logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 


Operacja wspierana w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


2015_GdM_rowni_na_rynku

 

RÓWNI NA RYNKU PRACY


W Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP zbliża się ku końcowi realizacja projektu pozakonkursowego pt. „Równi na rynku pracy-YEI”. Projekt potrwa do 30.06.2016 r.
Na dzień 09.03.2016 r. 31 uczestników kontynuuje udział w projekcie, pozostając zatrudnionymi u pracodawców przez okres 6 miesięcy po zakończonym stażu zawodowym. Za zatrudnienie uczestnika każdy pracodawca otrzymał jednorazową premię finansową w wysokości 4000,00 zł.
Do 31.12.2015 r. beneficjenci projektu otrzymali różnego rodzaju wsparcie, które pozwoliło prawie 20% uczestnikom znaleźć pracę. 513 osób z pośród 550 podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki ukończeniu kursów zawodowych. 428 uczestników zakończyło półroczny staż zawodowy u pracodawcy, a 47 z nich zostało zatrudnionych na okres min. pół roku w ramach gwarancji zatrudnienia.
Projekt skierowany był do młodych ludzi w wieku 18 – 25 lat, którzy nie mieli zatrudnienia, ani nie uczestniczyli w kształceniu lub szkoleniu. Na terenie Dolnego Śląska w  projekcie udział wzięło 550 osób w wieku 18-24 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, pochodzących z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem,  nieuczących się, niepracujących i niemających  kwalifikacji zawodowych lub mających za niskie kwalifikacje albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy, albo nie wystarczającego doświadczenia zawodowego.
Uczestnicy projektu zostali objęci opieką pedagogiczną ze strony osób mających odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, do pracy z młodymi ludźmi, a szczególnie z osobami nieaktywnymi zawodowo. Wsparcie w ramach projektu zostało dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi. Ścieżka wsparcia każdej osoby została określona podczas indywidualnych oraz grupowych zajęć z doradcom zawodowym.
W ramach projektu 20% uczestników wzięło udział w nauce języka obcego, szkoleniu komputerowym (w tym ECDL – European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), kursie prawa jazdy kat. B oraz kursie przedsiębiorczości.  
Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymywali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć.

Na terenie Dolnego Śląska projekt był realizowany w następujących miejscowościach:

1. CEiPM Jelenia Góra
1.1 Bolesławiec (MCK)
1.2 MCK Kowary (MCK)
1.3 MCK Lubań (MCK)
2. CEiPM Wrocław
2.1 MCK Jelcz  Laskowice (MCK)
2.2 MCK Milicz (MCK)
2.3 Strzelin (MCK)
2.4 Wołów (MCK)
2.5 Środa Śl. (MCK)
2.6 Brzeg Dolny (MCK)
3. CEiPM Wałbrzych
3.1 Strzegom (MCK)
3.2 Świebodzice (MCK)
3.3 Ząbkowice Śląskie (MCK)
3.4 Ziębice (MCK)
3.5 Bystrzyca Kłodzka (MCK)
3.6 Wałbrzych (OSZ)
3.7 Bielawa (MCK)
3.8 Nowa Ruda (PPP)
3.9 Boguszów-Gorce (MCK)
4. CEiPM Legnica
4.1 Polkowice (HP)
4.2 Góra (MCK)
4.3 Jawor (MCK)
4.4 Lubin (PPP)
4.5 Głogów (MCK)
4.6 Legnica (OSZ)

 

 


ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W BIELAWIE

10 grudnia 2015 roku był ostatnim dniem odbywania staży zawodowych przez uczestników projektu „Równi na rynku pracy- YEI” w Bielawie. Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu odbywały staże zawodowe na stanowiskach: spawacz MIG/ MAG, kasjer- sprzedawca, magazynier oraz kosmetyczka.
Początkiem roku każdy z uczestników uczestniczył w szkoleniu zawodowym, co pozwoliło na zdobycie nowych kwalifikacji lub pierwszego zawodu, ale na tym nie koniec.
Każdy z uczestników by nabyć praktyczne umiejętności w zdobytych zawodach podjął  sześciomiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Staż pozwolił młodym ludziom na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, poszerzanie wiedzy pod okiem wyznaczonych przez pracodawców opiekunów oraz przygotował do samodzielnej pracy. Cieszy fakt, iż część pracodawców po zakończeniu stażu zatrudniło „swoich” stażystów na umowę o pracę lub umowę zlecenie.
Życzymy im samych sukcesów zawodowych.

bielawa uczestniczka_projektu_podczas_odbywania_stazu_kasjer-spr bielawa uczestnik_projektu_podczas_odbywania_stazu_spawacz_MIG_M

Uczestnicy projektu podczas staży zawodowych - kasjer, spawacz

Tekst/foto: Paula Florian- Szymańska – pośrednik pracy (opiekun grupy)

 

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY WYKORZYSTANĄ SZANSĄ

Jeszcze kilka miesięcy temu uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - YEI” sceptycznie podchodzili do odbywania stażu zawodowego w wymiarze sześciu miesięcy, a tymczasem już wszystkie staże się zakończyły. Dnia 24.10.2015 ostatni ze stażystów zakończył swój staż w barze, gdzie zostały mu powierzone obowiązki i praca na stanowisku barman-kelner.
Przypomnijmy jednak, początki drogi naszych beneficjentów, którzy od września ubiegłego roku rozpoczęli uczęszczanie na zajęcia. Trzeba przyznać, iż już w tamtym czasie młodzież okazała się bardzo zmotywowana do działania, do osiągania wyznaczonych sobie celów. Po ukończeniu kursów zawodowych, część uczestników projektu rozpoczęła kurs prawa jazdy kat B. Troje uczestników w 100% wykorzystali swoją szansę i zdobyli upragnione prawo jazdy, podnieśli swoje kwalifikacje. Co więcej jeden z beneficjentów obecnie pracuje jako kierowca. Już po wszystkich kursach, przyszła kolej na sprawdzenie zdobytej wiedzy i zweryfikowanie umiejętności praktycznych już na stażu w zakładach pracy. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów projektowych czuwał sztab ludzi, zaczynając od pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery, a kończąc na koordynatorach wojewódzkich.
Zakończenie udziału w projekcie wcale nie oznacza, że kadra MCK OHP w Brzegu Dolnym straci kontakt z byłymi już beneficjentami, wręcz przeciwnie. Przez 3 miesiące od ukończenia stażu zawodowego utrzymywany jest kontakt z młodzieżą, monitorowane jest także podjęcie zatrudnienia przez młodych ludzi.
Pomyślna realizacja staży zawodowych nie byłaby możliwa gdyby nie życzliwość i chęć współpracy ze strony lokalnych pracodawców. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym chcieliby serdecznie podziękować m.in. CWB Partner Sp. z o.o., Z.B.U.P Stal-Chem, PPHU Chem-Montaż, LEDI Sp. z o.o., PHU Royal, Dino S.A, Belmonte Sp. z o.o, Salon Kosmetyczny Kamila Dąbiak, Salon Kosmetyczny Marzena Rużyło, Salon Kosmetyczny Laanza, Bistro-Club, PHU Daniel, Bar „Niagara”  oraz Urzędowi Miejskiemu. A naszym beneficjentom życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych sobie celów.  

Tekst: Wioleta Matuszak/ Bernadeta Burczak, pracownicy MCK Brzeg Dolny

 

KURS  PRAWA JAZDY KAT.B  W MCK OHP W STRZELINIE  NA PÓŁMETKU

W ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestnicy z MCK OHP w Strzelinie biorą  udział w kursie  prawa jazdy kat. B   realizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Aibin z Kłodzka.
W trakcie 30. godzin zajęć teoretycznych uczestnicy poznali  podstawowe pojęcia z zakresu prawa o ruchu drogowym, ogólne i szczegółowe przepisy o ruchu pojazdów, znaki i sygnały drogowe, ogólne warunki używania pojazdów, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu, sposoby udzielania pierwszej pomocy, a także zasady i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym.
Obecnie trwają zajęcia praktyczne czyli nauka jazdy samochodem osobowym.  Uczestnicy  jeżdżąc po ulicach Kłodzka poznają trasy egzaminacyjne oraz właściwe zachowania jako użytkownicy ruchu drogowego.  Z relacji i instruktorki jazdy kursanci ciężko pracują na to, by odnieść sukces na państwowym egzaminie.
Trzymamy kciuki za naszych uczestników, ponieważ egzamin teoretyczny już niebawem, bo 30 października br.
Miejmy nadzieję, że włożony wysiłek przyniesie długo wyczekiwane uprawnienia beneficjentom projektu.

Tekst: Marta Połetek- opiekun grupy/ Anna Tkacz- tutor
Zdjęcia: Marta Połetek- opiekun grupy/ Anna Tkacz- tutor

MCK_STRZELIN_14_10_15 MCK_STRZELIN_uczestniczka_podczas_jazdy_na_placu_manewrowym

1.Uczestnicy kursu na prawo jazdy
2.Uczestniczka kursu na placu manewrowym

 

STAŻE W JELCZU LASKOWICACH NA FINISZU

Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dobiega końca również w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jelczu-Laskowicach. Lada dzień kolejna osoba zakończy staż zawodowy, a ostatni uczestnik już w listopadzie. Młodzi ludzie biorący udział w projekcie odbywali staże przez 6 miesięcy jako sprzedawca, mechanik, florysta, tokarz lub spawacz w lokalnych firmach. Stażyści, którzy wykazali się sumiennością, zaangażowaniem ukrytymi do tej pory zdolnościami, mogli zostać nagrodzeni za dotychczasową pracę poprzez zatrudnienie w firmie, w której odbywali staż.
Projekt ten umożliwił uczestnikom zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i podniesienie kwalifikacji, co z pewnością ułatwi młodym ludziom znaleźć zatrudnienie lub podjąć decyzję o kontynuacji edukacji. Ponadto uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych znajomości i zdobycia niezbędnych podczas poszukiwania pracy kontaktów.
Każdy uczestnik, który ukończył projekt otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu, zaświadczenie o ukończeniu projektu oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i zakończenie kursów. Są to dodatkowe dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym przyszły pracodawca przychylniej spojrzy na kandydata do pracy.

Tekst/foto- Alicja Zielińska- doradca zawodowy w MCK Jelcz-Laskowice

13_10_15_jelcz 13_10_15_jelcz3 13_10_15_jelcz2   

Stażyści podczas nauki i pracy. Uczą się podstaw florystyki- samodzielnie komponują bukiety,  układają towar oraz kompletują zamówienie

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KADRY REALZIUJĄCEJ PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY-YEI”

W dniu 29. września 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się spotkanie organizacyjne kadry realizującej projekt systemowy pt. „Równi na rynku pracy-YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W spotkaniu wzięło udział 33. osoby koordynujące realizację projektu na Dolnym Śląsku, w tym Komendant Wojewódzki – Piotr Olchówka, koordynatorzy lokalni, pośrednicy pracy, pracownicy Zespołu ds. Wdrażania Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.
Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu realizacji zadań oraz wydatkowaniu środków w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”. Omówiono poziom „wypadalności” uczestników z projektu, stan realizacji staży zawodowych oraz poruszono kwestię kursu prawa jazdy.
Ponadto omówiono pozostałe kwestie pojawiające się podczas realizacji projektu dotyczące zwłaszcza efektywności zatrudnieniowej oraz wypełniania dokumentacji sprawozdawczej projektu. Podczas spotkania został przeprowadzony test sprawdzający wiedzę z zakresu monitorowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie.
Na zakończenie spotkania Kierownik Zespołu ds. Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Pani Ewa Kosenda podziękowała wszystkim pracownikom za zaangażowanie w realizacji projektu oraz wyraziła nadzieję na dalszą współpracę przy nowych projektach.

Tekst: Roksana Skiba
 

KOLEJNY STAŻ ZAWODOWY W JAWORZE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY

Kolejna uczestniczka projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizująca staże zawodowe w Jaworze zakończyła swój staż zawodowy, który wykonywała  w salonie fryzjerskim - ,,RENIA”. Pod bacznym okiem swojego opiekuna – Nikola nabyła wiele umiejętności fryzjerskich. Będąc na stażu, w miłej i przyjaznej atmosferze nauczyła się obsługiwać urządzenia stosowane w zakładzie fryzjerskim, dobierać odpowiednie metody strzyżenia włosów, koloryzować włosy, układać różne fryzury, czy też doradzać klientom w zakresie doboru zabiegów pielęgnacyjnych dostosowanych do rodzaju włosów i skóry.
Ponadto będąc na stażu – uczestniczka nauczyła się również komunikacji z klientami, co jest niezwykle ważne w tej profesji.
Współpraca pomiędzy Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze a pracodawcą oraz stażystką przebiegała bardzo dobrze i sprawnie.
Mając na uwadze, że rynek usług fryzjerskich jest od lat ustabilizowany i zapotrzebowanie na niego jest stałe, mamy nadzieję, że możliwość stażu, jaki zrealizowała nasza uczestniczka projektu przyniesie szybko efekty w postaci zatrudnienia.

Tekst i zdjęcia: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

24_09_15_JAWOR

Uczestniczka stażu

 

KOŃCÓWKA REALIZACJI PROJEKTU W MCK GŁOGÓW

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie wielkimi krokami zbliża się koniec projektu pn. ,,Równi na rynku pracy-YEI’’ w ramach Gwarancji dla Młodzieży, gdyż wszystkie staże zawodowe w jednostce kończą się we wrześniu 2015 roku.
Projekt ten miał na celu pomoc młodym osobom w znalezieniu zatrudnienia, kontynuowania edukacji, znalezienia miejsca stażu lub praktyki. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostały zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.
W trakcie trwającego niemal rok projektu ze wsparcia skorzystało 29 osób w wieku 18 – 24 lat, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych w ogóle, bądź ich kwalifikacje zostały zdiagnozowane jako nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy.
W ramach projektu beneficjenci brali udział w 5-ciu modułach zajęć, m.in.: wsparcie wychowawcze, wsparcie aktywizująco-doradcze, realizacja kursów zawodowych, wsparcie ogólnoedukacyjne oraz realizacja staży zawodowych i zatrudnienia. Beneficjenci podnosili kwalifikacje zawodowe w branżach: elektryk, magazynier, florysta, cukiernik, pracownik biurowy, sprzedawca. Odbyli również staż zawodowy w zakładach pracy, gdzie poszerzali i uzupełniali wiedzę, doskonalili umiejętności praktyczne oraz zapoznawali się z mechanizmami funkcjonowania firm i wymaganiami pracodawców.
Wszystkie działania projektu miały na celu wyposażenie młodych ludzi w narzędzia i umiejętności, które ułatwią poruszanie się po rynku pracy oraz przygotują do podjęcia samodzielnego życia zawodowego. Oprócz wymiernych rezultatów, realizacja projektu przyczyniła się również do zmiany postaw jego uczestników, m.in.: wzrostu wiary we własne możliwości oraz wzrostu umiejętności gospodarowania czasem. Ponadto udział w zorganizowanych grupach szkoleniowych przyczynił się do nawiązania więzi i kontaktów osobistych między uczestnikami, co może zostać przez nich wykorzystane przy poszukiwaniu pracy.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia projektu oraz zaświadczenia potwierdzając nabyte kwalifikacje zawodowe.
Projekt ten jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.

16_09_15_glogow

Beneficjentka projektu podczas rozliczenia i sprawdzenia dokumentacji

Tekst: Kinga Biedal- doradca zawodowy
Zdjęcia- Monika Szwed-Zyśk- pośrednik pracy

 

OSTATNIE DNI NA STAŻACH
    
Uczestnicy projektu "Równi na Rynku Pracy-YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie kończą już we wrześniu staże zawodowe. Młodzi ludzie przez okres pół roku pracowali w różnych zakładach pracy na terenie Wołowa i okolic, otrzymując co miesiąc stypendia ze środków unijnych. Panie odbywały staże w salonach fryzjersko-kosmetycznych, w restauracjach jako kelnerki i na stanowiskach biurowych.
Wśród mężczyzn biorących udział w projekcie najpopularniejszym okazał się być zawód spawacza, a także przedstawiciela handlowego czy magazyniera. Stały kontakt zarówno z uczestnikami, jak i pracodawcami oraz regularny nadzór staży pozwalają ocenić ich przebieg jako prawidłowy, a cele  półrocznego zatrudnienia młodych ludzi uważamy za w pełni zrealizowane. Uczestnicy projektu podnieśli swoje kwalifikacje już dzięki ukończeniu różnych, wybranych przez siebie kursów, natomiast najcenniejsze wydaje się być doświadczenie, jakie zdobyli dzięki udziałowi w stażach zawodowych. Część z nich otrzymała dodatkowo prawo jazdy, co też ułatwi im dalsze funkcjonowanie, nie tylko na rynku pracy. Pracodawcy bardzo pozytywnie wypowiadali się o naszych beneficjentach, dali im szansę nabyć nowe umiejętności i zapoznać ze specyfiką pracy. Wspólnie motywowaliśmy młodych ludzi i udzielaliśmy wsparcia w różnych sytuacjach. Kilku z nich, dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu na stażach i odkrytym przez pracodawców zdolnościom do wykonywanej pracy, otrzyma u nich dalsze zatrudnienie już po zakończeniu stażu. Traktujemy to jako duży sukces i faktyczne udzielenie pomocy młodzieży, która do tej pory miała duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy, czy też podniesieniem swoich kwalifikacji.
Projekt ten jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.

K. Śledzińska – doradca zawodowy  projektu
K. Nowicka – pośrednik pracy  w MCK Wołów

16_09_15_wolow 16_09_15_wolow2  16_09_15_wolow3

Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy” podczas odbywania stażu:  w salonie fryzjerskim,  na koparko-ładowarce,  salonie kosmetycznym

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ,,RÓWNI NA RYNKU PRACY –YEI” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W ZIĘBICACH

Od września 2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach w ramach realizacji programu wsparcia młodych na rynku pracy „Gwarancje dla młodzieży”,  wdrażany był projekt „Równi na rynku pracy”.
Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodych ludzi w wieku  od 18 do 24 roku życia, niepracujących, nieuczących się, posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Młodzież, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie miała możliwość  korzystania z różnych  form wsparcia, które zostały indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika zgodnie z wypracowanym wspólnie z doradcą zawodowym  Indywidualnym Planem Działania.
Uczestnicy podjęli się nie lada wyzwania. W okresie od września 2014 do września 2015  brali udział między innymi w  warsztatach grupowych oraz w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w zajęciach aktywnego poszukiwania pracy, a także uczestniczyli w spotkaniach dotyczących pośrednictwa pracy.
Dużym zainteresowaniem  cieszyły się grupowe i indywidualne spotkania z prawnikiem, na których można było uzyskać wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu prawa pracy i prawa konsumenckiego.  
Część uczestniczących w projekcie osób wzięła udział w 120. godzinnym kursie językowym, zakończonym egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje.
Nabywanie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy i zdobywanie umiejętności miękkich to tylko  niewielka część z pakietu z którego korzystali. Równie istotnym elementem były szkolenia zawodowe  zakończone egzaminem kwalifikacyjnym.
Półroczne staże zawodowe, w trakcie trwania których uczestnikom przyznawano stypendium były końcowym etapem projektu. Każdy z uczestników zdobywał doświadczenie zawodowe pod okiem pracodawców i opiekunów, którzy z zaangażowaniem starali się przekazać wiedzę o wykonywanej pracy. W czasie trwania stażu beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy” mieli okazję zapoznać się z zasadami obowiązującymi  na terenie zakładu pracy, ale też nauczyć się, jak współdziałać z innymi.
Dzięki wytrwałej pracy uczestników projektu i wsparciu organizatorów po roku ciężkiej pracy można z dużą  satysfakcją stwierdzić, że młodzi ludzie chcą się uczyć i zdobywać cenne doświadczenia,  należy jednak  stwarzać im ku temu odpowiednie warunki.
Szczególne podziękowania składamy wszystkim pracodawcom, bez wsparcia których nie udałoby się do końca zrealizować założeń projektu.
Wszystkim uczestnikom życzymy aby czas, jaki poświęcili  na udział w  projekcie  dał im solidne podstawy do osiągania sukcesów zawodowych.

16_09_15_ziebice_Uczestnicy_na_kurskie_Konserwator_terenow_zielonych16_09_15_ziebice_pamiatkowe_zdjecie_uczestnikow_projektu

1.Uczestnicy kursu konserwator terenów zieleni
2.Wspólne zdjęcie uczestników projektu

Tekst/foto: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK w Ziębicach

 

ZAKOŃCZENIE KURSU PRAWA JAZDY W BOLESŁAWCU

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu zakończył się kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI”. W 60-godzinnym kursie brało udział dziewięć osób, uczestników projektu  „Równi na Rynku Pracy- YEI”. Nauka umiejętności kierowania pojazdem odbywa się pod opieką doświadczonych instruktorów z Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto – Szkoła w Bolesławcu.
Zajęcia teoretyczne obejmowały zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego, podziału znaków drogowych i ich znaczenia, a także technik kierowania pojazdem. Szkolenie praktyczne pomogło nabyć umiejętności z zakresu bezpiecznej jazdy oraz kultury jazdy i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu drogowego.
W dniach 3-4 września odbywał się egzamin państwowy. Po zdanej teorii i praktyce młodzież uzyska uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi, które są jednym z podstawowych wymogów na rynku pracy.

bol_7_09_15_2 bol_7_09_15 

Uczestniczka kursu prawa jazdy kat.B oraz młodzież podczas zajęć teoretycznych

Tekst i zdjęcia:  Agnieszka Kołodziej -  specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec

 

SPOTKANIE TUTORA ZE STAŻYSTAMI

W Młodzieżowym Centrum Kariery  w Ziębicach uczestnicy projektu ,,Równi na rynku pracy- YEI” realizują kolejne wsparcie projektu,  jakim jest staż zawodowy.
W dniu 31.07.2015r. po raz kolejny pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ziębicach udał się z wizytą do Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie czterech beneficjantów odbywa 6.miesięczny staż zawodowy na stanowisku konserwatora terenów zielonych  projektu „Równi na rynku pracy - YEI”. Projekt ten jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.
Spotkanie ze stażystami w miejscu pracy było okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków, w jakich realizowany jest staż. Nad prawidłowym przebiegiem stażu z ramienia pracodawcy czuwają opiekunowie, którzy chętnie służą  pomocą, aby jak najlepiej przygotować beneficjentów do wykonywania zawodu. Podczas wizyty tutor rozmawiał z opiekunami  o postępach stażystów oraz omówił założenia   programu stażu. Spotkania  tutora ze stażystami  i ich opiekunami  są stałym elementem realizacji projektu. Tutor systematycznie kontaktuje się z uczestnikami, wspiera ich w realizacji stażu i zachęca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mają również możliwość bezpośredniego spotkania z tutorem w Młodzieżowym Centrum Kariery, gdzie zawsze mogą zwrócić się z pytaniami  dotyczącymi realizacji projektu.

ZIEBICE_4_08_15_Spotkanie_tutora_z_opiekunami_stazystow ZIEBICE_4_08_15_uczestnicy_projektu_przd_rozpoczeciem_pracy

1.Spotkanie tutora z opiekunami stażystów
2.Uczestnicy projektu przed rozpoczęciem pracy

Tekst: Violetta Wolny, doradca zawodowy MCK OHP w Ziębicacch
Zdjęcia: Janina Tarnowska

 

UNIJNE STAŻE W KWIACIARNI W RADWANICACH

W Hufcu Pracy w Polkowicach uczestnicy projektu "Równi na rynku pracy -YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, odbywają staże zawodowe. Staże zawodowe stanowią ostatni etap projektu.
Dnia 27.07.2015 r. opiekun grupy odwiedziła jedno z  miejsc odbywania staży kwiaciarnię Pani Anny Bąbol w Radwanicach. W powyższej firmie staż odbywają Katarzyna i Marta. Są one bardzo sumienne i zaangażowane w realizację projektu. Wzorcowo realizowały wszystkie etapy projektu.
Beneficjentki  rzetelnie uczą się nowego zawodu florysta, poznając jego arkana.   Trafiły znakomicie, bowiem właścicielka kwiaciarni jest obdarzona wyjątkowym zmysłem artystycznym. Zwraca uwagę na najdrobniejsze detale: wystój wnętrz, dobór kwiatów do okoliczności. W zakładzie pracy panuje serdeczna, prawie rodzinna atmosfera.
Obydwie uczestniczki projektu są w trakcie kursu prawa jazdy. Pochwaliły się sukcesem: zdały wewnętrzny egzamin. Przed nimi właściwe egzaminy: teoretyczny jak i praktyczny.
Mamy nadzieję, że zdadzą je znakomicie. Zdawać będą w Ośrodku Egzaminacyjnym w Głogowie. Trzymamy kciuki za nasze beneficjentki i życzymy im pomyślnego zdania egzaminów.

Autor i zdjęcia: Zofia Maziarka wychowawca Hufca Pracy 1-23 Polkowice

28_07_15_polko2 28_07_15_polko1
Osoby bezrobotne na stażu

 

„STAŻE ZAWODOWE A PRZYSZŁOŚĆ REALIZACJI WŁASNYCH ZAMIERZEŃ NA RYNKU PRACY”

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kowarach od paru miesięcy monitoruje rozpoczęte staże zawodowe dziewiętnastu uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI”. Uczestnicy są na różnych stanowiskach stażowych między innymi obsługują maszyny CNC, pracują w biurach, są kelnerami, barmanami oraz opiekunami nad osobami starszymi i dziećmi.
Staże przebiegają w atmosferze spokoju i wyrozumiałości dla wysiłku stażystów. Większość uczy się przyszłego zawodu z dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem. Dla wszystkich uczestników staże są wstępem do zasadniczej pracy zawodowej w kierunkach, w których zostali wykształceni na kursach realizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Pragną zatrudnienia w firmach, w których odbywają staż. Jest to bardzo dobry zwiastun świadczący o przemyśleniach młodych ludzi, jak bardzo w życiu potrzebny jest rozwój zawodowy i wykorzystanie do niego własnych umiejętności i predyspozycji. Skorelowanie tych ostatnich z prawdziwym doświadczeniem zawodowym czyni ich bardziej aktywnymi , doświadczonymi i rozumiejącymi potrzebę posiadania pracy.
Ostatnim doświadczeniem były wizyty kontrolne stażu w Urzędzie Miejskim w Karpaczu – stanowisko biurowe, kontrolujący Pani Magdalena Soja, firma ZORKA Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – stanowisko operator maszyn CNC, kontrolujący Pani Mariola Langer.  Stosowne zapisy z umów stażowych zostają spełniane. Pozostają w korespondencji do obligatoryjnych warunków stażu. Opiekunowie stażystów wykazują się odpowiednim przygotowaniem do sprawowania opieki stażowej.
Ważnym czynnikiem takiego zachowania stażystów jest intensywna praca doradcy zawodowego oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach. Systematyczne spotkania, rozmowy bezpośrednie, telefony oraz kontakty mailowe powodują ciągłe utwierdzanie stażystów w przekonaniu, jakim dobrem jest praca, która w przyszłości zapewni im stabilizację społeczno-ekonomiczną.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

27_07_15_Stazysta_na_spotkaniu_z_dordca_zawodowym 27_07_15_Stazystka_w_Urzedzie_Miasta_Karpacza

1.Stażysta na spotkaniu z doradcą zawodowym
2.Stażystka w Urzędzie Miasta Kowary

Tekst: Mariola Langer - doradca zawodowy w MCK OHP w Kowarach
Zdjęcia: Mariola Langer  i  Magdalena Soja.

WAKACYJNE SPOTKANIE W MCK OHP W KOWARACH

Dnia 23.07.2015r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kowarach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze zorganizowali wakacyjne spotkanie z młodzieżą oraz lokalnym pracodawcą. W MCK w Kowarach pojawiła się również młodzież uczestnicząca w projekcie „Równi na rynku pracy”, która spotkała się z panią Agnieszką Astramowicz - koordynatorem lokalnym oraz panią Magdaleną Soją - opiekunem. W trakcie spotkania młodzi ludzie skorzystali również z indywidualnej informacji zawodowej, której udzielała pani Mariola Langer – doradca zawodowy.

27_07_15_Spotkanie_z_lokalnym_pracodawca

Spotkanie z lokalnym pracodawcą

Podczas spotkania pracodawca poinformował zainteresowanych uczestników o możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Koordynator lokalny projektu wraz z opiekunem przeprowadzili indywidualne rozmowy motywujące z uczestnikami. Omówiono bieżące problemy oraz dalszą realizację projektu „Równi na rynku pracy”. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Jak widać młodzi ludzi preferują tzw. odpoczynek aktywny, czyli chętnie spotykają się na zajęciach, aby uzyskać potrzebne dla siebie informacje dotyczące rynku pracy.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst: Magdalena Soja – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Zdjęcia: Agnieszka Astramowicz – starszy specjalista .ds. programów
 

STAŻE ZAWODOWE W MCK BRZEG DOLNY

Staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczone są dla wszystkich uczestników ww. projektu, tj. młodzieży w wieku 18-24 lata pozostającej bez zatrudnienia, nieuczestniczącej w kształceniu lub szkoleniu.
Uczestnicy ww. projektu realizują sześciomiesięczne staże na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa. Można śmiało powiedzieć, że staże zbliżają się ku końcowi, a więc zakończy się ostatni etap uczestnictwa w projekcie „Równi na rynku pracy – YEI”.
Doradcy zawodowi MCK w Brzegu Dolnym są w stałym kontakcie  stażystami i ich opiekunami. Miejscem stażu dla uczestniczki Justyny, jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, gdzie poszerza swoją wiedzę i zdobywa dodatkowe kompetencje i umiejętności z zakresu pracy administracyjno-biurowej.  
Patryk po skończonym kursie zawodowym „Kucharz” przygotowuje się do samodzielnego wykonywania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania pod kierunkiem opiekuna stażu  w BISTRO-CLUB w Brzegu Dolnym.

 20_07_15_BRZEG1  20_07_15_BRZEG

1.    Stażystka- Justyna Sychla z opiekunką – p. Agnieszką Wójcicką
2.    Stażysta- Patryk Budzyński z opiekunką – p. Jolantą Kryściak

Tekst: Wioleta Matuszak/Teresa Zygmunt, doradcy zawodowi MCK Brzeg Dolny
Zdjęcia: Wioleta Matuszak/Teresa Zygmunt

 

STAŻ – KOLEJNYM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

Projekt „Równi na rynku pracy - YEI” oferuje i zapewnia uczestnikom projektu odbycie staży zawodowych. Staż to przede wszystkim oferowana w ramach projektu forma nabywania umiejętności praktycznych przez uczestników w przedsiębiorstwach na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa. Młodzież uczestnicząca w projekcie realizuje staż zgodnie z ustalonym programem. Pod opieką i kierunkiem opiekunów wyznaczonych przez pracodawców stażyści przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W Gabinecie Kosmetycznym pani Marzeny Różyło stażystka przygotowuje się do praktycznego wykonywania zawodu kosmetyczki poprzez poznawanie i doskonalenie umiejętności z zakresu kosmetologii.  W LEDI Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym stażystka pozyskuje nowe umiejętności, między innymi: obsługę kasy fiskalnej, komunikacji z klientem, sprzedaż poprzez ekspozycję towaru czy też sprzedaż bezpośrednią.
Młodzież jest bardzo zadowolona z możliwości, jakie daje im Projekt „Równi na rynku pracy – YEI”.  Pozyskanie nowych kwalifikacji, odbycie stażu zawodowego znacznie ułatwi odnalezienie się na lokalnym rynku pracy.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

9_07_15_brzeg 9_07_15_brzeg_d

Stażystki z opiekunami w supermarkecie oraz w gabinecie kosmetycznym

Tekst: Wioleta Matuszak/Teresa Zygmunt, doradcy zawodowi MCK Brzeg Dolny
Zdjęcia: Wioleta Matuszak/Teresa Zygmunt

 

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH W MCK OHP W KOWARACH

Od marca 2015r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach realizowane są staże zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy - YEI”. Młodzieżowe Centrum Kariery na dzień 29.06.2015 roku ma na stażu 19. uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy projektu  w trakcie realizacji staży, mają szansę na wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności podczas wykonywania czynności praktycznych w lokalnych firmach. Nad poprawnością przebiegu staży w MCK Kowary czuwa opiekun grup, Pani Magdalena Soja, która w ostatnim czasie monitorowała postępy uczestniczek. Pani Magdalena odbyła wizytę monitorującą w Jeleniej Górze, gdzie staże odbywają Panie Katarzyna Gasperowicz i Aleksandra Malinowska. Beneficjentki ukończyły w projekcie kurs pn. „Barman kelner z elementami małej gastronomii”. Uczestniczki są bardzo zadowolone z miejsca swojej pierwszej pracy. Potwierdzają, że wszyscy są dla nich bardzo mili i wyrozumiali oraz mogą się wiele nauczyć.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst: Magdalena Soja – spec. ds. rozwoju zawodowego

 

NARADA KADRY REALZIUJĄCEJ PROJEKT „RÓWNI NA RYNKUP RACY”

W dniu 16 i 18 czerwca 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyły się narady kadry realizującej projekt systemowy pt. „Równi na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W naradzie w dniu 16 czerwca wzięło udział 15 osób koordynujących realizację projektu na Dolnym Śląsku, w tym Komendant Wojewódzki – Piotr Olchówka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego – Celina Witkowska, dyrektorzy CEiPM, koordynatorzy lokalni:, pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej. W naradzie w dniu 18 czerwca dodatkowo wzięli udział wszyscy opiekunowie grup projektu.
Na naradach omówiono kwestie dotyczące „wykruszalności” uczestników z projektu oraz powrotów do projektu po przerwanym udziale w zaplanowanej ścieżce wsparcia.

uczestnicy_narady_w_dniu_18_06_2015 uczestnicy_narady_w_dniu_18_06_2015_2
Teks. A. Jakubek
Zdjęcia: M. Huptaś

 

 

ROZPOCZĘTO KURS PRAWA JAZDY W MCK JAWOR

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze rozpoczęło kurs prawa jazdy kategorii ,,B”. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Kurs realizują trzy osoby, w tym 1 kobieta i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali udział w tej formie wsparcia uczą się części teoretycznej oraz praktycznej pod bacznym okiem instruktora z Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Szóstka”. Uczestnicy zrealizowali już część teoretyczną oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Aktualnie sukcesywnie realizują szkolenie praktyczne, które odbywa się przy wykorzystaniu samochodu marki Toyota Yaris (taki jak egzaminacyjny). Oczywiście jest to samochód z 5-cio biegową skrzynią biegów, posiada również klimatyzację. Nauka jazdy wymaga wiele pracy i wysiłku i to zarówno ze strony kursanta jak i instruktora. Dlatego jedynym skutecznym sposobem zdania egzaminu jest właściwe przygotowanie kursanta. Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy” ćwiczą wszelkie możliwe manewry i sytuacje drogowe, tak, aby każdy z nich poradził sobie nie tylko z najbardziej złożonym zadaniem egzaminacyjnym, lecz również z każdą trudną sytuacją na drodze. Kurs zakończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego. Wszystkie osoby, które zdobędą prawo jazdy, zdecydowanie podniosą swoje kwalifikacje, co jest dziś istotne i cenne na rynku pracy.

15_056_15_jawor2 15_06_15_jawor

Uczestnicy kursu prawa jazdy

Tekst: Monika Duda-Jakubowicz, doradca zawodowy MCK Jawor
Zdjęcia: Ignacy Listwan, Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Szóstka” w Legnicy

 

ROZPOCZĘCIE STAŻY W MCK W BOLESŁAWCU

Uczestnicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu biorący udział w projekcie  „Równi na rynku pracy - YEI” obecnie realizują sześciomiesięczne płatne staże zawodowe.
Jest to ostatni etap po kursach zawodowych zaplanowany w ramach tego przedsięwzięcia. W trakcie staży młodzież nabywa praktyczne umiejętności oraz poszerza wiedzę zdobytą podczas kursów. Dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami, uczestnicy projektu mają szansę zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w zawodach fryzjer-kosmetyczka, zdobnik ceramiki, magazynier, kelnerka oraz pomoc kuchenna. Stażyści mają przydzielonych opiekunów, którzy czuwają nad  prawidłowym przebiegiem staży oraz pomagają przyswajać nowe kompetencje.
Beneficjenci chętnie wykonują swoje obowiązki, wykorzystując szansę na praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności. Szeroki zakres wykonywanych prac daje większe możliwości na znalezienie pracy po zakończeniu stażu zawodowego. Pracodawcy są bardzo zadowoleni z młodzieży, a niektórzy już zgłaszają chęć ich zatrudnienia.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

10_06_15_Magazynier_na_stazu 10_06_15_Stazystka_w_zakladzie_ceramicznym

Stażyści podczas wykonywania obowiązków służbowych

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kołodziej - specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec

 

Z WIZYTĄ U STAŻYSTÓW

Jesteśmy na półmetku odbywania staży zawodowych zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze, w ramach projektu: „Równi na rynku pracy”, którego inicjatywą jest zatrudnianie ludzi młodych.
Nasi beneficjenci od kilku miesięcy mają możliwość zdobywania doświadczenia w zawodach jakich wyuczyli się dzięki kursom oferowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy. Wśród nich są operatorzy koparko – ładowarek i wózków widłowych, spawacze, a także kelnerki i pracownice biurowe. Codzienny nadzór nad nimi i niezapowiedziane wizyty w ich miejscach pracy, upewniły nas w przekonaniu, że bez zarzutów wywiązują się z powierzonej pracy. Zebraliśmy wiele pochwał i przychylnych opinii.
Pełni satysfakcji możemy stwierdzić, że młodzi ludzie chcą się uczyć i zdobywać cenne doświadczenia, ale należy stwarzać im ku temu odpowiednie warunki.
Niewątpliwie dzięki uczestnictwu w projekcie pn. „Równi na rynku pracy” młodzi ludzie zyskują bardzo wiele pozytywów, ale przede wszystkim skutecznie wkraczają na rynek pracy.  
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

9_06_15_leg 9_06_15_leg2

Osoby bezrobotne podczas staży

Tekst i zdjęcia: Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego, Marcin Berus – doradca zawodowy

 

STAŻE W STRZEGOMIU

Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy” odbywają staże zawodowe.  Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Strzegomiu sprawuje pieczę nad przebiegiem staży.
Ścieżka, jaką każdy z beneficjentów przechodzi podczas trwania projektu zaczęła się od wybrania właściwego wsparcia z szeregu możliwych, m. in. wsparcie psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Następnie odbywały się kursy ogólnoedukacyjne, np.: komputerowy, językowy. Ścieżka edukacyjna uwieńczona została kursami zawodowymi, na których beneficjenci zdobywali wiedzę i kwalifikacje w kierunku zawodu odpowiadającego zainteresowaniom i ich własnym kompetencjom. Sześciomiesięczny staż jest okazją do nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy.
Dla wielu z tych młodych osób są to pierwsze doświadczenia związane z pracą. Mają oni okazję zweryfikować , utrwalić i poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte podczas uczestnictwa w projekcie, głównie na kursach zawodowych.
Stażyści z MCK w Strzegomiu dzielą się systematycznie nowymi doświadczeniami  zawodowymi, otwarcie mówią o swoich wrażeniach. Niektórzy więcej, inni mniej – zgodnie ze swoimi kompetencjami i potrzebami, ale ich opiekun, z którym spędzili wiele godzin na grupowych warsztatach i spotkaniach indywidualnych, dopinguje ich i mocno trzyma kciuki, aby ich praktyki wpisały się w pamięć jako wartościowe i konstruktywne.

9_06_15_STRZ 9_06_15_STRZ2
       
Podopieczni MCK w Strzegomiu na stażach

Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst i zdjęcia: Żaneta Jaskórzyńska, doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Strzegomiu.

 

MŁODZIEŻ ZE ŚWIEBODZIC NA  KURSIE PRAWA JAZDY

Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Świebodzicach są w trakcie realizacji kursu na prawo jazdy kat. B. Jest to jedna z wielu form wsparcia z których mogli skorzystać biorąc udział w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.
Część teoretyczną mają już a sobą, teraz przyszła kolej na praktyczną naukę jazdy na placu manewrowym i ulicach miasta. W kursie biorą udział trzy osoby, dla których nabycie umiejętności prowadzenia samochodu osobowego jest niezbędne do realizacji zadań w konkretnym zawodzie, zgodnie z przyjętą dla danej osoby ścieżką wsparcia. Nauka umiejętności kierowania pojazdem odbywa się pod opieką doświadczonych instruktorów, ze szkoły jazdy School World z Wałbrzycha, którzy stopniowo wprowadzają kolejne elementy jazdy, zgodnie z poziomem zaawansowania poszczególnego kursanta. Uczestnicy  korzystający z tej formy wsparcia  podkreślają, że  instruktorzy szczegółowo odpowiadają na zadawane pytania, zwracają uwagę na popełniane błędy oraz uczą płynnej jazdy. Cały kurs zakończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego.
Wszystkie osoby, które zdobędą prawo jazdy, znacznie podniosą swoje kwalifikacje,   a tym samym poprawią swoją sytuację na rynku pracy. Biorąc pod uwagę, że w projekcie skorzystali także ze szkolenia językowego, komputerowego i kursu zawodowego ich szanse na uzyskanie wymarzonego zatrudnienia znacznie wzrosną.

3_06_15_SWIEBODZICE

Uczestniczka projektu podczas kursu.


Tekst i zdjęcie: Anna Stochaj doradca zawodowy

 

WSPARCIE TUTORA W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W ZIĘBICACH

Nie musisz być wielki by zacząć, ale musisz zacząć by być wielkim.
– Les Brown

W dniu 30 maja 2015 roku,  pracownik MCK w Ziębicach - tutor grupy projektowej, miał okazję spotkać się uczestnikami projektu  „Równi na rynku pracy - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem tutoringu jest wspieranie uczestników w aktywnej realizacji stażu oraz udziału  w projekcie z perspektywy przyszłej kariery zawodowej. Tutor ma za zadanie  pomoc uczestnikom w budowaniu systemu wartości, podejmowaniu decyzji i braniu   odpowiedzialności  za własny rozwój zawodowy. Bardzo ważne w trakcie realizacji projektu jest to, aby beneficjenci budowali pozytywne relacje interpersonalne z osobami z którymi pracują na stażu, uczestnikami projektu oraz z ludźmi z którymi spotykają się  poza projektem. Takie podejście może zagwarantować  dalszy rozwój edukacyjno-  zawodowy uczestnika.
Spotkanie z tutorem  było  okazją do bezpośredniej rozmowy z  beneficjentami   na temat realizowanego projektu, warunków odbywanych staży, oraz planów  zawodowo- edukacyjnych po zakończonym projekcie. Zadaniem tutora w czasie spotkania  było motywowanie beneficjentów do aktywnej realizacji stażowych zadań oraz rozmowa na temat wszelkich napotkanych problemów.

2_06_15_ziebice_Spotkanie_tutora_z_uczestnikami_projektu

Spotkanie tutora z uczestnikami

Tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy MCK OHP w Ziębicach
Foto: uczestnik projektu

STAŻE ZAWODOWE W BRZEGU DOLNYM

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym w ostatnich dniach  maja  odwiedzili uczestników projektu „Równi na Rynku Pracy”  podczas realizacji staży zawodowych. Sześciomiesięczne staże to czas na naukę praktyczną zawodu oraz zweryfikowanie wiedzy zdobytej na kursach zawodowych.
Wśród beneficjentów projektu są osoby, które do dnia dzisiejszego nie pracowały zawodowo oraz nie kształciły się w żadnym kierunku. Udział w projekcie okazał się szansą na podniesienie kwalifikacji, jak również szansą zdobycia doświadczenia zawodowego. Sami stażyści twierdzą, że ich wyobrażenia o pracy różnią się od rzeczywistości.  Poznają zasady obowiązujące na terenie zakładu pracy, uczą się współpracować z innymi. Młodzież przyznaje, iż dostrzega również inne korzyści z podjęcia pracy zarobkowej, jest to przede wszystkim stała pensja, ale także zorganizowany dzień, brak nudy, stażyści doceniają teraz swój czas wolny.
Większość uczestników projektu, podchodzi do swoich obowiązków bardzo sumiennie, co skutkuje zadowoleniem pracodawców i możliwością zaproponowania stażystom pozostania w firmie. Pracownicy MCK Brzeg Dolny życzą naszej młodzieży sukcesów zawodowych.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

2_06_15_brzeg 2_06_15_brzeg2

Stażyści podczas staży zawodowych w PCC Rokita oraz w Eko

Tekst: Wioleta Matuszak/Bernadeta Burczak, pracownicy MCK Brzeg Dolny
Zdjęcie: Bernadeta Burczak

 

PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY” W POLKOWICACH NA FINISZU

26.05.2015 r.- w siedzibie Hufca Pracy w Polkowicach koordynator lokalny projektu pani Ewa Wójtów z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy oraz pośrednik pracy pani Ewa Górniak z Punktu Pośrednictwa Pracy w Lubinie wspólnie z opiekunem grupy panią Zofią Maziarka kończyły katalogowanie dokumentacji beneficjentów projektu wdrażanego od 01.01.2014 dla 15. osobowej grupy młodzieży NEET – mieszkańców powiatu polkowickiego.
Tu w Polkowicach w ramach projektu kursy zawodowe ukończyły 4 kobiety i 11. mężczyzn. Na miejscowy  rynek pracy wchodzi z tego projektu dwóch spawaczy, jeden kucharz, jeden mechanik pojazdów samochodowych, dwie florystki i dziewięciu montażystów – obuwników. Kursy zawodowe zakończone. Trwają ostatnie prace związane z procedurą podpisywania umów trójstronnych między beneficjentami, pracodawcami i Dolnośląską Komendą OHP we Wrocławiu.
Kadra wychowawcza hufca bardzo zżyła się ze „swoją” młodzieżą. Znamy jej problemy, na co dzień wspieramy Wioletkę, Martę , Kasię i Ewelinę. Dwie z nich dziś obchodzą swoje święto: Dzień Matki. Młodzi mężczyźni uczestniczący w programie też stali się nam bliscy. Razem z nimi cieszymy się każdym nawet najmniejszym sukcesem.
Z wdzięczności za tę nadzieję na lepsze, stabilniejsze jutro przybiegają do siedziby jednostki z radosnymi nowinami: otrzymali mieszkanie komunalne, dziecko zaaklimatyzowało się w przedszkolu, nawet spotkali swoją drugą połówkę i mają dla kogo żyć. To niewymierne, dodatkowe korzyści z realizacji projektu Unii Europejskiej. Warto więc wspierać młodych i pomagać im. Niech płyną głównym nurtem rzeki, która nazywa się Życie.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

27_05_15_polko2

Realizatorzy projektu w czasie narady w HP Polkowice (od lewej Zofia Maziarka, Ewa Górniak i Ewa Wójtów)

Opracowanie: Maria Bardon – komendant HP Polkowice

 

BENEFICJENCI Z MCK LUBAŃ NA STAŻACH ZAWODOWYCH

Opiekun grupy wraz z tutorem w dniu 25.05.2015 r. odwiedzili zakład pracy „MARKOSTAL” w Nawojowie Śląskim, gdzie odbywają staż zawodowy beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy – YEI” po kursie zawodowym – spawacz.
Podczas stażu zawodowego młodzież nabywa praktycznych umiejętności oraz zdobywa istotne kwalifikacje wymagane przez pracodawców. Pracodawca Pan Marek będący jednocześnie opiekunem stażystów Dawida  oraz Piotra pomaga im zrozumieć, na czym polega praca w zawodzie spawacza, jakie są wymogi do jego wykonywania i jakie są oczekiwania w stosunku do pracownika. Chętnie odpowiada na wszystkie pytania zadawane przez stażystów i przekazuje praktyczną wiedzę w zakresie spawalnictwa.
Korzystając ze stażu beneficjenci zdobywają doświadczenie zawodowe oraz zwiększają swoją szanse na rynku pracy w przyszłości. Serdeczna i przyjazna atmosfera w zakładzie Pana Marka powoduje, iż nasi stażyści chętnie wykonują powierzone im zadania.
Po skończonym stażu i nabyciu umiejętności uczestnicy będą mieli możliwość podjęcia pracy na stałe.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

26_05_15_Stazysta 26_05_15_Stazysta_podczas_pracy

Stażysta podczas pracy

Tekst i zdjęcia: T. Raszewska, K. Juranek - doradcy zawodowi MCK Lubań

 

„JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ” - REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH W OSZ OHP,  W  WAŁBRZYCHU

Obecnie, w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu siedmiu beneficjentów realizuje sześciomiesięczny staż w zawodzie sprzedawca, w ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI”.
Podczas staży zawodowych młodzież nabywa praktycznych umiejętności oraz zdobywa istotne kwalifikacje, wymagane przez pracodawców. Nad prawidłowym przebiegiem staży czuwa opiekun grup, który regularnie śledzi postępy uczestników w pracy.  
Młodzież, wałbrzyskiej grupy projektowej, zdobywa doświadczenie, między innymi,
w sklepie „MAGDA”, który opiekun grupy Kamila Wybraniec, odwiedziła  22. maja 2015 roku.  Beneficjentki zapytane o wrażenia związane z podjęciem pierwszej pracy, odpowiadały, że są bardzo usatysfakcjonowane. Zwłaszcza, że sklep zapewnia bogaty asortyment towaru, między innymi zdrową, ekologiczną żywność, która w ostatnim czasie jest bardzo popularna. Zawód sprzedawcy gwarantuje im, każdego dnia nowe doświadczenia.  Mogą wiele się nauczyć. Przysłowie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” sprawdza się  w tym przypadku doskonale.  Uczestniczki mają świadomość, że takie cechy osobowości jak otwartość, entuzjazm, komunikatywność, pozytywne nastawienie do klienta, umiejętność radzenia sobie ze stresem, a co najważniejsze umiejętności negocjacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w tym zawodzie. Dobry handlowiec w relacji z klientem musi zawsze wykazać się elastycznością w myśleniu i działaniu. Dzięki solidności oraz pewności siebie, wynikającej z poczucia własnej wartości, którą daje zasób wiadomości i profesjonalizm, niewątpliwie zjedna nawet bardzo kapryśnego klienta. Istotne w pracy sprzedawcy jest ponadto zarządzanie czasem, dyscyplina oraz organizacja.
Uczestniczki są już świadome, że fachowość i profesjonalizm to podstawa awansu. Beneficjentki zgodnie orzekły, że staż w zawodzie  sprzedawca, pozwoli im rozwinąć skrzydła i być może w przyszłości, stanowić będzie krok do założenia własnej działalności.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

25_05_15_beneficjentki_z_wlascicielka_sklepu_MAGDA

Beneficjentki projektu z właścicielką sklepu MAGDA

Tekst i zdjęcia: Kamila Wybraniec, specjalista ds. rozwoju zawodowego,
OSZ OHP w Wałbrzychu

 

PODPISYWANIE OSTATNICH UMÓW STAŻOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODOWEGO W WAŁBRZYCHU

20.05.2015 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy AUTO- LAND z Boguszowa-Gorc.  Celem spotkania było podpisanie umowy trójstronnej o staż z beneficjentem projektu „Równi na rynku pracy-YEI”, który realizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu. Maj to czas, w którym podpisywane są ostatnie umowy o staż. Staże zawodowe to najistotniejszy i zarazem  ostatni etap, który czeka na uczestników projektu.
Zarówno pracodawca, jak i uczestnik odpowiednio wcześniej mieli możliwość zapoznania się z Regulaminem staży zawodowych, który ukazuje, wnikliwie, zasady odbywania stażu oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 sierpnia 2009 roku, w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez osoby bezrobotne. Ponadto  Specjalista ds. rozwoju zawodowego Kamila Wybraniec, przedstawiła zasady odbywania stażu oraz obowiązki w zakresie stażysty oraz pracodawcy.
Pani Marzena Michalak, przedstawiciel firmy, przyznała, że od wielu lat zatrudnia ludzi młodych i jest świadoma, że pomoc, którą im ofiaruje, procentuje w przyszłości. Firma prężnie się rozwija i zakłada, że w przyszłości jest możliwość zatrudnienia po stażu zawodowym. Osoby młode, które do firmy trafiają na przyuczenie do zawodu, choć często nie mają kwalifikacji i brak im doświadczenia, posiadają jednak zapał, determinację i chęć nauki.  Drzemie w nich potencja, który należy odpowiednio wykorzystać. Uważa także, że takie projekty, jak „Równi na rynku pracy- YEI”, to, niejednokrotnie, jedyna szansa dla młodych ludzi, na rozwój. Po sporządzeniu wszelkich niezbędnych  dokumentów, pani Michalak, wyraziła chęć dłuższej współpracy z OSZ w Wałbrzychu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

21_05_15_pracodawca_oraz_beneficjent_w_trakcie_sporzadzania_dokum

Podpisywanie umowy

Tekst i zdjęcia: Kamila Wybraniec, specjalista ds. rozwoju zawodowego
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wałbrzychu

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OSZ WAŁBRZYCH W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY – YEI”

20.05.2015 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w  Wałbrzychu, odbyły się kolejne zajęcia, w zakresie kursu języka angielskiego, przewidzianego w ramach projektu „RNRP- YEI”. Ostatnia grupa beneficjentów  odbywa szkolenie, które zaplanowano na 120 godzin. Podczas pierwszego spotkania sprawdzono poziom zaawansowania beneficjentów. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnego lektora języka angielskiego.
Uczestnicy zostali zaopatrzeni w materiały dydaktyczne, zakupione w ramach projektu, ze środków unijnych. Pomoce naukowe są wykorzystywane na każdych zajęciach. Ponadto tematyka  kursu obejmuje materiał leksykalno-gramatyczny, z zakresu nazw przedmiotów codziennego użytku, nazw członków rodziny, nazw zawodów; powszechne czasowniki, czynności czasu wolnego, rutynowe czynności dnia, godziny zegarowe przysłówki częstotliwości, czasowniki preferencyjne, sport spędzanie czasu w domu i poza domem, pogoda i warunki atmosferyczne, wakacje-sposoby komunikacji; zwroty używane podczas rozmowy telefonicznej miejsca i ciekawe rzeczy w mieście, przymiotniki opisujące duże miasto rodzaje sklepów, zakupy, przymiotniki służące do opisywania przedmiotów i miejsc ubrania, przymiotniki opisujące wygląd ludzi, cechy charakteru.
Dzięki znajomości języka angielskiego uczestnicy projektu zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy zarówno na rynku krajowym, jak po za nim.  Szkolenie jest dodatkowym atutem, gdyż w najbliższym czasie beneficjenci rozpoczną staż w kierunku barman/kelner. Wsparcie, z  pewnością, ułatwi im kontakt z zagranicznym klientem, który w ostatnim czasie jest dość częsty w wałbrzyskich lokalach gastronomicznych.
Kurs języka angielskiego jest ostatnią ścieżką wsparcia dla dwóch beneficjentów z Wałbrzycha, z dodatkowej grupy, przed rozpoczęciem stażu zawodowego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

21_05_15_UCZESTNICY_SZKOLENIA_PODCZAS_GRUPOWYCH_ZAJEC_JEYK_ANGIEL 21_05_15_ZAJECIA_INDYWIDULANE_KURS_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_2

Zdjęcia oraz tekst: Kamila Wybraniec, specjalista ds. rozwoju zawodowego
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu
 

 ZAJĘCIA Z TUTOREM W MCK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Wszyscy uczestnicy projektu  „Równi na rynku pracy- YEI”  z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich są w trakcie odbywania 6-miesięcznych staży zawodowych. W dniu 14.05.2015 roku przed rozpoczęciem dnia pracy osoby zamieszkujące na terenach wiejskich spotkały się ze swoim tutorem - panią Violettą Wolny doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Ziębicach. Uczestnicy opowiadali o swoich obowiązkach podczas pracy oraz sposobie odbywania stażu. Tutor starał się wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz zmotywować uczestników do dalszego tak efektywnego odbywania stażu, który daje im możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zawodach, w których szkolili się uczestnicy w ramach projektu.  
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

27_05_15_spotkanie_tutor_1

Tutor grupy wraz z uczestnikami projektu

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- Doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

 

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH W MCK OHP W KOWARACH

Od marca 2015r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach realizowane są staże zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy - YEI”. Wszyscy uczestnicy projektu  w trakcie realizacji staży, mają szansę na wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności podczas wykonywania czynności praktycznych w lokalnych firmach. Nad poprawnością przebiegu staży w MCK Kowary czuwa opiekun grupy, który na bieżąco monitoruje postępy uczestniczek.  I tak opiekun grupy  udał się do Urzędu  Miasta w Karpaczu, gdzie staż odbywała jedna z beneficjentek.  W projekcie ukończyła  kurs  „Pracownik administracyjno-biurowy”. W rozmowie potwierdziła, że jest bardzo zadowolona z miejsca swojej pierwszej pracy. W pracy wszyscy są dla niej bardzo mili i wyrozumiali oraz może się wiele nauczyć.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

19_05_15_staz

Uczestniczka projektu podczas stażu

Tekst i zdjęcia.: Magdalena Soja – specjalista .ds. rozwoju zawodowego MCK Kowary

 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B W BRZEGU DOLNYM  

Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało się dokumentem powszechnym  i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych - źródło utrzymania.                 
W MCK w Brzegu Dolnym dobiega końca kurs prawa jazdy kat. B  w ramach projektu „RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI”.  Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej.  Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata mieli szansę całkowicie bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje. W kursie prawa jazdy kat. B prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia „Szkoła bezpiecznej jazdy Przemysław Majer””  udział brało  6 osób, 2 kobiety i 4 mężczyzn. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym.  Kurs ukończyło już trzech uczestników projektu, Grzegorz jako pierwszy zdał  egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii dnia 5 maja 2015r. , natomiast Nicole oraz Kamil  11 maja przystąpili do egzaminu praktycznego, który zaliczyli z wynikiem pozytywnym.
Pracownicy MCK Brzeg Dolny serdecznie gratulują uczestnikom.

18_05_15_leg 18_05_15_leg2

Beneficjenci projektu

Tekst Bernadeta Burczak pośrednik pracy MCK Brzeg Dolny
Zdjęcia:  Prowadzący kurs Pan Przemysław Majer

 

STAŻE ZAWODOWE W JELCZU-LASKOWICACH

Większość uczestników projektu „Równi na rynku pracy- YEI” realizowanego w MCK OHP Jelcz-Laskowice rozpoczęła staże zawodowe.
Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 6. miesięcznych staży zawodowych z elementami wsparcia zatrudnienia i usługami pośrednictwa pracy. Korzystając ze stażu beneficjenci zdobywają doświadczenie zawodowe oraz zwiększają swoje szanse na rynku pracy  w przyszłości. Stażysta otrzymuje także stypendium wypłacane po każdym przepracowanym miesiącu zgodnie z programem stażu. Podczas odbywania stażu właściciele lokalnych firm zapewniają opiekę wykwalifikowanego pracownika , natomiast stażyści zdobywają fach w takich zawodach jak: florysta z obsługą kas fiskalnych, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, tokarz-frezer, spawacz MAG oraz mechanik samochodowy.  
Po skończonym stażu i nabyciu umiejętności uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego w ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI” oraz opinie o uczestniku projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

11_05_15_jelcz 11_05_15_jelcz2

Beneficjenci podczas stażu

Marta  Adamczyk Doradca zawodowy MCK Jelcz-Laskowice

 

„PODPISYWANIE OSTATNICH UMÓW STAŻOWYCH W MCK W LUBANIU”

Dnia 05.05.2015r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbyło się spotkanie z jednym z bardziej znaczących lokalnych pracodawców Panem Edwardem Lityńskim, reprezentującym Zakład Produkcyjno –Remontowy „MAL-POL” z Lubania.
Celem spotkania było podpisanie trójstronnej umowy o staż z uczestnikiem projektu „Równi na rynku pracy- YEI”, który realizowany jest przez jednostkę OHP w Lubaniu. W maju podpisywane są już ostatnie umowy o staż.
Pracodawca, jak i uczestnik projektu, otrzymali dużo wcześniej do zapoznania się „Regulamin staży zawodowych”, który określa szczegółowo warunki odbywania stażu. Pośrednik pracy Aneta Palka przypomniała najważniejsze zasady odbywania stażu oraz obowiązki zarówno stażysty, jaki i pracodawcy, u którego ma być ten staż realizowany. Pracodawca Pan Edward Lityński, jak sam przyznaje, od lat zatrudnia ludzi młodych w swojej firmie i chętnie daje szansę rozwoju zawodowego właśnie osobom młodym, bez doświadczenia, które ceni za energię, kreatywność i entuzjazm. Obawia się jedynie tego, że ludzie młodzi często zmieniają miejsca pracy i nie wiążą się emocjonalnie z firmą.
Po podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów, pracodawca wyraził chęć współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu nie tylko w zakresie możliwości organizacji staży w Zakładzie  Produkcyjno –Remontowym „MAL -POL”, ale także w zakresie organizacji giełd pracy oraz możliwości zgłaszania pośrednikowi ofert pracy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

6_05_15_Podpisanie_umowy

Podpisanie umowy

Tekst: Aneta Palka/ pośrednik pracy MCK Lubań
Zdjęcia: Katarzyna Juranek/ doradca zawodowy MCK Lubań

 

STAŻ ZAWODOWY KASJER - SPRZEDAWCA

Już od lutego 2015 roku rozpoczęły się 6. miesięczne staże zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI”, który realizowany jest w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bielawie.
Po ukończonym szkoleniu zawodowym uczestnicy odbywają staż w zdobytych zawodach i nabywają wiedzę praktyczną. Opiekun grupy Paula Florian- Szymańska dnia 04.05.2015 roku przeprowadziła kontrolę przebiegu stażu zawodowego uczestniczki Anny Błażkowskiej, która w styczniu ukończyła kurs zawodowy kasjer – sprzedawca, a od marca 2015 roku odbywa staż w sklepie „u Kazi” w Bielawie. Stażystka w trakcie odbywania stażu nabędzie praktycznych umiejętności  obsługi kasy fiskalnej oraz nauczy się technik sprzedaży. Dodatkowo by ułatwić uczestnikowi znalezienie zatrudnienia organizowane są  darmowe kursy na prawo jazdy kat. B. Dzięki tego typu projektom młode osoby mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, co skutkuje w późniejszym etapie znalezieniem pracy na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
Projekt systemowy „Równi na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

6_05_15_Uczestniczka_projektu_podczas_odbywania_stazu_zawodowego

Uczestniczka projektu podczas odbywania stażu zawodowego

Tekst/zdjęcia: Paula Florian- Szymańska- doradca zawodowy

 

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH W PUNKCIE POŚREDNIOCTWA PRACY W NOWEJ RUDZIE

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Nowej Rudzie trwa realizacja staży zawodowych uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”. Młodzież w ten sposób „szlifuje” umiejętności praktyczne zdobyte na kursach i szkoleniach podczas trwania projektu.
Młodzi ludzie uczestniczyli w szkoleniach takich jak: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Pracownik administracyjno-biurowy” oraz „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera”, „Obsługa kas fiskalnych” i „Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym”. Dzięki nabytym kwalifikacjom uczestnicy mogli podjąć staż zawodowy m.in. w: Kancelarii Prawniczo – Mediacyjnej, Salonie Optycznym, Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, Salonie Obuwniczym CCC, Sklepie Odzieżowym „Adidas” oraz Sklepie Komputerowym.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

28_04_15_NOWA_R_Uczestniczka_Projektu_podczas_odbywania_stazu_zawodowego

Uczestniczka projektu podczas stażu

Tekst i zdjęcie: Karolina Fecko pośrednik pracy PPP Nowa Ruda

 

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH W MCK W LUBANIU

Od lutego 2015r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu realizowane są staże zawodowe przez beneficjentów, którzy ukończyli poszczególne kursy zawodowe. Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy- YEI” mają szansę na wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności teoretycznych podczas wykonywania czynności zawodowych u konkretnych pracodawców.
27 kwietnia 2015r. Aneta Palka, opiekun grupy, dokonała kontroli poprawności przebiegu stażu zawodowego beneficjenta Przemysława Konckiego, który swój staż zawodowy odbywa od 25 marca 2015r. w P. H. U. „Viktor” K. Jaworska w Lubaniu. Pan Przemysław Koncki w ramach realizowanego projektu ukończył kurs „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych. Obsługę wózka jezdniowego z napędem silnikowym”. Pracodawca P. H. U. „Viktor” K. Jaworska od lat prowadzi siłownię, zajęcia z zakresu fitness, pilates, zajęcia taneczno-rozrywkowe zumba oraz spinning dla zainteresowanych poprawą swojej kondycji fizycznej i samopoczucia klientów.
Pan Przemysław z zadowoleniem  opowiada o pracy w siłowni, gdzie do zadań jego należy m.in. obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż karnetów, suplementów oraz różnych odżywek. Opiekun stażysty, Pan Leszek Jaworski jest bardzo zadowolony z faktu, iż ma okazję podzielenia się wiedzą i własnym doświadczeniem z młodym pracownikiem. Twierdzi także, że stażystę nie trzeba specjalnie motywować, gdyż Pan Przemysław sam bardzo chętnie pracuje. Opiekun ceni adepta szczególnie za rzetelność, samodzielność w działaniu oraz zdyscyplinowanie.
Według opiekuna grupy Anety Palka, program stażu realizowany jest poprawnie, a korzyści jakie wynikają z realizacji tego przedsięwzięcia są obustronne. Celem realizowanego projektu „Równi na rynku pracy- YEI” jest m.in. poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy i cel ten jest powoli realizowany.

28_04_15_luban_Beneficjenci_podczas_stazu

Beneficjent podczas stażu

Tekst: Aneta Palka/ opiekun grupy, pośrednik pracy w MCK OHP w Lubaniu

Zdjęcie: Leszek Jaworski/ opiekun stażysty

 

NARADA KADRY REALIZUJĄCEJ PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyła się narada kadry realizującej projekt systemowy pt. „Równi na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W naradzie wzięło udział łącznie 34 osoby: przedstawiciele MCK i HP koordynujący projekt na Dolnym Śląsku, koordynatorzy lokalni oraz pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i  Współpracy Międzynarodowej.
Naradę otworzyła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Dolnośląskiej WK Pani Celina Witkowska.
Spotkanie poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu efektów dotychczasowej realizacji projektu, planowanym działaniom na rok 2015 w ramach projektu, a także procedurom dotyczącym rozliczenia dojazdów i wyżywienia. Szeroko omawiano kwestie związane z realizacją staży zawodowych u pracodawców oraz promocji w ramach projektu.
Przeanalizowano powody wykruszalności z projektu uczestników oraz metody zapobiegania podobnych sytuacji podczas dalszej realizacji projektu.
Na zakończenie spotkania Kierownik Zespołu ds. Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Pani Ewa Kosenda podziękowała wszystkim pracownikom za zaangażowanie w realizacji projektu oraz wyraziła nadzieję na dalszą współpracę przy nowych projektach.

Tekst oraz zdjęcia: T. Perelska-Gajewczyk

28_04_15_dwk 28_04_15_dwk2 28_04_15_dwk3

Uczestnicy narady - pracownicy DWK OHP

 

WŁASNE PRZEDSIĘWZIĘCIE CZY STAŁA PRACA W INNEJ FIRMIE ?

W zależności od predyspozycji, umiejętności, skłonności do samodzielności, a nawet nawiązując do tradycji rodzinnych można uznać, że młodzi ludzie coraz bardziej próbują własnych sił w tworzeniu swoich przedsięwzięć. Wyznaczają sobie cele w postaci uruchomienia działalności gospodarczej, która stanowi rodzaj samozatrudnienia oraz upragnionej niezależności tak zawodowej, jak i finansowej.
Nieodzowną pomocą stają się instytucje doradcze, marketingowe, consultingowe, korporacje, które opracowują symulację powodzenia przedsięwzięcia łącznie z potencjalnymi źródłami ich sfinansowania. Do najważniejszych w naszym kraju należy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a w Ochotniczych Hufcach Pracy do takich instytucji należą Młodzieżowe Centra Kariery, w którym takie informacje można uzyskać nieodpłatnie.
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kowarach, w ramach realizacji projektu „Równi na rynku pracy - YEI” objęło również temat poświęcony przedsiębiorczości. Młodzież została zapoznana z zagadnieniem aktywności ekonomicznej, społecznej, poznała różne definicje przedsiębiorczości, zapoznawała się z przepisami prawnymi dotyczącymi działalność gospodarczej oraz innymi aktami prawnymi korespondującymi z nim. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach wykonując rozmaite ćwiczenia, np. Ty jako przedsiębiorca, Czy Ja się do tego nadaję ?, zagadki – układanki, itp. Podjęła się również stworzenia projektu własnej firmy. Był „Zamek rogacza”, „Hotel pod górami” oraz inne. Grupa podzielona na zespoły mogła swobodnie pod okiem wykładowcy rzeczowo, ciekawie i wesoło puścić wodzę fantazji i zarabiać wirtualne krocie.
Nie można cały czas tylko narzekać, a młodemu człowiekowi proponować wyjazd za granicę jako alternatywę oraz rozwiązanie problemu zawodowego, a w przypadku braku takiej możliwości ucieczkę w szarą strefę. Dla młodego przedsiębiorcy jedynym wyjściem jest stworzenie w naszym kraju warunków do spokojnej pracy we własnej firmie na podstawie prostego, czytelnego prawa.

22_04_15_kowarty2 22_04_15_kowary

Zajęcia z doradcą zawodowym

Tekst oraz zdjęcia – Mariola Langer – Doradca zawodowy w MCK OHP w Kowarach

 

STAŻE ZAWODOWE W ŚWIEBODZICACH

Wszyscy uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy-YEI” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Świebodzicach rozpoczęli już swoje staże zawodowe.
Przed rozpoczęciem ostatniej formy wsparcia beneficjenci wzięli udział w szeregu zajęć i kursów: grupowym i indywidualnym doradztwie zawodowym, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach z psychologiem i prawnikiem, kursie komputerowym ECDL Start, kursie językowym, oraz szkoleniu zawodowym.
Dzięki otwartości lokalnych pracodawców, uczestnicy projektu mogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, jak również uzupełnić i wzbogacić wiadomości i umiejętności wyniesione z kursów kwalifikacyjnych. Stażyści zdobywają fach na takich stanowiskach, jak: pracownik administracyjno-biurowy, ślusarz-spawacz, kelner-barman, magazynier, fryzjer i kosmetyczka. Nad prawidłowym przebiegiem staży zawodowych czuwają przydzieleni przez zakłady pracy opiekunowie. Każdemu stażyście przysługuje stypendium stażowe wypłacane po każdym przepracowanym miesiącu zgodnie z programem stażu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

20_04_15_swiebo 20_04_15_swiebodzice 20_04_15_swiebodzice2

Beneficjenci projektu podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Tekst i zdjęcia: Anna Stochaj doradca zawodowy MCK Świebodzice

 

ROZPOCZĘCIE STAŻY ZAWODOWYCH W PROJEKCIE „RÓWNI NA RYNKU PRACY”W MILICZU

W ramach projektu pn. „Równi na rynku pracy” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Miliczu, zakończyły się szkolenia zawodowe przewidziane dla uczestników projektu.
Zorganizowano 4 kursy zawodowe tj. kucharz małej gastronomii, pracownik administracyjno–biurowy, nowoczesny magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych,  obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz kurs wizażu.  
Szkolenia obejmowały część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy poznawali tajniki zawodów. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry.
Na koniec szkolenia każdy z uczestników zdał egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym i otrzymał zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu.
Staże zawodowe to kluczowy i ostatni etap, jaki czeka na uczestników projektu, którzy po ukończeniu kursów zawodowych zostali skierowani do pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu. Każdemu uczestnikowi w trakcie odbywania płatnego stażu zostanie przydzielony opiekun/pracownik firmy, który będzie czuwał nad przebiegiem stażu. Obecnie na stażach przebywa 13 osób.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

16_04_15_milicz3 16_04_15_milicz  16_04_15_milicz4 16_04_15_milicz2

1- Uczestniczki kursu wizażu podczas zajęć.
2- Uczestniczki kursu pracownik administracyjno-biurowy.
3 -Uczestniczki kursu małej gastronomi podczas zajęć.
4- Absolwentka kursu nowoczesnego magazyniera podczas stażu.

Izabela Małecka – Pisano – doradca zawodowy MCK Milicz
Paweł Bienkiewicz – specjalista ds. rozwoju zawodowego w Miliczu.

 

STAŻYŚCI POZNAJĄ TAJNIKI ZAWODÓW

Od lutego 2015r. w Brzegu Dolnym uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” rozpoczęli swoje staże zawodowe.  Po krótkim okresie wdrożenia nasza młodzież poznaje tajniki zawodów.  Pod czujnym okiem opiekunów, wykonują zadania charakterystyczne dla danej profesji.  Młoda, uśmiechnięta sprzedawczyni w sklepie, która codziennie sprzedaje nam świeże pieczywo, kucharz w znanej restauracji, pracownicy biurowi w największej firmie w powiecie, pracownik w Urzędzie Miejskim, kosmetyczki i spawacze - to  nasi beneficjenci, którzy dzięki udziałowi w projekcie podnieśli swoje kwalifikacje oraz dostali szanse na zdobycie cennego doświadczenia.
Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym,  przyglądali się naszym stażystom w miejscu pracy. Okres przedświąteczny to bardzo dobra okazja na podpatrzenie, jak w salonie kosmetycznym uczestniczka projektu samodzielnie wykonuje profesjonalny manicure, nakładając kolorowe żele na paznokcie klientki. Najlepszą oceną pracy stażystki jest zadowolony klient i obietnica dalszego korzystania z usług.
Do końca kwietnia wszyscy uczestnicy projektu „Równi na runku pracy” w Brzegu Dolnym rozpoczną staże zawodowe.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

8_04_15_Uczestniczka_projektu_na_stazu_zawodowym

Uczestniczka projektu na stażu zawodowym

Tekst: Doradca zawodowy MCK Brzeg Dolny: Wioleta Matuszak
Zdjęcie: Pośrednik Pracy MCK Brzeg Dolny: Bernadeta Burczak

 

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK OHP W RAMACH PROJEKTU  ,,RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Dzień pierwszy kwietnia zazwyczaj kojarzony bywa z żartami, jednakże w jednostkach OHP realizujących projekt ,,Równi na rynku pracy” był on jak najbardziej poważny. Opiekunki grup z Polkowic i Lubina czyli Zofia Maziarka i Ewa Górniak spotkały się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie. Realizatorki projektu w obu sąsiadujących powiatach  dzieliły się doświadczeniami, troskami i kłopotami wynikającymi z realizacji projektu.
Najtrudniejszą aktualnie sprawą dla kadry OHP  jest realizacja staży. Szukamy więc dla nich  nowych miejsc odbywania staży.  Niektórych beneficjentów musimy bardzo mocno mobilizować do wytrwania w projekcie – to rola tutorów i bardzo potrzebujemy ich wsparcia. Dobrze, że możemy w jednostkach liczyć na koordynatorów lokalnych i z nimi omawiać bieżące trudności i szukać dróg wyjścia z  bieżących kłopotów. Opiekunowie grup muszą wykazać się dużą asertywnością.
Mimo ogromnych trudności nie poddajemy się. Mamy nadzieję, że zbliżające się Święta Wielkanocne dodadzą nam sił do dalszego działania, a  wypracowane wspólnie rozwiązania zaowocują podpisaniem trójstronnych umów i udanym stażem beneficjentów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Opracowanie:  Tekst - Zofia Maziarka
Zdjęcia -  Maria Bardon

2_04_15_ROWNI 2_04_15_ROWNI2
Narada robocza w PPP Lubin - od lewej : Zofia Maziarka – HP Polkowice i gospodarz Ewa Górniak PPP Lubin

 

KOLEJNE UMOWY PODPISANE

Dnia 1 kwietnia 2015 r. i zapewniamy że to nie  „Prima Aprlilis”, staże zawodowe rozpocznie kolejnych 11. uczestników projektu pn. „Równi na rynku pracy” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze.
Staże zawodowe to kluczowy i ostatni etap jaki czeka na uczestników projektu, którzy po ukończeniu kursów zawodowych zostali skierowani do pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu. Każdemu uczestnikowi w trakcie odbywania stażu zostanie przydzielony opiekun/pracownik firmy, który będzie czuwał nad jego przebiegiem
Staże to istotny element  który ułatwi uczestnikowi budowanie ścieżki zawodowej,  a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst i zdjęcia:
Marcin Berus – doradca zawodowy MCK w Górze
Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze

31_03_15_gora 31_03_15_gora2

Spotkanie młodzieży uczestniczącej w projekcie z pracodawcami

 

KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MCK BOLESŁAWIEC

Dnia 12. marca w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu 9. beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” zakończyło kurs przedsiębiorczości.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Program zajęć obejmował 20 godzin szkoleniowych, podczas których prowadząca przekazała podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości oraz niezbędne informacje związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Omówił także wybrane zagadnienia z podstawy prawa, rozliczeń, marketingu i reklamy oraz z przygotowania biznesplanu.
Celem szkolenia było pobudzenie kreatywności biznesowej oraz potrzeby działania w grupie. Szkolenie umożliwia kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych. Zajęcia prowadzone były w różnych formach: dyskusji, prezentacji, zabawy, co pozwalało na bardziej aktywny udział uczestników. Tego typu warsztaty zwiększają efektywność zajęć i pozwalają na lepsze przyswajanie wiedzy. Młodzież z dużym zaangażowaniem włączała się w zorganizowane dla nich zajęcia.
Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe przygotowane w taki sposób by mogli z nich korzystać w przyszłości.
Na koniec każdy z beneficjentów uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu.

16_03_15_Uczestnicy_podczas_zajec_praktycznych 16_03_15_Plakat_wykonany_przez_uczestnikow 16_03_15_Wreczenie_zaswiadczen_o_ukonczeniu_zajec

1.Uczestnicy podczas zajęć praktycznych
2.Plakat wykonany podczas zajęć
3.Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy MCK Bolesałwiec

 

NOWE STAŻE, NOWE WYZWANIA

Miesiąc marzec rozpoczął się w MCK OHP w Kowarach pierwszymi stażami w ramach programu „Równi na Rynku Pracy-YEI”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Trójka uczestników programu, znalazła się na pionierskiej drodze ku doskonaleniu swoich kwalifikacji zawodowych. Po przejściu intensywnej ścieżki szkoleniowo-doradczej, kursanci są gotowi na nowe wyzwania. Do chwili obecnej, uczestniczyli w kursach administracyjno-biurowym i operatora maszyn CNC, a także szeregu zajęć  usprawniających poruszanie się po współczesnym rynku pracy.
Dzięki doradztwu zawodowemu uzyskali nowe motywacje, wiedzę i dodatkową pewność siebie popartą racjonalnymi argumentami. Dwie uczestniczki rozpoczęły staż 2 marca 2015r. w Urzędzie Miejskim w Karpaczu. Trzeci uczestnik rozpocznie 16 marca br. staż w Zorka sp. z o.o.  
W nastrojach optymistycznych, aczkolwiek z pewną dozą ostrożności typową dla nowych wyzwań, kontynuują udział w projekcie zyskując nowe szanse na udaną karierę zawodową w przyszłości.

Tekst: Andrzej Dziuńko - specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK OHP Kowary

 

ROZPOCZĘCIE KURSU ,,MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” W LUBINIE W RAMACH PROJEKTU ,,RÓWNI NA RYNKU PRACY”

W dniu 05.03.2015 roku młodzież uczestnicząca w projekcie „Równi na rynku pracy”  w Lubinie rozpoczęła kurs „Małej przedsiębiorczości”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W Lubinie w kursie tym  uczestniczy 15. osobowa grupa osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Kurs „Mała przedsiębiorczość” to kolejna propozycja dla uczestników projektu.  Dzięki tym zajęciom młodzież uzyska wiedzę niezbędną przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, zapozna się z instytucjami, które „trzeba” odwiedzić oraz z dokumentami, które należy wypełnić. Zanim jednak uczestnicy kursu przejdą do zapoznania się z pierwszą drogą nowego przedsiębiorcy będą mieli okazję w trakcie warsztatów, ćwiczeń praktycznych oraz gier i zabaw dydaktycznych dowiedzieć się czy będą dobrymi przedsiębiorcami, czy mają potencjał i odpowiednie cechy osobowości, które sprzyjają prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Dowiedzą się również jaką pomoc oferuje rynek pracy osobom planującym otworzyć własną działalność gospodarczą oraz nowym pracodawcom, poznając instrumenty rynku pracy, jakim są między innymi dotacje i pożyczki.       
Uczestnictwo w projekcie pozwoli młodzieży zdobyć nowe wiadomości oraz przygotować się do samozatrudnienia.

Autor: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin

9_03_15_lubin 9_03_15_lubin2
1: Małgorzata  Czekaj – wykładowca zajęć z uczestnikami projektu
2: Ewa Górniak - pośrednik pracy PPP Lubin z młodzieżą

 

MCK BOLESŁAWIEC- KURS BARMAN- KELNER

Od marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu rozpoczęła się dalsza część kurs „Kelner-barman z elementami małej gastronomii” realizowany  w ramach projektu  „Równi na rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Kurs  ma na celu przygotowanie  teoretyczne i praktyczne beneficjentów do podjęcia pracy w lokalach gastronomicznych. W kursie bierze udział 7 dziewcząt, beneficjentki projektu poznają tajniki zawodu barman-kelner, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi klienta, organizacji przyjęć okolicznościowych, bankietów i imprez cateringowych.  Zaznajamiają się z technikami noszenia naczyń  i zasadami  ich podawania. Uczą się sporządzać i serwować  najpopularniejsze napoje i alkohole używane w gastronomii.  Dziewczyny biorą aktywny udział na zajęciach, dzięki czemu mają możliwość spróbowania swoich sił na płaszczyźnie barmańsko-kelnerskiej.
Szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym nabytą przez kursantki wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu kwalifikacji uczestniczki  rozpoczną staże zawodowe w restauracjach zlokalizowanych na terenie powiatu bolesławieckiego. Wówczas będą miały okazję zaprezentować się pracodawcom z jak najlepszej strony. Być może w wielu przypadkach okres 6-miesięcznej próby zakończy się stałym zatrudnieniem. Tego życzymy naszym beneficjentom.

9_03_15_bol_uczestnicy_kursu_z_prowadzacym_podczas_zajec_praktycznyc 9_03_15_bol_zajecia_praktyczne_kursu

Młodzież na zajęciach praktycznych

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Bocheńska-Podrez - doradca zawodowy MCK Bolesławiec

 

KURS ZAWODOWY PRACOWNIKA „ADMINISTRACYJNO –BIUROWEGO” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W GŁOGOWIE ZAKOŃCZONY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie zakończył się już ostatni kurs zawodowy pracownika administracyjno-biurowego w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”  prowadzony przez Panią Teresę Frączkiewicz.
Celem szkolenia było wyposażenie każdego uczestnika kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno–biurowego, łącznie z obsługą komputera, jak również zapoznanie się z zasadami prawidłowego prowadzenia dokumentacji, zarządzania czasem, organizacji spotkań i zebrań.
Uczestnicy kursu mieli okazję zapoznać się z następującymi modułami szkolenia:
•    Nowoczesne biuro - reprezentowanie firmy oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku na rynku lokalnym
•    Przygotowanie i prowadzenie różnego rodzaju spotkań, zebrań promocyjnych, reklamowych i innych mających miejsce w firmie i poza nią
•    Przygotowanie różnego rodzaju materiałów promujących i reklamujących firmę
•    Wykonywanie podstawowych czynności administracyjnych w firmie
•    Zastosowanie komputera w pracy – Windows, Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna.
Zdobyte wiadomości teoretyczne ukształtują osobowość uczestnika szkolenia, postawę, kulturę osobistą, umiejętność współpracy z innymi, wskazały jak wychodzić z sytuacji trudnych, jak rozwiązywać konflikty i nauczyły postępowania z interesantami. Po części teoretycznej szkolenia, kursanci odbędą 6. miesięczne staże w wybranych przez siebie firmach.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

9_03_15_LE 9_03_15_LEG

Kurs zawodowy

Tekst: Monika Szwed-Zyśk – pośrednik pracy
Zdjęcia: Kinga Biedal – doradca zawodowy – młodzież podczas zajęć

 

 PRAWO JAZDY W BRZEGU DOLNYM.

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym trwa kurs prawa jazdy. Kurs ten rozpoczął się w dniu 27.02.2015. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Przed beneficjentami długa i trudna droga do osiągnięcia celu, jednakże młodzież jest niezwykle zmotywowana do działania. Sześciu uczestników projektu, którzy zdecydowali się na uczęszczanie na zajęcia teoretyczne i praktyczne, chcą tym samym podnieść swoje kwalifikacje, stając się bardziej atrakcyjnymi pracownikami dla lokalnych pracodawców. W opinii młodych ludzi, posiadanie prawa jazdy kat. B stwarza przed beneficjentami wiele możliwości.   Nad ich sukcesami będzie czuwał Pan Przemysław Majer ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy w Brzegu Dolnym.  Kurs prawa jazdy kat. B, zakończy się państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym.

5_03_15_Uczestniczka_kursu_na_prawo_jazdy_kat _B

Uczestniczka kursu na prawo jazdy w Bregu Dolnym

Tekst: Doradca zawodowy MCK Brzeg Dolny: Wioleta Matuszak, Pośrednik Pracy: Bernadeta Burczak.
Zdjęcie: Doradca zawodowy Wioleta Matuszak

 

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ, JAK ROZPOCZĄĆ BIZNES

Specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu - Iwona Joanna Figzał  wraz ze specjalistą ds. szkoleń OSZ Wałbrzych  – Kamilą Wybraniec zorganizowały spotkanie informacyjne na temat działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy –YEI”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zajęcia z specjalistami pozwoliły młodzieży na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej procedury zakładania firmy oraz były źródłem informacji o wymaganiach, predyspozycjach, a także umiejętnościach przyszłego przedsiębiorcy. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem przystąpili do uczestnictwa w ćwiczeniu pn. „Gospodarstwo agroturystyczne”. Pracując w podgrupach wymyślali pomysły na zakładanie działalności gospodarczej w różnych branżach. Nazwa firmy, logo, dobór oraz podział stanowisk według wiedzy, zainteresowań, potencjału uczestników w ich firmach były okazją do stawiania pierwszych kroków w przedsiębiorczości.
Uczniowie dowiedzieli się również o tym, że aby odnieść sukces w planowanym przedsięwzięciu - ważna jest rzetelna analiza rynku, umiejętność oceny powodzenia pomysłu oraz konieczność podejmowania ryzyka.

Tekst/ Iwona Joanna Figzał - Specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu
Zdjęcia/ Kamila Wybraniec - specjalistą ds. szkoleń OSZ Wałbrzych

3_03_15_walbrzych
Prowadząca i uczestnicy w trakcie zajęć

 

KURS BARMAN -KELNER  

Od kilku dni w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu trwa kurs zawodowy „Kelner-barman z elementami małej gastronomii” realizowany  w ramach projektu  „Równi na rynku pracy - YEI”. Projekt  realizowany jest  przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Strzelinie.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kurs  ma na celu przygotowanie  teoretyczne i praktyczne beneficjentów do podjęcia pracy w lokalach gastronomicznych. Beneficjentki projektu ze Strzelina poznają tajniki wymagającego na rynku usług zawodu barman-kelner, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi klienta, organizacji przyjęć okolicznościowych, bankietów i imprez cateringowych.  Zaznajamiają się z technikami noszenia naczyń  i zasadami  ich podawania, poznają serwisy potraw (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Dodatkowo przyswajają informacje na temat serwowania i produkcji najpopularniejszych napoi i alkoholi używanych w gastronomii.  
Wiedza teoretyczna  będzie w najbliższych dniach uzupełniona również praktyczną nauką zawodu. Dziewczyny biorą aktywny udział na zajęciach, dzięki czemu mają możliwość spróbowania swoich sił na płaszczyźnie barmańsko-kelnerskiej.
Szkolenie zakończy się 12 marca egzaminem potwierdzającym nabytą przez kursantki wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu kwalifikacji uczestniczki ze Strzelina rozpoczną staże zawodowe w restauracjach zlokalizowanych na terenie powiatu strzelińskiego. Wówczas będą miały okazję zaprezentować się pracodawcom z jak najlepszej strony. Być może w wielu przypadkach okres 6-miesięcznej próby zakończy się stałym zatrudnieniem. Tego życzymy naszym beneficjentom.

2_03_15_kurs_barman_klenrer_z_obsluga_malej_gastronomii_we_Wro 2_03_15_uczestniczki_kursu_ze_Strzelina_podczas_zajec_teoretyczn

Uczestniczki kursu ze Strzelina podczas zajęć teoretycznych

Tekst: Marta Franczak – pośrednik pracy MCK Strzelin, Anna Tkacz – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Strzelin
Zdjęcia: Marta Franczak - pośrednik pracy MCK Strzelin

 

NOWE KWALIFIKACJE

Dnia 26 lutego 2015 r. trzy uczestniczki z 15 osobowej grupy, projektu „Równi na rynku pracy-YEI” realizowanego w MCK w Jelczu-Laskowicach zakończyły egzaminem kurs zawodowy „florysta z obsługą kas fiskalnych”.
Kurs obejmował zarówno zajęcia praktycznie, jak i teoretyczne. Uczestnicy kursów zdobyli m.in. następujące umiejętności: umiejętność odpowiedniego doboru materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej, umiejętność przeprowadzania kalkulacji kosztów i profesjonalnej obsługi klienta oraz zdobyli wiedzę z dziedziny florystyki i botaniki, znajomość pielęgnacji roślin i umiejętność udzielania porad klientom. Po zakończonym egzaminie, już w marcu beneficjentki  rozpoczną staż w lokalnej kwiaciarni.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

26_02_15_wroc 26_02_15_wroc2

1.Uczestniczki projektu podczas kursu zawodowego
2.Kurs obsługi kasy fiskalnej

Marta Adamczyk
Doradca zawodowy
MCK Jelcz Laskowice

 

ROZPOCZYNAMY STAŻE!

Dnia 26 lutego 2015 roku w siedzibie Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze  rozpoczęły się pierwsze oficjalne spotkania z lokalnymi pracodawcami. Ich celem było podpisanie umów dotyczących podjęcia staży zawodowych przez uczestników projektu pn. „Równi na rynku pracy”.
Podczas spotkania pracodawcy mieli możliwość poznania swoich przyszłych pracowników, oraz przybliżenia im specyfiki pracy w zawodzie, w jakim będą odbywali staże uczestnicy projektu. Był to dzień na który z niecierpliwością czekali nasi uczestnicy. Młodzi ludzie przez około 6 miesięcy przygotowywali się do podjęcia zatrudnienia. Korzystali ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, a także uczęszczali na zajęcia z języka angielskiego. Dzięki uczestnictwu w projekcie nabyli wiele niezbędnych na rynku pracy umiejętności, a przede wszystkim zdobyli niezbędne do wykonywania zawodu kwalifikacje. Młodzi ludzie byli bardzo podekscytowani i pełni energii do działania. Doskonale zdawali sobie sprawę, że rozpoczęcie stażu, jest dla nich szansą na zdobycie zatrudnienia. Pokrzepieni słowami otuchy ze strony naszej kadry jak i pracodawców oczekują rozpoczęcia stażu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Już 2 marca pierwszy dzień pracy. Życzymy powodzenia!

26_02_15_gora

Doradca zawodowy z pracodawcą i beneficjentem projektu

Tekst i zdjęcia:
Marcin Berus – doradca zawodowy MCK w Górze
Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze

 

KOLEJNY ETAP PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY –YEI”  W POLKOWIACH

 W Hufcu Pracy W Polkowicach czworo beneficjentów ukończyło kursy zawodowe, natomiast dwoje  ukończy niebawem. W dniu wczorajszym dziewięcioosobowa grupa beneficjentów spotkała się w CCC Factory w Polkowicach z kadrową panią Anną Maszkowską i dyrektor Głogowskiego Centrum Naukowego panią Teresą Konarską celem odbycia 160-godzinnego kursu w zawodzie montażysta obuwnik.
Kurs dla przyszłych montażystów będzie się odbywał  od dna 02.03.2015r. w siedzibie firmy. Uczestniczący w projekcie będą zaczynać codziennie zajęcia od godziny 06:00 i przez 8 godzin w dni powszednie będą szkolić się w zawodzie obuwnika.
Nasza hufcowa opieka nad grupą uczestników projektu spowodowała, że 15 osób pozostających bez pracy zdobędzie kwalifikacje przydatne w zawodzie. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników znajdzie zatrudnienie i szansę na lepsze życie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Opracowanie: Zofia Maziarka

 

EGZAMIN Z WIZAŻU I STYLIZACJI PAZNOKCI - KOSMETYCZKA

Dnia 24 lutego zakończył się  kurs wizażu i stylizacji paznokci – kosmetyczka, który realizowany był w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bielawie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Cały cykl szkoleń odbywał się w Salonie Urody Nefretete w Dzierżoniowie. Uczestniczki podczas trzy tygodniowego szkolenia uczestniczki nabyły umiejętności z zakresu kosmetologii, technik wykonywania masażu twarzy, szyi i dekoltu, pielęgnacji dłoni i stóp, pielęgnacji skóry i ciała - maski kosmetyczne, kosmetyki twarzy.
W ostatnim dniu szkolenia przystąpiły do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki dobremu przygotowaniu wszystkie uczestniczki uzyskały wynik pozytywny i otrzymały certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę. Już w najbliższych dniach rozpoczną 6 miesięczny staż w salonie urody, dzięki temu zdobędą doświadczenie zawodowe oraz poszerzą swoją wiedzę z zakresu wizażu i stylizacji.

25_02_15_uczestniczki_projektu_podczas_egzaminu

Uczestniczki projketu podczas egzaminu

Tekst/ zdjęcia : doradca zawodowy: Paula Florian- Szymańska

 

KURS ZAWODOWY „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH”  W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM W GŁOGOWIE TRWA

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie trwa  już jeden z ostatnich kursów zawodowych „Sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych”  w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy-YEI”  prowadzony przez Pana Marka Kliszcz.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, fakturowania, raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, techniki sprzedaży, negocjacji, pozyskiwania klienta, autoprezentacji oraz efektywnej komunikacji, a także wielu przydatnych wskazówek  dotyczących organizacji stanowiska handlowego.
Poprzez udział w szkoleniu osoby bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego na stanowisku handlowym, mogą ubiegać się o pracę w sklepie lub innej firmie usługowej na podstawie zawartych trójstronnych umów. Program stażu jest realizowany przez uczestnika w okresie sześciu miesięcy. Zyskują w ten sposób cenną praktyczną wiedzę. Dla potencjalnego pracodawcy, zaświadczenie o ukończeniu proponowanego przez nas szkolenia może stanowić „kartę przetargową” przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Uczestnicy Kursu zostali przygotowani do: rozmowy z klientem, sprawnego i bezproblemowego przeprowadzania całego procesu sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej, wystawiania faktur oraz innych pokwitowań, przyjmowania reklamacji lub zwrotu, rozliczania utargu, przyjmowania, wydawania lub zwrotu towaru na magazyn, przeprowadzania inwentaryzacji.
Każdy uczestnik kursu przystępuje do egzaminu, po jego pozytywnym zaliczeniu otrzyma dyplom potwierdzający pozyskane umiejętności.

24_02_15_Szkolenie 24_02_15_Uczestnicy_szkolenia

Tekst: Monika Szwed-Zyśk – pośrednik pracy
Zdjęcia: Kinga Biedal – doradca zawodowy

 

KURS „KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH” ZAKOŃCZONY
 
W dniu 20  lutego sześciu uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI” zakończyło  kurs zawodowy  „Konserwator terenów zielonych”, realizowany w Ziębicach przez Głogowski Ośrodek Naukowy.
Przez dwa tygodnie  uczestnicy  zdobywali  kwalifikacje  konserwatora terenów zielonych. Zajęcia odbywały się  w formie praktycznej i teoretycznej. W czasie szkolenia uczestnicy  mieli możliwość poznania zasad w zakresie m.in. pielęgnacji terenów zielonych, przygotowania i przeprowadzania nasadzeń, zapoznali się z  ogólnymi informacjami o uprawie gleby i nawożeniu roślin. Nabycie tych umiejętności pozwoli uczestnikom kursu na realizację zadań w trakcie półrocznego stażu zawodowego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

23_02_15_uczestnicy_podczas_zajec_teoretycznych

Młodzież podczas zajęć

Tekst/foto: Violetta Wolny doradca zawodowy

ROZPOCZĘTO STAŻE ZAWODOWE W MCK JAWOR W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY- YEI”

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Od 16 lutego br. aż 7 osób rozpoczęło staże zawodowe u lokalnych pracodawców na terenie powiatu jaworskiego. Wcześniej wszystkie te osoby oczywiście przeszły całą ścieżkę wsparcia zaplanowaną dla nich, w tym zajęcia z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem i pośrednikiem pracy oraz z powodzeniem zakończyły kursy zawodowe, które podniosły ich kwalifikacje zawodowe.
Uczestnicy projektu z powiatu jaworskiego mają możliwość realizacji staży zawodowych u współpracujących przy realizacji projektu pracodawców, tj.
- w firmie:  IS-POLSKA SP Z.O.O JAWOR – 3 osoby w zawodzie magazynier z obsługą wózka widłowego,
- w firmie: BLUE JEANS, TEKSTYLIA DOMOWE, INSPIRACJA” oraz FIRMIE HANDLOWEJ MM – SKLEP ODZIEŻ MĘSKA – 3 osoby w zawodzie sprzedawca,
- w firmie:  AUTO-NAPRAWA LELAS JAWOR – 1 osoba w zawodzie mechanik samochodowy.
Z tytułu odbywania stażu - stażyście przysługuje stypendium stażowe współfinansowane ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jako forma wsparcia wynikająca  z zapisów projektu pn. „Równi na rynku pracy – YEI”. Stypendium stażowe, wypłacane będzie za każdy miesiąc stażu zrealizowanego zgodnie z ustalonym programem.
Ponadto każdy stażysta będzie miał ustalaną i opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne oraz będzie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji stażu i pokrycia kosztów ubezpieczenia.
Realizacja 6-miesięcznych staży zawodowych jest ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu. Staże zawodowe z pewnością poszerzą umiejętności praktyczne do wykonywania określonego zawodu  oraz pozwolą zweryfikować kwalifikacje uzyskane w trakcie kursów.

23_02_15_stazysta

Staże zawodowe w MCK w Jaworze

Tekst: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

 

COŚ SIĘ KOŃCZY… COŚ SIĘ ZACZYNA…

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym dobiegają końca zajęcia z języka angielskiego, które odbywają się w ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Beneficjenci przeszli intensywną ścieżkę kształcenia, bowiem kurs językowy wynosił 120 godzin.  Zajęcia odbywały się w siedzibie, MCK, gdzie doradcy zawodowi mogli zaobserwować, jak zawiązują się nowe przyjaźnie między uczestnikami zajęć. Niejednokrotnie za zamkniętymi drzwiami można było usłyszeć śmiech młodzieży i prowadzącej zajęcia.  Nie od dziś wiadomo, że spędzając czas przyjemnie, uczymy się najwięcej oraz jesteśmy najbardziej kreatywni.  Młodzież przygotowuje się do egzaminu sprawdzającego, kończącego kurs. Dla tych uczestników będzie to sygnał do rozpoczęcia staży zawodowych, na które z niecierpliwością czekają.
Zakończenie kursu językowego, nie oznacza wcale, że nic się w naszej jednostce już nie będzie działo. Wręcz przeciwnie. Uczestnicy projektu odbierają zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych: spawacza, koparko-ładowarki, sprzedawcy, kurs wizażu paznokci, fryzjer-kosmetyczka.
Od 23.02.2015 prężnie ruszą zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Młodzież uczęszczająca na te zajęcia jest grupą, która niezwykle chętnie bierze udział w tego typu przedsięwzięciach. Zajęcia mają odbywać się systematycznie, a doradcy zawodowi pragną tym samym zmotywować młodzież do podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą na realizację wyznaczonych celów zawodowych.

19_02_15_W_Doradca_zawodowy_z_uczestnikiem_odbierajacym_certyfikat_ 19_02_15_W_Lektor_jezyka_angielskego_z_uczest

1.Doradca zawodowy z uczestniem odbierającym certyfikat
2.Lektor języka angielskiego z uczestnikami

Tekst: Doradcy zawodowi MCK Brzeg Dolny: Wioleta Matuszak, Teresa Zygmunt
Zdjęcie: Doradca zawodowy MCK Brzeg Dolny: Teresa Zygmunt.

 

ROZPOCZĘTO STAŻE ZAWODOWE W MCK JAWOR W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY- YEI”

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Od 16 lutego br. aż 7 osób rozpoczęło staże zawodowe u lokalnych pracodawców na terenie powiatu jaworskiego. Wcześniej wszystkie te osoby oczywiście przeszły całą ścieżkę wsparcia zaplanowaną dla nich, w tym zajęcia z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem i pośrednikiem pracy oraz z powodzeniem zakończyły kursy zawodowe, które podniosły ich kwalifikacje zawodowe.
Uczestnicy projektu z powiatu jaworskiego mają możliwość realizacji staży zawodowych  u współpracujących przy realizacji projektu pracodawców, tj.
- w firmie:  IS-POLSKA SP Z.O.O JAWOR – 3 osoby w zawodzie magazynier z obsługą wózka widłowego,
- w firmie: BLUE JEANS, TEKSTYLIA DOMOWE, INSPIRACJA” oraz FIRMIE HANDLOWEJ MM – SKLEP ODZIEŻ MĘSKA – 3 osoby w zawodzie sprzedawca,
- w firmie:  AUTO-NAPRAWA LELAS JAWOR – 1 osoba w zawodzie mechanik samochodowy.
Z tytułu odbywania stażu - stażyście przysługuje stypendium stażowe współfinansowane ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jako forma wsparcia wynikająca  z zapisów projektu pn. „Równi na rynku pracy – YEI”. Stypendium stażowe, wypłacane będzie za każdy miesiąc stażu zrealizowanego zgodnie z ustalonym programem.
 Ponadto każdy stażysta będzie miał ustalaną i opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne oraz będzie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji stażu i pokrycia kosztów ubezpieczenia.
Realizacja 6-miesięcznych staży zawodowych jest ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu. Staże zawodowe z pewnością poszerzą umiejętności praktyczne do wykonywania określonego zawodu  oraz pozwolą zweryfikować kwalifikacje uzyskane w trakcie kursów.

Tekst: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

 

NOWOCZESNY MAGZAYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, KAS FISKALNYCH ORAZ OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM  W BOLESŁAWCU

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu trwa kurs „Nowoczesnego magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych  oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”. W szkoleniu bierze udział 14. beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy –YEI”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”. Trwające 140 godzin szkolenie przygotuje młodych ludzi do pracy na stanowisku kasjera,  magazyniera pozwoli zdobyć uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.
Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zostaną omówione zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności. Po zakończonym szkoleniu młodzież rozpocznie 6-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

16_02_15_UCZBeneficjent_projektu 16_02_15_Uczestnicy_szkolenia_podczas_zajec_praktycznych

Beneficjenci projektu podczas zajęć praktycznych

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kołodziej, specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec

 

KOLEJNY KURS ZAWODOWY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP LUBAŃ ROZPOCZĘTY
 

Dnia 12 lutego bieżącego roku w Lubaniu rozpoczął się kurs zawodowy  „NOWOCZESNY MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, KAS FISKALNYCH ORAZ OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ” w ramach projektu „ Równi na rynku pracy” - „YEI” .
Kurs obejmuje teorię oraz praktykę obsługi wózka jezdniowego,  kasy fiskalnej, programu magazynowego. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami magazyniera, czynnościami operatora w czasie pracy z wózkiem jezdniowym, zabezpieczeniami magazynów,  gospodarką zasobami w magazynie oraz ewidencją i dokumentacją magazynową. Przysposobią kompleksową wiedzę, dzięki której w profesjonalny sposób będą zarządzać magazynem oraz ugruntują już posiadane umiejętności.
Po zdanym egzaminie państwowym 12 beneficjentów zdobędzie nowy zawód, tym samym polepszą swoją sytuację na lokalnym rynku pracy. Szkolenie zaowocuje poszerzeniem wiedzy i ugruntowaniem tej już posiadanej, co przełoży się na efektywniejszą pracę. Jest również jest doskonałą możliwością przekwalifikowania się i zdobycia nowej pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Tekst: Alina Czerwińska – doradca zawodowy
 

KURS FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY W ŚWIEBODZICACH

Dnia 13 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Świebodzicach zakończył się kurs kwalifikacyjny „Fryzjersko-kosmetyczny”.
W trakcie 100-godzinnego kursu 5 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” miało okazję zapoznać się z zagadnieniami kosmetologii i  fryzjerstwa. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w salonie TONSOR Creative w Świebodzicach. Uczestnicy kursu przy pomocy specjalistów fryzjerstwa, z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu pielęgnacji włosów, zapoznali się z najnowszymi hair trendami, wzbogacali wiedzę o nowe techniki strzyżeń,  koloryzacji i modelowania. Część kosmetyczna opierała się na  przekazywaniu wiedzy z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała: maski kosmetyczne, oczyszczanie, nawilżanie, demakijaż oraz kosmetyki twarzy: regulacja brwi, henna, kosmetyka kolorowa, dobór kosmetyków, analiza kolorystyczna. Uczestnicy kursu bardzo wysoko ocenili organizację i jakość kursu, podkreślając profesjonalizm wykładowców. Po zakończonym szkoleniu młodzież rozpocznie 6-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.
W MCK w Świebodzicach zorganizowano już kurs „Nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego”, w trakcie realizacji jest kurs „Spawacz MIG-MAG” i „Kelner-barman z elementami małej gastronomii”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Tekst i zdjęcia: Anna Stochaj doradca zawodowy MCK Świebodzice

16_02_15_SWIEBODZICE 16_02_15_SWIEBO

Uczestnicy szkolenia

 

ZAKOŃCZENIE KURSU ECDL W BRZEGU DOLNYM

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym (Dolnośląska WK OHP) pięciu beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży, przystąpiło 9 lutego br. do egzaminu z kursu ECDL START (European Computer Driving Licence).
Młodzież zweryfikowała wiadomości zdobyte podczas szkolenia komputerowego. Kurs ECDL trwał 60 godzin i jego głównym celem było zdobycie wiedzy i umiejętności z wykorzystywania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Każdy uczestnik otrzymał płytę multimedialną, książkę oraz pendrive do samodzielnej nauki w domu. Beneficjenci zdawali cztery moduły obejmujące tematykę z zakresu podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, systemu operacyjnego, umiejętności korzystania z edytora tekstu i przeglądania stron internetowych.
Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu będzie podstawą do otrzymania Europejskich Certyfikatów Umiejętności Komputerowych, które dodatkowo wzbogacą dokumenty aplikacyjne beneficjentów. Umiejętności potwierdzone certyfikatem ECDL cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców na rynku pracy. Posiadanie obecnie umiejętności komputerowych jest powszechne i niezbędne zarówno w codziennym życiu, jak i w pracy zawodowej. ECDL jest miarodajnym świadectwem, jednolitym dla całej Unii Europejskiej certyfikatem potwierdzającym posiadane umiejętności w zakresie obsługi komputera na poziomie podstawowym. Posiadanie takiego certyfikatu zwiększa w znacznym stopniu możliwości znalezienia zatrudnienia przez beneficjentów projektu.
Kurs został zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie. Jednostka ma uprawnienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) do prowadzenia kursów i egzaminów w zakresie ECDL.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Tekst i zdjęcia pośrednik pracy MCK Brzeg Dolny - Bernadeta Burczak

Egzamin_ECDL_2

Uczestnicy kursu ECDL w ramach projektu „Równi na rynku pracy”

 

„RÓWNI NA RYNKU PRACY” W BRZEGU DOLNYM

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym dnia 06.02.2015 roku zakończyły się indywidualne spotkania uczestników z pośrednikiem pracy w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. Celem zajęć było przedstawienie uczestnikom aktualnych ofert pracy i zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy oraz  z barierami, jakie mogą napotkać podczas poszukiwania pracy. Każdy z uczestników przygotował z pośrednikiem pracy komplet dokumentów aplikacyjnych, które są wymagane przez przyszłych pracodawców pragnących przyjąć uczestników projektu na 6 -miesięczny staż. Uczestnicy  mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej zasad rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników jest w  stałym kontakcie  z pośrednikiem pracy w celu pozyskania pracodawcy,  u którego młodzież pragnie odbyć staż i zdobyć pierwsze doświadczenie. Z pewnością już w niedalekiej przyszłości efekty naszych wspólnych  działań zaowocują zatrudnieniem beneficjentów projektu.

06_02_15_Spotkanie_indywidualne_z_posrednikiem_pracy-1 06_02_15_Spotkanie_indywidualne_z_posrednikiem_pracy-2

Spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy

Tekst pośrednik pracy Bernadeta Burczak
Zdjęcia doradca zawodowy Wioleta Matuszak

KURS WIZAŻU I STYLIZACJI PAZNOKCI- KOSMETYCZKA

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bielawie rozpoczął się kurs wizażu i stylizacji paznokci – kosmetyczka, który realizowany jest w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI”. Zajęcia prowadzone są przez mgr kosmetologii Weronikę Mielnik-Kondej w Salonie Urody  Nefretete w Dzierżoniowie. Celem szkolenia jest pobudzanie wyobraźni i umiejętności kreatywnego myślenia a przede wszystkim nabycie umiejętności kreowania wizerunku. W trakcie zajęć praktycznych, profesjonalnie przygotowana kadra przekaże kursantom wiedzę na temat metod, technik i nowinek z zakresu makijażu na każdą okazję. Szkolenie kończy się sprawdzeniem nabytych umiejętności.  Zdany egzamin zapewnia otrzymanie uznawanego na rynku certyfikatu, który ułatwić może znalezienie pracy w renomowanym salonie fryzjerskim lub kosmetycznym. Po skończonym kursie uczestniczki rozpoczną sześciomiesięczny staż w salonie urody, gdzie poszerzać będą swoją wiedzę z zakresu wizażu i stylizacji  oraz zdobywać doświadczenie zawodowe. Do dnia dzisiejszego dla uczestników projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP zrealizowano dwa kursy zawodowe Nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego oraz kasjer – sprzedawca. W trakcie realizacji jest kurs spawacza MIG/ MAG.

06_02_15_uczestniczka_szkolenia

Dorota Godek - uczestniczka szkolenia

Tekst: doradca zawodowy: Paula Florian- Szymańska
Zdjęcie: mgr kosmetologii Weronika Mielnik-Kondej

ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY W LEGNICY

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy  od 02.02.2014 rozpoczęły się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w ramach projektu „Równi na rynku pracy”.
Celem zajęć jest przedstawienie młodzieży podstawowych terminów związanych z Rynkiem Pracy, zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz omówienie bieżącej sytuacji na lokalnym rynku.
Pośrednik pracy zaprezentuje każdemu beneficjentowi zagadnienia dotyczące zawodów, w których planuje podjąć zatrudnienie, m.in. zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania psychologiczne i fizyczne oraz warunki podjęcia pracy w zawodzie. Ponadto każdy z nich będzie miał okazję, by szczegółowo zapoznać się z regulaminem stażu.
Uczestnikami projektu są osoby od 18 do 24 roku życia, niepracujące  i nieuczące się. Jedną z form wsparcia, jaką zakłada udział w projekcie, jest odbycie sześciomiesięcznego stażu u pracodawcy.
Konsultacje z pośrednikiem pracy mają ułatwić młodym osobom podjęcie decyzji dotyczącej wyboru przyszłego miejsca pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

4_02_15_LEG 4_02_15_LEG2

Autor: Małgorzata Młotek pośrednik pracy
Zdjęcia: Ewa Patrzek specjalista ds. szkolenia zawodowego

 

ZAKOŃCZENIE KURSU KOMPUTEROWEGO W MCK LUBAŃ

Dnia 23.01.2015 roku odbyły się ostatnie zajęcia komputerowe ECDL START dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego przez  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniu.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem poświadczającym wiedzę w zakresie umiejętności obsługi komputera. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi wykonujących różne zawody i dla osób poszukujących pracy, w każdym wieku.
W zajęciach komputerowych uczestniczyło 15 beneficjentów projektu. Celem kursu było zdobycie umiejętności zaawansowanej obsługi komputera. Podczas 60 godzinnego kursu beneficjenci zapoznali się między  innymi z zasadami tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, nabyli wiedzę niezbędną do pracy z dokumentami i zapisywania ich w postaci różnych formatów plików oraz elementy grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.
Dnia 26.01.2015 roku odbył się egzamin z kursu ECDL START. Młodzież pod kierunkiem egzaminatora musiała wykonać zadania składające się z poszczególnych modułów.
Beneficjentom kursu ECDL START życzymy, aby zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystali na dalszych etapach swojej ścieżki zawodowej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

28_01_15_ECDL 28_01_15_ECDL2

Tekst: Alina Czerwińska /doradca zawodowy MCK OHP Lubań
Zdjęcia: Teresa Raszewska/ doradca zawodowy MCK OHP Lubań.

 

UCZESTNICY PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY” SPRAWDZAJĄ  SWOJE PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE.
 

Projekt to operacja wspierania w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia  ludzi młodych. To czas aby zastanowić się nad przyszłością zawodową. Uczestnicy podczas spotkań grupowych formują  swój potencjał rozwiązując testy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu określające predyspozycje zawodowe pod okiem specjalisty do spraw rozwoju zawodowego - Iwony Joanny Figzał.
Każdy z nas jest jedyną w swoim rodzaju osobą. Nasz temperament, charakter czy zainteresowania określają nasze możliwości edukacyjne jak i zawodowe. Jedną z najważniejszych decyzji jaką podejmujemy w życiu to wybór kierunku szkoły czy zawodu. Wybór jakiego dokonujemy może mieć wpływ na całe nasze życie. Określając predyspozycje zawodowe dowiadujemy się, jakie mamy skłonności do wykonywania wybranego zawodu, które są związane z naszymi cechami charakteru czy uzdolnieniami. Którakolwiek z naszych cech dobrze wykorzystana, może stać się źródłem naszej siły i przynosić nam w życiu korzyści. Zawód wykonywany niezgodnie z naszymi predyspozycjami i zainteresowaniami to droga przez mękę i tym zmniejszamy swoje szanse na sukces i zadowolenie z pracy. Dlatego testy predyspozycji zawodowych powinny być obiektywne i znormalizowane, powinny charakteryzować się trafnością i rzetelnością. Takie testy mogą byś stosowane tylko przez specjalistów. Rzetelna diagnoza jest bardzo dobrym początkiem do racjonalnego wyboru kierunku studiów czy zawodu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

28_01_15_WALB

Badanie i formułowanie potencjału zawodowego

Tekst: Iwona Joanna Figzał – specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Zdjęcie: Kamila Wybraniec

 

REALIZACJA PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY- YEI” W MCK JAWOR

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Od 19 stycznia br. 2 osoby uczestniczą w kursie florysta z obsługą kasy fiskalnej. Panie podczas trwania kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do układania kompozycji kwiatowych w pracy bukieciarza i florysty w tym m. innymi zbierania, suszenia i utrwalania roślin różnymi metodami, wykonywania podstawowych dekoracji z roślin, wykonywania klasycznych bukietów i wiązanek ślubnych, okolicznościowych i świątecznych. Szkolenie przygotuje panie do pracy na stanowisku florysta. Ponadto wzmocni ich szanse na podjęcie pracy w kwiaciarni, firmie o profilu dekoracja wnętrz lub na stoisku kwiatowym.
Ponadto od 20 stycznia - 3 osoby rozpoczęły kurs sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych. W trakcie szkolenia uczestniczki poznają m. innymi przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy oraz podstawy towaroznawstwa zawodowego. Nauczą się prowadzić dokumentację handlową, obsługiwać kasę fiskalną oraz program komputerowy stosowany w transakcjach handlowych.
Szkolenia zakończą się egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności.

mck_jawor_27_01_15 mck_jawor_27_01_15_zajecia

Uczestnicy kursu florysta podczas zajęć

Tekst: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze
Zdjęcia: Marcin Wróbel, OSZ Wrocław

 

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA  PRACY W HUFCU PRACY  W POLKOWICACH ZAKOŃCZONE.

W dniach od 21.01.2015r. do 23.01.2015r. w Hufcu Pracy w Polkowicach w ramach kontynuacji projektu ,,Równi na Rynku Pracy’’ zorganizowane zostały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.  Podczas tych spotkań uczestnicy mogli zapoznać się z sytuacją na rynku pracy, wymogami pracodawców wobec potencjalnych pracowników. W trakcie zajęć każdy
z uczestników mógł przeanalizować swoją indywidualną sytuację zawodową i przygotować się do skuteczniejszego działania w zakresie poszukiwania pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Zajęcia pozwoliły również przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. W szkoleniu wzięło udział 15 osób.
Zajęcia te miały na celu:
•    budowanie poczucia własnej wartości
•    kształcenie umiejętności interpersonalnych
•    budowanie postaw kreatywnych i motywacji
•    formułowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny; najczęstsze błędy)
•    rozmowa z pracodawcą,
•    proces rekrutacji,
•    metody skutecznego poszukiwania pracy
Uczestnicy trzydniowego szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną i rozwinęli praktyczne umiejętności przydatne w procesie poszukiwania pracy. Program szkolenia obejmował wybrane sesje z podręcznika  „Szukam pracy”. Osoby biorące udział w warsztatach  dowiedziały się, co to jest rynek pracy oraz poznały metody i techniki poruszania się po nim. Zrozumiały, jak ważne w procesie rekrutacji pracowników są dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne oraz, że wynik rozmowy kwalifikacyjnej w dużej mierze zależy od ich świadomego przygotowania do tego faktu. Na zaprezentowanych przykładach zobaczyli, jakie metody selekcji i rekrutacji pracowników stosują pracodawcy. Powodem do dyskusji była analiza i ocena powstałych na zajęciach Curiculum Vitae. Wszyscy zrozumieli, że dobrze napisane dokumenty aplikacyjne są odpowiedzią na konkretne potrzeby pracodawcy, a nie powielonym szablonem z Internetu. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się ćwiczenia praktyczne, które umożliwiały szybką weryfikację teorii z rzeczywistością. Uświadomiły, że poszukiwanie pracy to trudny i czasochłonny proces i warto się do niego dobrze przygotować.

Projekt  pn. „Równi na rynku pracy”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tekst: Kinga Biedal- doradca zawodowy

 

"NOWOCZESNY MAGAZYNIER"- ROZPOCZĘCIE KURSU W LUBINIE W RAMACH PROJEKTU RÓWNI NA RYNKU PRACY

Dnia 22 stycznia 2015 roku młodzież uczestnicząca w projekcie „Równi na rynku pracy”  rozpoczęła pierwszy kurs zawodowy w Lubinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przeznaczony jest dla młodzieży bezrobotnej, nieuczącej się, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, która ukończyła18 rok życia a nie ukończyła 25 roku życia, należącej do tzw. grupy NEET.
W Lubinie w projekcie uczestniczy łącznie 30 osobowa grupa osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Pierwszym rozpoczętym kursem jest „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózka jezdniowego z napędem silnikowym”. Kurs rozpoczęło 17 uczestników projektu – wszyscy mężczyźni. Udział w tym kursie zawodowym daje możliwość zdobycia pierwszych kwalifikacji zawodowych lub zdobycia kwalifikacji zawodowych potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Przez najbliższe dwa tygodnie Panowie będą zdobywać zarówno teoretyczne jak i praktyczne wiadomości, umiejętności i kwalifikacje niezbędne nowoczesnemu magazynierowi. Kolejnym krokiem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach odbywających się na terenie lubińskich zakładów pracy.
Uczestnictwo w projekcie pozwoli młodzieży zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w poszukiwanych zawodach na lokalnym lubińskim rynku pracy. Młodzież dzięki temu projektowi będzie miała możliwość przedstawiania pracodawcom swoich umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego co ułatwi znalezienie pracy. Udział
w projekcie jest bezpłatny.  

23_01_2015_PPP_Luban 2_23_01_2015_PPP_Luban  3_23-01_2015_PPP_Luban
Rozpoczęcia szkolenia „Nowoczesny magazynier” w Lubinie


Tekst i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin

 

SPOTKANIE KADRY PROJEKTOWEJ W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI”

W dniu 16.01.2014r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbyło się spotkanie robocze kadry realizującej projekt „Równi na rynku pracy - YEI”. W spotkaniu udział wzięli: Pani Aneta Palka – opiekun grup, Pani Teresa Raszewska – doradca zawodowy, Pani Alina Czerwińska – doradca zawodowy, Pani Mariola Langer – tutor (pracownik MCK OHP w Kowarach) oraz Pani Agnieszka Astramowicz  - koordynator lokalny projektu z CEiPM OHP w Jeleniej Górze.
Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące związane z realizacją projektu w Młodzieżowym Centrum Kariery zarówno w Lubaniu, jak i Kowarach. Omówiono przebieg działań projektowych, które są w trakcie realizacji oraz dokumentację. Jednak szczególną uwagę zwrócono na bieżące problemy powstałe podczas realizacji zajęć. Koordynator lokalny projektu - Pani Agnieszka Astramowicz, Pani Aneta Palka – opiekun grup, Pani Teresa Raszewska – doradca zawodowy, Pani Alina Czerwińska – doradca zawodowy, Pani Mariola Langer – tutor, wspólnie wypracowały rozwiązania, które ułatwią dalszą współpracę przy projekcie. W tym dniu również w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu rozpoczął się kurs komputerowy ECDL. Zajęcia rozpoczęło 15 uczestników (z tego 9 osób z MCK w Lubaniu i 6 osób z MCK w Kowarach), którzy wyrazili chęć podniesienia swoich niskich kwalifikacji zawodowych lub też nabycia całkiem nowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

21_01_15_projekt

Organizatorzy projektu podczas spotkania

Tekst: Agnieszka Astramowicz – koordynator lokalny
Zdj.: Aneta Palka – opiekun grup

 

KOLEJNY KURS ZAWODOWY W MCK OHP LUBAŃ ZAKOŃCZONY

Dnia 15 stycznia bieżącego roku w Lubaniu zakończył się kolejny kurs zawodowy w ramach projektu „ Równi na rynku pracy” - „YEI” . Kurs obejmował przygotowanie zawodowe w zawodach barman- kelner z elementami małej gastronomii.

Czternastoosobowa grupa kursantów przygotowała potrawy i desery według własnych pomysłów. Młodzież bardzo się starała wypaść jak najlepiej przed Komisją Egzaminacyjną. Na udekorowanym stole, każdy z kursantów prezentował przygotowane przez siebie kulinarne „ cudo”.

Komisja Egzaminacyjna degustowała każde danie, oceniając smak, dekorację oraz umiejętność podania. Członkowie Komisji mieli problem z wyłonieniem najsmaczniejszego dania, ponieważ wszystkie potrawy cechował wysoki kunszt sztuki kulinarnej. Po prezentacji i degustacji młodzież otrzymała zaświadczenia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Dalszy etap rozwoju zainteresowań tym zawodem to podjęcie stażu i uzyskanie stałej pracy.

Życzymy wszystkim beneficjentom naszego kursu, aby zdobytą wiedzę, umiejętności i zainteresowania małą gastronomią wykorzystali w przyszłości osiągając wyższe etapy sztuki kulinarnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

16_01_15_a_Prezentacja_potraw_i_deserow 16_01_15_a_Wreczenie_zaswiadczen_o_ukonczeniu_kursu_
1. Prezentacja potraw i deserów
2. Wręczanie zaświadczeń o ukończeniu kursu

Tekst: Teresa Raszewska - doradca zawodowy MCK OHP Lubań
Zdjęcia: Alina Czerwińska, Kamila Krawczyk.- doradca zawodowy MCK OHP Lubań,


KURS WIZAŻU W BRZEGU DOLNYM

W salonie urody „Debora”  Pani Anny Bugajskiej w Brzegu Dolnym dobiegł końca kurs wizażu i stylizacji paznokci w ramach projektu „RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI”.  Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W kursie uczestniczyły 4 osoby, trzy kobiety i jeden mężczyzna. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, młodzież z ogromnym zaangażowaniem brała w nich udział. Dla osób tych już zorganizowano miejsca odbywania stażu, pracodawcy oczekują swoich stażystów. Kurs zakończył się 11 stycznia 2015r, i zarówno uczestnicy, jak i pracodawcy liczą na jak najszybszy termin rozpoczęcia stażu. Uczestnicy kursu nabyli wiedzę z podstaw dermatologii, z diagnostyki cery. Zapoznali się z podstawowymi kosmetykami używanymi przy zabiegach w salonie kosmetycznym, z rodzajami peelingów (kosmetyczne, chemiczne, mechaniczne), jak również ze sposobami oczyszczania twarzy. Ponadto nabyli podstawową wiedzę z Oxybrazji, mezoterapii bezigłowej, sonoforezy, mikrodermabrazji. Uczestnicy kursu w teorii i praktyce nabyli również umiejętności przeprowadzenia pedikiur i manikiur. Na koniec uczestniczki Emilia, Daria oraz Aneta wzięły udział w teoretycznym i praktycznym kursie wizażu. Dziewczyny wykonały makijaż na koleżance a następnie wzięły udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej wykonanej przez Fotograf Panią Kamillę Żółkiewicz. Ponadto Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu Dolnym  planuje jeszcze w ramach projektu „Równi na rynku pracy - YEI” kurs administracyjno  – biurowy, barman-kelner  z elementami małej gastronomii oraz  kucharz.

15_01_15_wroclaw_Aneta_w_pelnej_odslonie 15_01_15_wroclaw_Emilia_w_pelnej_odslonie 15_01_15_wroclaw_Wykonanie_makijazu_przez_Emilie
1. Aneta w pełnej odsłonie
2. Emilia w pełnej odsłonie
3. Emilia podczas wykonywania makijażu

Tekst Bernadeta Burczak pośrednik pracy MCK Brzeg Dolny
Zdjęcia Fotograf Kamilla Żółkiewicz


ZAKOŃCZENIE KURSU „STYLIZACJA PAZNOKCI WRAZ Z KOSMETYCZKĄ” W LUBANIU

Dnia 12.01.2015r. zakończył się kurs „Stylizacja paznokci wraz z kosmetyczką” ,w którym uczestniczyło 10 beneficjentek projektu pn. „Równi na rynku pracy- YEI”. Projekt ten od września 2014r. realizowany jest  w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu.  Dziewczyny pod okiem instruktorki Pani Joanny Butrym, miały szansę na zdobycie nowych kwalifikacji  zawodowych.W ramach szkolenia młodzież nabyła praktyczną wiedzę i umiejętność podstawowych zabiegów tj. manicure, dbania o skórę dłoni korzystając np. z ciepłego okładu parafinowego, przedłużania paznokci różnymi technikami, zdobienia paznokci, artystycznego malowania paznokci. Kurs wzbogacony został również o informacje z dziedziny masażu oraz licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Podczas szkolenia beneficjentki nabyły również podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa tj. nowoczesne techniki strzyżenia, koloryzacji, metody stylizacji fryzur. Zaznajomiły się z wiedzą na temat środków do pielęgnacji skóry, zagadnieniami z zakresu higieny, nauczyły się masażu poszczególnych partii ciała, nabyły umiejętność przygotowania i nakładania maseczek, wykonywania prostych zabiegów pielęgnacyjnych brwi, rzęs, włosów i rąk. Podczas szkolenia młodzież uczyła się teorii poprzez praktykę. Na zakończenie kursu „Stylizacja paznokci wraz z kosmetyczką” odbył się egzamin, który dodał tylko uczestniczkom szkolenia pewności, iż są profesjonalnie przygotowane do wykonywania zawodu. Dziewczyny uzyskały uprawnienia do wykonywania nabytych podczas kursu umiejętności w zakładach kosmetycznych bądź fryzjerskich.

13_01_15_jablonko 13_01_15_jablonko1
Uczestniczki kursu podczas zajęć praktycznych

Tekst: Aneta Palka: pośrednik pracy w MCK w Lubaniu


RÓWNI NA RYNKU PRACY” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU

Styczeń to aktywny czas dla pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu, ponieważ rozpoczyna się realizacja kolejnych kursów w ramach projektu „RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata mają szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Od 1 lipca 2014r pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bolesławcu tj. specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Kołodziej, doradca zawodowy Katarzyna Bocheńska-Podrez oraz pośrednik pracy Katarzyna Mikołajczyk, wspierają grupę 45 osób i codziennie motywują uczestników do kontynuowania udziału w projekcie.  Ku końcowi dobiega kurs „wizażu i stylizacji paznokci z kosmetyką ogólną”. W kursie uczestniczy 13 dziewcząt, są to osoby o ograniczeniach materialnych i środowiskowych, głównie bez kwalifikacji. Zajęcia praktyczne cieszyły dużym zainteresowaniem i dziewczęta z ogromnym zaangażowanie brały w nich udział. Dla osób tych już zorganizowano miejsca odbywania stażu, pracodawcy oczekują na pozytywne zdanie egzaminu.

Kurs kończy się 12 stycznia 2015r, i zarówno uczestnicy, jak i pracodawcy liczą na jak najszybszy termin rozpoczęcia stażu. Również 12 stycznia rozpoczyna się kurs komputerowy ECDL, który stanowi bardzo ważny element wsparcia dla uczestników projektu niezbędny w procesie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Ponadto docelowo Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu planuje jeszcze w ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI” kurs nowoczesny magazynier oraz barman-kelner z elementami małej gastronomii. Wstępny termin rozpoczęcia kursów to koniec stycznia. Dla wszystkich beneficjentów zagwarantowano już miejsce odbywania stażu po kursach.

praktyczna_nauka_stylizacji_paznokci-1 uczestniczki_kursu_podczas_zajec_praktycznych
1. Praktyczna nauka stylizacji paznokci
2. Uczestniczki kursu podczas zajęć praktycznych

Autor i zdjęcia: Katarzyna Bocheńska-Podrez  doradca zawodowy MCK Bolesławiec

ZAKOŃCZENIE KURSU „ZDOBNIK CERAMIK” W MCK W BOLESŁAWCU

Dnia 23 grudnia b.r. zakończył się kurs „Zdobnik ceramik”, w którym brały udział beneficjentki Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu. Szkolenie trwało 160 godzin i uczestniczyło w nim 7 kobiet. Zdobnik ceramik, jest ciekawym i przyszłościowym zawodem szczególnie w powiecie bolesławieckim. Powiat ten słynie z pięknej ceramiki, są tu liczne zakłady produkujące wyroby ceramiczne znane w Polce, jak i w wielu krajach na świecie. Zajęcia praktyczne odbywały się w jednym z zakładów ceramicznych, a mianowicie w Ceramice „Millena” w Parzycach. Uczestniczki szkolenia nabyły umiejętność zdobienia wyrobów ceramicznych, zdobienia naszkliwnego farbami ceramicznymi, poznały sposoby i techniki zdobienia oraz doświadczyły, jak duży wpływ ma dokładność pracy zdobników na jakość wyrobów gotowych.  Po pozytywnym zaliczeniu kursu każda uczestniczka otrzymała stosowne zaświadczenie. Absolwentki kursu „Zdobnik ceramiki” już się nie mogą doczekać stażu, podczas którego będą mogły zdobyć doświadczenie w dużych zakładach ceramicznych. Udział w projekcie daje szansę na stałe zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
Zajęcia odbywały się bezpłatnie w ramach projektu „RÓWNI NA RYNKU PRACY-YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

23_12_14_mysl_Beneficjentka_projektu 23_12_14_mysl_Uczestniczki_kursu_podczas_zajec_praktycznych

Uczestniczki kursu podczas zajęć praktycznych

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kołodziej - specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Bolesławcu
 

KURS –„BARMAN, KELNER Z ELEMENTAMI MAŁEJ GASTRONOMII” W MCK W LUBANIU

Dnia 22.12.2014r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami kursu „Barman, kelner  z elementami małej gastronomii”.  Czternastu  beneficjentów projektu pn. „Równi na rynku pracy- YEI” , który realizowany jest  w MCK, będzie miało szansę na zdobycie nowych kwalifikacji  zawodowych. Realizowany kurs obejmuje 90 godz. zajęć, które będą realizowane w Restauracji „Ratuszowa” w Lubaniu pod okiem instruktora Pani Teresy Kremis, od lat szkolącej młodych adeptów sztuki kulinarnej.
Minimalny zakres szkolenia obejmuje m.in. nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu obsługi klienta, organizacji i techniki obsługi przyjęć okolicznościowych, bankietów, imprez cateringowych, nauki sporządzania drinków, kawy, herbaty z wykorzystaniem specjalnych urządzeń, obsługę kasy fiskalnej. Kurs składa się z zajęć  zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, podczas których młodzież będzie mogła wykazać się swoją wiedzą i  umiejętnościami kulinarnymi.
Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu końcowego, beneficjenci będą mogli wykorzystać swoje umiejętności w praktyce,  podczas odbywania półrocznego stażu.

Tekst: Aneta Palka/ pośrednik pracy w MCK w Lubaniu

 

SPOTKANIE WIGILIJNE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY – YEI” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W KOWARACH

Dnia 22 grudnia br. z inicjatywy beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy-YEI” zorganizowano spotkanie wigilijne, które odbyło się w Młodzieżowym Centrum w Kowarach.
Święta to magiczny czas, podczas którego świat zwalnia tempo. Dla większości z nas Boże Narodzenie to spotkania z rodziną oraz przyjaciółmi. Z tej okazji młodzi ludzie, którzy uczestniczą w projekcie „Równi na rynku pracy-YEI” zaproponowali zorganizowanie spotkania wigilijnego w naszej jednostce. Pomimo trwających zajęć projektowych znaleźliśmy czas, aby pobyć we wspólnym gronie, posłuchać tradycyjnych polskich kolęd oraz porozmawiać ze sobą nawzajem. Każdy opowiedział o swojej najpiękniejszej Wigilii z czasów dzieciństwa oraz wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Nie zabrakło również kilku tradycyjnych potraw wigilijnych.
Atmosfera była iście świąteczna, o co zadbały Pani Mariola Langer – doradca zawodowy oraz Pani Agnieszka Astramowicz – specjalista do spraw rozwoju zawodowego. Nasze spotkanie przebiegło w bardzo miłej i świątecznej atmosferze. Wszyscy beneficjenci projektu z MCK w Kowarach oraz Pani Mariola Langer i Agnieszka Astramowicz życzą zdrowych, spokojnych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

23_12_14_KOWARYSpotkanie_wigilijne 23_12_14_KOWARYUczestnicy_podczas_spotkania_wigilijnego2

Uczestnicy podczas spotkania wigilijnego

Tekst - Agnieszka Astramowicz – specjalista ds. .rozwoju zawodowego
Zdjęcia -  Mariola Langer – doradca zawodowy

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY-YEI” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W KOWARACH

Dnia 19 grudnia br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kowarach rozpoczął się kurs zawodowy barman – kelner z elementami małej gastronomii, realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy-YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kurs zakończy się na początku stycznia 2015r. Udział w nim rozpoczęło 8. beneficjentów zmotywowanych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych lub zdobycia nowych.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat pracy na stanowisku barman-kelner. Zajęcia składają się zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Niewielka ilość beneficjentów w grupie na pewno wpłynie pozytywnie na szybsze przyswajanie omawianych zagadnień. W ramach rozpoczęcia szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Po pozytywnym zaliczeniu testu z nabytych umiejętności na koniec kursu, każdy z beneficjentów weźmie udział w zorganizowanym stażu.
Mamy nadzieję, że wspomniany kurs pomoże młodym ludziom w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

22_12_14_mysl_Zajecia_teoretyczne

Zajęcia teoretyczne

Tekst: Agnieszka Astramowicz – opiekun grup
Zdjęcie: Mariola Langer - tutor

 

UCZESTNICZKI Z MCK W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH UKOŃCZYŁY KURS ZAWODOWY W RAMACH PROJEKTU "RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI"

Zakończyły się kursy zawodowe pn. „Wizaż i stylizacja paznokci wraz z ogólną kosmetyką” oraz „Fryzjerstwo wraz z ogólną kosmetyką”, w których brały udział beneficjentki z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich. Kurs trwał od 1 grudnia 2014 roku i uczestniczyło w nim 5 osób. Kurs zakończył się egzaminem obejmującym zagadnienia kosmetologii ogólnej, budowy skóry, rodzajów cer i możliwości ich pielęgnacji, a także stylizacji paznokci, wizażu oraz fryzjerstwa. Pozytywne zaliczenie będzie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie przez renomowaną firmę z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie kosmetologii.

Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” jest realizowany w ramach ustanowionej przez Radę Europejską inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

19_12_14_mck_zabkowice(1) 19_12_14_mck_zabkowice
Na zdjęciach: Uczestniczki kursu z prowadzącymi

Tekst: Paulina Marzecka

Zdjęcia: Kazimiera Chrzanowska i Paulina Marzecka


UCZESTNICY PROJEKTU  „RÓWNI NA RYNKU PRACY- YEI” Z MCK W JAWORZE UKOŃCZYLI  PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY

W dniu 12.12.2014 zakończył się podstawowy kurs komputerowy, w którym brali udział beneficjenci z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze. Szkolenie trwało 30 godzin i uczestniczyło w nim 5 osób. Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się systemem Windows, sprawnego poruszania się w Internecie oraz korzystania z takich programów jak Word, Excel czy Power Point. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz catering. Po pozytywnym zaliczeniu testu na koniec kursu, każdy beneficjent otrzymał stosowne zaświadczenie. Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały na bardzo dobrym poziomie. Zarówno treści zajęć jak i metody, na pewno pozwolą w pełni na realizację celów szkoleniowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W projekcie uczestniczy łącznie 15. beneficjentów z terenu powiatu jaworskiego.

16_12_14_legnica 16_12_14_legnica2

Młodziez na zajęciach

Tekst i zdjęcia: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

 

REALIZACJA KURSU ZAWODOWEGO – NOWOCZESNY MAGAZYNIER W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY- YEI” W MCK JAWOR

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W projekcie uczestniczy łącznie 15. beneficjentów.
Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku - 7 osób, uczestników projektu z MCK Jawor uczestniczyło i ukończyło kurs nowoczesny magazynier. Szkolenie przygotowało młodych ludzi do pracy na stanowisku magazyniera, jak również pozwala zdobyć uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi. Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zostały omówione między innymi zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi wózków widłowych o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym. Szkolenie zakończyło się egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności.

11_12_14_jawor

Młodzież w trakcie zajęć

Tekst: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze
Zdjęcia: Danuta Kraska, Kierownik, w Dolnośląski  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Legnicy

 

INTENSYWNE DZIAŁANIA W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W GÓRZE

Dnia 24 listopada 2014 roku w siedzibie Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze  odbyły się jedne z ostatnich w tym roku zajęć poprzedzających kursy zawodowe dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Równi na rynku pracy”.
Warto zaznaczyć, że projekt kierowany jest do grupy młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, nieuczącej się i niepracującej, wykazującej bierność w życiu zawodowym i edukacyjnym. Jest to grupa młodych ludzi wymagająca szczególnej troski, gdyż taka postawa może w konsekwencji doprowadzić ich do marginalizacji społecznej i niepowodzeń życiowych. Młodzi ludzie zainteresowani ofertą Ochotniczych Hufców Pracy chętnie biorą udział zarówno w zajęciach prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego jak i lektora języka angielskiego. Wszystko po to, by poprawić swoją jakże trudną sytuację na rynku pracy. Uczestnicy mają świadomość tego, że wsparcie aktywizacyjno – doradcze, zdobyte kwalifikacje zawodowe w znacznym stopniu poprawią ich życiową sytuację. Młodzi ludzie, zagubieni i bezradni na rynku pracy, często bez wykształcenia i kwalifikacji, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że udział w projekcie może być dla nich wielką szansą na sukces zawodowy.
Po zajęciach zarówno z psychologiem, lektorem języka angielskiego, doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze młodzi ludzie wychodzili pełni nadziei i optymizmu, że ich uczestnictwo w tym projekcie przyniesie pozytywny zwrot w ich życiu zawodowym w postaci zdobycia nowych kwalifikacji lub przekwalifikowań, a w konsekwencji możliwość  zdobycia zatrudnienia.

25_11_14_gora

Młodzież na zajęciach w Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze

Tekst i zdjęcia: Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze, Marcin Berus – doradca zawodowy MCK w Górze

 

RÓWNI NA RYNKU PRACY- YEI - DORADZTWO INDYWIDUALNE W BRZEGU DOLNYM

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W projekcie uczestniczy 30 beneficjentów.
W dniu 21.11.2014 r. zakończyły się zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego. Uczestnicy spotykali się doradcą zawodowym panią Teresą Zygmunt oraz panią Joanną Galas. Ścieżka wsparcia wszystkich uczestników polegała na opracowaniu Indywidualnych Planów Działania, obejmujący zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
Młodzież w ramach projektu uczestniczyła również w zajęciach z prawnikiem. Zajęcia miały na celu zindywidualizowaną pomoc w zakresie budowania własnej wartości i nabycia nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w ubieganiu się o pracę, ale także w przyszłości, funkcjonowaniu na rynku pracy.

Tekst/ zdjęcia: Aneta Chraniuk, Teresa Zygmunt – doradcy zawodowi, Bernadeta Burczak – pośrednik pracy

24_11_14_Spotkanie_indywidualne_z_doradca_Joanna_Galas 24_11_14_Spotkanie_indywidualne_z_prawnikiem

1.Doradcy zawodowi Teresa Zygmunt i Joannna Galas podczas indywidualnej porady
2.Zajęcia indywidualne z prawnikiem

 

ZAKOŃCZENIE PODSTAWOWEGO KURSU KOMPUTEROWEGO W MCK BOLESŁAWIEC

19 listopada 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu zakończył się podstawowy kurs komputerowy realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy- YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kurs trwał 30 godzin i uczestniczyło w nim trzynastu beneficjentów. Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się systemem Windows, sprawnego poruszania się w Internecie oraz korzystania z takich programów jak Word, Excel czy Power Point. Zajęcia odbywały się się w sali komputerowej wyposażonej w 13 stanowisk komputerowych. Prowadzone były przez profesjonalnego wykładowcę w małej grupie, co pozytywnie wpłynęło na szybsze przyswajanie omawianych zagadnień. Młodzi ludzie dzięki udziałowi w kursie poznali terminologię stosowaną w informatyce, nauczyli się posługiwać systemem Windows, samodzielnie tworzyć, modyfikować i rozbudowywać dokumenty zawierające m.in. tabele, rysunki, a także poznali podstawowe funkcje Excela. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz catering. Po pozytywnym zaliczeniu testu na koniec kursu, każdy beneficjent otrzymał stosowne zaświadczenie.

20_11_14Uczestnicy_projektu_podczas_zajec 20_11_14_jeleniaUczestnicy_projektu_podczas_zajec 20_11_14_Zajecia_z_podstaw_komputera

Uczestnicy projektu podczas zajęć komputerowych

Tekst: Agnieszka Kołodziej –  specjalista ds. rozwoju zawodowego
Zdjęcia: Katarzyna Bocheńska - Podrez – doradca zawodowy

 

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO  W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W GŁOGOWIE ZAKOŃCZONE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie  w dniu 13.11.20114r. zakończyły się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, natomiast 03.11.2014r. dobiegły końca grupowe zajęcia w projekcie „Równi na rynku pracy - YEI”. Poruszono na nich najistotniejsze kwestie doradztwa zawodowego.  Celem  zajęć była pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego po to, aby umożliwić trafny wybór pracy lub odpowiednią zmianę zawodu.
Praca w grupach przebiega w atmosferze akceptacji i otwartości, umożliwiającej uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonaniu adekwatnej oceny siebie.
Przez pięć dni trwania zajęć projektowych uczestnicy poznali własne możliwości, zostali wyposażeni w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia, w uniwersalne umiejętności realnego wyboru zawodu lub zmiany zawodu, miejsca pracy, a także
w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy. Droga do nabycia tych umiejętności może prowadzić przez samopoznanie i samoocenę; zdolności, zainteresowań i cech osobowości, a następnie przez konfrontowanie ich z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy.
Projekt jest niebywałą szansą rozwoju młodych ludzi. W Powiecie Głogowskim jest to jeden z nielicznych projektów, organizowanych dla tak licznej grupy uczestników. Młody człowiek jest niebywale  narażony na trudności występujące na lokalnych rynkach pracy. Ciągłe dokonywanie zmian w strukturach zatrudnienia może wywołać niekorzystne skutki dla młodych utrudniając im znalezienie odpowiedniego miejsca zatrudnienia. Sam projekt sprzyja możliwości nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, podwyższenia już posiadanych, albo dokonania przekwalifikowania zawodowego.

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym

Autor: Kinga Biedal- doradca zawodowy
Zdjęcie: Monika Szewd- Zyśk- pośrednik pracy

 

TRWAJĄCE DZIAŁANIA PROJEKTOWE W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI”

W dniu 12.11.2014r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem oraz podstawowy kurs komputerowy. W zajęciach uczestniczyła również Pani Agnieszka Astramowicz  - koordynator lokalny projektu z CEiPM w Jeleniej Górze.
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu podstawowy kurs komputerowy rozpoczęło  13. beneficjentów. Są to osoby, które chcą nabyć nową wiedzę oraz rozszerzyć swoje dotychczasowe wiadomości na temat komputera. Wielu z uczestników stwierdziło, że nie ma możliwości korzystania w swoich domach z komputera oraz internetu, ponieważ nie pozwala im na to najczęściej sytuacja materialna. Koszt zakupu podstawowego sprzętu komputerowego nie jest w zasięgu ich ręki. Stąd też młodzi ludzie chętnie biorą udział w zajęciach zaproponowanych w projekcie „Równi na rynku pracy-YEI”.
Kolejnymi zajęciami trwającymi w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu są spotkania indywidualne z psychologiem. Każdy korzystający z tych zajęć może porozmawiać o swoich problemach, otrzymać fachową pomoc oraz wsparcie psychologiczne. Wszyscy uczestnicy, którzy biorą w nich udział zgodnie stwierdzają, że są to bardzo fajne i przydatne zajęcia. Dla niektórych indywidualne spotkanie z psychologiem jest jedyną szansą na to, aby porozmawiać o swoich problemach. Często się zdarza, że w swoim życiu codziennym nie zawsze mają kogoś, kto ich wysłucha, czy też pomoże rozwiązać problemy dnia codziennego.
Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie. Zarówno treści zajęć jak i  metody, na pewno pozwolą w pełni na realizację celów szkoleniowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tekst: Agnieszka Astramowicz – koordynator lokalny
Zdjęcia.: Agnieszka Kołodziej – opiekun grupy1. Uczestnicy oraz koordynator lokalny projektu
2. Uczestnicy projektu podczas zajęć
 

REALIZACJA PROJEKTU ,,RÓWNI NA RYNKU PRACY” W ZIĘBICKIM MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Ziębicach  trwa realizacja ogólnopolskiego projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.
Młodzież, która zgłosiła swój udział w projekcie została objęta do tej pory wsparciem  doradcy  zawodowego oraz  mogła skorzystać z konsultacji  z psychologiem i prawnikiem.
W realizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery projekcie wszyscy uczestnicy  rozpoczęli swój udział od indywidualnego doradztwa zawodowego. Efektem każdego indywidualnego spotkania z doradcą  było opracowanie przez uczestników Indywidualnego Planu Działania.
Następnie w trakcie pięciu dni warsztatowych doradca zawodowy Violetta Wolny przeprowadziła zajęcia, które obejmowały między innymi tematykę z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zajęcia z autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, równość kobiet i mężczyzn standard minimum, jak wyznaczać i osiągać cele zawodowe oraz jak poszukiwać pracy i aktualna  sytuacja na rynku pracy.
W ramach projektu beneficjenci skorzystają jeszcze z kursów językowych, kursów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami oraz potrzebami rynku, a także będą mieli możliwość odbyć płatne  6-miesięczne staże zawodowe.
Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego na tyle, aby efektem podwyższonych kwalifikacji i kompetencji było  podjęcie pracy prowadzącej do niezależności finansowej.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy projektu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym oraz prawnikiem

Tekst/zdjęcia: Violetta Wolny doradca zawodowy MCK OHP w Ziębicach
 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PRAWNIKIEM W NOWEJ RUDZIE

Dnia 07.11.2014 roku w Nowej Rudzie w ramach projektu „Równi na rynku pracy  - YEI” odbyły się zajęcia indywidualne z prawnikiem. Podczas zajęć uczestnicy projektu mogli dowiedzieć się więcej na temat prawa pracy, różnorodnych form zatrudnienia oraz prawa karnego i rodzinnego. Omówiono rodzaje umów oraz wyjaśniono zasady ich zawierania i rozwiązywania. Uczestnicy uzyskiwali informacje dotyczące zagrożeń, na jakie mogą napotkać podczas wykonywania obowiązków zawodowych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poznać swoje prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy.
Prawnik udzielał również informacji dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, zwrócił uwagę na pytania, jakich przyszły pracodawca nie powinien zadawać. Każdy z uczestników mógł indywidualnie przedstawić swoją sytuację życiową oraz otrzymać odpowiedź na nurtujące go pytania. 
Zdaniem uczestników zajęcia były bardzo ciekawe i pomocne. W najbliższym czasie w Nowej Rudzie przewidziane są zajęcia z psychologiem oraz kurs języka angielskiego.

Uczestniczka projektu podczas zajęć z prawnikiem

Tekst i zdjęcie: Karolina Fecko – pośrednik pracy PPP Nowa Ruda
 

PIERWSZE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Dnia 03.11.2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bielawie  w ramach projektu „Równi na rynku pracy” odbyły się pierwsze zajęcia z nauki języka angielskiego. 
Celem kursu jest poznanie gramatyki i zasad tworzenia poprawnych zdań oraz nabycie praktycznych umiejętności  posługiwania się językiem angielskim.  W pierwszym dniu zajęć przeprowadzono testy, które mają pokazać poziom znajomości języka przez uczestników oraz rozdano materiały szkoleniowe. 
Po zakończeniu kursu młodzi ludzie powinni umieć komunikować się w języku angielskim na poziomie podstawowym, co zwiększy ich szanse w znalezieniu zatrudnienia. Dodatkowo każdy z uczestników po zakończonym kursie otrzyma certyfikat potwierdzający udział w w/w szkoleniu.

Uczestniczka projektu podczas rozwiązywania zadań i pozostali uczestnicy projektu

Tekst/ zdjęcia: Paula Florian- Szymańska- doradca zawodowy
 

SPOTKANIE KADRY PROJEKTOWEJ W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI”

W dniu 28.10.2014r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu odbyło się spotkanie robocze kadry realizującej projekt „Równi na rynku pracy - YEI”. W spotkaniu wzięli udział: Pani Katarzyna Bocheńska - Podrez  – doradca zawodowy z MCK, Pani Agnieszka Kołodziej – specjalista do spraw rozwoju zawodowego z MCK, Pani Dorota Radwańska – psycholog prowadząca zajęcia oraz Pani Agnieszka Astramowicz  - koordynator lokalny projektu z CEiPM w Jeleniej Górze.
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu rozpoczęło udział 45 młodych uczestników, którzy wyrazili chęć podniesienia swoich niskich kwalifikacji zawodowych lub też nabycia całkiem nowych. Są to osoby w wieku 18-24 lata, bezrobotne, nieuczące się oraz  znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Pomimo tego, jest to młodzież zmotywowana, która pragnie coś zmienić w swoim życiu. W ramach projektu beneficjenci skorzystają z wielu form zajęć, m.in. ze wsparcia psychologicznego, poradnictwa zawodowego, kursu ECDL, prawa jazdy, przedsiębiorczości, czy też zajęć przeprowadzonych z prawnikiem. Ponadto dużym wsparciem dla młodzieży będzie odbycie kursu zawodowego, a w późniejszym terminie stażu.
Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące związane z realizacją projektu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu, rozpoczętymi już zajęciami, dokumentacją projektową. Jednak szczególną uwagę zwrócono na bieżące problemy powstałe podczas dotychczasowej realizacji.  Koordynator lokalny projektu - Pani Agnieszka Astramowicz, doradca zawodowy – Pani Katarzyna Bocheńska-Podrez oraz specjalista do spraw rozwoju zawodowego  - Pani Agnieszka Kołodziej wspólnie wypracowały rozwiązania, które ułatwią dalszą współpracę przy projekcie.
Ponadto koordynator lokalny projektu- Pani Agnieszka Astramowicz  uczestniczyła w zajęciach z psychologiem, który tego dnia przeprowadzał z młodzieżą warsztat grupowy. Zajęcia były przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie. Zarówno treści szkolenia jak metody, pozwolą w pełni na realizację celów szkoleniowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy projektu z koordynatorem lokalnym projektu podczas zajęć

Tekst: Agnieszka Astramowicz – koordynator lokalny
Zdj.: Agnieszka Kołodziej – opiekun grupy
 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM  W BOLESŁAWCU.

W dniu 23 października zakończył się w Bolesławcu cykl zajęć dla uczestników projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. W okresie trzech tygodni młodzież uczestniczyła w zajęciach grupowych oraz indywidualnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego Tomasza Mikołajczyka. W trakcie intensywnych zajęć, warsztatów oraz dyskusji młodzież zdobyła wiele przydatnych umiejętności na rynku pracy, poznała między innymi język ciała i korzyści płynące z jego znajomości, poznała tajniki rozmowy kwalifikacyjnej a także kilka metod skutecznego poszukiwania pracy. Po zakończeniu zajęć grupowych odbyły się zajęcia indywidualne podczas których uczestnicy projektu poznali, przy wsparciu doradcy, swoje predyspozycje zawodowe oraz utworzyli indywidualny plan działania na kolejne lata. Czy było warto spędzić nieco czasu w ławce z zeszytem w ręku? „Było sympatycznie”, „miło się razem pracowało”  padały komentarze ze strony uczestników. Najistotniejsze jednak teraz jest, by „uzbrojeni” w nowy zapas sił i umiejętności osiągnęli zamierzony cel – uzyskali wymarzoną pracę. Trzymamy kciuki! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Doracdca zawodowy podczas udzielania porady grupowej
2. Indywidualne spotkanie uczestnika programu z doradcą

Tekst: Tomasz Mikołajczyk
Zdjęcie:Katarzyna Bocheńska-Podrez

„RÓWNI NA RYNKU PRACY- YEI" W BRZEGU DOLNYM

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicząca w nim młodzież otrzymuje wsparcie m.in. doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Podczas kursów zawodowych młodzi ludzie zdobędą kwalifikacje w wybranych przez siebie zawodach, a następnie zdobytą teoretyczną wiedzę będą doskonalić w praktyce, podczas 6. miesięcznych płatnych staży u pracodawców. W dniach 22-30 września 2014 odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego w projekcie, "Równi na rynku pracy - YEI".
Spotkania z doradcą zawodowym jej grupowe formy poświęcone były emocjom wywołanym trudnymi sytuacjami zawodowymi i życiowymi, radzeniu sobie ze stresem. Zajęcia dostarczyły uczestnikom wiedzę w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy, w tym zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, znajomość technik poszukiwania pracy, zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie w MCK trwają zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem –panią Bożeną Elżbietą Gniewek.

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk, Teresa Zygmunt – doradcy zawodowi1.Młodzież na zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego
2.Teresa Zygmunt doradca zawodowy podczas zajęć grupowych
 

PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W NOWEJ RUDZIE

Dnia 21.10.2014 r. odbyły się już kolejne zajęcia z doradcą zawodowym w Nowej Rudzie   w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Na spotkaniu przygotowano młodzież do procesu planowania przyszłości zawodowej, dokonano analizy skuteczności w realizacji celów zawodowych i osobistych. Scharakteryzowano również niezbędne zasoby w zakresie zarządzania czasem. Zapoznano z podstawą skutecznego działania, które jest istotne podczas wyznaczania sobie celów zawodowych czy osobistych.
Następnie mając na uwadze, że planowanie to powszechny proces, obecny nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu osobistym każdego człowieka polegający na wytyczaniu celów i określaniu sposobów ich osiągania młodzież samodzielnie musiała sformułować swój cel w dowolnej dziedzinie życia, co okazało się nie prostym zadaniem. A przecież określanie celów pomaga ograniczyć stres, motywować się do pracy, kierować swoimi działaniami, nadawać im kierunek oraz osiągać zadowolenie i podnosić poczucie własnej wartości. Wspólnie zdefiniowano również bariery, które utrudniają skuteczną realizację celów.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach oraz angażowała się w powierzone jej zadania.
Na potwierdzenie i uzupełnienie przekazanych informacji dotyczących zarządzania sobą podczas poszukiwania zatrudnienia uczestnicy obejrzeli film:  „Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele”.Młodzież podczas projekcji filmu: „Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele”

Tekst i zdjęcie: Patrycja Halicka – doradca zawodowy MCK Nowa Ruda
 

„RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI” W MCK W BOLESŁAWCU

Październik to bardzo aktywny miesiąc w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu. Trwają zajęcia w ramach projektu pt. „Równi na Rynku Pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Poza zajęciami z doradcą zawodowym, gdzie 3 grupy uczestników biorą udział w zajęciach zarówno grupowych, jak i indywidualnych, rozpoczęły się zajęcia z psychologiem.
Spotkania z psychologiem stanowią bardzo znaczącą formę wsparcia w projekcie, ponieważ uczestnicy to głównie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzące ze środowisk defaworyzowanych, będące w trudnej sytuacji życiowej. Spotkania z psychologiem pozwolą osobom tym odnaleźć się w otaczającej je rzeczywistości. W trakcie zajęć uczestnicy pracują nad swoją osobowością, sposobami reagowania w różnych sytuacjach, uświadamiają sobie własne problemy oraz mocne strony, które mogą posłużyć im w pokonywaniu trudności. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami, ze stresem, z problemami, utrzymywanie dobrych stosunków z drugim człowiekiem – to tematy, które interesowały beneficjentów. Głównym celem spotkań z psychologiem jest wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników.
Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy sytuacji młodych ludzi na lokalnym rynku pracy. Powodzenie w realizacji projektu wymaga dobrej koordynacji osób zaangażowanych w realizację projektu, głównie koordynatorów lokalnych, pracowników MCK, w tym opiekunów, doradców zawodowych, tutorów, z pozostałymi trenerami realizującymi zdania zgodnie z harmonogramem działań projektowych. Całokształt podejmowanych działań niewątpliwie stanowić będzie o sukcesie projektu „Równi na rynku pracy -YEI”.

Spotkanie z psychologiem w ramach projektu "Równi na rynku pracy"

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Bocheńska-Podrez, doradca zawodowy MCK w Bolesławcu
 

„RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI” W WOŁOWIE.

W  Młodzieżowym Centrum Kariery w Wołowie trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicząca w nim młodzież otrzymuje wsparcie  m.in. doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Podczas kursów zawodowych młodzi ludzie zdobędą kwalifikacje w wybranych przez siebie zawodach a następnie zdobytą teoretyczną wiedzę będą doskonalić  w praktyce, podczas 6 miesięcznych  płatnych staży u pracodawców. Spotkania z doradcą zawodowym dostarczają uczestnikom wiedzę w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy, w tym zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, znajomość technik poszukiwania pracy, zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie w MCK trwają zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem –panią Zuzanną Gniewek. Dnia 16.X.2014r. grupowe zajęcia poświęcone były emocjom wywołanym trudnymi sytuacjami zawodowymi  i życiowymi oraz radzeniu sobie ze stresem.Na zdjęciu:  uczestnicy projektu podczas zajęć z psychologiem- p. Zuzanną Gniewek ( od lewej)

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Śledzińska - Doradca zawodowy MCK Wołów

"RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI" W NOWEJ RUDZIE

Punkt Pośrednictwa Pracy przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Nowej Rudzie realizuje projekt "Równi na rynku pracy - YEI". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.  Przeznaczony jest dla młodzieży biernej zawodowo, społecznie, która nie posiada kwalifikacji zawodowych lub posiada kwalifikacje niedostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach projektu dla każdej osoby zaplanowana jest indywidualna ścieżka, która będzie obejmowała, kursy, szkolenia, a jej uwieńczeniem będzie staż zawodowy w wybranym przez uczestnika kierunku. W Nowej Rudzie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 15 osób w wieku 18-24 lat. Do tej pory uczestnicy mieli możliwość skorzystać z indywidualnych oraz grupowych zajęć z doradcą zawodowym oraz indywidualnej konsultacji psychologicznej. W  najbliższej przyszłości planowane są m.in. zajęcia z prawnikiem oraz kurs języka angielskiego.
Teksti zdjęcie: Karolina Fecko – pośrednik pracy PPP Nowa RudaNa zdjęciu: zajęcia z Patrycją Halicką doradcą zawodowym MCK Nowa Ruda
 

"RÓWNI NA RYNKU PRACY” – PIERWSZE ZAJĘCIA  W LUBINIE

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu  „Równi na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przeznaczony jest dla młodzieży bezrobotnej, nieuczącej się, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, która ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 25 roku życia, należącej do tzw. grupy NEET.  W Lubinie udział w projekcie rozpoczęła 30 osobowa grupa osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. W trakcie projektu uczestnicy skorzystają między innymi ze wsparcia doradcy zawodowego oraz psychologa, będą mogli uczestniczyć w kursie przedsiębiorczości oraz zdobyć certyfikat ECDL z obsługi komputera. Następnie skierowani zostaną do ukończenia kursu zawodowego. Młodzież z Lubina chce szkolić się w następujących kursach: Nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego, Sprzedawca, Kucharz, Kelner – barman oraz Pracownik biurowy. Kolejnym krokiem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach odbywających się na terenie lubińskich zakładów pracy. Uczestnictwo w projekcie pozwoli młodzieży zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w poszukiwanych zawodach na lokalnym lubińskim rynku pracy. Młodzież dzięki temu projektowi będzie miała możliwość przedstawiania pracodawcom swoich umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego co ułatwi znalezienie pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.   

Autor i zdjęcia : Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP LubinZajęcia z doradcą zawodowym w ramach realizowanego projektu
 

RÓWNI NA RYNKU PRACY W MCK JAWOR

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze realizuje projekt „Równi na Rynku Pracy - YEI”, którego odbiorcami są osoby bezrobotne, nieuczące się, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będące w wieku 18-25 lat. Z możliwości zdobycia kwalifikacji w zawodach: sprzedawca kasjer z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych, nowoczesny magazynier, florysta, fryzjer, mechanik oraz operator koparko-ładowarki skorzysta 15 osób z powiatu jaworskiego. Po zdobyciu upragnionych kwalifikacji młodzież podejmie 6-miesięczne staże u lokalnych pracodawców.
Młodzież, która przystąpiła do projektu w MCK Jawor otrzymała już wsparcie na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz nabyli praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto podczas zajęć z doradcą zawodowym Moniką Duda-Jakubowicz pogłębili wiedzę z zakresu instrumentów rynku pracy, aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, gender mainstreaming oraz godzenia życia osobistego i zawodowego.
Dodatkowo w ramach konsultacji indywidualnych doradca pomaga określić każdemu uczestnikowi predyspozycje zawodowe, zainteresowania i umiejętności, by wspólnie stworzyć spójny Indywidualny Plan Działania.
Uczestnicy projektu z MCK Jawor zrealizowali już także zajęcia grupowe i indywidualne z prawnikiem. W najbliższym czasie beneficjenci będą mieli zajęcia z psychologiem oraz z zakresu obsługi komputera.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów i z pewnością przyczynią się do szeroko pojętej aktywizacji zawodowej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy zajęć w MCK OHP w Jaworze

Tekst i zdjęcie: Monika Duda-Jakubowicz, doradca zawodowy MCK Jawor
 

RÓWNI NA RYNKU PRACY – PIERWSZE ZAJĘCIA W LEGNICY

W dniu 6 października 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy zajęciami z poradnictwa zawodowego rozpoczął się projekt  „Równi na rynku pracy”. Projekt jest przeznaczony jest dla bezrobotnej, nieuczącej się, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży między 18. a 25. rokiem życia. Z możliwości zdobycia kwalifikacji, które pozwolą zaistnieć na rynku pracy skorzysta 30 osób z Legnicy i okolic.               
W trakcie projektu uczestnicy  oprócz przyuczenia do zawodu otrzymają wsparcie doradców zawodowych, psychologa, prawnika, będą mogli uczyć się języka obcego oraz obsługi komputera. Doświadczenie zawodowe beneficjenci będą zdobywać w trakcie stażu kończącego zajęcia projektowe.
Pierwsze zajęcia z poradnictwa zawodowego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów  przeprowadził Marcin Przybylski doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Legnicy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zajęcia z doradcami zawodowymi w ramach projektu

Autor: Ewa Patrzek – specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
Zdjęcia : Marcin Przybylski – młodzież podczas zajęć
 

DORADZTWO ZAWODOWE W MCK W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bystrzycy Kłodzkiej realizuje projekt „Równi na Rynku Pracy”, w ramach którego uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych oraz odbędą 6-miesięczne staże u pracodawców. Zanim jednak to nastąpi – młodzież otrzymuje wsparcie na różnego rodzaju zajęciach.
Do połowy października w Młodzieżowym Centrum Kariery odbywają się zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy, uczą się planować karierę i stawiać cele zawodowe, opanowują sztukę autoprezentacji oraz tworzą własne dokumenty aplikacyjne będące wizytówką na rynku pracy. Podczas konsultacji indywidualnych doradca pomaga natomiast określić predyspozycje zawodowe, zainteresowania i umiejętności, by wspólnie z uczestnikiem stworzyć Indywidualny Plan Działania.
Po zakończeniu wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego młodzież będzie mieć możliwość skorzystania z zajęć z psychologiem oraz prawnikiem, co przyczyni się do szeroko pojętej aktywizacji zawodowej.

1.Uczestnik podczas wypełniania IPD
2.Uczestnicy projektu na zajęciach z doradcą zawodowym

„Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Tekst/zdjęcia: Gabriela Kapuszyńska, Doradca zawodowy MCK Bystrzyca Kł.
 

CZWARTE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

01.10.2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bielawie odbyły się kolejne grupowe zajęcia z doradcą zawodowym Paulą Florian-Szymańską. Na czwartym już spotkaniu młodzież uzyskała informacje o rynku pracy, metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz o oczekiwaniach jakie stawiają pracodawcy przyszłym pracownikom.  Doradca zawodowy na początku zajęć przeprowadziła pogadankę dotyczącą rynku pracy. Następnie posługując się metodą „burzy mózgów”  przeprowadzono ćwiczenia w grupach. Zdjęcia miały na celu pokazanie  młodym ludziom,  na jakie bariery mogą napotkać na  rynku pracy oraz uświadomić im,  jak ważne jest podwyższanie własnych kwalifikacji by osiągnąć  sukces zawodowy. Zajęcia przebiegały dynamicznie. Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w ćwiczeniach oraz chętnie odpowiadali na zadawane pytania.
W dniu jutrzejszym  po raz ostatni w tym roku odbędą się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.
Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Młodzież podczas ćwiczeń w Młodzieżowym Centrum Kariery

Tekst/zdjęcia: doradca zawodowy – Paula Florian- Szymańska
 

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI”

W dniu 23.09.2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery  OHP w Bielawie w ramach projektu „Równi na rynku pracy - YEI” rozpoczęły się pierwsze grupowe zajęcia z doradcą zawodowym Paulą Florian – Szymańską. Na początku spotkania doradca zawodowy poinformował uczestników o zasadach udziału w projekcie,  a następnie wspólnie z wypełniono deklaracje uczestnictwa. Po sprawach organizacyjnych  zostały przeprowadzone zajęcia  pt. „Poznajmy się”, mające na celu bliższe poznanie się uczestników grupy. Następnie, wspólnie  ustalono zasady obowiązujące na zajęciach.  Zajęcia odbyły się w miłej i ciepłej atmosferze, a uczestnicy bardzo chętnie brali udział w różnych ćwiczeniach.
Oprócz  zajęć z doradcą zawodowy uczestnicy projektu otrzymają  wsparcie psychologiczne i indywidualne wsparcie opiekuna/tutora. Wezmą udział  w kursie języka angielskiego, w kursie prawa jazdy kat. B oraz co najważniejsze w szkoleniu zawodowym.  Po jego ukończeniu czekają na nich płatne staże zawodowe u pracodawców mających swoje firmy na terenie pow. dzierżoniowskiego.
Projekt realizowany jest w ramach programu Gwarancja dla Młodzieży. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst: Paula Florian- Szymańska- doradca zawodowyUczestnicy spotkania

DORADZTWO ZAWODOWE W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W LUBANIU – „RÓWNI NA RYNKU PRACY –YEI”

Od dnia 22.09.2014r. do końca miesiąca w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbywały się spotkania indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego. W spotkaniach uczestniczyła młodzież w wieki 18-25 lat, która zakwalifikowała się do projektu „Równi na rynku pracy” w ramach Gwarancji dla  Młodzieży. Podczas indywidualnych spotkań z beneficjentami projektu, doradca zawodowy Alina Czerwińska przeprowadzała diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników. Diagnoza predyspozycji pozwoliła na dobór odpowiednich form wsparcia na dalszych etapach projektu. Doradca  zawodowy wspólnie z beneficjentami projektu,  w oparciu o rozmowę doradczą,  testy oraz plany indywidualne, dokonywali wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Wybory te były dokonywane w oparciu o realne wymogi lokalnego rynku pracy.
Młodzież zakwalifikowana do projektu „Równi na rynku pracy” w ramach Gwarancji dla  Młodzieży, to głównie osoby pochodzące z obszarów wiejskich, nie posiadające kwalifikacji zawodowych bądź mające zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, niedostosowane do wymogów lokalnego rynku pracy. Osoby będące uczestnikami projektu w MCK w Lubaniu  niejednokrotnie żyją w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Dla wielu z nich projekt jest wielką szansa na zdobycie kwalifikacji  i doświadczenia na rynku pracy. Obecnie młodzież uczestniczy w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
Projekt realizowany jest w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestniczka projektu z doradcą zawodowym

Tekst: Alina Czerwińska – doradca zawodowy MCK Lubań
Zdjęcia: Aneta Palka- pośrednik pracy MCK Lubań

 

BOLESŁAWIECKIE ŚWIĘTO CERAMIKI OKAZJĄ DO KONTAKTU Z PRACODAWCAMI

W dniach  20- 24 sierpnia 2014 r. w Bolesławcu odbywało się 20. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Bolesławiec słynie z wielu zakładów, w których wytwarzana jest ręcznie ceramika znana w Polsce, jak i na całym świecie. W piątek  już od rana na bolesławieckim Rynku trwał wielki kiermasz ceramiki, na którym można było spotkać wielu wystawców.
Pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu udały się na spotkanie z właścicielami bolesławieckich oraz ościennych zakładów ceramicznych.  Korzystając z możliwości osobistego spotkania z kilkoma pracodawcami naraz, zostały przedstawione im cele projektu realizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP pt. „Równi na rynku pracy” w ramach programu Gwarancja dla Młodzieży. Młodzież w wieku 15-25 lat, która nie jest zatrudniona oraz nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu (młodzież NETT-not in employment, education or training) będzie mogła wziąć udział w bezpłatnych kursach zawodowych oraz odbyć półroczny staż u pracodawcy. Ankietowani  młodzi ludzie wyrazili chęć uczestnictwa w kursie pt. zdobnik ceramiki, gdyż zdają sobie sprawę, że na lokalnym rynku można znaleźć zatrudnienie w tym zawodzie. Pracodawcy zostali poinformowani o możliwości przyjęcia beneficjentów projektu na staż. Absolwenci kursu zdobnik ceramiki podczas stażu będą mogli zdobyć doświadczenie w dużych zakładach ceramicznych.

Pośrednik pracy podczas rozmowy z pracodawcą

Tekst i zdjęcia – Agnieszka Kołodziej – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec
 

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY W BRZEGU DOLNYM.

Okres wakacyjny w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym to intensywny okres rekrutacji i promocji, projektu realizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP „Równi na rynku pracy” w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży.
W ramach realizacji projektu, podejmowane są na terenie naszej miejscowości działania promocyjne mające na celu rekrutację młodzieży w wieku 15-25 lat, która nie jest zatrudniona oraz nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu (młodzież NETT-not in employment, education or training).  Projekt zakłada umożliwienie młodym ludziom nabycie lub podwyższenie umiejętności i kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego.
Na terenie Brzegu Dolnego współpracujemy z lokalnymi mediami: TV Brzeg Dolny, Kurier Gmin, Puls, Pierwszy z Brzegu, które to publikują informacje i zasady dotyczące uczestnictwa w projekcie. Ponadto doradcy zawodowi nawiązali współpracę z Urzędem Pracy w Brzegu Dolnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym. Szeroko zakrojona akcja promocyjna (plakaty, ulotki promocyjne, informacje w prasie lokalnej, spot telewizyjny w Telewizji Brzeg Dolny) dostarcza wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji o projekcie. Doradcy zawodowi zapraszają osoby zainteresowane do Młodzieżowego Centrum Kariery w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat projektu „Równi na rynku pracy”.Młodzież podczas spotkania rekrutacyjnego

Tekst/ zdjęcia: Aneta Gierus, Teresa Zygmunt – doradcy zawodowi
 

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z PRACODAWCAMI

W siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze odbyło się 30 lipca spotkanie informacyjne dla pracodawców dotyczące realizacji projektu „Równi na rynku pracy”.
W spotkaniu z pracodawcami z regionu jeleniogórskiego wzięli udział: kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Dolnośląskiej WK OHP Magdalena Frydrych, koordynator wojewódzki projektu Tomasz Szmich oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze Czesław Dudzik.
Celem spotkania było przekazanie lokalnym pracodawcom (m.in. DWS Dräxlmaier, Dr. Schneider Automotive Polska Sp.z o.o.) informacji o założeniach merytorycznych i formalnych realizacji projektu, głównie w kontekście zatrudnienia młodzieży w nim uczestniczącej. Omówiono m.in. umiejętności i kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez pracodawców, organizacyjne aspekty wdrażania projektu oraz korzyści dla pracodawców płynące z udziału w realizowanym projekcie.
Kolejne spotkania informacyjne z pracodawcami w województwie dolnośląskim zaplanowano w najbliższych tygodniach w Legnicy, Wrocławiu oraz Wałbrzychu.

Spotkanie informacyjne z pracodawcami

Tekst/zdjęcia: T.Szmich – st. Specjalista ds. programów

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY” W MCK GÓRA


Dnia 11 lipca 2014 roku w siedzibie Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze odbyło się spotkanie informacyjne z młodzieżą, która planuje wziąć udział w projekcie „Równi na rynku pracy”. Na spotkanie przybyło bardzo wielu młodych ludzi chcących zapoznać się z ofertą jaką przygotowały dla nich Ochotnicze Hufce Pracy. Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją, którą przygotował specjalista ds. rozwoju zawodowego,  a następnie wspólnie z doradcą zawodowym omówiono formy wsparcia, zasady rekrutacji oraz możliwości z jakich skorzystać mogą osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie. Warto zaznaczyć, że projekt kierowany jest do grupy młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, nieuczącej się i niepracującej, wykazującej bierność w życiu zawodowym i edukacyjnym. Jest to grupa młodych ludzi wymagająca szczególnej troski, gdyż taka postawa może w konsekwencji doprowadzić ich do marginalizacji społecznej i niepowodzeń życiowych. Poza zapoznaniem młodzieży z projektem, celem tego spotkania było również zaaktywizowanie młodzieży bezrobotnej prowadzące do podjęcia przez nią konkretnych działań zmierzających do zmiany ich sytuacji zawodowej wzmocnionych pozytywnym nastawieniem do działania.     
Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z doradcą zawodowym, a także skorzystać ze wskazówek specjalisty do spraw rozwoju zawodowego.
W trakcie spotkania z młodzieżą padło wiele pytań związanych z planowaniem kariery zawodowej, jak również trudnościami napotykanymi podczas podnoszenia kwalifikacji.
Po wizycie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze młodzi ludzie wychodzili pełni nadziei i optymizmu, że ich uczestnictwo w tym projekcie przyniesie pozytywny zwrot w ich życiu zawodowym w postaci zdobycia nowych kwalifikacji lub przekwalifikowani, a w konsekwencji możliwość zdobycia zatrudnienia.Zajęcia z doradcą zawodowym w MCK w Górze

Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze
Marcin Berus – doradca zawodowy MCK w Górze
 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W GŁOGOWIE

Od 01.07.2014 r. w Głogowie funkcjonuje placówka Młodzieżowego Centrum Kariery i była to okazja do spotkania z lokalnymi mediami. W czasie spotkania zostały przekazane informacje na temat wakacyjnej pracy dla młodzieży i bezrobotnych, jak również informacje na temat nowego projektu „Równi na Rynku Pracy” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach programu „Gwarancja dla Młodzieży”.
Pośrednik pracy Monika Szwed-Zyśk wzięła udział w wywiadzie radiowym PLUS GŁOGÓW do programu prowadzącego przez Magdalenę Skibę „Poradnik Pracodawców  i Bezrobotnych”.Wywiad z pracownikiem Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Głogowie

W wywiadzie zostały przekazane  najistotniejsze informacje związane ze zmianą jednostki. Zmiana ta była m.in. konsekwencją badań i analiz w zakresie zapotrzebowania środowiska młodzieży na tego typu usługi w powiecie głogowskim. Prowadzenie działalności MCK obejmuje zakres nie tylko typowego pośrednictwa pracy, ale również prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej, umożliwiającej realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością  i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej. Również przekazane zostały informacje o lokalnym rynku pracy i aktualne oferty pracy dla młodzieży uczącej się, jak również bezrobotnej na wakacje. Okres wakacyjny to idealny czas na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych i zasilenie budżetu. Możliwości jest wiele. Młodzi ludzie mają do wyboru roznoszenie ulotek, pomoc przy zbiorach owoców oraz wiele innych atrakcyjnych ofert pracy.
Wywiad w Radiu Plus był dobrą okazją do zaprezentowania się Młodzieżowego Centrum Kariery na terenie Głogowa  i okolic.

Tekst : Pośrednik pracy Monika Szwed-Zyśk
Zdjęcia : Marzena Gniewosz stażysta
 

 POMOC DLA MŁODYCH - NABÓR DO PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

W dniu 30.06.2014r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Lubaniu zorganizowało spotkanie z młodzieżą w ramach przygotowań do realizacji projektu pn. „Równi na rynku pracy” - projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Spotkanie młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie z doradcą zawodowym odbyło się w Henrykowie Lubańskim. Jest to miejsce, gdzie młodzież potrzebuje szczególnego wsparcia i pomocy. Stąd też duże zainteresowanie młodych spotkaniem informacyjnym z doradcą zawodowym, który podczas udzielania informacji o działaniach projektowych przekazał młodzieży materiały promocyjne w postaci plakatu oraz poinformował młodzież o warunkach uczestnictwa w projekcie i jego korzyściach w przyszłości.
Projekt „Równi na rynku pracy” jest odpowiedzią na problemy z aktywnym funkcjonowaniem na rynku pracy oraz integracją społeczną młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Grupą docelową w projekcie „Gwarancje dla młodzieży” w Lubaniu jest 45 osób, tzw. grupa NEET (czyli osoby niepracujące/ nieaktywne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące) w wieku 18 – 24 lata.
Celem projektu jest m.in. podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników, podniesienie ich kompetencji w zakresie uczestnictwa w rynku pracy oraz zmniejszenie dysfunkcji psychospołecznych. Projekt to szansa na aktywizację zawodową dla młodzieży, która pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie materialnym, dotkniętych bezrobociem i demoralizacją. Młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma kompleksowe i profesjonalne wsparcie oraz pomoc w staniu się bardziej cenionymi kandydatami na rynku pracy.

Doradca zawodowy z młodzieżą, która deklaruje chęć udziału w projekcie

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie!

Tekst: Teresa Raszewska – doradca zawodowy
Zdjęcia:  Alina Czerwińska – doradca zawodowy
 


KOMENDA GŁÓWNA OHP 

 

 
 
 
baner_EURES_dwk
 
zielonalinia_logo_2015
 
 
 
 


 


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

   

  

 
 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007