicy podczas kursu j.angielskiego

Uiczestnicy podczas kursu.

Autor i zdjęcia: Kinga Biedal - opiekun grupy

 

 

REALIZACJA PROJEKTU: „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ” W MCK OHP W MILICZU


W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Miliczu trwa kolejny etap realizacji projektu: „Obudź swój potencjał”. W dniach: 13 i 14.10.2016 roku odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem, w czasie których uczestnikom udzielono wsparcia w zakresie samooceny, umiejętności budowania pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, umiejętności społecznych. W kolejnych dniach odbywały się indywidualne zajęcia z wsparcia psychologicznego dla wytypowanej grupy beneficjentów. Dzięki tym zajęciom każdy mógł podzielić się z psychologiem własnymi problemami i otrzymać fachową poradę i cenne wskazówki dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem, relacji międzyludzkich w życiu codziennym i zawodowym a nawet rozwiązywania problemów osobistych.
Jednocześnie 10-osobowa grupa uczestników rozpoczęła w dniu 17.10.2016 r. szkolenie ECDL Start. W czasie zajęć teoretycznych i praktycznych zdobędą oni wiedzę i umiejętności dotyczące: konfiguracji sprzętowej i systemowej komputera, pracy w sieci, obsługi systemu operacyjnego, pracy w programach: Word, Excel. Tworzenia rozbudowanych dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, wykresów, obróbki statystycznej danych liczbowych, obsługi i możliwości pracy w mediach społecznościowych. Szkolenie daje szeroką podstawę do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznie w każdej dziedzinie aktywności zawodowej, co realnie zwiększa szanse na zdobycie zatrudnienia przez naszych beneficjentów.
Na miesiąc listopad br. planowane jest zrealizowanie kursów zawodowych w czterech grupach: „Pomocnik kucharza”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Kosmetyczka-fryzjerka”, „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”.

DSC01103

Zajecia z psychologiem.

Opracowanie: Izabela Małecka-Pisano, Paweł Bienkiewicz

 

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W JAWORZE UKOŃCZYLI


PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY

W dniu 21.10.2016 zakończył się podstawowy kurs komputerowy, w którym brali udział beneficjenci z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze. Szkolenie trwało 30 godzin i uczestniczyło w nim 10 osób.

Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się systemem Windows, sprawnego poruszania się w Internecie oraz korzystania z takich programów jak Word, Excel czy Power Point. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz catering. Po pozytywnym zaliczeniu testu na koniec kursu, każdy beneficjent otrzymał stosowne zaświadczenie.

Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały na bardzo dobrym poziomie. Zarówno treści zajęć jak i metody, na pewno pozwolą w pełni na realizację celów szkoleniowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

komputery 2 komputery3

Uczestnicy projektu podczas zajęć komputerowych

Tekst i zdjęcia: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze


 

KURSY ZAWODOWE PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PROJEKTU
 „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”  W LEGNICY


Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego   w Legnicy wraz z uczestnikami z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze rozpoczęli długo wyczekiwany kurs zawodowy jakim jest Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Ze względu na dużą ilość godzin kursu zajęcia odbyły się nawet w weekend. Uczestnicy chętnie przyszli nawet w niedzielę, ponieważ były to zajęcia teoretyczne z prawa jazdy. Prawo jazdy dla niejednego było czymś  o czym, do niedawna tylko marzyli.                          
Szkolenie rozpoczęło się teorią  z zakresu prawa jazdy, gdzie uczestnicy poznają zasady ruchu drogowego. Kolejnym etapem będą zajęcia typowo dla przedstawiciela handlowego takie jak, szkolenie z zakresu HACCP, sylwetka przedstawiciela handlowego, obsługa kasy fiskalnej oraz marketing i techniki sprzedaży. Pomiędzy zajęciami teoretycznymi uczestnicy podejmą się praktycznej nauki jazdy, z której najbardziej się cieszą.
Kurs dla przedstawicieli handlowych zakończy się 29.11.2016r., gdzie uczestnicy przystąpią do egzaminu wewnętrznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Extreme”   w Legnicy, by móc stawić czoła na egzaminie zewnętrznym w Wojewódzkim  Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy.

WP_20161021_10_13_18_Pro (3) WP_20161021_10_14_24_Pro (3)                       


Autor i zdjęcia: Agata Kołba – specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
- Uczestnik Patryk Grasza z instruktorem Panem Stanisławem Noworol.

 

KURSY ZAWODOWE PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PROJEKTU
 „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”  W LEGNICY


Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego     w Legnicy wraz z uczestnikami z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze rozpoczęli długo wyczekiwany kurs zawodowy jakim jest Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Ze względu na dużą ilość godzin kursu zajęcia odbyły się nawet w weekend. Uczestnicy chętnie przyszli nawet w niedzielę, ponieważ były to zajęcia teoretyczne z prawa jazdy. Prawo jazdy dla niejednego było czymś  o czym, do niedawna tylko marzyli.                         
Szkolenie rozpoczęło się teorią  z zakresu prawa jazdy, gdzie uczestnicy poznają zasady ruchu drogowego. Kolejnym etapem będą zajęcia typowo dla przedstawiciela handlowego takie jak, szkolenie z zakresu HACCP, sylwetka przedstawiciela handlowego, obsługa kasy fiskalnej oraz marketing i techniki sprzedaży. Pomiędzy zajęciami teoretycznymi uczestnicy podejmą się praktycznej nauki jazdy, z której najbardziej się cieszą.
Kurs dla przedstawicieli handlowych zakończy się 29.11.2016r., gdzie uczestnicy przystąpią do egzaminu wewnętrznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Extreme”  w Legnicy, by móc stawić czoła na egzaminie zewnętrznym w Wojewódzkim  Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy.                         

DSCN7214

Autor i zdjęcia: Agata Kołba – specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
- Uczestnik Patryk Grasza z instruktorem Panem Stanisławem Noworol.

 

 

KURS KOMPUTEROWY ECDL W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W WOŁOWIE

Młodzież biorąca udział w projekcie ,,Obudź Swój Potencjał-YEI” już od poniedziałku 17 października codziennie rano przybywa na zajęcia komputerowe ECDL do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wołowie. Mimo jesiennej aury za oknem, frekwencja dopisuje, co wynika z pozytywnej atmosfery spotkań jak i faktycznego zainteresowania młodzieży ich tematyką.  Zajęcia ECDL, które potrwają dwa tygodnie, są doskonałym wstępem dla uczestników, którzy w dalszej kolejności wezmą udział w kursie zawodowym ,,Pracownik biurowy”. Zakończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów umiejętności komputerowych przez, miejmy nadzieję, wszystkich dziesięciu uczestników! Prowadzący spotkania zyskał sympatię młodzieży, która angażuje się w trakcie zajęć, zadaje pytania, poznaje nowe praktyczne umiejętności. Mając do dyspozycji w czasie kursu laptopy oraz fachowe podręczniki praktykują nową wiedzę i wzajemnie sobie pomagają. Pod okiem opiekuna grupy, czuwającego nad porządkiem spotkań, między innymi w trakcie małej przerwy na codziennie dostarczane posiłki, młodzież rozwija swoje umiejętności, świadomie pracuje nad poprawą swojej sytuacji i podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

wolow1 wolow2

Młodziez podczas kursu komputerowego

Autor i zdjęcia: Katarzyna Śledzińska, doradca zawodowy w MCK OHP w Wołowie

 

KURSY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W GÓRZE TRWAJĄ

Wyczekiwane kursy zawodowe „Nowoczesny magazynier” i „Spawacz MIG MAG 135” w MCK Góra w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”  rozpoczęły się z dniem 10 października 2016 r.  
Kursy zawodowe mają na celu uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, które są niezbędne, aby wejść na rynek pracy oraz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.
Bohaterem kursów jest 10-osobowa grupa młodzieży bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo. Siedem dziewczyn uczestniczy w kursie Nowoczesny Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym, a trzech chłopców w kursie spawacza MIG MAG 135.
Po ponad tygodniu trwania kursów, widzimy że zapał do zgłębiania nowego zawodu nie minął…. Na przerwach w czasie zajęć słychać wiele pozytywnych komentarzy dotyczących profesjonalizmu prowadzących, warunków w jakich odbywają się zajęcia, a także na temat smacznych obiadków, na które nasi uczestnicy mogą liczyć w ramach projektu.
Mariusz, Bartek i Szymon mogą pochwalić się już swoimi pierwszymi zespawanymi próbkami. Jak twierdzi prowadzący „całkiem nieźle im to wyszło”. Dziewczyny od poniedziałku przesiadły się na wózek jezdniowy, czego jak same mówiły nie mogły się już doczekać i mamy nadzieję ze podobnie jak chłopcy będą z siebie dumne z nabytych umiejętności….
Dorota, Karolina, Paulina, Anetka i Mariusz mają dużo więcej do roboty od pozostałych, bo po kursie idą jeszcze zdobywać  wiedzę  potrzebną  przyszłemu młodemu kierowcy, jak na razie teoretyczną na kursie prawa jazdy, który ruszył razem z pozostałymi 10 października 2016r.
Nauka jazdy oraz nauka zawodów wymaga wiele pracy i wysiłku, dlatego też życzymy naszym podopiecznym wytrwałości i owocnej nauki.
Powodzenia

Autor i zdjęcia: Hanna Nowacka specjalista do spraw rozwoju zawodowego

gora1 gora gora2 gora3

Uczestnicy podczas zajęć praktycznych oraz uczestniczki kursu podczas zajęć
 

MŁODZI I AMBITNI Z LUBANIA

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu dobiegają końca indywidualne spotkania z psychologiem. Po grupowych treningach i warsztatach psychologicznych, w których wzięło udział łącznie 20 beneficjentów projektu pn. „Obudź swój potencjał- YEI”, rozpoczęły się indywidualne spotkania z uczestnikami projektu. Spotkania te potrwają jeszcze do 18 października 2016r. Beneficjenci chętnie i z zaangażowaniem biorą udział w tej formie wsparcia. Wielu uczestników projektu pochodzi bowiem ze środowisk dysfunkcyjnych, a ich rodziny  korzystają z różnych źródeł pomocy. Spotkania z psychologiem są więc dla nich wyjątkową okazją na wzmocnienie kompetencji społecznych, nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w trudnych życiowo sytuacjach, radzenia sobie ze stresem, agresją, uzależnieniami czy niską samooceną. Pani Iwona Siemaszko, psycholog z Lubania, z ogromną cierpliwością i uważnością udzielała wsparcia uczestniczącej w zajęciach młodzieży, wsłuchiwała się w ich problemy, udzielała porad. Młodzież mając zapewnioną odpowiednio przychylną i ciepłą atmosferę podczas rozmowy, bez większych oporów otwierała się i chętnie opowiadała o trapiących problemach, obawach czy strachu przed podjęciem różnych ważnych dla nich życiowych bądź zawodowych decyzji oraz o hipotetycznych konsekwencjach tych działań. Pani Iwona Siemaszko, pytana z jakimi głównie problemami boryka się młodzież uczestnicząca w tej formie wsparcia odpowiadała, iż są to obawy związane z trafnym i świadomym  wyborem kariery zawodowej, możliwościami zatrudnienia i utrzymania tego zatrudnienia. „Dla mnie istotnym elementem indywidualnych spotkań z każdym z tych młodych ludzi- twierdzi Pani Iwona-  było wzmocnienie motywacji do uczestnictwa w projekcie. Umocnienie i uświadomienie młodemu człowiekowi, iż samo podjęcie świadomej decyzji o przystąpieniu do tego projektu, jest dowodem ich dorosłości, dojrzałości i troski o swoją przyszłość zawodową. Przystąpienie i konsekwentne ukończenie projektu tj.  przejście  przez wszystkie formy wsparcia, ukończenie kursu zawodowego, a potem solidne odbycie stażu u wybranego pracodawcy, z pewnością przygotuje ich do „starcia się” z rynkiem pracy. Oni sami nabędą nowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie, co spowoduje, iż ich atrakcyjność na rynku pracy wzrośnie. Budujące jest najbardziej dla mnie to, iż większość uczestników spotkań deklarowała chęć pozostania w kraju po ukończeniu projektu. Oni naprawdę nie mają ochoty wyjazdu za granicę i chcą szukać zatrudnienia w miejscu zamieszkania, co bardzo cieszy mnie jako Polaka. Spotkania z beneficjentami były dla mnie bardzo pouczające, ciekawe i ja sama dużo się od nich nauczyłam, za co im bardzo dziękuję”.  Podobne,  pozytywne odczucia po spotkaniach z psychologiem mają nasi uczestnicy projektu pn. „Obudź swój potencjał- YEI”. „Jestem podbudowany, czuję się mocniejszy i ugruntowany w przekonaniu, iż dobrą decyzją było przystąpienie do tego projektu”- twierdzi Paweł Bisiak, który chciałby ukończyć kurs magazyniera- sprzedawcy w wózkiem widłowym,  i który z  handlem wiążę swoją przyszłość zawodową. „Cieszę się, że dzięki uczestnictwu w projekcie mogłam spotkać się z psychologiem i porozmawiać. Nigdy wcześniej nie miałam okazji rozmawiać z psychologiem. Chciałabym ukończyć kurs operatora koparko- ładowarki, pomimo, iż jestem dziewczyną. Najbardziej obawiałam się, iż najbliżsi nie zaakceptują mojej decyzji. Rozmowa z panią Iwoną tylko umocniła mnie w przekonaniu, iż dokonałam trafnego wyboru, gdyż kierowałam się swoimi zainteresowaniami, tym co lubię robić, a nie presją otoczenia i przestarzałymi stereotypami”.
Spotkania z psychologiem okazują się więc bardzo potrzebną i budującą formą wsparcia dla młodych ludzi biorących udział w projekcie pn. „Obudź swój potencjał- YEI”. Projekt, jak zauważyła psycholog, która udzielała wsparcia młodzieży z Lubania, ma za zadanie przygotować młodego człowieka do życia zawodowego, tzw. „starcia się z rynkiem pracy”. Młode osoby nabędą tu z pewnością nie tylko nowe, przydatne  kwalifikacje zawodowe, kluczowe umiejętności i coraz częściej wymagane przez pracodawców,  doświadczenie zawodowe, ale także będą zachęcane do wzięcia świadomej odpowiedzialności za swoją własną ścieżkę kariery i przygotowanie do wejścia na rynek pracy, wzięcia odpowiedzialności za całe swoje życie.
Projekt pn. „Obudź swój potencjał- YEI” wdrażany jest ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudniania osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Indywidualne  spotkania z psychologiem

Indywidualne spotkania z psychologiem

Tekst: Aneta Palka/ opiekun grupy MCK Lubań
Zdjęcia: Katarzyna Juranek, Lilian Czerwińska / MCK Lubań

 

PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W LUBANIU

Dnia 14 października 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu zakończył się podstawowy kurs komputerowy, realizowany w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  30-godzinnym wsparciem objętych zostało 10 uczestników projektu, którzy pod okiem prowadzącego Pana Jarosława Janikowskiego, z wielkim entuzjazmem przyswajali wiedzę informatyczną. Głównym celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących użytkowania sprzętu komputerowego, zapoznanie z obsługą standardowych programów MS Office, poruszono także zagadnienia dotyczące użytkowania Internetu, zarówno jako źródła nauki, jak i rozrywki.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Dzięki takiemu wsparciu beneficjenci projektu mogli sobie przypomnieć i nadrobić zaległości w posiadanej wiedzy informatycznej. Umiejętne obsługiwanie komputera, stanowi bowiem istotną kwestię w procesie podwyższenia kwalifikacji, są także niezbędnym elementem w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Uczestnicy Kursu Komputerowego

Uczestnicy kursu komputerowego

Tekst: Katarzyna Juranek/doradca zawodowy MCK Lubań
Zdjęcia: Aneta Palka, Katarzyna Juranek MCK Lubań

 

PSYCHOLOG W MŁODZIEŻOWYM  CENTRUM KARIERY OHP W  BOLESŁAWCU

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP  w Bolesławcu w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI” odbyły się warsztaty  z panią psycholog mgr Karoliną Połujańską.
Zajęcia odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze. Poruszane były ważne aspekty życia codziennego, np.: Jak radzić sobie ze stresem? ; Jak prowadzić rozmowę, aby wykazywać swoje zainteresowanie nią; Jak odnaleźć się w nowej sytuacji…?
Lekcje miały charakter luźnych rozmów i ćwiczeń. Były przyjemne i zachęcały nas do myślenia i zaangażowania się w zadania i dyskusję.
Wraz z całą grupą osób uczęszczających na zajęcia uważam, że było to bardzo ciekawe i  z pewnością przydatne doświadczenie. Każdy z nas wyciągnął dla siebie jakąś lekcję.

zdjecie psycholog

Zajęcia z psychologiem w MCK OHP w Bolesławcu

Tekst: Dagmara Siniakowska- uczestniczka projektu
Zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy

 

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI – PROJEKT REALIZOWANY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W JELCZU-LASKOWICACH

MCK Jelcz-Laskowice ruszyło pełną parą, codziennie odbywają się kursy języka angielskiego, zajęcia z psychologiem a także kursy prawa jazdy kategorii B. Zajęcia są bardzo ciekawe i interesujące. Nie ma nudy. Każdy bawi się świetnie i nabywa nowe doświadczenia. Młodzież jest zadowolona że są coraz bliżej staży zawodowych no i przede wszystkim kursów zawodowych, z którymi ruszamy już w listopadzie.
Uczestnicy podczas zajęć są bardzo aktywni i gotowi do współpracy. Zajęcia przebiegają w bardzo miłej atmosferze. A na lekcjach angielskiego nawet w bingo gra odbywa się w iście angielskim stylu.

j kursy jezyka angielskiego j kursy prawa jazdy kat  B

Kurs języka angielskiego i prawa jazdy

Tekst/ zdjęcia Anna Dawidowicz

 

OSTATNI DZIEŃ KURSU ECDL START W LUBINIE W PROJEKCIE ,,OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ  - YEI”

Ostatnie dwa tygodnie dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie były bardzo pracowite. Wszyscy codziennie poszerzali swoje umiejętności pracy przy komputerze uczestnicząc w kursie „ECDL START”. Codziennie przez kilka godzin ćwiczyli przygotowując się do trudnego egzaminu, który będzie podsumowaniem ciężkiej pracy. Jednak zajęcia na kursie to nie tylko czas ciężkiej i wytężonej pracy. Jest to też wspaniała okazja do dalszej integracji. Uczestnicy poznali się w trakcie spotkań z doradcą zawodowym i teraz rozwijali te znajomości.
Dowiedzieliśmy się, że Daniel gra na gitarze i jego zespół właśnie szykuje się do koncertu z okazji 50 - lecia powstania szkoły do której Daniel uczęszczał i uświetni swoim występem tę uroczystość. Mateusz to coraz bardziej rozpoznawalny członek grupy Stand-up’u, która działa w Lubinie od niedawna. On również przygotowuje się do kolejnego występu i właśnie przygotowuje swoje monologi. Marcin na czas udziału w projekcie przeprowadził się do babci bo od niej ma bliżej i nie musi dojeżdżać. Przy okazji pomaga babci w pracach domowych.  Weronika dojeżdża i jest dużo wcześniej przed zajęciami, a żeby sama nie czekała inni uczestnicy również przychodzą wcześniej i towarzyszą jej. Tak więc sala wykładowa zapełnia się już od samego rana. Po zajęciach niektórzy też jeszcze chwilkę zostają bo jest wtedy czas na spokojną rozmowę po wytężonej pracy.
Grupa jest w pełni zintegrowana i przekłada się to na pracę. Wszyscy sobie chętnie pomagają i wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy. Przed grupą nowe cele. Już niedługo spotkają się z psychologiem na kolejnych zajęciach. Z tak zintegrowaną grupą na pewno będzie łatwiej prowadzić kolejne zajęcia.
Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” to nie tylko ciężka i wytężona praca. To również sposób spędzenia czasu. Tak miło w dobranej grupie realizować cele zawodowe i społeczne projektu. Ten owocny czas na pewno przełoży się na przegotowanie się do wejścia na rynek pracy oraz utrzymaniem zatrudnienia. Uczestnicy projektu, którzy znajdują się w jednakowej sytuacji na rynku pracy wspierają się i pomagają sobie motywując siebie   i innych.

Autor i zdjęcia: Ewa Górniak – opiekun grupy PPP Lubin

1 2 3

Młodzież podczas kursu ECDL

 

KOLEJNE ZAJĘCIA W  PROJEKCIE „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”

Uczestnicy grupy I projektu „Obudź swój potencjał-YEI” w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy od dnia 05.10.2016r. odbywają zajęcia z języka angielskiego jednocześnie łącząc zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego, które odbywają się w dniach 11-12 października 2016r.
O tym jak ważna jest nauka języka obcego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się od doradcy zawodowego MCIZ OHP w Legnicy podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Poziom zajęć został dostosowany do umiejętności uczestników. Język angielski ma za zadanie ułatwić beneficjentom poszukiwanie zatrudnienia. Zajęcia zakończą się 09.11.2016r.
Dzięki grupowym zajęciom z psychologiem uczestnikom łatwiej będzie w przyszłości wyznaczać sobie cele i dążyć do sukcesu. Ponadto zajęcia mają na celu wypracowanie technik radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami.
Z racji tego, że w Legnicy jest bardzo dużo uczestników projektu tj. 20, wszystkie zajęcia podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa, która aktywnie uczestniczyła w grupowym wsparciu psychologicznym, miała zajęcia w terminie od 06.10.2016 do 10.10.2016r. Obecnie uczestnicy z tej grupy korzystają z indywidualnych zajęć z psychologiem. Indywidualne wsparcie psychologiczne, które potrwa do 29.10.2016r.
Już 15.10.2016r. rozpoczną się pierwsze zajęcia z prawa jazdy dla uczestników kursu zawodowego Przedstawiciel handlowy, a 17.10.2016r. floryści rozpoczną swój wymarzony kurs zawodowy.
Uczestnicy pomimo dużej ilości zajęć danego dnia nie poddają się i dążą do celu, jakim jest kurs zawodowy oraz upragniony staż. W czasie przerw między zajęciami słychać jak mówią  o tym, że już wkrótce podejmą pierwszą w swoim życiu pracę.

Autor i zdjęcia: Agata Kołba – spec. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy

l Uczestnicy grupy II podczas zajec z psychologiem l Uczestnicy z grupy I podczas zajec z jezyka angielskiego

Uczestnicy projektu podczas zajęć
 

ROZPOCZĘTO KURS PRAWA JAZDY KAT. B W MCK OHP W JAWORZE W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ -YEI”

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze ruszył kurs prawa jazdy kat. B. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kurs realizują dwie osoby – Kamil i Daria. Uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali udział w tej formie wsparcia uczą się części teoretycznej oraz praktycznej pod bacznym okiem instruktora z Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Szóstka”. Uczestnicy zrealizowali już część teoretyczną oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Aktualnie sukcesywnie realizują szkolenie praktyczne, które odbywa się przy wykorzystaniu samochodu marki Toyota Yaris (taki jak egzaminacyjny). Oczywiście jest to samochód z 5-cio biegową skrzynią biegów, posiada również klimatyzację. Nauka jazdy wymaga wiele pracy i wysiłku i to zarówno ze strony kursanta jak i instruktora. Dlatego jedynym skutecznym sposobem zdania egzaminu jest właściwe przygotowanie kursanta.
Uczestnicy projektu ćwiczą wszelkie możliwe manewry i sytuacje drogowe, tak, aby każdy z nich poradził sobie nie tylko z najbardziej złożonym zadaniem egzaminacyjnym, lecz również z każdą trudną sytuacją na drodze. Kurs zakończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego. Wszystkie osoby, które zdobędą prawo jazdy, zdecydowanie podniosą swoje kwalifikacje, co jest dziś istotne i cenne na rynku pracy.

Autor: Monika Duda-Jakubowicz, doradca zawodowy MCK Jawor
Zdjęcia: Ignacy Listwan, Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Szóstka” w Legnicy

jawor1 jawor2 jawor3
Uczestnicy projektu podczas zajęć

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM  W MCK OHP W JAWORZE W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

W  Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze realizowane są aktualnie zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia te młodzież przyjęła z dużym zadowoleniem, co przekładało się na ich zaangażowanie podczas  dwóch pięciogodzinnych warsztatów. Pan Maciej – psycholog, który realizuje tę formę wsparcia w MCK w Jaworze zrealizował ćwiczenia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Ponadto uczestnicy projektu mieli możliwość kształtowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Podczas zajęć młodzież mogła nauczyć się, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Poruszone zostały również kwestie komunikacji interpersonalnej, jej istoty i ogromnego znaczenia w życiu codziennym. Dzięki ćwiczeniom w grupach uczestnicy spotkania mogli poznać w praktyce zachowania ułatwiające i utrudniające porozumiewanie się, zarówno te werbalne jak i niewerbalne. Po odbyciu zajęć grupowych z psychologiem każdy uczestnik projektu „Obudź swój potencjał” będzie kontynuować wsparcie w formie zajęć indywidualnych.

j praca w grupach j pr

 Tekst i zdjęcie: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

 

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI

W dniu 22.09.2016 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się spotkanie robocze do projektu pt. „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W spotkaniu uczestniczyło 28  osób zaangażowanych w realizację projektu na Dolnym Śląsku:
- Komendant Wojewódzki OHP – Bernadetta Brożyna
- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP – Gabriela Szafarowska
- Koordynator Wojewódzki - Ewa Kosenda
- oddelegowani opiekunowie grup z CEiPM Wrocław, – CEiPM Jelenia Góra, MCK Bolesławiec, MCK Kowary,  MCK Lubań, MCK Jelcz Laskowice, MCK Milicz, MCK Brzeg Dolny, MCK Strzelin, MCK Wołów, MCK Góra, MCK Jawor,  PPP Lubin, OSZ Legnica, MCK Głogów.
- pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej: Tatjana Perelska-Gajewczyk, Roksana Skiba, Katarzyna Kozicka, specjalista d/s  - logistyki Andrzej Łabowski
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00  przywitaniem  zaproszonych gości przez  Komendanta Wojewódzkiego OHP Bernadettę Brożynę.
Na spotkaniu omówiono działania dotyczące realizacji projektu (stan rekrutacji, dokumentację, harmonogramy, formy wsparcia, poziom  wypadalności oraz formy kontroli zajęć). Omówiono problemy pojawiające się podczas realizacji projektu, przeanalizowano nowe, ustandaryzowane dokumenty.
 

 

 

POPULARYZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”- W MCK W BOLESŁAWCU

W październiku właśnie zakończyły się zajęcia z przedsiębiorczości w ramach  projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. Tematyka zajęć dotyczyła obecnego rynku pracy, spodziewanych zmian na rynku pracy, ale przede wszystkim uczestnicy projektu mieli okazję dowiedzieć się czym jest samozatrudnienie i jakie płyną z niego korzyści.
Młodzież poszukująca pracy wzięła udział  w warsztatach prowadzonych przez  doświadczoną firmę  J&M Consulting. „Uwierz w siebie, a odniesiesz sukces w biznesie” to myśl przewodnia całego programu.
Uczestnicy projektu  z dużym zaangażowaniem włączyła  się w zajęcia praktyczne. Uczyli się umiejętności planowania pracy w zespołach, stosowania strategii marketingowej, negocjowali i podejmowali odpowiedzialność za swoje decyzje – wspólnie wymieniali się pomysłami.
Zrozumieli, że poznanie świata w którym żyją, znacznie ułatwia poruszanie się w nim, a odnalezienie „tego czegoś” spowoduje, że  młodzież osiągnie swój niejeden cel.
Na koniec każdy z beneficjentów uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu.

boleslawiec

Zajęcia w MCK OHP w Bolesławcu

Tekst i zdjęcia: Mysiak Grażyna – doradca zawodowy MCK Bolesławiec

 

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ -YEI”- SPOTKANIE WYCHOWAWCZO MOTYWUJĄCE W MCK W MILICZU

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Miliczu  w dniu 26.09.2016r odbyło się spotkanie wychowawczo – motywujące młodzieży uczestniczącej  w projekcie „Obudź swój potencjał -YEI” z koordynatorem lokalnym. W spotkaniu uczestniczyła również pani Agnieszka Targońska, która w tym dniu miała indywidualne  spotkania z młodzieżą z pośrednictwa pracy.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych zajęć tj. grupowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego oraz realizowanych właśnie  indywidualnych zajęć z pośrednictwa pracy.
Młodzież miała okazję wypowiedzieć się na temat korzyści, jakie dostrzegają dla siebie uczestnicząc w projekcie. Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat uzyskanych umiejętności. Młodzież z niecierpliwością oczekuje na rozpoczęcie kursów zawodowych, dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Przed nim również zajęcia językowe, grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem oraz ECDL.

Tekst. Katarzyna Kotas specjalista ds. programów
Zdj. Paweł Bieńkiewicz specjalista ds. rozwoju zawodowego

milicz

Młodzież w trakcie spotkania

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z POŚREDNICTWA PRACY  W MCK BOLESŁAWIEC

W  Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu trwają indywidualne zajęcia  z pośrednictwa pracy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas indywidualnych spotkań z uczestnikami pośrednik pracy przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy oraz pracodawców u których będą mogli odbyć 3 miesięczny staż. Każdy z uczestników ma możliwość przygotowania kompletu dokumentów aplikacyjnych z pomocą pośrednika pracy, które są wymagane przez przyszłych pracodawców do zatrudnienia.
Celem zajęć jest udzielenie pomocy uczestnikom w uzyskaniu stażu i zatrudnienia zgodnie z ich kwalifikacjami, preferencjami oraz umiejętnościami.

Indywidualne zajecia z posrednictwa pracy 

Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy

Tekst: Patrycja Wysocka – Pośrednik pracy
Zdjęcia: Agnieszka Kołodziej

 

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ -YEI”- SPOTKANIE WYCHOWAWCZO-MOTYWUJĄCE W MCK W STRZELINIE


W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Strzelinie w dniu 16.09.2016r odbyło się spotkanie wychowawczo – motywujące młodzieży uczestniczącej  w projekcie „Obudź swój potencjał -YEI” z koordynatorem lokalnym.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych zajęć tj. grupowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego, a także indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy.
Młodzież miała okazję wypowiedzieć się na temat korzyści, jakie dostrzegają dla siebie uczestnicząc w projekcie.
Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat uzyskanych umiejętności. Młodzież z niecierpliwością  oczekuje na rozpoczęcie kursów zawodowych, ponieważ wie, jak ważne jest podniesienie kwalifikacji na współczesnym rynku pracy. Przed nimi również zajęcia językowe, grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem oraz kurs prawa jazdy.

Tekst. Katarzyna Kotas specjalista ds. programów
 Zdj. Marta Połetek pośrednik pracy 

strzelin2 strzelin   

Młodzież w trakcie spotkania

 

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W MCK OHPW OLEŚNICY

Dnia 02.09.2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Oleśnicy zakończyło się grupowe doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudniania ludzi młodych.  Główny cel zajęć to przede wszystkim przygotowanie beneficjentów projektu do wejścia na rynek pracy.
W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia z zakresu rynku pracy oraz metod aktywnego poszukiwania pracy.  Kolejne spotkanie to dokumenty aplikacyjne.  Doradca zawodowy szczegółowo omówiła zasady sporządzania CV i listu motywacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia niniejszych dokumentów. Nie zabrakło ćwiczeń w ramach, których to uczestnicy pisali własne dokumenty aplikacyjne pod konkretną ofertę pracy. Dodatkowo beneficjenci poznali tajniki autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Niewątpliwie ciekawym doświadczeniem dla młodych osób były zajęcia przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej to ćwiczenie, które wywołało wiele pozytywnych emocji, jak również umożliwiło wychwycenie błędów popełnianych podczas rozmowy z pracodawcą.
Doradca zawodowy omówił również instrumenty i usługi rynku pracy oraz przedstawił uczestnikom aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
Warsztaty przebiegły w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze a uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach.

Tekst: Anna Jóźwiak –doradca zawodowy MCK
Zdjęcia : Anna Jóźwiak

mck olesnica

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym.

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W MCK W BOLESŁAWCU ZAKOŃCZONE

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu w dniu 26.08.2016 r. zakończyło się grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Poruszano na nich najistotniejsze kwestie doradztwa zawodowego. Celem zajęć była pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego po to, aby umożliwić trafny wybór pracy lub odpowiednią zmianę zawodu. Praca w grupach przebiegała w atmosferze akceptacji i otwartości, u wielu osób nawiązały się nawet przyjaźnie.
W powiecie w bolesławieckim jest to jeden z nielicznych projektów, organizowanych dla tak licznej grupy uczestników. Młody człowiek jest niebywale narażony na trudności występujące na lokalnych rynkach pracy. Ciągłe dokonywanie zmian w strukturach zatrudnienia może wywołać niekorzystne skutki dla młodych utrudniając im znalezienie odpowiedniego  miejsca zatrudnienia.
Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały na bardzo wysokim poziomie. Zarówno treści zajęć jak i metody, na pewno pozwolą w pełni na realizację celów projektu.

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – Doradca zawodowy MCK OHP Bolesławiec

mck boleslawiec zajecia grupowe

Młodzież podczas zajęć grupowych

 

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym dnia 26.08.2016 roku zakończyły się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem zajęć było przedstawienie uczestnikom aktualnych ofert pracy i zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy, pracodawcami na lokalnym rynku, u których beneficjenci będą mogli odbyć staż zgodnie z ich kwalifikacjami, preferencjami oraz umiejętnościami.
Każdy z uczestników przygotował z pośrednikiem pracy komplet dokumentów aplikacyjnych, które są wymagane przez przyszłych pracodawców pragnących przyjąć uczestników projektu na 3-miesięczny staż. Uczestnicy otrzymali instrukcję, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, jakie pytania mogą usłyszeć podczas rozmowy i jakie pytania mogą osobiście zadać pracodawcy. Każdy z uczestników jest w stałym kontakcie z pośrednikiem pracy w celu pozyskania pracodawcy, u którego młodzież pragnie odbyć staż i zdobyć pierwsze doświadczenie. Z pewnością już w niedalekiej przyszłości efekty naszych wspólnych działań zaowocują zatrudnieniem beneficjentów projektu.

Tekst: Bernadeta Burczak/ pośrednik pracy MCK Brzeg Dolny
Zdjęcia: Aneta Chraniuk/ doradca zawodowy MCK Brzeg Dolny

brzeg1 brzeg2

Pośrednik pracy Bernardeta Burczak z uczestnikiem projektu

SPOTKANIE WYCHOWAWCZO-MOTYWUJĄCE UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ” W LEGNICY

22 sierpnia 2016r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy odbyło się spotkanie wychowawczo-motywującego kontynuujące udziału w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” uczestników dwóch grup.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego podsumował dotychczasowe zajęcia tj. indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy.
Uczestnicy na chwilę obecną wiedzą jak skonstruować  dokumenty aplikacyjne, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie istnieją formy zatrudnienia oraz jak wygląda lokalny rynek pracy.
Kolejnym etapem w projekcie będą zajęcia z psychologiem dla dwóch grup oraz kurs języka angielskiego dla I grupy. Jednakże uczestnicy z niecierpliwością czekają na swoje wymarzone kursy zawodowe oraz  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.
Podczas spotkania oprócz informacji dotyczących projektu uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swojego pobytu, na tegorocznych wakacjach.
Zajęcia miały za zadanie zmotywowania uczestników do wspólnych i dalszych działań  w projekcie tak, aby każdy uczestnik pamiętał o swoich kolegach nawet podczas przerwy między zajęciami.

Autor: Agata Kołba – specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
Zdjęcia: Małgorzata Młotek – pośrednik pracy CEiPM w Legnicy

legnica legnica2

Specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy i młodzież podczas spotkania

 

 

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI W MCK JELCZ-LASKOWICE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jelczu-Laskowicach trwają spotkania uczestników projektu „Obudź Swój Potencjał – YEI” z doradcą zawodowym Magdaleną Polańską. Po zajęciach indywidualnych kontynuowane są warsztaty grupowe.  
Na zajęciach grupowych z doradcą zawodowym poruszane są tematy takie jak: rynek pracy-samozatrudnienie, komunikacja interpersonalna, metody aktywnego poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna. Podczas zajęć młodzi ludzie maja możliwość przećwiczyć symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz różnych zachowań na rynku pracy. Młodzież podczas zajęć jest bardzo aktywna oraz chętna do współpracy. Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze.

jelcz

Zajęcia w MCK OHP w Jelczu-Laskowicach

Tekst/ zdjęcia Anna Dawidowicz
 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY W LUBANIU

W dniach 17 - 23 sierpnia w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbyły się indywidualne zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, które przeprowadziła Pani Anna Bajda – Oryńska - pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze.  Podczas indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu pośrednik pracy skupiła się głównie na poznawaniu potrzeb poszczególnych beneficjentów, określeniu ich sytuacji życiowej i zawodowej. Każdy z uczestników spotkania miał szansę na przedstawienie swoich planów zawodowych, nakreślenie własnej wizji ścieżki kariery, zaprezentowanie poziomu ambicji i chęci podjęcia zatrudnienia (stażu).
Przybyła na spotkanie młodzież dowiedziała się jak unikać podstawowych błędów unikać podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą, aby stała się sukcesem a nie porażką, miała okazję na poprawne zredagowanie własnego cv, wzbogaciła praktyczną wiedzę na temat aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia oraz poznała nowe trendy obowiązujące na rynku pracy.
Uczestnicy zajęć przybywali  na umówione spotkania z dużymi obawami, ale  też oczekiwaniami, iż uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności, które zaprocentują w przyszłości  poprawą  ich sytuacji  na rynku pracy. Pani Anna Bajda - Oryńska podeszła do każdego uczestnika z wielkim zaangażowaniem, szacunkiem i uważnością, przez co wszystkie początkowe obawy i opór uczestników przed wykonywaniem różnych ćwiczeń, przerodziły się w zaangażowane, oparte na otwartości, przebiegające w przyjaznej atmosferze zajęcia.

Tekst: Aneta Palka/ pośrednik pracy MCK Lubań
Zdjęcia: Katarzyna Juranek/ doradca zawodowy MCK Lubań

luban

Zajęcia w MCK w Lubaniu

 

ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W GŁOGOWIE - ZAKOŃCZONE

22 sierpnia br. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie zakończyły się indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach projektu pn. „Obudź swój potencjał – YEI”. Podczas rozmowy indywidualnej pośrednik pracy - pani Monika Szwed-Zyśk udzielała pomocy uczestnikom w uzyskaniu stażu zgodnie z ich kwalifikacjami, preferencjami, umiejętnościami oraz wymaganiami pracodawcy przyjmującego na staż. Dzięki zajęciom z pośrednikiem pracy beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał – YEI” dowiedzieli się jaka jest aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz jakie są przewidywane zmiany. Każdy uczestnik został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach w zakresie rynku pracy. Spotkania przebiegały w miłej i twórczej atmosferze.

glogow

Zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy w MCK OHP w Głogowie

Autor: Monika Szwed-Zyśk pośrednik pracy
Zdjęcia: Kinga Biedal doradca zawodowy

 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W MCK BOLESŁAWIEC

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu trwają grupowe spotkania z doradcą zawodowym – Grażyną Mysiak, w ramach unijnego projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Podczas trwania zajęć projektowych uczestnicy poznają własne możliwości, zostają wyposażeni w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia jak również w uniwersalne umiejętności realnego wyboru zawodu lub zmiany zawodu, miejsca pracy, a także w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.
Droga do nabycia umiejętności może prowadzić  przez samopoznanie i samoocenę; zdolności zainteresowania i cech osobowości, a następnie przez konfrontowanie ich z wymaganiami zawodowymi  i sytuacją na rynku pracy. Sam projekt sprzyja możliwości nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, podwyższenia już posiadanych, albo dokonania przekwalifikowania zawodowego i odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej.

DSC00059 DSC00080
Na zdjęciach: uczestnicy projektu z MCK Bolesławiec

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy – MCK Bolesławiec


ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W MCK OHP STRZELIN W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI”

W MCK Strzelin trwa cykl zajęć z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI”. W związku z tym każda osoba uzupełnia test predyspozycji zawodowych, poznaje swoje mocne i słabe strony. Wspólnie jest tworzony też IPK - indywidualny plan działania. Dzięki takim spotkaniom uczestnicy projektu mogą zgłębić wiedzę o swoich umiejętnościach i zaletach. Ponadto dowiadują się, w jaki sposób przezwyciężyć osobiste bariery.  Taka pomoc ze strony doradcy jest nieoceniona. Dzięki rozmowom i odpowiednim narzędziom młodzi ludzie mogą powoli ustalać kierunek dalszych swoich działań zawodowych. Po zajęciach indywidualnych rozpocznie się cykl spotkań grupowych. Wówczas uczestnicy będą mogli poznać siebie bliżej i przećwiczyć odpowiednie zachowania na rynku pracy.

Zdjęcia: M. Połetek- pośrednik pracy MCK Strzelin
Tekst: M. Połetek - pośrednik pracy MCK Strzelin

spotkanie z doradca zawodowym w MCK Strzelin

Uczestnik projektu podczas porady indywidualnej z doradcą zawodowym
 

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ- YEI”- PROJEKT REALIZOWANY W BRZEGU DOLNYM

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym trwają grupowe spotkania z doradcą zawodowym - Anetą Chraniuk w ramach unijnego projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Grupowe spotkania młodzieży z doradcą zawodowym skupiają się na takich tematach jak:  rynek pracy - metody efektywnego szukania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Na zajęciach dyskutowano jak radzić sobie ze stresem i właściwie prezentować swoją osobę na spotkaniu z pracodawcą. Wspólnie z grupą doradca analizował także aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze. Młodzież okazuje się niezwykle aktywna,  chętna do współpracy i podejmowania dyskusji. Tak zaplanowana ścieżka wsparcia może pomóc młodym ludziom skutecznie wejść na rynek pracy i znaleźć zatrudnienia.

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk, Teresa Zygmunt- doradcy zawodowi, Bernadeta Burczak- pośrednik pracy

brzeg doradca zawodowy z uczestnikami projektu brzeg uczestnicy projektu

1. Uczestnicy projektu podczas prezentacji doradcy zawodowego
2. Uczestnicy projektu

 

SPOTKANIA ROBOCZE DOTYCZĄCE PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

W dniu 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się spotkanie pracowników zaangażowanych do projektu pt. „Obudź Swój Potencjał – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W spotkaniu uczestniczyło 19 osób tj. oddelegowani doradcy zawodowi i pośrednicy pracy, lokalni koordynatorzy oraz pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.
Spotkanie prowadziła Pani Ewa Kosenda – koordynator wojewódzki projektu „Obudź swój potencjał” omawiając stan rekrutacji uczestników. Omówiono także zasady wypełniania karty czasu pracy, przedstawiono w jaki sposób wypełniać dokumentację sprawozdawczą oraz poruszono kwestię refundacji kosztów transportu uczestników projektu.
Ustalono, że następne spotkanie odbędzie na przełomie sierpnia/września w siedzibie Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy.

dwk1 dwk2 dwk3

Uczestnicy spotkania

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU ,,OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W PUNKCIE POŚREDNICTWA PRACY OHP W LUBINIE

 

W miesiącu czerwcu 2016 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie rozpoczęła się realizacja projektu  „Obudź swój potencjał - YEI”. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących w wieku 18-24 lata. Po rekrutacji uczestników do projektu następnym etapem są spotkania z doradcą zawodowym. Pierwsze spotkanie odbyło się w formie spotkania indywidualnego, w trakcie którego ustalano Indywidualny Plan Działania oraz diagnozę predyspozycji zawodowych dla każdego uczestnika osobno. Została też określona cała ścieżka wsparcia w ramach projektu – zasadność wyboru kursów zawodowych oraz innych form wsparcia. Każdy uczestnik ma opracowaną diagnozę predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju własnej kariery zawodowej  z dopasowanymi indywidualnymi formami wsparcia w ramach ścieżki projektowej. Uczestnik projektu wspólnie z doradcą zaplanował dalsze działania poprzez rozmowę o swoich zainteresowaniach, zdolnościach, trudnościach, jak również miał możliwość poznania systemu wartości oraz jakie posiada cechy osobowości. Kolejnym aspektem były informacje o zawodzie i kształceniu każdego beneficjenta.
Po spotkaniach indywidualnych wszyscy uczestniczyli w spotkaniach grupowych. Doradca zawodowy w czasie zajęć przekazał informacje  dot. poruszania się po rynku pracy, poznania instytucji rynku pracy oraz instrumentów i usług rynku pracy, z których można skorzystać w tych instytucjach.  
Uczestnicy uczyli się jak aktywnie i skutecznie poszukiwać pracy, przygotowali swoje dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny i CV. Przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Projekt umożliwi młodym ludziom nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego oraz przygotuje do aktywnego poszukiwania pracy.

Autor i zdjęcia: Ewa Górniak pośrednik pracy

legnicaceipm1 legnicaceipm2

1.  Spotkanie indywidualne uczestniczki projektu z doradcą zawodowym
2. Spotkanie grupowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”  

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z DORADCAMI ZAWODOWYMI W PROJEKCIE „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”.

Dnia 25.05.2016 r. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu, rozpoczęli cykl zajęć indywidualnych będących podstawą wdrażania do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” finansowanym ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparciem w ramach projektu zostały objęte młode osoby w wieku 18-24 lata, pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.
Doradcy zawodowi Magdalena Wojciechowska i Magdalena Łukaszewska w ramach wsparcia przeprowadzają zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, opracowują wraz z uczestnikami projektu Indywidualne Plany Działania, przeprowadzają badania predyspozycji zawodowych  oraz opracowują diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Za główny cel doradcy zawodowi stawiają sobie dobór indywidualnych form wsparcia. Ponadto, zgodnie z opracowany profilem udzielane będzie wsparcie docelowe, którego głównym założeniem jest uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i otrzymania zatrudnieni.

Tekst: Magdalena Wojciechowska
Zdjęcia: Magdalena Łukaszewska

wroclaw1 wroclaw2
Uczestnicy projektu podczas tworzenia Indywidualnego Planu Działania

 

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PROJEKT „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

W dniu 24 maja 2016 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się spotkanie otwierające projekt pt. „Obudź Swój Potencjał – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby zaangażowane w realizację projektu na Dolnym Śląsku:
 - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Gabriela Szafarowska;
- Dyrektor CEiPM Wrocław – Ewa Grzywacz;
- Dyrektor CEiPM Jelenia Góra – Olga Jabłonko;
- oddelegowani doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z MCK Brzeg Dolny, MCK Strzelin, MCK Bolesławiec, MCK Lubań, CEiPM Legnica, PPP Lubin, MCK Jawor, MCK Góra, MCK Głogów, MCK Ziębice, MCK Wołów, OSZ Legnica, MCK Jelcz-Laskowice, MCK Milicz;
- pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej: Ewa Kosenda, Tatjana Perelska-Gajewczyk, Roksana Skiba.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:30  przywitaniem  zaproszonych gości przez Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP  Panią Gabrielę Szafarowską.
Na spotkaniu omówiono działania dotyczące realizacji projektu (stan rekrutacji, dokumentację, harmonogramy, formy wsparcia, poziom  wypadalności oraz formy kontroli zajęć). Omówiono problemy pojawiające się podczas realizacji projektu, przeanalizowano nowe, zestandaryzowane dokumenty.
Ustalono, że następne spotkanie odbędzie pod koniec czerwca 2016 r. w siedzibie Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI”  W MCK GÓRA DOBIEGA KOŃCA
    
W siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze  rekrutacja do projektu „Obudź swój potencjał - YEI”  powoli dobiega  końca. Odbyło się kilka spotkań informacyjnych z młodzieżą, która była zainteresowana udziałem w przedsięwzięciu. Spotkania rozpoczynały się krótką prezentacją, którą przygotowała Hanna Nowacka specjalista ds. rozwoju zawodowego, a następnie wspólnie z Julitą Mundry doradcą zawodowym, omawiała formy wsparcia, zasady rekrutacji oraz możliwości z jakich skorzystać mogą osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie. Warto zaznaczyć, że projekt kierowany jest do grupy młodzieży w wieku od 18 do 24 lat, nieuczącej się i niepracującej, wykazującej bierność w życiu zawodowym i edukacyjnym. Część młodych ludzi kończy edukację czy to na gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej np. ogólnokształcącej. Jest bez zawodu lub posiada  kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.  Nie dość, że bez zawodu to rzecz jasna bez jakiegokolwiek doświadczenia na rynku pracy. Takim młodym ludziom, chętnym zdobyć nowe kwalifikacje, nowy zawód,  a następnie zdobyć doświadczenie poprzez odbycie stażu, a w efekcie znaleźć pracę, chcemy pomóc.
Ostatecznie swój udział zdeklarowało 10 osób. Każdy uczestnik skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa. Będzie uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Niektórzy będą mogli zrobić kurs prawa jazdy kat.B. Po przejściu planowej ścieżki wsparcia w ramach projektu, dla każdego uczestnika zapewniamy szkolenia zawodowe  i płatne 3-miesięczne staże u pracodawców z terenu powiatu górowskiego,  po ukończeniu których, będzie możliwość podjęcia zatrudnienia.

rekrutacja OSP5 (1) rekrutacja OSP8

Rekrutacja uczestników do projektu w MCK OHP w Górze

Tekst i zdjęcia:
Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze
Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze

 

MCK W JAWORZE PROMUJE PROJEKT ,,OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

W dniu 13 maja br., doradca zawodowy Monika Duda-Jakubowicz po raz kolejny zorganizowała w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze spotkanie potencjalnych kandydatów do projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży. Podczas spotkania podkreślono, że projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu oraz nie pracują. tzw. kategoria NEET, w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem zorganizowanego spotkania było wzajemne poznanie się grupy oraz przedstawienie szczegółowych warunków uczestnictwa w projekcie. W Młodzieżowym Centrum Kariery  w Jaworze jest zdeklarowanych 10 osób, które chcą podnieść swoje kwalifakcje zawodowe. Nadmienić należy, że w trakcie projektu każdy uczestnik otrzyma również wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Beneficjenci będą mogli zrobić kurs prawa jazdy, kurs komputerowy oraz wezmą udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.
Każdy uczestnik, po ukończeniu kursu zawodowego oraz przejściu zaplanowanej dla siebie ścieżki wsparcia podejmie 3 miesięczny staż zawodowy w lokalnych pracodawców, co pozwoli młodym ludziom na zdobycie doświadczenia zawodowego.

MCK Jawor

Spotkanie rekturacyjne uczestników do projektu

Tekst i zdjęcia: Monika Duda-Jakubowicz, doradca zawodowy MCK Jawor

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU  „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W BRZEGU DOLNYM

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym trwa intensywny okres rekrutacji i promocji, projektu realizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP pt. „Obudź swój potencjał- YEI”.
W ramach realizacji projektu, podejmowane są na terenie naszej miejscowości działania promocyjne mające na celu rekrutację młodzieży w wieku 18-24 lata w chwili przystępującej do projektu.  
Na terenie Brzegu Dolnego współpracujemy z lokalnymi mediami: TV Brzeg Dolny, Kurier Gmin, Pierwszy z Brzegu, które to publikują informacje i zasady dotyczące uczestnictwa w projekcie. Ponadto pracownicy MCK współpracują z Urzędem Pracy w Brzegu Dolnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym. Szeroko zakrojona akcja promocyjna (plakaty, ulotki promocyjne, informacje w prasie lokalnej i TV) dostarcza wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji o projekcie.
Podjęte działania umożliwiły pracownikom MCK zrekrutować uczestników, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają niskie kwalifikacje – niedostosowane do rynku pracy, są zagrożone wykluczeniem społecznym.
Projekt zakłada umożliwienie młodym ludziom nabycie lub podwyższenie umiejętności i kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego.

brzeg Uczestnicy podczas spotkania

Uczestnicy podczas spotkania

Tekst/zdjęcia: Doradcy zawodowi- Aneta Chraniuk, Teresa Zygmunt, Pośrednik pracy- Bernadeta Burczak.


REKRUTACJA DO PROJEKTU W JELCZU LASKOWICACH

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jelczu-Laskowicach zakończyło rekrutację do projektu "Obudź swój potencjał-YEI" dla osób w wieku 18 24 lata.
W ramach projektu uczestnicy mają zagwarantowany udział w nieodpłatnych kursach komputerowych, językowych oraz kursie na prawo jazdy kategorii B, w zajęciach z doradcą zawodowym oraz kursach zawodowych. Projekt kończy się 3-miesięcznym płatnym stażem   w wybranych firmach. Po ukończeniu stażu istnieje możliwość uzyskania zatrudnienia w firmie, w której był odbywany staż.
Ponadto uczestnicy mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na kurs, a także zwrot kosztów poniesionych np. na przedszkole.

Anna Dawidowicz – doradca zawodowy
Fot. Anna Dawidowicz

jelcz OSP-YEI podczas wypelninia dokumentow jelcz Rekrutacja do projektu OSP-YEI

1.Uczestnik rekrutacji podczas wypełniania dokumentów do projektu
2.Spotkanie informacyjne z  uczestnikami projektu

 

MCK OHP KOWARY NA SPOTKANIU Z KANDYDATAMI DO PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ -  YEI”  W KAMIENNEJ GÓRZE

W dniu 25.04.2016 roku w Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze, dzięki gościnności dyrektora Dariusza Kurowskiego, odbyło się spotkanie pracowników MCK Kowary z kandydatami do realizowanego projektu pn. „Obudź swój potencjał – YEI” w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata, które nie uczestniczą  w kształceniu lub szkoleniu oraz nie pracują. tzw. kategoria NEET, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w projekcie podzielono na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe (operator  maszyn CNC, nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego, stylizacja paznokci) w tym kursy językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia ze stylistą, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  3-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania określonego zawodu.
Spotkanie miało na celu przede wszystkim przedstawienie przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego MCK  w Kowarach warunków uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję do rozmowy indywidualnej z doradcą zawodowym, w trakcie której uzyskiwali pomoc w określeniu swoich celów edukacyjno - zawodowych i zdobywali informacje o posiadanych predyspozycjach zawodowych.

Tekst: Katarzyna Matusiak i Magdalena Soja  – pracownicy MCK Kowary

 

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI” – REKRUTACJA W LEGNICY

15 kwietnia 2016r. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Legnicy zorganizował spotkanie potencjalnych kandydatów do projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata, które nie uczestniczą  w kształceniu lub szkoleniu oraz nie pracują. tzw. kategoria NEET, w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Spotkanie miało na celu przed wszystkim zapoznanie się grupy 10-cio osobowej jak i przedstawienie przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy warunków uczestnictwa w projekcie.
W trakcie projektu każdy uczestnik otrzyma wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, będą mogli uczyć się języka obcego oraz wezmą udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.
Po w/w zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość zrealizowania swojego marzenia jakim jest kurs zawodowy, a będzie to kurs na przedstawiciela handlowego połączony z kursem prawa jazdy kat. B, kurs nowoczesnego magazyniera z obsługą komputera,  kas fiskalnych  oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz spawacz MAG-135.
Po zakończeniu kursów zawodowych uczestnicy odbędą 3 miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców, co da im szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego  i w wielu przypadkach pozostania do pracy w firmach, w których odbędą staże.

Tekst: Agata Kołba – specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
Zdjęcia: Jerzy Młotek – specjalista do spraw rozwoju zawodowego CEiPM w Legnicy

le

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy podczas spotkania z młodzieżą


KOMENDA GŁÓWNA OHP 

 

 
 
 
baner_EURES_dwk
 
zielonalinia_logo_2015
 
 
 
 


 


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

   

  

 
 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007