logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


Ośrodki Szkolenia Zawodowego

OSZ to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Organizują warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych itp.).
Ponadto pełnią rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej. Umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, reorientację zawodową oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.
Nowa formuła OSZ stwarza szansę na większą indywidualizacje pracy z klientem.

OSZ powstały w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Osoby, zainteresowane udziałem w kursach, powinny spełniać następujące warunki:
- wiek 18-25 lat,
- nieuczące się i niepracujące,
- nieposiadające wykształcenia wyższego.

Zapewniamy:
- nabycie nowych kwalifikacji,
- profesjonalną kadrę szkoleniową,
- materiały dydaktyczne,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie NNW
- częściowe dofinansowanie kosztów dojazdu,
- jeden ciepły posiłek dziennie.

Szkolenie jest bezpłatne
Liczba miejsc ograniczona

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do:

1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Legnicy
Plac Słowiański 1
59-220 Legnica
Tel. 76 724 96 10
e-mail: osz.legnica@ohp.pl

2.Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu
Aleja Wzywolenia 38a
58-300 Wałbrzych
Tel. 74 847 07 68
e-mail: osz.walbrzych@ohp.pl
 

KURSY - kliknij tu

PLAN PRACY OŚRODKÓW SZKOLENIA  ZAWODOWEGO OHP:

MARZEC  2019

OSZ Legnica

OSZ Wałbrzych

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007