logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


 Punkty Pośrednictwa Pracy


 

 Punkty Pośrednictwa Pracy OHP powstały w ramach realizacji projektu systemowego "OHP jako realizator usług rynku pracy" i są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Punkty Pośrednictwa Pracy to jednostki Ochotniczych  Hufców Pracy, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwienie młodzieży w wieku 15-25 lat zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. PPP powstały w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci usług PPP:
• młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej lub krótkoterminowej,
• młodzież ucząca się, studenci, absolwenci,
• pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Usługa pośrednictwa pracy realizowana jest poprzez:
• pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy,
• pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi,
• prowadzenie ewidencji osób zgłaszających się do Punktu Pośrednictwa Pracy,
• udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy,
• kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,
• cykliczne organizowanie giełd pracy i targów pracy.

Wskazówki dla osób korzystających po raz pierwszy z usług Punktu Pośrednictwa Pracy:

1. Osoba poszukująca pracy w wieku 15-25 lat powinna zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) do siedziby Punktu Pośrednictwa Pracy i wypełnić „Ankietę poszukującego pracy”.
2. Po wypełnieniu ankiety, z osobą poszukującą pracy rozmowę przeprowadza pośrednik pracy.
Rozmowa dotyczy:
• oczekiwań klienta odnośnie przyszłej pracy,
• umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia klienta,
• przedstawienia oferty lub ofert pracy
3. Jeżeli osoba poszukująca pracy spełnia wymagania zawarte w ofercie pracy i wyraża chęć jej podjęcia pośrednik pracy wydaje jej skierowanie do pracodawcy.
4. Osoba poszukująca pracy, która nie otrzyma od pośrednika oferty pracy powinna aktywnie kontaktować się z Punktem Pośrednictwa Pracy: osobiście, telefonicznie lub sprawdzać aktualne oferty pracy na stronach internetowych: www.mbp.ohp.pl

 

W województwie dolnośląskim funkcjonują następujące Punkty Pośrednictwa Pracy:

1.Punkt Pośrednictwa Pracy w Bielawie
Ul.Wolności 57
58-260 Bielawa
Tel. 74 646 43 06
e-mail: ppp.bielawa@ohp.pl

2. Punkt Pośrednictwa Pracy w Boguszowie-Gorcach
Ul.Odrodzenia 8
58-370 Boguszów-Gorce
Tel. 74 844 90 03
e-mail: ppp.boguszowgorce@ohp.pl

3. Punkt Pośrednictwa Pracy w Lubinie
Ul.Tysiąclecia 2
59-300 Lubin
Tel. 76 849 19 08
e-mail: ppp.lubin@ohp.pl

4. Punkt Pośrednictwa Pracy w Nowa Ruda
Ul.Kolejowa 18
57-400 Nowa Ruda
Tel. 74 813 93 79
e-mail: ppp.nowaruda@ohp.pl

 


 

PLANY PRACY PUNKTÓW POŚREDNICTWA PRACY

MARZEC 2019

PPP Boguszów-Gorce

PPP Nowa Ruda

PPP Bielawa

PPP Lubin

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007