logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

2016 obudz swoj potencjal

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI
 


 

PROJEKT„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” - ZAKOŃCZENIE


Dobiegła końca realizacja projektu "Obudź swój potencjał - YEI" na terenie Dolnego Śląska.

Celem głównym projektu było podniesienie szans na zatrudnienie młodych osób w wieku 18-24 lata. Projekt skierowany był do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe , a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, lub kwalifikacje zawodowe nie dostosowane do potrzeb rynku pracy, nie pracującej, nie uczącej się i nie korzystającej z żadnej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Działania w projekcie podzielone były na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe (m. in. kursy zawodowe) w tym kursy przekwalifikujące lub doskonalące tj. kursy językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia ze stylistą, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  3-miesięczne staże zawodowe, które pozwoliły nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania określonego zawodu.
W jednostkach Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w projekcie wzięło udział 200 osób.
Projekt ukończyło 187 osób. Młodzież zakończyła staże w zawodach takich jak: kucharz, kelner-barman, fryzjer, kosmetyczka, operator koparko-ładowarki, magazynier z obsługą wózka widłowego czy przedstawiciel handlowy. W ramach projektu młodzież otrzymała dodatkowe wsparcie w postaci wyżywienia w trakcie zajęć, refundacji dojazdów na zajęcia, refundacji opieki nad dzieckiem i wreszcie zestaw ubioru na rozmowy kwalifikacyjne o pracę. Wszyskim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie i aktywne uczestnictwo w rozlicznych formach wsparcia.

Opiekę nad uczestnikami sprawowali pracownicy jednostek terenowych Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na całym Dolnym Śląsku: MCK Bolesławiec, MCK Kowary, MCK Lubań, MCK Jelcz Laskowice, MCK Milicz, MCK Brzeg Dolny, MCK Strzelin, MCK Wołów, MCK Góra, MCK Jawor, MCK Lubin, MCK Głogów, OSZ Legnica.

 

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” jest realizowany był w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 


 

Wartość projektu wg preliminarza dla Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wyniosła 3.110.517 zł


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI"  - 2017:

Styczeń

Luty 

Marzec

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI"  - 2016:

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień


KOMENDA GŁÓWNA OHP 

 

 
 
 
baner_EURES_dwk
 
zielonalinia_logo_2015
 
 
 
 


 


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

   

  

 
 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007