Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

OFERTY PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ


  
OFERTY PRACY NA STRONIE    www.mbp.ohp.pl 

 


OFERTA  PRACY

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Pracy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

• Wychowawca - w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP  w Mysłakowicach  ( 1 etat)


Wymagania:
- wykształcenie wyższe - w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, psychologii lub nauk społecznych;
- min.  rok pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie;
- umiejętność pracy zespołowej;
- dyspozycyjność, odpowiedzialność;
- odporność na stres;

Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na zastępstwo od 1 września 2014 roku

Oferty prosimy składać osobiście, do dnia 26 sierpnia  2014 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach, ul. Jeleniogórska 20, lub drogą mailową na adres: osiwmyslakowice@ohp.pl, wpisując w temacie nazwę stanowiska pracy.

OFERTA  PRACY

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Pracy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

doradca zawodowy - w MCK Lubań (pół etatu)

Wymagania:
- umiejętność obsługi komputera i użytkowania oprogramowania biurowego;
- wykształcenie wyższe - w zakresie doradztwa bądź poradnictwa zawodowego, pedagogiki, socjologii, psychologii lub nauk społecznych.

Preferowane osoby posiadające  licencję zawodową doradcy zawodowego.

Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony do 30 czerwca 2014r.

Oferty prosimy składać osobiście, do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 11:00, w sekretariacie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 we Wrocławiu lub drogą e-mailową (adres: dolnoslaska@ohp.pl ) wpisując w temacie nazwę stanowiska pracy oraz jednostkę.
 

 


Młodzieżowe Biuro Pracy
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W LEGNICY

 ul. Żeglarska 14; 59 - 220 Legnica
tel. 862 47 37 wew. 105
e-mail: ceipm_legnica@ohp.pl

 


 

Młodzieżowe Biuro Pracy
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W WAŁBRZYCHU

ul. Wyzwolenia 38, 58-300 Wałbrzych
tel.074 666 02 46, fax 074 665 39 51
e-mail: ceipm_walbrzych@ohp.pl

 


 

Młodzieżowe Biuro Pracy
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU

Wybrzeże J.Słowackiego 9, 50-413 Wrocław
tel. 071 343 34 10
e-mail: ceipm_wroclaw@ohp.pl

 


 

 Młodzieżowe Biuro Pracy
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W JELENIEJ GÓRZE

ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra
tel. 075 64 577 37, 64 577 37 - centrala
e-mail: ceipm.jeleniagora@ohp.pl

 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007